Սպորտ

1. Դիմողի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրերը

 

«ԴԻՋԻԳԵՅՄ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն

Իրավաբանական հասցեն և գտնվելու վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 26:

Գործունեության իրականացման վայրը` ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն, Ծ. Իսակովի պողոտա 15/3:

 

Բուքմեյքերական գրասենյակների (կետերի) գտնվելու հասցեները.

 

1. Երևան, Արաբկիր, Կոմիտասի պողոտա 59/6 շենք, 42 ոչ բնակելի տարածք

2. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Ա.Բաբաջանյան փողոց 91/6

3. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փողոց 7/1

4. Երևան, Աջափնյակ, Շինարարների փողոց 25 շենք, 29 տարածք

5. Մարզ Շիրակ, համայնք Գյումրի ք., Բագրատունյաց հրապարակ 8 շենք, 6/1 խանութ

6. ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Արմավիր քաղաք, Չարենցի 4

7. Երևան, Ավան, Խուդյակովի փողոց 179/2

8. Մարզ Կոտայք, համայնք Հրազդան ք., Կենտրոն թաղամաս, Օգոստոսի 23-ի փողոց, թիվ 40/3 վաճառասրահ

9. Մարզ Սյունիք, համայնք Մեղրի ք., Զ. Անդրանիկի փողոց, 28/3 խանութ սրահ

10․ Մարզ Լոռի, համայնք Վանաձոր ք., Գ. Նժդեհի փողոց, 3-1 տարածք

11. Մարզ Արագածոտն, համայնք Աշտարակ ք., Ա. Մանուկյան փողոց 21/6, առևտրի և սպասարկման օբյեկտ

12. Երևան, Էրեբունի, Էրեբունու փողոց 37 շենք, 50 տարածք

13. Մարզ Կոտայք, համայնք Ծաղկաձոր ք., Տանձաղբյուրի փողոց 6/5

14. Երևան, Շենգավիթ, Շիրակի փողոց 9/3

15. Երևան, Դավթաշեն, Տ․ Պետրոսյան փողոց 1/8

17. Մարզ Գեղարքունիք, համայնք Գավառ ք․, Զ. Անդրանիկի փողոց, 2-րդ նրբանցք, N2

 

 

2. Վիճակախաղի ֆիրմային անվանումը (լոգոն), վիճակախաղի անվանումը

 

Վիճակախաղի անվանումն է «Միջազգային բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ», լոգոն` TOTOGAMING, WWW.TOTOGAMING.AM:

 

 

3. Վիճակախաղի տեսակը

 

Վիճակախաղը իր տեսակով հանդիսանում է «Տոտալիզատոր»:

 

 

4. Վիճակախաղի կազմակերպման և անցկացման նկարագիրը

 

4.1. «Միջազգային բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ» տոտալիզատորի էությունը խաղի մասնակիցներից խաղադրույքների ընդունումն է խաղային, սպորտային, սոցիալապես նշանակալից իրավիճակի հնարավոր տարբերակի (այսուհետ` իրադարձության ելք) կանխագուշակման վրա, ընդ որում շահումը պայմանավորված է կանխագուշակման մասնակի կամ լրիվ համընկնումից տեղի ունեցած փաստով: Կազմակերպիչը խաղադրույքներ է ընդունում աշխարհում կատարվող որոշակի իրադարձությունների վրա` նախօրոք հայտարարված ծրագրով:

 

Սույն կանոնակարգով նշված տերմիններն ունեն հետևյալ իմաստները`

 

Ծրագիր (գիծ) – առաջիկայում սպասվող իրադարձության (իրադարձությունների), դրա (դրանց) հնարավոր ելքի (ելքերի) և շահումային գործակիցների ցուցակն է, որը  կազմակերպչի կողմից պարբերաբար առաջարկվում է խաղի մասնակիցներին: On-line խաղադրույքների ընդունման հայտարարման պահից այն համարվում է ծրագրի անբաժանելի մասը: Վիճակախաղի կազմակերպչի կողմից կազմված ծրագրին (ներառյալ On-line խաղադրույքները) և դրանում կատարվող փոփոխություններին խաղի մասնակիցները կարող են ծանոթանալ կազմակերպչի գրասենյակում, բուքմեյքերական կետերում, ինչպես նաև ընկերության ինտերնետային էջում:

Խաղադրույք – դրամական գումար, որը խաղի մասնակիցը իր ընտրությամբ ներդնում է որևէ իրադարձության կամ իրադարձությունների խմբի ելքի կանխատեսման համար և տանուլ տալու պարագայում զրկվում է այն ետ պահանջելու իրավունքից (կորցնում է այն):

Իրադարձության ելք – խաղային, սպորտային, սոցիալապես նշանակալից իրավիճակի հնարավոր տարբերակի արդյունքն է, որին կազմակերպիչը տրամադրել է շահման գործակից:

Շահման գործակից – կազմակերպչի կողմից տվյալ իրադարձության ելքի համար սահմանված գործակիցն է, արտահայտված թվային միավորով:

 

Գործակիցները կարող են փոփոխվել յուրաքանչյուր խաղադրույքից հետո, սակայն պայմանով, որ մինչ այդ կատարած խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ և չեն վերանայվում:

 

Մասնակից – «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տոտալիզատորի մասնակցության և ավելի տարիք ունեցող անձ, որը կնքել է գրազի պայմանագիր ընկերության հետ` սույն կանոնակարգով սահմանված խաղի կանոններով:

Գրազ  կազմակերպչի և մասնակցի միջև կնքված պայմանագիր, որով պարտվածը պետք է կատարի ստանձնած պարտականությունները: Գրազները կնքվում են կազմակերպչի կողմից սույն կանոնակարգով առաջարկված պայմաններով` մասնակիցներից խաղադրույքներ ընդունելու ձևով:

Բուքմեյքեր – կազմակերպչի աշխատակից` բուքմեյքեր, համակարգչային օպերատոր, որը լիազորված է խաղի մասնակիցներից խաղադրույքներ ընդունելու, շահումներ վճարելու և սույն կանոնակարգով սահմանված այլ գործարքներ կատարելու համար:

Բուքմեյքերական կետ – վայր, որտեղ խաղի մասնակիցները կարող են կատարել խաղադրույքներ, ստանալ շահումներ, հետևել որոշակի խաղերի ընթացքին, ինչպես նաև կատարել սույն կանոնակարգով սահմանված այլ գործողություններ:

Ինտերնետային կայք – կազմակերպչին պատկանող sport.totogaming.am ինտերնետ կայք, որտեղ մասնակիցը գրանցվելուց հետո կարող է ներդնել գումարներ, կատարել խաղադրույքներ, ունենալ շահումներ և այլն:

Տոտալիզատորի տոմս – այս վիճակախաղում (տոտալիզատորում) տոմսի դերը կատարում է պաշտոնական գրառումը մագնիսական կրիչի կամ այլ էլեկտրոնային սարքավորման վրա (սերվերի):

Նախապես պայմանավորված իրադարձություն – իրադարձություն, որի ավարտի կամ ելքի վերաբերյալ նախապես կա պայմանավորվածություն: Իրադարձությունը համարվում է նախապես պայմանավորված, եթե.

1. Համաձայն Կազմակերպչի գրավոր հարցման հիման վրա Ֆեդերբեթ ԷյԱյԷսԲիԷլ (Federbet AISBL, http://federbet.com) և/կամ ՍպորտԻնտեգրիթիԹիմ Էս.Էռ.Էլ․ (SportIntegrityTeam S.r.l., https://www.sportintegrityteam.com) կազմակերպության կողմից տրված գրության հայտնի է դառնում, որ իրադարձությունը նախապես պայմանավորված է կամ կասկածվում է նախապես պայմանավորված իրադարձություն լինելու մեջ:

2. Կազմակերպիչն ունի բավարար կասկածներ, որ իրադարձության ողջամիտ ընթացքը խախտվել է ու տեղի է ունեցել պայմանավորված իրադարձություն, որի ապացույց կարող է հանդիսանալ խաղերի կազմակերպիչ կազմակերպությունների, համապատասխան ֆեդերացիաների ղեկավար և կարգավորող մարմինների որոշումները, գրությունները, ինչպես նաև.

- Կազմակերպչի կայքում տվյալ իրադարձության ելքի վրա կատարված խաղադրույքների անոմալ, անտրամաբանական ծավալները և/կամ հետագծերը (օրինակ՝ եթե մեկ կամ մի քանի Մասնակիցներ կատարել են կրկնվող խաղադրույքներ, որոնցում ընտրված են նույն տարբերակները կամ խաղի մրցակիցներից միայն մեկին առնչվող խաղադրույքներ («Հ1», Ֆորա1, 1-ին մրցակցի անհատական տոտալ և այլն));

- Եթե Կազմակերպիչը այլ անձանցից, պետական մարմիններից տեղեկատվություն է ստանում որևէ իրադարձության ելքի վրա կատարված խաղադրույքների կասկածելի ակտիվության կամ բնույթի վերաբերյալ;

– Եթե մասնակիցը խաղադրույք կատարելուց պայմանավորվածություն է ձեռք բերել իրադարձության մասնակցի կամ նրա փոխկապակցված անձանց հետ:

Մասնակցի քարտ (RFID) – մասնակցի խաղային հաշվի պայմանական անվանմանը (լոգինին) և գաղտնաբառին փոխարինող քարտ, որը Կազմակերպչի կողմից Բուքմեյքերական կետերում Մասնակցի պահանջով տրամադրվում է նրան և հնարավորություն է տալիս Բուքմեյքերական կետերում կատարել խաղադրույքներ, ինչպես  կանխիկ, այնպես էլ Մասնակցի խաղային հաշվից: Մասնակցի քարտը ինտերնետի միջոցով ինքնուրույնաբար խաղադրույք կատարելու հնարավորություն չի տալիս:

Բոնուսներ և ակցիաներ – Կազմակերպչի կողմից մասնակցին որոշակի պայմանների ի հայտ գալու կամ կատարելու արդյունքում տրվող շահում դրամական գումարի կամ դրամական գումարին համարժեք միավորների կամ իրերի (իրային շահումների) միջոցով՝ մարքեթինգային միջոցառումների, գովազդային արշավների, առանձին խաղերին մասնակցելու, մրցաշարերի և այլ միջոցառումների անցկացման արդյունքում:

Խաղային հաշիվ – Կազմակերպչի կայքում մասնակցի գրանցվելուց հետո Կազմակերպչի սերվերում ստեղծված յուրաքանչյուր մասնակցի համար հատուկ խաղային հաշիվ, որի հասանելիությունը հասու է միայն մասնակցին:

Խաղային հաշվի արգելափակում – Կազմակերպչի կողմից մասնակցի խաղային հաշվի նկատմամբ սույն կանոնակարգով կամ օրենքով սահմանված պահանջները խախտելու դեպքում կիրառվող սահմանափակում, որի դեպքում մասնակիցը չի կարող մուտք գործել իր խաղային հաշիվ մինչև սահմանափակման հիմքերի վերացումը:

Խաղային հաշվի կասեցում – Կազմակերպչի կողմից մասնակցի խաղային հաշվի նկատմամբ սույն կանոնակարգով կամ օրենքով սահմանված պահանջները խախտելու դեպքում կիրառվող սահմանափակում, որի դեպքում մասնակիցը կարող է մուտք գործել իր խաղային հաշիվ, սակայն չի կարող կատարել որևէ գործողություն (կատարել խաղադրույքներ, խաղային հաշվի համալրում, խաղային հաշվից ելքագրում) մինչև սահմանափակման հիմքերի վերացումը:

Հետևյալ տերմինները գործածվում են ֆինանսական խաղադրույքները նկարագրելու համար՝

Ակտիվ – այն ամենը, ինչը շրջանառվում է համաշխարհային շուկայում. օրինակ՝  ընկերությունների բաժնետոմսեր (օրինակ՝ Մայկրոսոֆթ (Microsoft), Գուգլ (Google)), հումքային ակտիվներ (օրինակ՝ սուրճ (coffee), պլատին (platinum), շաքար (sugar)), արժույթներ (օրինակ՝ դրամ (AMD), դոլար (USD), եվրո (EUR)), բորսայական ինդեքսներ (օրինակ՝ ԴոուՋոնս (DowJones), Նասդաք (Nasdaq)), ինչպես նաև դրանց միմյանց հետ հարաբերակցությունը (օրինակ՝ Microsoft/Google, սուրճ/ցորեն, USD/EUR, DowJones/Nasdaq):

Ֆինանսական խաղադրույքներ (ֆին. խաղադրույքներ) – ընտրված սպառման ժամկետում բաժնետոմսերի, հումքային ակտիվների, ինդեքսների կամ արտարժույթների գների և/կամ գնային հարաբերակցությունների ուղղության որոշում: Ֆինանսական խաղադրույքների դեպքում մասնակիցը երբեք չի գնում կամ սեփականացնում ակտիվը. նա ընդամենը գուշակում է՝ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը կաճի, թե կնվազի: Հնարավոր շահման չափը հաշվարկվում է կազմակերպչի կողմից ծրագրով նախապես հայտարարված գործակցի միջոցով:

Սպառման Ժամկետ – խաղադրույքի յուրաքանչյուր տեսակից ելնելով մասնակցի կողմից ընտրված ժամկետ, որի ավարտին կորոշվի խաղադրույքի ելքը:

Սպառման գին (expiry rate) – Սպառման ժամկետի ավարտին ակտիվի գին կամ ակտիվների գնային հարաբերակցություն: Սպառման գնից ելնելով որոշվում է խաղադրույքի ելքը:

“Վերև” (Выше) օպցիոն – օպցիոն, որը մասնակցին ֆիքսված շահումով է ապահովում այն դեպքում, երբ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը սպառման ժամկետի ավարտին ավելի բարձր է, քան խաղադրույքի կատարման ժամանակ: 

“Ներքև” (Ниже) օպցիոն – օպցիոն, որը մասնակցին ֆիքսված շահումով է ապահովում այն դեպքում, երբ ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը սպառման ժամկետի ավարտին ավելի ցածր է, քան խաղադրույքի կատարման ժամանակ:

“Թայ” – ելք, որի դեպքում սպառման ժամկետի ավարտին գրանցված ակտիվի գինը կամ ակտիվների գնային հարաբերակցությունը համընկնում է խաղադրույքի կատարման պահին գրանցված համապատասխանաբար գնի կամ գնային հարաբերակցույան հետ: Այս դեպքում շահումը հաշվարկվում է 1 (մեկ) գործակցով:

 

Քանի որ միջազգային թիմերի անվանումները, իրադարձությունների հնարավոր ելքերը, դրանց պայմանական սահմանումները (տերմինները), համաշխարհային ինդեքսների, բաժնետոմսերի և այլ ակտիվների անվանումները դրանց կազմակերպիչների կողմից տրվում են օտար լեզուներով, ըստ այդմ խաղերի ծրագիրը, իրադարձությունների արդյունքները, կտրոնը, սույն կանոնակարգը, խաղային հաշիվներ բացելու և վարելու կարգերը կազմակերպիչը կարող է կիրառության մեջ դնել նաև դրանց օտար լեզուներով տարբերակներով (ռուսերեն, անգլերեն և այլն), որոնք հայերեն լեզվի հետ ունեն հավասար իրավական ուժ:

 

4.2. Խաղադրույքներն ընդունվում են կազմակերպչի բուքմեյքերական կետերում կամ ինտերնետային sport.totogaming.am կայքի միջոցով:

 

4.2.1. Բուքմեյքերական կետերում խաղադրույքների ընդունման կարգը

 

Խաղի մասնակիցը հրապարակված ծրագրից պատվիրում է բուքմեյքերին իր կողմից ընտրած իրադարձության կամ իրադարձությունների (այսուհետ՝ իրադարձություն) վրա խաղադրույք ընդունել` հայտնելով ծրագրում ընդգրկված տվյալ իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, ինչպես նաև խաղադրույքի գումարը: Մասնակիցը խաղադրույք կարող է կատարել նաև ինքնուրույն՝ առանց բուքմեյքերին պատվիրելու: Այս դեպքում մասնակիցն ինքն է կատարում խաղադրույք՝ ընտրելով իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, ինչպես նաև խաղադրույքի գումարը: Ինքնուրույն խաղադրույք կատարելու դեպքում մասնակիցը բուքմեյքերին վճարում է իր ցանկությամբ որոշակի գումար (ոչ պակաս քան 1000 ՀՀ դրամ) և ստանում հնարավորություն կատարել խաղադրույք(ներ) այդ գումարի շրջանակներում: Գումարը վճարելիս մասնակցին կտրվի ստացական (կտրոն): Յուրաքանչյուր անգամ մասնակցի կողմից խաղադրույք կատարելիս մասնակցին կտրվի կատարած խաղադրույքը հավաստող կտրոն:

Շահում գրանցվելու դեպքում մասնակիցը ներկայացնում է շահած խաղադրույքը հավաստող կտրոնը և ստանում շահումը: Նախապես վճարած կանխավճարը ամբողջությամբ չխաղարկելու դեպքում, գումարի չխաղարկված մասը վերադարձվում է մասնակցին:

Մինչև խաղադրույք ընդունելը, ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել խաղադրույքի կոնկրետ մեծություն(ներ), oրինակ՝ ֆինանսական խաղադրույքների Կարճաժամկետ (Краткосрочные) տեսակում առաջարկվում են խաղադրույքների հետևյալ մեծությունները՝ 200 ՀՀ դրամ, 400 ՀՀ դրամ, 800 ՀՀ դրամ, 2000 ՀՀ դրամ, 4000 ՀՀ դրամ, 6000 ՀՀ դրամ, 8000 ՀՀ դրամ, 10000 ՀՀ դրամ: Մեկ տոմսով կատարվող խաղադրույքների առավելագույն գումարը սահմանվում է 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Մասնակցի պատվերը բուքմեյքերը մուտքագրում է խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված համակարգիչ և կազմում է խաղադրույքի ընդունման կտրոնը: Մասնակցի կողմից խաղադրույքի գումարի վճարումից հետո նրան է տրամադրվում համակարգչով տպված կտրոնը, և այդ պահից խաղադրույքը համարվում է ընդունված: Կտրոնը ստանալուց հետո մասնակիցն իրավունք ունի համոզվելու, որ իր կատարած խաղադրույքի տվյալները անփոփոխ ձևով ֆիքսվել են կազմակերպչի սերվերի (համակարգչային սերվեր) վրա, քանի որ դրանց բացակայության կամ անհամապատասխանության դեպքում կազմակերպիչը պատասխանատվություն է կրում միայն սերվերի վրա ֆիքսված տվյալների համար: Խաղադրույքի ընդունումից հետո դրանք փոփոխության կամ ուղղումների ենթակա չեն: Խաղադրույքի ձևակերպման հետ կապված առարկությունները ընդունվում են միայն կտրոնը մասնակցի կողմից ստանալուց հետո 5 (հինգ) րոպեի ընթացքում՝ բացառությամբ On-line խաղադրույքների: Նշված ժամանակահատվածի ընթացքում առարկություններ չեն ընդունվում այն դեպքում, երբ իրադարձությունը, որի վրա կատարվել է խաղադրույքը, արդեն սկսվել է, կամ եթե խաղադրույքը կատարվել է ինտերնետի միջոցով:

Եթե մասնակցի կողմից խաղադրույք կատարված իրադարձության համար խաղադրույք կատարելու պահին գործում է Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքը, մասնակցին տրվող կտրոնի վրա այդ մասին կատարվում է նշում և մասնակիցը սահմանված կարգով կարող է օգտվել այդ գործիքից: Եթե այդ պահին գործիքը ակտիվ չէ և կտրոնի վրա չկա նշում, մասնակիցը Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվել չի կարող: Եթե խաղադրույք կատարելու պահին Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիք չկա կամ այն ակտիվ չէ, դա արգելք չէ մասնակցի կողմից նույն իրադարձության վրա նոր խաղադրույք կատարելու համար այն պահին, երբ  Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքն ակտիվ է: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու համար մասնակիցը պետք է մոտենա բուքմեյքերին, ներկայացնի Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքի նշան պարունակող կտրոնը և ցանկություն հայտնի օգտվել այդ գործիքից: Բուքմեյքերը մասնակցին տեղեկացնում է հատուցման ենթակա գումարի չափի մասին և վերջինիս համաձայնության դեպքում տրամադրում է նրան հատուցումը և փակում է խաղադրույքը: Եթե մասնակիցը համաձայն չէ հատուցման գումարի չափին, խաղադրույքը գործում է մինչև իրադարձության ավարտը: Եթե մասնակցի կողմից Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու մասին ցանկություն հայտնելու պահին կտրոնում նշված իրադարձության համար գումարի առաջարկ չի կատարվում, բուքմեյքերը տեղեկացնում է մասնակցին այդ մասին: Օրինակ` պայմանականորեն ենթադրենք, որ կատարվել է 1000 դրամի խաղադրույք «Հայաստան – Դանիա» ֆուտբոլային խաղում Հայաստանի հաղթանակի վրա (Հ1)`2.2 գործակցով: Հաղթանակի դեպքում շահումը կկազմի 2200 դրամ՝ (1000 x 2.2): Խաղադրույքը կատարելուց հետո Հ1-ի գործակիցը 2․2-ից իջնում է 1․5: Այդ դեպքում Ստրախովկայի գումարը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ՝ գործակիցների հարաբերությունը (2.2/1.5) բազմապատկվում է խաղադրույքի գումարով, ապա ստացված արդյունքից հանվում է կազմակերպչի կողմից սահմանված դիսկոնտը, որը տվյալ օրինակում կազմում է 8.5 %` (2.2/1.5 x 1000) - 8.5 % = 1342: Այսպիսով մասնակիցը հնարավորություն է ունենում նախքան իրադարձության ելքի պարզ դառնալը Ապահովագրում (Страховка, cashout)-ի միջոցով վերցնել ստացված 1342 դրամը:   

Մասնակցի քարտը տրամադրվում է բուքմեյքերական կետերում մասնակցի անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա: Մասնակիցը բուքմեյքերական կետերում կարող է խաղադրույքներ կատարել նաև Մասնակցի քարտի միջոցով, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ մասնակցի խաղային հաշվից: Մասնակիցը քարտով բուքմեյքերական կետում խաղադրույք կատարելու համար բուքմեյքերին է տալիս իր Մասնակցի քարտը, բուքմեյքերը Մասնակցի քարտը տեղադրում է քարտը կարդացող սարքի վրա: Եթե մասնակիցը ցանկանում է խաղադրույք կատարել Մասնակցի քարտի միջոցով իր խաղային հաշվում առկա գումարիներից, ապա այդ պահին համակարգը մասնակցի խաղային հաշվում նշված բջջային հեռախոսահամարին ուղարկում է գաղտնաբառ պարունակող հաղորդագրություն, որից հետո բուքմեյքերի միջոցով այդ գաղտնաբառը մուտքագրվում է համապատասխան դաշտում: Մասնակիցը հրապարակված ծրագրից բուքմեյքերին պատվիրում է իր կողմից ընտրած իրադարձության վրա խաղադրույք ընդունել` հայտնելով ծրագրում ընդգրկված տվյալ իրադարձությունը, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, խաղադրույքի գումարը: Մասնակցի պատվերը բուքմեյքերը մուտքագրում է խաղադրույքների ընդունման համար նախատեսված համակարգիչ և կազմում է խաղադրույքի ընդունման կտրոնը: Մասնակցի կողմից խաղադրույքի գումարը կանխիկ վճարելու դեպքում նրան է տրամադրվում համակարգչով տպված  կտրոնը և այդ պահից  խաղադրույքը համարվում է ընդունված: Իսկ եթե մասնակիցը խաղադրույք է կատարել Մասնակցի քարտի միջոցով իր խաղային հաշվում առկա գումարիներից, ապա այդ դեպքում խաղադրույքը կհամարվի ընդունված, եթե այն ավելացվել է մասնակցի խաղային հաշվի «Խաղադրույքների պատմություն» բաժնում, որից հետո բուքմեյքերը մասնակցին է տրամադրում համակարգչով տպված  կտրոնը: Նշված ձևով կանխիկ և մասնակցի խաղային հաշվից կատարված խաղադրույքների ընդունման հետ կապված մնացած հարաբերությունները և շահումների վճարումը կարգավորվում է համապատասխանաբար բուքմեյքերական կետերում և ինտերնետային կայքի միջոցով կատարված խաղադրույքների համար սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

Մասնակցի քարտի կիրառման հետ կապված կազմակերպիչը կարող է մասնակիցներին տրամադրել բոնուսներ, որոնք կուտակվելու են մասնակցի խաղային հաշվի համապատասխան մասում և կարող են օգտագործվել խաղադրույքներ կատարելու համար:   

Մասնակիցը քարտը կորցնելու դեպքում պետք է զանգահարի քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով և տեղեկացնի քարտի կորստի մասին, որից հետո կազմակերպիչն արգելափակում է Մասնակցի քարտը՝ մինչև նոր քարտի տրամադրումը: Նոր քարտ ստանալու համար, ինչպես նաև քարտը վնասվելու դեպքում, մասնակիցը պետք է դիմի բումեյքերական կետի աշխատակցին:

 

4.2.2. Ինտերնետային կայքի միջոցով խաղադրույքների ընդունման կարգը

 

Ինտերնետի միջոցով խաղադրույքները ընդունվում են հետևյալ կերպ: Նախ մասնակիցը պարտավոր է գրանցվել կազմակերպչի ինտերնետային էջում, որը պարունակում է տեղեկատվություն խաղի ծրագրի, խաղի կանոնների (սույն կանոնակարգի), ինտերնետային էջում մասնակցի գրանցման, խաղային հաշվի, շահումները ստանալու, ինտերնետային էջ մուտքի վերաբերյալ և այլ նման տեղեկատվություն: Ինտերնետային էջում գրանցվելիս մասնակիցը պարտավոր է նշել իր իրական անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն, հասցե, բջջային հեռախոսահամար, քաղաքացիություն, տարիք կամ ծննդյան տարեթիվ, անձնագրի համար, քանի որ շահումը կամ հաշվից գումար վճարվում է միայն իրական շահառուին), պայմանական անունը (լոգին), գաղտնաբառը, ինչպես նաև կազմակերպչի կողմից պահանջվող այլ տեղեկություններ` զետեղված ինտերնետային էջում: Գրանցվելիս մտացածին կամ թերի տեղեկատվություն մուտքագրելու դեպքում մասնակիցը զրկվում է նաև վիճելի հարցերը վերանայելու հնարավորությունից: Ինտերնետային էջում գրանցվելուց հետո մասնակցին տրվում է անձնական խաղային հաշիվ: Մեկ ֆիզիկական անձը կարող է ունենալ միայն մեկ խաղային հաշիվ: Ինտերնետային էջում գրանցումը չի կարող տեղի ունենալ, եթե այնտեղ նույն լոգինով գրանցում կա: Այն դեպքում, երբ խաղային հաշվի տիրոջ հաշիվը օգտագործվել է որևէ երրորդ անձի կողմից խաղադրույք կատարելու կամ այլ նպատակով, և/կամ եթե հաշվետերը գրանցել է երկրորդ խաղային հաշիվ որպես նոր հաճախորդ՝ մուտքագրելով նոր գրանցման տվյալներ (նոր անուն, նոր էլ. հասցե և այլն), կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում վճարման ոչ ենթակա համարել նման հաշիվներից կատարված խաղադրույքները և չվճարել շահումները:

Որևէ իրադարձության վրա խաղադրույք կատարելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի պատվեր՝ նշելով այն իրադարձությունը, որի վրա խաղադրույք է կատարվում, իրադարձության ելքը, խաղադրույքի ձևը (ըստ անհրաժեշտության), տեսակը, խաղադրույքի գումարի չափը: Մինչև խաղադրույք ընդունելը՝ ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել խաղադրույքի կոնկրետ մեծություն(ներ), oրինակ ֆինանսական խաղադրույքների Կարճաժամկետ (Краткосрочные) օպցիոնում առաջարկվում են խաղադրույքների հետևյալ մեծությունները՝ 200 ՀՀ դրամ, 400 ՀՀ դրամ, 800 ՀՀ դրամ, 2000 ՀՀ դրամ, 4000 ՀՀ դրամ, 6000 ՀՀ դրամ, 8000 ՀՀ դրամ, 10000 ՀՀ դրամ: Մեկ տոմսով կատարվող խաղադրույքների առավելագույն գումարը սահմանվում է 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Ինտերնետի միջոցով կատարված խաղադրույքը համարվում է ընդունված, եթե այն ավելացվել է մասնակցի խաղային հաշվին «Խաղադրույքների պատմություն» բաժնում: Ինտերնետային էջի բովանդակությունը, ձևը և դրանից օգտվելու կարգը, քայլերի հաջորդականությունը սահմանվում և փոփոխվում է կազմակերպչի կողմից: Ինտերնետային էջի հասցեն կամ հասցեի փոփոխությունը հրապարակվում է տեղեկատվության տարածման այն միջոցով, որը առավել նախընտրելի է կազմակերպչի համար:

Կապի խաթարման կամ տեխնիկական այլ թերությունների դեպքում խաղադրույքը 1 գործակցով չի հաշվարկվում, եթե այն արդեն գրանցվել է կազմակերպչի համակարգչի սերվերի վրա:

Խաղային հաշվի, լոգինի և գաղտնաբառի գաղտնիության համար մասնակիցը կրում է անհատական պատասխանատվություն: Ընկերությունը երաշխավորում է իր աշխատակիցների կողմից մասնակցի տվյալների չհրապարակումը  և պատասխանատու չէ մասնակցի  անձնական տվյալները այլ անձանց հասանելի դառնալու  հետևանքների համար: Երբ մասնակցին հայտնի է իր անձնական տվյալների կորստյան փաստը, կամ երբ նա ունի հիմնավոր կասկածներ այդ ուղղությամբ, ապա նա պետք է այդ մասին տեղեկացնի ընկերությանը և փոխի իր գաղտնաբառը: Լոգինը և գաղտնաբառը մոռանալու կամ կորստի դեպքում խաղադրույքները 1 գործակցով հաշվարման ենթակա չեն ճանաչվում:

Գաղտնաբառի փոփոխությունը մասնակիցը կարող է կատարել կայքի իր խաղային հաշվի «Փոխել գաղտնաբառը» բաժնում:

 

Իր խաղային հաշիվը մասնակիցը կարող է համալրել.

ա. Ընկերության բուքմեյքերական կետերում, որտեղ մասնակիցը վճարում է կանխիկ գումարը, հայտնում իր պայմանական անունը (լոգին), որից հետո 1 ժամվա ընթացքում գումարը մուտքագրվում է նրա խաղային հաշվին:

բ. ՏոտոԳեյմինգ-քարտի միջոցով: ՏոտոԳեյմինգ-քարտերն ունեն իրենց վրա նշված անվանական արժեք: ՏոտոԳեյմինգ-քարտն ունի նաև պաշտպանիչ շերտ, որը պարունակում է պաշտպանիչ շերտով ծածկված 16 նիշանի գաղտնաբառ (այսուհետ «Փին-Կոդ»): Մասնակիցն այցելում է կազմակերպչի էլեկտրոնային էջ, ծանոթանում տվյալ էջից օգտվելու կանոններին, գրանցվում է տվյալ էջում (իսկ եթե մասնակիցը նախկինում գրանցված է, ապա վերագրանցման անհրաժեշտությունը վերանում է), որից հետո մաքրում է քարտի պաշտպանիչ շերտը և համապատասխան տեղում մուտքագրում «Փին-Կոդ»-ը: «Փին-Կոդ»-ը մուտքագրելուց հետո քարտի վրա առկա գումարը (անվանական արժեքը) փոխանցվում է մասնակցի խաղային հաշվին, որից հետո մասնակիցը հնարավորություն է ստանում խաղադրույքներ կատարել: Եթե մասնակցի կողմից ՏոտոԳեյմինգ-քարտերի միջոցով խաղային հաշվին համալրված գումարը առանց խաղադրույքներ կատարելու ետ է պահանջվում մասնակցի կողմից, ապա կազմակերպիչը պահում է քարտի անվանական արժեքի 2 (երկու) %-ը:

գ. Բանկային փոխանցումների, բանկային պրակտիկայում ընդունված վճարային քարտերի` ArCa, Master Card և այլն, համապատասխան վճարային համակարգերի, ավտոմատ դրամարկղային սարքավորումների` տերմինալների, բանկոմատների և այլն (այսուհետ՝ վճարային համակարգեր) միջոցով: Կոնկրետ բանկային և վճարային համակարգերի մասին մասնակիցը կարող է ծանոթանալ ընկերության ինտերնետային կայքում: Եթե բանկի կամ վճարային քարտի կամ վճարային համակարգի միջոցով մասնակցի կողմից կատարվել է խաղային հաշվի համալրում և այդ գումարն ամբողջությամբ չի խաղարկվել, ապա մասնակցի կողմից չխաղարկված գումարը ետ պահանջելու դեպքում նրանից կարող է գանձվել (գանձում իրականացնելու որոշումը կայացնում է կազմակերպիչը՝ հաշվի առնելով մասնակցի իր մոտ ունեցած խաղային պատմությունը, օրինակ եթե կազմակերպիչը գնահատի, որ մասնակիցը չի դրսևորում պատշաճ խաղային վարքագիծ) բանկի կամ վճարային համակարգի ծառայության տոկոսը այն չափով, որքանով բանկը կամ վճարային համակարգը գանձել է կազմակերպչից` մասնակցի տվյալ գումարը կազմակերպչի հաշվին փոխանցելու համար: Բանկային փոխանցման կամ վճարային համակարգի միջոցով խաղադրույքներ կատարելու համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի պատվեր տվյալ բանկին կամ վճարային համակարգին իր քարտից որոշակի գումար կամ իր կողմից վճարած գումարը կազմակերպչի համապատասխան հաշվին փոխանցելու համար: Եթե կազմակերպչի մոտ համապատասխան վճարային համակարգից ստացվել է հավաստում տվյալ գումարը կազմակերպչի խաղային հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ, ապա մասնակիցը կարող է ընկերությունում բացված իր անհատական խաղային հաշվից խաղադրույքներ կատարել խաղային հաշվի գումարի սահմաններում:

Մասնակցի խաղային հաշվին ներդրված գումարը կարող է օգտագործվել միայն խաղադրույք կատարելու նպատակով կամ հետ պահանջվել մասնակցի կողմից սույն կանոնակարգով սահմանված պայմաններով:

Մասնակիցը իր խաղային հաշվից կարող է գումար պահանջել կանխիկ կամ անկանխիկ:

Վճարային քարտերով և/կամ վճարային համակարգերի միջոցով և/կամ բանկային փոխանցմամբ և/կամ ՏոտոԳեյմինգ-քարտերի միջոցով կազմակերպչի հետ կատարած ցանկացած գործարք համարվում է կատարված մասնակցի կողմից:

Եթե մասնակիցը հայտնում է, որ կորցրել է իր վճարային քարտը, ապա այդ պահից նրա խաղային հաշիվը սառեցվում է, մինչև քարտը սպասարկող վճարային համակարգի համապատասխան որոշում կայացնելը:

Կազմակերպիչը կարող է սահմանել խաղային հաշվի մնացորդի նվազագույն չափ, որի կիրառման կարգը և պայմանները կներկայացվեն ինտերնետային կայքում:

 

4.3. Ընդունված խաղադրույքի շահելու կամ չշահելու փաստը որոշվում է ընտրված իրադարձության կամ իրադարձությունների խմբի կայացած լինելու փաստի արձանագրմամբ` հաշվի առնելով իրադարձության ելքը (արդյունքը):

Իրադարձության ելքը (արդյունքը) որոշվում է իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և/կամ կազմակերպիչների կողմից տրվող տեղեկատվության հիման վրա:

Եթե կայացած իրադարձության նախնական արդյունքը հետագայում ինչ-ինչ պատճառներով չեղյալ է համարվել, ապա այդ հանգամանքը հաշվի չի առնվում, իսկ խաղադրույքները ենթակա են վճարման ըստ սկզբնական (փաստացի) արդյունքների՝ բացառությամբ մրցախաղերի վիճակագրական տվյալների վրա կատարված խաղադրույքների, որոնց արդյունքները փոփոխվում են դրանց սկզբնական հրապարակումից 24 ժամվա ընթացքում: Սկզբնական (փաստացի) համարվում է այն արդյունքը, որը հրապարակվել է իրադարձության ավարտից անմիջապես հետո տվյալ իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և (կամ) կազմակերպիչների կողմից: Եթե իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի և (կամ) կազմակերպիչների կողմից իրադարձությունը ավարտվելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում իրադարձության (իրադարձությունների) արդյունքը չի հրապարակվում, ապա Վիճակախաղի Կազմակերպիչը կարող է օգտվել տեղեկատվության այլ աղբյուրներից (այդ թվում իր սկաուտների տրամադրած տեղեկատվությունից և/կամ միջազգային սպորտային տեղեկատվական աղբյուրներից, որոնք պաշտոնական տեղեկատվություն ստանում են սկաուտների միջոցով;  նմանատիպ ընկերություններից է, օրինակ, «Բեթռադար» ընկերությունը  (www.betradar.com), որի հետ համագործակցում է ոչ միայն Կազմակերպիչը, այլ նաև միջազգային հեղինակավոր բուքմեյքերական ընկերությունների մեծ մասը: Սկաուտները սպորտային փորձագետներ են, ովքեր` գտնվելով իրադարձության անցկացման վայրում, հատուկ աշխատանքային ծրագրերի կիրառմամբ ստանում և փոխանցում են տեղեկատվություն բուքմեյքերական և/կամ սկաուտական կազմակերպություններին իրադարձության ընթացիկ և վերջնական արդյունքի, ինչպես նաև իրադարձության ընթացքում գրանցված վիճակագրական տվյալների վերաբերյալ)` խաղի մասնակիցներին տեղեկացնելով տվյալ տեղեկատվության աղբյուրի և արդյունքների մասին: Իսկ իրադարձության ավարտից հետո 72 ժամվա ընթացքում պաշտոնական տեղեկատվության և Կազմակերպչի համար հիմք համարվող որևէ աղբյուրից տեղեկատվության  բացակայության կամ հաշվարկման համար ոչ բավարար տեղեկատվության առկայության դեպքում խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» գործակցով:

 

ՖՈՒՏԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՖԻՖԱ (FIFA)

http://www.fifa.com  

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՈՒԵՖԱ (UEFA)

http://www.uefa.com

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ
ՔՈՆԿԱՔԱՖ (CONCACAF)

http://www.concacaf.com

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ
ՔՈՆՄԵԲՈԼ (CONMEBOL)

http://www.conmebol.com

ԱՖՐԻԿԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ
ՔԱՖ(CAF)

http://www.cafonline.com

ԱՍԻԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ
Էյ-Էֆ-Սի(AFC)

http://www.the-afc.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

https://ocasia.org/games

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԳԱՎԱԹ,
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

http://www.soccerway.com

http://www.soccerway.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ԱԴՐԲԵՋԱՆ

http://www.pfl.az

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.affa.az

ԱԼԲԱՆԻԱ

http://www.fshf.org

ԱԼԺԻՐ

http://www.lfp.dz

տեղեկատվության բացակայությանդեպքում՝ http://www.soccerway.com

ԱՄԷ

http://www.uaefa.ae

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.uae2.agleague.ae

ԱՄՆ

Էմ-Էլ-Էս(MLS)

Յու-Էս-Էլ (USL)

Էն-Էյ-Էս-Էլ(NASL)

Էն-Դաբլյու-Էս-Էլ(NWSL)

Դաբլյու-Փի-Էս-Էլ (WPSL)

 

http://www.mlssoccer.com 

http://www.uslsoccer.com

http://www.nasl.com

http://www.nwslsoccer.com

http://www.nwslsoccer.com

ԱՆԳԼԻԱ

ԱՆԳԼԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԵՄՊԻՈՆՇԻՓ

ԱՆԳԼԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԿՈՆՖԵՐԵՆՑԻԱ

ՖԱ ՏՐՈՖԻ ՔԱՓ (FA TROPHY CUP)

ԱՆԳԼԻԱՅԻ ԳԱՎԱԹ Ի-Էֆ-Էլ ՏՐՈՖԻ (EFL TROPHY)

 

http://www.premierleague.com

https://www.efl.com/

https://www.thenationalleague.org.uk/

https://www.thefa.com/

https://www.efl.com/carabao-cup/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝
http://www.espn.com

ԱՆԳՈԼԱ

http://www.girabola.com

ԱՆԴՈՐՐԱ

http://www.faf.ad

ԱՆՏԻԳՈՒԱ ԵՎ ԲԱՐԲՈՒԴԱ

http://antiguafootball.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էն-Փի-Էլ (NPL)

Էն-Փի-Էլ 1 (NPL 1)

Էն-Փի-Էլ 2 (NPL 2)

Էն-Փի-Էլ Էն-Էս-Դաբլյու (NPL NSW)

Էս-Էյ-Փի-Էլ (SAPL)

ԹԱՍՄԱՆԻԱՅԻ ՊՐԵՄԻԵՐ ԼԻԳԱ  

Վի-Փի-Էլ (VPL)

Էֆ-Էֆ-Էյ ԳԱՎԱԹ (FFA Cup)

ԲՐԻՍԲԵՆ ՔԵՓԻԹԼ ԼԻԳԱ

ՊՐԵՄԻԵՐ ԼԻԳԱ ԳՈԼԴ ՔՈՍԹ

 

http://www.a-league.com.au

https://www.nationalpremierleagues.com.au/

https://capitalfootball.com.au/

https://capitalfootball.com.au/npl2/

https://nplnsw.com.au/

https://www.footballsa.com.au/

https://footballfedtas.com.au/

https://www.footballvictoria.com.au/

https://www.theffacup.com.au/

https://www.footballbrisbane.com.au/

https://www.footballgc.com.au/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.myfootball.com.au

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.bundesliga.at

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝   http://www.oefb.at

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ԳԱՎԱԹ

 

https://www.ligaprofesional.ar

https://www.copaargentina.org

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝  http://www.afa.com.ar

ԱՐՈՒԲԱ

https://futbolaruba.com/

ԲԱՀՐԵՅՆ

http://www.bfa.bh

ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ

http://www.bff.com.bd

ԲԱՐԲԱԴՈՍԻ

http://www.barbadosfa.com/home/

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://www.football.by

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.abff.by

ԲԵԼԳԻԱ

ԲԵԼԳԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՐՈՔՍԻՄՈՒՍ ԼԻԳԱ (PROXIMUS LEAGUE)

 

http://www.sport.be

https://www.proximus-sports.be/nl

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.belgianfootball.be

ԲԵԼԻԶ

http://premierleagueofbelize.com/

ԲԵՆԻՆ

https://bjfoot.com/

ԲՈԹՍՎԱՆԱ

http://www.bfa.co.bw

ԲՈԼԻՎԻԱ

http://fbf.com.bo/

ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ

http://www.nfsbih.ba

ԲՈՒԹԱՆ

https://www.bhutanpremierleague.com/

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

http://www.fpleague.bg

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.bfunion.bg

ԲՈՒՐԿԻՆԱ ՖԱՍՈ

https://fbf.bf/

ԲՈՒՐՈՒՆԴԻ

https://ffb.bi/

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

ԲՐԱԶԻԼԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՆ

ՓԱՈՒԼԻՍՏԱ (PAULISTA)

ՄԻՆԵՅՐՈ (MINEIRO)

ՓԱՐԱՆԱԵՆՍ (PARANAENSE)

ՍԻԱՐԵՆՍ (CEARENSE)

ԳՈՈՒՉՈ (GAUCHO)

ՓԱՐԱԵՆՍ (PARAENSE)

ՓԵՐՆԱՄԲԱՉՈ (PERNAMBUCHO)

ՔԱԹԱՐԻՆԵՆՍ (CATARINENSE)

 

http://www.cbf.com.br

http://www.futebolpaulista.com.br

http://fmf.com.br

http://www.federacaopr.com.br

http://www.futebolcearense.com.br

https://www.fgf.com.br

http://www.fpfpara.com.br

https://fpf-pe.com.br/pt/home

http://fcf.com.br

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.fferj.com.br

ԲՐՈՒՆԵՅ

https://www.nfabd.org/

ԳԱԲՈՆ

https://fegafoot.ga/

ԳԱՄԲԻԱ

https://gambiaff.org/

ԳԱՆԱ

http://www.ghanafa.org

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դի-Էֆ-Բի(DFB)

 

http://www.bundesliga.com

http://www.dfb.de

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.kicker.de

ԳՎԱՏԵԼՈՒՊԱ

https://liguefoot-guadeloupe.fff.fr/la-ligue/

ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ

http://ligagt.org

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.guatefutbol.com

ԳՐԵՆԱԴԱ

https://www.grenadafa.com/

ԴԱՆԻԱ

ԴԱՆԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՆԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ. 1 ԴԻՎԻԶԻՈՆ

ԴԱՆԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ. 1 ԴԻՎԻԶԻՈՆ

ԴԱՆԻԱՅԻ ԳԱՎԱԹ

 

http://www.superliga.dk

https://www.1-division.dk/

https://www.2-division.dk/

https://pokalturnering.dk/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.dbu.dk

ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

http://ligadominicanadefutbol.com/

ԵԳԻՊՏՈՍ

http://www.efa.com.eg

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ԵՄԵՆ

http://www.yemenfa.com/ar/

ԶԱՄԲԻԱ

https://www.faz.co.zm/

ԶԻՄԲԱԲՎԵ

https://www.zifa.org.zw

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.espn.com

ԷԿՎԱԴՈՐ

https://www.fef.ec

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.futbolecuador.com

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.jalgpall.ee

ԹԱԻԼԱՆԴ

http://www.thaileague.co.th

ԹՈՒՆԻՍ

http://www.ftf.org.tn

ԹՈՒՐՔԻԱ

http://www.tff.org

ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

http://www.liga-indonesia.id

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

http://www.sseairtricityleague.ie

ԻՍԼԱՆԴԻԱ

http://www.ksi.is

ԻՍՊԱՆԻԱ

ՏԵՐՍԵՐԱ

ՍԵԿՈՒՆԴԱ

https://www.laliga.com

https://www.rfef.es/

https://www.rfef.es/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ https://www.espn.com/

ԻՍՐԱՅԵԼ

http://www.football.org.il

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.one.co.il

ԻՏԱԼԻԱ

ՍԵՐԻԱ Ա

ՍԵՐԻԱ Բ

ԼԻԳԱ ՊՐՈ (PRO)

ՍԵՐԻԱ Դ
 

 

http://www.legaseriea.it

http://www.legab.it

http://www.lega-pro.com

https://seried.lnd.it/it/serie-d

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.figc.it

ԻՐԱՆ

http://www.persianleague.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ https://www.iranleague.ir

ԻՐԱՔ

https://ifa.iq/

ԼԱՈՍ

https://laoleague.com/

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.lff.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.ekstraklasa.org

տեղեկատվության բացակայության դեպքում` https://www.pzpn.pl

ԼԻԲԱՆԱՆ

https://the-lfa.com/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ԼԻԲԵՐԻԱ

https://lfa-lr.com/leagues/

ԼԻԽՏԵՆՇՏԵՅՆ

http://www.lfv.li

ԼԻՏՎԱ

http://www.lff.lt

ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ

http://www.flf.lu

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.prva-hnl.hr

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝
http://www.hns-cff.hr

ԿԱՄԲՈՋԱ

https://cncc-football.com/

ԿԱՄԵՐՈՒՆ

http://www.soccerway.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ԿԱՆԱԴԱ

http://www.canadiansoccerleague.ca

ԿԻՊՐՈՍ

http://www.cfa.com.cy

ԿԻՐԳԻԶԻԱ

https://ffkr.kg/turniry/turniry-klubov/top-liga/

ԿՅՈՒՐԱՍԱՈ

https://www.ffk.cw/

ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ

http://www.dimayor.com.co

ԿՈՆԳՈ

http://www.leopardsfoot.com

ԿՈՍՈՎՈ

http://www.ffk-kosova.com

ԿՈՍՏԱ ՌԻԿԱ

http://www.unafut.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://ligadeascensocr.com

ԿՈՏ դ'ԻՎՈՒԱՐ

http://www.fifciv.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ՀԱՀ

http://www.psl.co.za

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

http://www.ffa.am

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.kleague.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝
https://www.kfa.or.kr/

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՌԼԱՆԴԻԱ

http://nifootballleague.com

ՀՅՈՒՍՒՍԱՅԻՆ ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

https://ffm.mk/en

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

Այ ԼԻԳԱ (I LEAGUE)

ԳՈԱ ԼԻԳԱ

 

https://www.indiansuperleague.com/

https://i-league.org/

http://www.goa-fa.com/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝
https://www.the-aiff.com

ՀՈՆԴՈՒՐԱՍ

http://www.lnphn.com

ՀՈՆԿՈՆԳ

http://www.hkfa.com

ՀՈՐԴԱՆԱՆ

https://www.jfa.com.jo/en

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.superleaguegreece.net

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.mlsz.hu

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

http://www.pflk.kz

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.jleague.jp

ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ

http://pro-league.mg/

ՄԱԼԱՅԶԻԱ

http://www.fam.org.my

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ https://www.malaysianfootballleague.com

ՄԱԼԱՎԻ

https://fam.mw/tnm-super-league/

ՄԱԼԴԻՎՆԵՐ

https://maldivesfootball.com/fixtures/Dhivehi-Premier-League

ՄԱԼԹԱ

http://www.mfa.com.mt

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.maltafootball.com

ՄԱԼԻ

http://www.malifootball.com/

ՄԱԿԱՈՒ

http://www.macaufa.com

ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

http://www.ffm.com.mk

ՄԱՎՐԻՏԱՆԻԱ

https://www.ffrim.org/

ՄԱՐՈԿԿՈ

http://www.frmf.ma

ՄԵՔՍԻԿԱ

ՄԵՔՍԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էմ-Էքս ԼԻԳԱ (MXLIGA)

ԱՍՑԵՆՍՈ Էմ-Էքս (ASCENSOMX)

ՄԵՔՍԻԿԱՅԻ ԳԱՎԱԹ

 

https://fmf.mx/#/

http://www.ligamx.net

http://ascensomx.net

http://www.lacopamx.net/

ՄՈԶԱՄԲԻԿ

http://www.fmf.co.mz/

ՄՈԼԴՈՎԱ

http://www.fmf.md

ՄՈՆՂՈԼԻԱ

https://the-mff.mn/

ՄՈՆՏԵՆԵԳՐՈ

http://www.fscg.me

ՅԱՄԱՅԿԱ

http://premierleaguejamaica.com.jm

ՆԵՊԱԼ

https://the-anfa.com/

ՆԻԳԵՐԻԱ

http://npfl.ng

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐԻ ԳԱՎԱԹ

Քեյ-Էն-Վի-Բի (KNVB)

ՔԻԹՉԵՆ ՉԵՄՊԻՈՆ ԴԻՎԻԶԻՈՆ

(KITCHEN CHAMPION DIVISION)

 

https://eredivisie.nl/nl-nl

https://www.totoknvbbeker.nl/

http://www.knvb.nl

https://keukenkampioendivisie.nl

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.foxsports.nl

ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ

http://www.ligaprimera.com

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

http://www.nzfootball.co.nz

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

https://www.eliteserien.no

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.fotball.no

ՇՈՏԼԱՆԴԻԱ

http://www.spfl.co.uk

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.espn.com

ՇՎԵԴԻԱ

ՇՎԵԴԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՒՊԵՐԷԹԹԱՆ (SUPERETTAN)

1-ԻՆ ԴԻՎԻԶԻՈՆ

2-ՐԴ ԴԻՎԻԶԻՈՆ

 

https://www.allsvenskan.se

https://www.superettan.se

https://ettanfotboll.se/

https://www.svenskfotboll.se/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.svenskfotboll.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.sfl.ch

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.football.ch

ՈՒԳԱՆԴԱ

http://www.upl.co.ug

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.fufa.co.ug

ՈՒԵԼՍ

https://www.faw.cymru/en/

ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ

http://www.pfl.uz

ՈՒՐԿՐԱԻՆԱ

http://www.upl.ua

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://pfl.ua

ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ

http://www.auf.org.uy

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://elascenso.com

ՉԵԽԻԱ

http://www.fotbal.cz

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://en.fortunaliga.cz

ՉԻԼԻ

http://www.anfp.cl

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

http://csl-china.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.thecfa.cn

ՊԱԿԻՍՏԱՆ

http://www.footballpakistan.com

ՊԱՂԵՍՏԻՆ

http://www.pfa.ps

ՊԱՆԱՄԱ

http://www.fepafut.com

ՊԱՊՈՒԱ ՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱ

https://www.pngfootball.com.pg/

ՊԱՐԱԳՎԱՅ

http://www.apf.org.py

ՊԵՐՈՒ

http://adfp.org.pe

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝    http://www.peru.com/futbol

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

https://www.ligaportugal.pt/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.maisfutebol.iol.pt

ՋԻԲՐԱԼԹԱՐ

http://www.gibraltarfa.com

ՌՈՒԱՆԴԱ

http://www.ferwafa.rw

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.lpf.ro

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.prosport.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

ՊՐԵՄԻԵՐ ԼԻԳԱ

Էֆ-Էն-Էլ (FNL)

Փի-Էֆ-Էլ(PFL)

 

http://www.rfpl.org

http://www.1fnl.ru

http://www.pfl-russia.com

ՍԱԼՎԱԴՈՐ

http://www.fesfut.org.sv

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.primerafutboles.com

ՍԱՆ – ՄԱՐԻՆՈ

http://www.fsgc.sm

ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ

http://www.spl.com.sa

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.saff.com.sa

ՍԵՆԵԳԱԼ

http://www.lsfp.sn

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.superliga.rs

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ https://prvaliga.rs

ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ

http://www.fas.org.sg

ՍԻՐԻԱ

http://www.syrian-soccer.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

ՍԼՈՎԱԿԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԼԻԳԱ
(FORTUNA LEAGUE)

 

http://www.futbalsfz.sk

http://www.fortunaliga.sk

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ https://futbalnet.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.nzs.si

ՍՈԼՈՄՈՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ

https://www.siff.com.sb/

ՍՈՒԴԱՆ

http://www.soccerway.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ

http://www.federacionvenezolanadefutbol.org

ՎԻԵՏՆԱՄ

https://www.vff.org.vn

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ https://vpf.vn

ՎՐԱՍՏԱՆ

http://www.erovnuliliga.ge

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.gff.ge

ՏԱՆԶԱՆԻԱ

http://www.tff.or.tz

ՏԱՋԻԿՍՏԱՆ

http://www.fft.tj

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ https://tfl.tj

ՏՐԻՆԻԴԱԴ ԵՎ ՏՈԲԱԳՈ

http://www.soccerway.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ՏՈԳՈ

https://www.ftftogo.com/

ՔԱԹԱՐ

http://www.qfa.com.qa

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ՔԵՆԻԱ

https://footballkenya.org/

ՔՈՒՎԵՅԹ

http://www.kfa.org.kw

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ՕԿԵԱՆԻԱ

https://www.oceaniafootball.com/

ՕՄԱՆ

http://www.ofa.om/ar/

ՖԱՐԵՐՅԱՆԿՂԶԻՆԵՐ

http://www.fsf.fo

ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ

https://pff.org.ph/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.veikkausliiga.com

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.palloliitto.fi

ՖՐԱՆՍԻԱ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԼԻԳԱ

http://www.ligue1.com

https://ffftv.fff.fr/

տեղեկատվության բացակայության դեպքում՝ http://www.lfp.fr

ՏԱՓՕՂԱԿՈՎ ՀՈԿԵՅ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.iihf.com

ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

http://www.championshockeyleague.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.alhockey.com

ԱԼՊԻԱԿԱՆ ՀՈԿԵՅԻ ԼԻԳԱ

http://www.alps.hockey

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀՈԿԵՅԻ ԼԻԳԱ
ՄՈԼ(MOL)

http://www.icehockey.hu

ԼԻԳԱ ԲիՆի(BeNe)

http://www.beneleague-icehockey.com

ՇՈՐԹ ՀՈԿԵՅ

http://shorthockey.pro/

ԱՄՆ

Էն-Էյչ-Էլ (NHL)

ԱՀԼ (AHL)

Ի-Սի-Էյչ-Էլ (ECHL)

Ի-Էյչ-Էլ (EHL)

Էն-Էյ-Էյչ-Էլ (NAHL)

Էն-Սի-Էյ-Էյ (NCAA)

Յու-էս-Փի-Էյչ-Էլ (USPHL)

Էն-Դաբլյու-Էյչ-Էլ (NWHL)

 

http://www.nhl.com

http://www.theahl.com

http://www.echl.com

http://www.easternhockeyleague.org

http://www.nahl.com

https://www.ncaa.com

http://www.usphl.com

http://www.nwhleague.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

http://www.theaihl.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.iha.org.au

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.erstebankliga.at

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.hockey.at

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://www.hockey.by

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

ԴԵԼԼԻԳԱ (DEL)

ԴԵԼԼԻԳԱ 2 (DEL 2)

 

http://www.del.org

http://www.del-2.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.deb-online.de

ԴԱՆԻԱ

http://www.ishockey.dk

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.eestihoki.ee

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.soccerway.com

ԹԱՅՎԱՆ

http://www.taiwanhockey.com/cthl/

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.fedhielo.com

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.fisg.it

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.lhf.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.polskahokejliga.pl/

ԼԻՏՎԱ

http://www.hockey.lt

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hrhokej.net

ԿԱՆԱԴԱ

ՕՀԼ (OHL)

Քյու-Էմ-Ջեյ-Էյչ-Էլ (QMJHL)

Սի-Էյչ-Էլ (CHL)

Բի-Սի-Էյչ-Էլ (BCHL)

Սի-Սի-Էյչ-Էլ (CCHL)

Դաբլյու-Էյչ-Էլ (WHL)

Սի-Դաբլյու-Էյչ-Էլ (CWHL)

Էլ-Էյչ-Ջեյ-Քյու (LHJQ)

Օ-Ջեյ-Էյչ-Էլ (OJHL)

Ար-Բի-Սի (RBC)

Վի-Ջեյ-Էյչ-Էլ (VIJHL)

O-Յու-Էյ (OUA)

Էս-Ջեյ-Էյչ-Էլ (SJHL)

 

http://www.ontariohockeyleague.com

http://www.theqmjhl.ca

http://www.chl.ca

http://www.bchl.ca

http://www.thecchl.ca

http://www.whl.ca

http://www.thecwhl.com

http://www.lhjaaaq.com

http://www.ojhl.ca

http://www.hockeycanada.ca

http://www.vijhl.com

http://www.oua.ca

http://www.sjhl.ca

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.jegkorongszovetseg.hu

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

http://www.icehockey.kz

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.jihf.or.jp

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ

http://www.eliteleague.co.uk

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

https://www.nzihl.com

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.hockey.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.shl.se

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.swehockey.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.sihf.ch

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://fhu.com.ua

ՉԵԽԻԱ

http://www.hokej.cz

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.rohockey.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

Քեյ-Էյչ-Էլ(KHL)

Վի-Էյչ-Էլ (VHL)

Վի-Էյչ-Էլ Բի (VHL B)

Էմ-Էյչ-Էլ(MHL)

Էմ-Էյչ-Էլ Բի (MHL B)

ԼԻԳԱ ՊՐՈ (3x10)
 

 

http://www.khl.ru

http://www.vhlru.ru

http://www.vhl.su

http://www.mhl.khl.ru

http://www.mhl2.khl.ru

https://hockey.sport-liga.pro/

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.mihf.ru

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.hockeyslovakia.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.hokej.si

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.liiga.fi

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.mestis.fi

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.hockeyfrance.com

ՖՈՒՏԶԱԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.fifa.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.uefa.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

https://www.the-afc.com/competitions/

ԱՆԳԼԻԱ

https://www.thefa.com/

ԱՄՆ

http://www.futsal.com

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

https://www.afa.com.ar/es/

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

https://mini-football.by/

ԲԵԼԳԻԱ

http://www.futsalbelgium.com

ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ

https://www.nfsbih.ba/en/

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

ԳԱՈՒՉՈ
ԳՈՅԱՆՈ
ԿԱՐԻՈԿԱ

ՊԱՐԱՆԱԵՆՍԵ

ՊԱՈՒԼԻՍՏԱ

ՊԵՐՆԱՄԲՈՒԿԱՆՈ

http://www.ligafutsal.com.br

http://www.ligagaucha.com.br/

https://www.futsalgoianooficial.com/

https://ligacariocadefutsal.com.br/

http://www.futsalparana.com.br/

https://ligapaulistafutsal.com.br/

https://futsalpe.com.br/

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

https://bfunion.bg/

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.fussball.de/homepage

ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ

http://futsalguatemala.com.gt/

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://jalgpall.ee/

ԹԱԻԼԱՆԴ

https://www.ftlofficial.com/index.php

ԹԱՅՎԱՆ

https://www.ctfa.com.tw/tfl.html

ԹՈՒՐՔԻԱ

https://www.tff.org/

ԹՈՒՐՔՄԵՆՍՏԱՆ

http://tff.com.tm/ru/

ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

https://futsalindonesia.org/

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

https://www.irishfa.com/news/categories/futsal

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.lnfs.es

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.divisionecalcioa5.it

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.ltfa.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://futsalekstraklasa.pl

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.crofutsal.com

ԿԻՊՐՈՍ

https://www.cfa.com.cy/

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

https://www.ffa.am/

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.futsal.or.kr/

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

https://www.the-aiff.com/futsal

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.futsalhellas.com

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.futsalhungary.hu

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

https://kff.kz/

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.fleague.jp

ՄԱԼԹԱ

http://fma.com.mt/

ՄՈԼԴՈՎԱ

https://futsal.md/

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

https://www.eredivisie-zaalvoetbal.nl/

ՇՎԵԴԻԱ

https://www.svenskfotboll.se/

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

https://www.football.ch/

ՎԻԵՏՆԱՄ

https://www.vff.org.vn/futsal-toan-quoc-574

ՎՐԱՍՏԱՆ

https://gff.ge/ge

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.futsal.com.ua

ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ

https://futsaluruguay.com/

ՉԵԽԻԱ

http://www.efutsal.cz

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝  http://www.fotbal.cz

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

http://www.thecfa.cn/cfafsl/index.html

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http://www.futsalportugal.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.fpf.pt

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frf.ro

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.frfotbal.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.amfr.ru

ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ

https://www.saff.com.sa/en/

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.fss.rs

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.futsalslovakia.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

https://www.futsal.si/1sfl/

ՔԱԹԱՐ

https://www.qfa.qa/futsal-league/

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

https://www.palloliitto.fi/info/futsal

ՖՐԱՆՍԻԱ

https://www.fff.fr/

ՋՐԱԳՆԴԱԿ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.fina.org

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.len.eu

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

https://ocasia.org/

ԱՄԵՐԻԿԱ

https://www.panamsports.org/

ՌԵԳԻՈՆԱԼ ԼԻԳԱ
Ար-Դաբլյու-Փի (RWP)

http://www.rwp-league.com

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.bwpl.org

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

https://www.waterpoloaustralia.com.au

ԱՎՍՏՐԻԱ

https://www.oewl.at/

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

https://www.dsv.de/wasserball/

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.rfen.es

ԻՏԱԼԻԱ

http://waterpoloitaly.com/

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.pilkawodna.waw.pl/

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hvs.hr

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.koe.org.gr

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.waterpolo.hu

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆՒԱ

https://www.bwpl.org/

ՄՈՆՏԵՆԵԳՐՈ

http://wpolo.me/

ՆՈՐՎԵԳՒԱ

https://svomming.no/

ՉԵԽԻԱ

https://csvp.cz/

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.waterpolo.ru

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.waterpoloserbia.org

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

https://swimmsvk.sk/vysledky/vodne-polo

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.water-polo.com.ua/

ՖՐԱՆՍԻԱ

https://ffn.extranat.fr/

ՌԵԳԲԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.irb.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.worldrugby.org

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՆԵՍ ՊՐՈ 14 (GUINNESS PRO14)

Ի-Փի-Սի ՌԵԳԲԻ (EPCRUGBY)

Այ-Ար-Էֆ-Յու(IRFU)

ԳԻՆԵՍ 6 ԱԶԳԵՐԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ
(GUINNESS 6 NATIONS)

 

http://www.pro14rugby.org

http://www.epcrugby.com

http://www.irishrugby.ie

http://www.sixnationsrugby.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝

https://www.rugbyeurope.eu/

ԱՄՆ

https://www.usarugby.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.usmlr.com

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.englandrugby.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.premiershiprugby.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

http://www.rugby.com.au

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.ferugby.es

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.federugby.it

ՀԱՀ

http://www.sarfu.org.za

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.top-league.jp

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

http://www.heartlandchampionship.co.nz

ՎՐԱՍՏԱՆ

https://rugby.ge/en/

ՈԻԵԼՍ

http://www.wru.wales

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frr.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.rugby.ru

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.lnr.fr

ՌԵԳԲԻ ԼԻԳԱ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.rlwc2021.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.rlef.eu.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.asiapacificrl.com

ԱՄՆ

https://usarl.org/

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.rugby-league.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

Էն-Էռ-Էլ (NRL)

Էն-Էս-Դաբլյու(NSW)

 

http://www.nrl.com

http://www.nswrl.com.au

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

https://rugby.ru/

ՖՐԱՆՍԻԱ

https://www.ffr13.fr

ԳՆԴԱԿՈՎ ՀՈԿԵՅ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.worldbandy.com

ԱՄՆ

https://www.usabandy.com

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.bandyforbundet.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.svenskbandy.se

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.rusbandy.ru

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.finbandy.fi

ԲԵՅՍԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.wbsc.org

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.baseballeurope.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.baseballasia.org

ԱՄԵՐԻԿԱ

https://aabaseball.com/

ԱՄՆ

Էմ-Էլ-Բի (MLB)

Մի-Էլ-Բի (MiLB)

Էն-Սի-Էյ-Էյ (NCAA)

 

http://www.mlb.com

http://www.milb.com

http://www.ncaa.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

https://theabl.com.au/

ԹԱՅՎԱՆ

http://www.cpbl.com.tw/

ԻՍՊԱՆԻԱ

https://www.rfebs.es/

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.theibl.ca

ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ

http://www.lcbp.com.co

ԿՈՒԲԱ

http://www.beisbolcubano.cu

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://eng.koreabaseball.com

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.npb.or.jp

ՄԵՔՍԻԿԱ

http://www.lmp.mx

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

http://www.knbsb.nl/

ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ

https://lbpn.com.ni/

ՉԵԽԻԱ

https://m.baseball.cz/

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

http://baseball.sport.org.cn/

ՊՈՒԵՐՏՈ ՌԻԿՈ

http://www.ligapr.com

ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ

https://www.lvbp.com

ՀԱՆԴԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ihf.info

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.eurohandball.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

http://www.ehfcl.com

ԿԱՆԱՆՑ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ԼԻԳԱ

http://www.wrhl.info

ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.seha-liga.com

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

https://asianhandball.org/?lang=en

ԱՄԵՐԻԿԱ

https://www.ushandball.org/

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.englandhandball.com

ԱՎՍՏՐԻԱ

https://www.spusuliga.at/

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

http://handballargentina.org/cah/

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://www.handball.by

ԲԵԼԳԻԱ

http://www.handball.be/

ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ

https://www.rukometnisavezbih.com/

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

https://cbhb.org.br/v1

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

http://www.bulgarianhandball.eu

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.dkb-handball-bundesliga.de

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.hbf-info.de

ԴԱՆԻԱ

http://www.dhf.dk

ԵԳԻՊՏՈՍ

https://www.ehf.com.eg/

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.handball.ee

ԹՈՒՆԻՍ

http://www.handball.tn/

ԹՈՒՐՔԻԱ

http://www.thf.gov.tr

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

http://www.olympichandball.org

ԻՍԼԱՆԴԻԱ

http://www.hsi.is

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.asobal.es

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.rfebm.net

ԻՍՐԱՅԵԼ

http://www.handballisr.co.il

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.figh.it/

ԻՐԱՆ

http://www.irhf.ir/

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.handball.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.zprp.pl

ԼԻՏՎԱ

http://www.rankiniolyga.lt

ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ

http://www.flh.lu

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hrs.hr

ԿԱՄԵՐՈՒՆ

https://www.fecahand.net/

ԿԻՊՐՈՍ

http://www.chf.com.cy/

ԿՈՍՈՎՈ

https://kosovahandball.info/

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.handballkorea.com

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.handball.org.gr

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.keziszovetseg.hu

ՃԱՊՈՆԻԱ

https://www.jhl.handball.jp/eng/

ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

http://www.macedoniahandball.com.mk

ՄԱԼԹԱ

https://www.maltahandball.com/

ՄՈՆՏԵՆԵԳՐՈ

https://www.rscg.me/

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

https://www.handbal.nl/

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.handball.no

ՇՈՏԼԱՆԴԻԱ

https://www.scottishhandball.com

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.svenskhandboll.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://handball.ch

ՎՐԱՍՏԱՆ

https://www.handball.org.gr/index.php

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.handball.net.ua

ՉԵԽԻԱ

https://www.handball.cz/

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

http://handball.sport.org.cn/

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http://www.fpa.pt

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frh.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.rushandball.ru

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.rss.org.rs

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.slovakhandball.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.rokometna-zveza.si

ՔԱԹԱՐ

http://www.qatarhandball.com

ՔՈՒՎԵՅԹ

http://www.kha-kuwait.com/

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.finnhandball.net

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.ff-handball.org

ՎՈԼԵՅԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.fivb.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.cev.lu

ՄԻՋԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԻԳԱ

http://mevza.volleynet.at

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

https://asianvolleyball.net/new/

ԱՖՐԻԿԱ

https://www.cavb.org/

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

http://www.voleysur.org/v2/index.asp

ԱԴՐԲԵՋԱՆ

http://avf.az

ԱԼԺԻՐ

http://www.afvb.org

ԱՄՆ

https://usavolleyball.org/

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.volleyballengland.org

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

http://www.volleyballaustralia.org.au/

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.volleynet.at

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

http://www.aclav.com

ԲԱՐԲԱԴՈՍ

https://volleybarbados.com/

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://bvf.by/

ԲԵԼԳԻԱ

http://www.volleyvlaanderen.be

ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ

http://osbih.ba/v2/

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

https://bvf.bg/

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

http://www.cbv.com.br

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.volleyball-bundesliga.de

ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ

https://www.volleyball-verband.de/de/s/portal/

ԴԱՆԻԱ

http://www.volleyliga.dk

ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.fedovoli.org/

ԶԱՄԲԻԱ

https://www.cavb.org/

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.evf.ee

ԹԱԻԼԱՆԴ

http://volleyball.or.th/volley/

ԹԱՅՎԱՆ

http://tvl.ctvba.org.tw/

ԹՈՒՆԻՍ

http://www.ftvb.org/

ԹՈՒՐՔԻԱ

http://www.tvf.org.tr

ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

http://www.voliindonesia.com

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

http://www.volleyballireland.com

ԻՍԼԱՆԴԻԱ

http://www.bli.is

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.rfevb.com

ԻՍՐԱՅԵԼ

http://www.iva.org.il

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.legavolley.it (տղամարդիկ) http://www.legavolleyfemminile.it (կանայք)

ԻՐԱՆ

http://www.iranvolleyball.com

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.volejbols.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.plusliga.pl (տղամարդիկ)
http://www.orlen-liga.pl (կանայք)

ԼԻԲԱՆԱՆ

http://www.lebvolley.com

ԼԻՏՎԱ

http://www.ltf.lt

ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ

http://www.flvb.lu/online/www/content/home/FRE/

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hou.hr

ԿԱՄԵՐՈՒՆ

http://www.fecavolley.net/

ԿԱՆԱԴԱ

https://volleyball.ca/

ԿԻՊՐՈՍ

http://www.volleyball.org.cy

ԿՈՍՏԱ ՌԻԿԱ

https://www.costaricavolleyball.com/

ՀԱՀ

https://www.volleyballsouthafrica.co.za/

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.kovo.co.kr

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

http://www.vfmkd.mk/

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

http://provolleyball.in/

ՀՈՆԿ ԿՈՆԳ

https://www.vbahk.org.hk/

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

http://www.volleyleague.gr

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.volleyball.gr

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://www.hunvolley.hu

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

http://www.volley.kz

ՃԱՊՈՆԻԱ

http://www.vleague.or.jp

ՅԱՄԱՅԿԱ

https://jamaicavolleyball.org/

ՎԻԵՏՆԱՄ

https://vfv.org.vn/

ՄՈՆՏԵՆԵԳՐՈ

https://odbojka.me/

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

http://www.volleybal.nl

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.volleyball.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.volleyboll.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.volleyball.ch

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.fvu.in.ua

ՉԵԽԻԱ

http://www.cvf.cz

ՉԻԼԻ

https://www.fevochi.cl/

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

http://www.volleychina.org

ՊԵՐՈՒ

http://www.fpv.com.pe

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http://www.fpvoleibol.pt

ՊՈՒԵՐՏՈ ՌԻԿՈ

https://fedpurvoli.com/

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frvolei.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

http://www.volley.ru

ՍԵՐԲԻԱ

http://www.wienerliga.org

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

http://www.svf.sk

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.odbojka.si

ՔԱԹԱՐ

http://www.qvba.qa

ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ

http://www.philippinesuperliga.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝
http://www.v-league.ph

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.mestaruusliiga.fi

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.lnv.fr

ԱՎՏՈՍՊՈՐՏ

 http://www.formula1.com

ՄՈՏՈՍՊՈՐՏ

http://www.motogp.com

ՀԵՌՈՒՍՏԱՇՈՈՒ

 http://www.eurovision.tv

ԿՅՈՌԼԻՆԳ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.worldcurling.org

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.curlingengland.com

ԿԱՆԱԴԱ

http://www.curling.ca

ԿԻԲԵՐՍՊՈՐՏ

http://www.liquipedia.net

Ի–ՖՈՒՏԲՈԼ   

https://efootball.sport-liga.pro/pro

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝

https://www.twitch.tv/

Ի–ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ

https://basket.sport-liga.pro/

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝

https://www.twitch.tv/

Ի–ՀՈԿԵՅ  

https://hockey.sport-liga.pro/

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝

https://www.twitch.tv/

Ի–ԹԵՆԻՍ  

https://tennis.sport-liga.pro/

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ 

https://www.twitch.tv/

Ի–ՌԵԳԲԻ

https://www.twitch.tv/

Ի–ԲԵՅՍԲՈԼ

https://www.twitch.tv/

Ի–ՖԼՈՐԲՈԼ

https://www.twitch.tv/

Ի–ՀԱՆԴԲՈԼ

https://www.twitch.tv/

Ի–ՎՈԼԵՅԲՈԼ

https://www.twitch.tv/

Ի– ՅՈՒ-ԷՖ-ՍԻ

https://www.twitch.tv/

ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՎԱԾ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԽԱՂԵՐ

https://sportcenter.sir.sportradar.com/

ՔՈՆԹՐ ՍԹՐԱՅՔ (COUNTER-STRIKE)

http://www.counter-strike.net

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ԴՈԹԱ 2 (DOTA 2)

http://www.dota2.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ՀԱՐԹՍԹՈՈՒՆ (HEARTHSTONE)

http://www.eu.battle.net/hearthstone/ru

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ՀԻՐՈՈՒԶ ՕՖ ԴԸ ՍԹՈՐՄ
(HEROES OF THE STORM)

http://www.eu.battle.net/heroes/ru

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ԼՈԼ (LOL)

 http://www.eu.lolesports.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ՍԹԱՐՔՐԱՖԹ 2(STARCRAFT 2)

http://eu.battle.net

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.esportlivescore.com

ԹԵԹԵՎ ԱՏԼԵՏԻԿԱ

http://www.iaaf.org

ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

http://www.olympic.org

ՍՆՈՒԿԵՐ

http://www.snooker.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.worldsnooker.com

ԿԼԱՍԿ

klask.generatesport.com

ԲԱԴՄԻՆՏՈՆ

http://www.bwfbadminton.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.tournamentsoftware.com

ՏԵԳԱԽԱՂ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Փի-Դի-Սի(PDC)

Բի-Դի-Օ (BDO)

 

http://www.pdc.tv

http://www.bdodarts.com

ԲԻԱԹԼՈՆ

http://www.biathlonworld.com

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ifafworldchampionship.org

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.eurobowl.info

ԱՄՆ

Էն-Էֆ-Էլ (NFL)

Էն-Սի-Էյ-Էյ (NCAA)

Էյ-Էֆ-Էլ (AFL)

 

http://www.nfl.com

http://www.ncaa.com

http://www.arenafootball.co

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.football.at

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://www.ligafa.pl/en/home-en/

ԿԱՆԱԴԱ

http://www.cfl.ca

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

https://jenkkifutis.fi/

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱԿԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼ

http://www.afl.com (տղամարդիկ)
http://
https://womens.afl (կանայք)

ԼՈՂԱՓԻ ՖՈՒՏԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.beachsoccer.com

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

https://beachsoccer.ru/

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://bsrussia.com/

ԼՈՂԱՓԻ ՎՈԼԵՅԲՈԼ

http://www.fivb.org

Ի՞ՆՉ, Ո՞ՐՏԵՂ, Ե՞ՐԲ

http://chgk.tvigra.ru

ՇԱԽՄԱՏ

http://www.fide.com

ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏ

http://www.boxrec.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.rusboxing.ru

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԵՆԱՄԱՐՏԵՐ

Յու-Էֆ-Սի(UFC)

ԲԵԼԼԱՏՈՐ (BELLATOR)

ԳԼՈՐԻ (GLORY)

Դաբլյու-Էս-Օ-Էֆ (WSOF)

ՏԻՏԱՆ (TITAN)

Էմ 1 ԳԼՈԲԱԼ (M1 GLOBAL)

ՍԹՐԱՅՔՖՈՐՍ (STRIKEFORCE)

ԱԿԱ (ACA)

ԼԵԳԸՍԻԷֆ-Էյ (LEGACY FA)

 

http://www.ufc.com

http://www.bellator.com

http://www.gloryworldseries.com

http://www.wsof.com

http://www.titanfighting.com

http://www.mixfight.ru

http://www.strikeforce.com

http://www.aca-mma.com

http://www.lfafighting.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝

 https://www.espn.com/

ՀԵԾԱՆՎԱՍՊՈՐՏ

http://www.uci.org

ԳԵՂԱՍԱՀՔ

http://www.isu.org

ԳՆԴԵՐ

http://www.worldbowls.com

ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՖԻԲԱ (FIBA)

http://www.fiba.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻԲԱ ԵՎՐՈՊԱ (FIBA EUROPE)

ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԻԳԱ (ԿԱՆԱՅՔ)

 

http://www.fibaeurope.com

http://www.championsleague.basketball

http://ewbl.eu

ԵՎՐՈԳԱՎԱԹ

http://eurocupbasketball.com

ԵՎՐՈԼԻԳԱ ՅՈՒ-Էլ-ի-Բի (ULEB)

http://www.euroleague.net

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.eurocupbasketball.com

ԱԴՐԻԱՏԻԿԼԻԳԱ
ԱԴՐԻԱՏԻԿ ԼԻԳԱ 2-ՐԴ ԴԻՎԻԶԻՈՆ

http://www.aba-liga.com

http://druga.aba-liga.com

ԱԼՊՅԱՆ-ԱԴՐԻԱՏԻԿ ԼԻԳԱ (ԳԱՎԱԹ)

http://www.alpeadriacup.com

ԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.balkanleague.net

ԲԱԼԹՅԱՆ ԼԻԳԱ

http://www.bbl.net

ԼԻԳԱ Վե-Թի-Բի (VTB)

Վե-Թի-Բի (VTB)  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ

http://www.vtb-league.com

http://www.vtbyouth-league.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.pro100basket.ru

ՀԱՐԱՎԱՐԵՎԵԼՅԱՆԱՍԻԱԿԱՆԼԻԳԱ

http://www.aseanbasketballleague.com

3X3 ՖԻԲԱ (FIBA)

http://www.fiba.basketball

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.play.fiba3x3.com

ԲԻԳ 3 ԼԻԳԱ (BIG 3)

http://big3.com

ՅԱՆԳ 3 (YOUNG 3)

http://young3.com

ԱԼԲԱՆԻԱ

http://www.fshb.al

ԱԼԺԻՐ

http://www.fabbalgerie.dz

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://www.afrobasket.com/Algeria/basketball.aspx

ԱՄՆ

Էն-Բի-Էյ(NBA)

Դաբլյու-Էն-Բի-Էյ(WNBA)

Էն-Սի-Էյ-Էյ(NCAA)

Էն-Էյ-Այ-Էյ(NAIA)

Ջի ԼԻԳԱ (G LEAGUE)

Դաբլյու-Էն-Սի-Սի-Սի-Էյ(WNCCA)

 

http://www.nba.com

http://www.wnba.com

http://www.ncaa.com

http://www.naia.org

http://gleague.nba.com

http://www.espn.com

ԱՆԳՈԼԱ

http://www.fab.ao

ԱՆՏԻԳՈՒԱ ԵՎ ԲԱՐԲՈՒԴԱ

http://www.antiguabasketball.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՅԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://www.nbl.com.au (տղամարդիկ)
http://www.wnbl.com.au (կանայք)

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.australia.basketball

ԱՎՍՏՐԻԱ

http://www.oebl.at

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

http://www.lnb.com.ar

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.argentina.basketball/tfb

ԲԱՀՐԵՅՆ

http://www.asia-basket.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.goalzz.com

ԲԱՐԲԱԴՈՍ

https://bajanbasketball.leaguerepublic.com/index.html

ԲԵԼԱՌՈՒՍ

http://www.bbf.by

ԲԵԼԳԻԱ

http://www.euromillionsbasketball.be

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.awbb.be

ԲՈԼԻՎԻԱ

http://fbol.web.geniussports.com/

ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ

http://www.basket.ba

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

http://www.bgbasket.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ https://www.bblbasketball.com

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

ԲՐԱԶԻԼԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էլ-Էս-Բի (LSB)

ԳՈՅԱՆՈ

ԿԱՐԻՈԿԱ

ՊԱՈՒԼԻՍՏԱ

ՊԱՐԱՆԱԵՆՍԵ

ԿԱՏԱՐԻՆԵՆՍԵ

 

http://www.lnb.com.br

http://www.ligasuperbasketball.com

https://esportegoiano.com.br/basquete/

http://www.basketrio.com.br/v1/index.asp

https://www.fpb.com.br/

https://www.basqueteparana.com.br/

https://www.basket-fcb.com.br/

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.ligadebasquetefeminino.com.br

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՐՈ Ա/Բ (PRO A/B)

 

http://www.beko-bbl.de

http://www.2basketballbundesliga.de

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.dbbl.de

ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ

http://www.baloncestoguatemala.com/

ԴԱՆԻԱ

http://www.basketligaen.dk (տղամարդիկ)
http://dameligaen.dk (կանայք)

ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

http://portal.lnb.com.do

ԵՄԵՆ

https://yemenbasketball.com.ye/

ԷԿՎԱԴՈՐ

http://www.feb.ec

ԷՍՏՈՆԻԱ

http://www.basket.ee

ԹԱԻԼԱՆԴ

http://www.tbl.mthai.com

ԹՈՒՆԻՍ

http://www.ftbb.org.tn

ԹՈՒՐՔԻԱ

http://www.tbl.org.tr

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.tbf.org.tr

ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ

ԻՆԴՈՆԵԶԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՐԻԿԱՆԴԻ ԳԱՎԱԹ(SRIKANDI CUP)

ՓԵՐԲԱՍԻ ԳԱՎԱԹ (PERBASI CUP)

 

http://www.nblindonesia.com

http://srikandicup.com

http://perbasi.web.geniussports.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.mainbasket.com

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

https://www.basketballireland.ie

ԻՍԼԱՆԴԻԱ

http://www.kki.is

ԻՍՊԱՆԻԱ

ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էլ-Ի-Բի ՕՐՈ (LEB Oro)

Էլ-Ի-Բի ՊԼԱՏԱ (LEB PLATA)

 

http://www.acb.com

http://www.leboro.es/inicio.aspx

http://www.lebplata.es/inicio.aspx

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.feb.es

ԻՍՐԱՅԵԼ

http://www.basket.co.il

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.ibasketball.co.il

ԻՏԱԼԻԱ
ԻՏԱԼԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՏԱԼԻԱՅԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://www.legabasket.it
http://www.legabasketfemminile.it

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝
http://www.fip.it

ԻՐԱՆ

http://www.iribf.ir

ԻՐԱՔ

https://www.asia-basket.com/Iraq/basketball.aspx

ԼԱՏՎԻԱ

http://www.basket.lv

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://www.plk.pl
http://www.basketligakobiet.pl

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://rozgrywki.pzkosz.pl

ԼԻԲԱՆԱՆ

http://www.flbb.com

ԼԻՏՎԱ

Էլ-Քեյ-Էլ(LKL)

Էլ-Էմ-Քեյ-Էլ(LMKL)

Էն-Քեյ-Էլ(NKL)

Քեյ-Քեյ-Էմ-Էլ(KKML)

ՄՈԹԵՐՈՒ (MOTERU)

 

http://www.lkl.lt

http://www.lmkl.lt

http://www.nklyga.lt

http://www.kkml.lt

http://www.moterulyga.lt

ԽՈՐՎԱԹԻԱ

http://www.hks-cbf.hr

ԿԱՄԵՐՈՒՆ

http://www.fecabasket.com

ԿԱՆԱԴԱ

http://www.nblcanada.com

ԿԻՊՐՈՍ

http://www.basketball.org.cy

ԿԻՐԳԻԶԻԱ

http://www.basketball.kg

ԿՈՍՈՎՈ

http://www.basketbolli.com

ԿՈՏ դ'ԻՎՈՒԱՐ

http://www.fibbci.com

ԿՈՒԲԱ

http://www.latinbasket.com

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

http://site.fibaorganizer.com

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ

http://www.kbl.or.kr (տղամարդիկ)
http://www.wkbl.or.kr (կանայք)

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

https://www.sbl.sa/

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

http://www.basketballfederationindia.org

ՀՈՆԿՈՆԳ

http://www.basketball.org.hk

ՀՈՐԴԱՆԱՆ

http://www.jbf.jo

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

2-ՐԴ ԴԻՎԻԶԻՈՆ

ԱՏՏԻԿԵԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՎ. ԱՏՏԻԿԵԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://www.esake.gr

http://www.basket.gr

 

http://www.basketa2.gr

http://www.eska.gr

http://www.eskana.gr

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

http://hunbasket.hu/

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ

https://www.nbf.kz

ՃԱՊՈՆԻԱ

ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://www.bleague.jp

https://www.wjbl.org

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.japanbasketball.jp

ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ

http://www.federationmalagasydubasketball.com/#event

ՄԱԼԱՅԶԻԱ

http://maba.com.my (տղամարդիկ)
http://mwbl.com.my (կանայք)

ՄԱԼԻ

https://www.basketmali.com/

ՄԱԿԱՈ

http://www.basketball.org.mo

ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ

http://www.mkf.mk

ՄԱՐՈԿԿՈ

http://www.frmbb.com

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ

http://www.bbl.org.uk (տղամարդիկ)
http://www.wbbl.org.uk (կանայք)

ՄԵՔՍԻԿԱ

http://www.lnbp.com.mx

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://cibacopa.org

ՄՈԼԴՈՎԱ

http://www.fbrm.md

ՄՈՆՏԵՆԵԳՐՈ

http://www.kscg.me

ՄՈՆՂՈԼԻԱ

http://mnba.mn/mnba

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

http://www.basketballleague.nl

ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ

http://abn.web.geniussports.com/

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

http://www.nznbl.basketball

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.basketball.org.nz

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.basket.no

ՇՎԵԴԻԱ

ՇՎԵԴԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՎԵԴԻԱՅԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://basketliganherr.se

http://basketligandam.se

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.superettanherr.sei

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.lnba.ch

ՈՒԳԱՆԴԱ

http://fuba.web.geniussports.com

ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ

http://site.fibaorganizer.com

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

http://www.fbu.ua

ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ

http://www.fubb.org.uy

ՉԵԽԻԱ

http://www.cbf.cz

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.zenskybasket.cz

ՉԻԼԻ

ՉԻԼԻԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻԲՍԵՆԹՐՈ

ՍԱԵՍԱ

 

http://www.lnb.cl

https://www.lnbchile.com

https://www.ligasaesa.cl/

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Էն-Բի-Էլ(NBL)

http://www.cba-chinaleague.com

http://www.cba.net.cn

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://sports.sina.com.cn/cba

ՊԱՆԱՄԱ

http://www.fepaba.com.pa/

ՊԵՐՈՒ

http://www.ligadelima.com

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ

http://www.fpb.pt

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://live.fibaeurope.com

ՊՈՒԵՐՏՈ-ՌԻԿՈ

http://www.bsnpr.com

ՌՈՒԱՆԴԱ

http://ferwaba.web.geniussports.com

ՌՈՒՄԻՆԻԱ

http://www.frbaschet.ro

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

ՊՐՈ ԼԻԳԱ 3X3 (PRO)

http://www.russiabasket.ru

http://3x3spb.ru

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://pro100basket.ru

ՍԱԼՎԱԴՈՐ

http://www.fesabal.com

ՍԱՈՒԴՅԱՆԱՐԱԲԻԱ

http://www.sbl.sa

ՍԵՆԵԳԱԼ

http://basketsenegal.com

ՍԵՐԲԻԱ

ՍԵՐԲԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵՐԲԻԱՅԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://www.kls.rs

http://www.zkls.kss.rs

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.lige.kss.rs

ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ

http://www.bas.org.sg

ՍԻՐԻԱ

http://www.syrbf.org

ՍԼՈՎԱԿԻԱ

ՍԼՈՎԱԿԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԼՈՎԱԿԻԱՅԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://www.basketliga.sk

https://www.exz.sk/home/

ՍԼՈՎԵՆԻԱ

http://www.kzs.si

ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ

http://www.lpb.com.ve

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://serieavzla.com/web

ՎԻԵՏՆԱՄ

https://www.vba.vn

ՎՐԱՍՏԱՆ

http://www.gbf.ge

ՏԱՋԻԿՍՏԱՆ

https://basketballtj.com/

ՔԱԹԱՐ

http://www.qatarbasketball.qa/ar

ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ

Փի-Բի-Էյ(PBA)

Փի-Բի-Էյ Դ (PBA D)

 ՅՈՒ-Էյ-Էյ-Փի (UAAP)

ՄԵՏՐՈ ԼԻԳԱ (METRO)

Էմ-Փի-Բի-Էլ(MPBL)

 

http://www.pba.ph

http://pbadleague.inquirer.net

http://sports.abs-cbn.com/uaap

http://mmsf.web.geniussports.com

http://www.mpbl.web.geniussports.com

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.basket.fi

ՖՐԱՆՍԻԱ

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

http://www.lnb.fr
http://www.basketlfb.com

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝ http://www.ffbb.com

ԹԵՆԻՍ

Էյ-Թի-Փի (ATP) ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.atpworldtour.com

Դաբլյու-Թի-Էյ (WTA) ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.wtatennis.com

Այ-Թի-Էֆ (ITF) ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.itftennis.com

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ
(ՌՈԼԱՆԴ ԳԱՐՐՈՍ)

http://www.rolandgarros.com

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.usopen.org.com

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.ausopen.com

ՈՒԻՄԲԼԴՈՆ

http://www.wimbledon.com

ԴԵՎԻՍԻ ԳԱՎԱԹ

http://www.daviscup.com

ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ԳԱՎԱԹ

http://www.fedcup.com

ԽՈՊՄԱՆԻ ԳԱՎԱԹ

http://www.hopmancup.com

ՆԵՔՍՏ ՋԵՆ Էյ-Թի-Փի ՖԻՆԱԼՍ
(NEXT GEN ATP FINALS)

http://www.nextgenatpfinals.com

ՉԵԽԻԱ ԷՔՍՏՐԱԼԻԳԱ

http://tenisovaextraliga.cz


ՀՈԿԵՅ ԽՈՏԻ ՎՐԱ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.fih.ch

ԵՎՐՈԼԻԳԱ

http://www.ehlhockey.tv

ԱՍԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.asiahockey.org/

ԱՄԵՐԻԿԱ

http://www.panamhockey.org/en/home

ԱՖՐԻԿԱ

https://www.africahockey.org/

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

https://hockey.org.au/ahl/

ԱՎՍՏՐԻԱ

https://www.hockey.at/der-oehv.html

ԱՆԳԼԻԱ

http://www.englandhockey.co.uk

ԲԵԼԳԻԱ

https://www.hockeybelgium.lesoir.be

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.hockeyliga.de

ԻՍՊԱՆԻԱ

http://www.rfeh.es

ԻՏԱԼԻԱ

http://www.federhockey.it

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

http://www.hockeyindia.org

ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ

http://www.hockey.nl

ՇՈՏԼԱՆԴԻԱ

https://www.scottish-hockey.org.uk/

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

https://www.fhtr.ru

ՖԼՈՐԲՈԼ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.floorball.org

ԴԱՆԻԱ

http://www.floorball.dk

ՆՈՐՎԵԳԻԱ

http://www.innebandy.no

ՇՎԵԴԻԱ

http://www.innebandy.se

ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ

http://www.swissunihockey.ch

ՉԵԽԻԱ

http://www.ceskyflorbal.cz

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ

http://www.salibandy.fi

ՍԵՂԱՆԻ ԹԵՆԻՍ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ittf.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ettu.org

ՉԵԼԵՆՋԵ ՍԵՐԻԱ
(CHALLENGE SERIES)

http://challengerseries.net

Թի-Թի (TT) ԳԱՎԱԹ

http://www.tt-cup.com

ՍԵՏԿԱ ԳԱՎԱԹ (SETKA CUP)

https://setkacup.com/

ԱՎՍՏՐԻԱ

https://www.ttbundesliga.at/index.php

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

http://www.en.ttbl.de

ԼԵՀԱՍՏԱՆ

http://ligi.pzts.pl/

ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ

www.moatsz.hu/index.php/eredmenyek/nemzeti-bajnoksag

ՉԵԽԻԱ

https://stis.ping-pong.cz/

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

https://tt.sport-liga.pro/

ՖՐԱՆՍԻԱ

http://www.fftt.com

ԳՈԼՖ

http://www.golf.tv

ԿԵԼՏԱԿԱՆ ՖՈՒՏԲՈԼ

http://www.gaa.ie

ԿՐԻԿԵՏ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.icc-cricket.com

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

https://www.ecn.cricket/

ԱՄԵՐԻԿԱ

https://www.espncricinfo.com/

ԱՄԷ

https://abudhabit20.ae/

ԱՆԳԼԻԱ

https://www.ecb.co.uk/

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

https://www.cricket.com.au/

ԱՖՂԱՆՍՏԱՆ

https://cricket.af/

ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ

http://www.tigercricket.com.bd/

ԹԱՅՎԱՆ

https://www.taipeit10league.com/

ԻՌԼԱՆԴԻԱ

https://www.cricketireland.ie/

ԿԱՆԱԴԱ

https://gt20.ca/

ՀԱՀ

https://cricket.co.za/

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

ՊՐԵՄԻԵՐ ԼԻԳԱ Տ20

ՄՈՒՄԲԱՅ Տ20

ԹԱՄԻԼ ՆԱԴՈՒ

ՊՐԵՄԻԵՐ ԼԻԳԱ ԿԱՐՆԱՏԱԿԻ

 

https://www.iplt20.com/

https://www.t20mumbai.com/

http://tnpl.tnca.cricket/

http://kpl.cricket/

ՀՈՆԿ ԿՈՆԳ

https://www.hkcricket.org/

ՄԱԼԱՅԶԻԱ

https://www.cricketmalaysia.com/

ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ

http://www.supersmash.co.nz/

ՇՐԻ ԼԱՆԿԱ

https://www.lankapremierleague.com/

ՊԱԿԻՍՏԱՆ

https://www.psl-t20.com/

ՔԱԹԱՐ

https://qatart10.com/

ՆԵԹԲՈԼ

http://www.netball.org

ՍԵՐՖԻՆԳ

http://www.worldsurfleague.com

ՀՅՈՌԼԻՆԳ

http://www.gaa.ie

ՁԻԵՐԻ ՎԱԶՔ

https://www.hippodrom.ru

TV ԽԱՂԵՐ

https://www.betgames.tv/

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝

https://tvbet.tv/

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ

http://www.binaryexpiries.com

ՍԵՂԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼ

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

https://www.tablesoccer.org/

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

https://tf.generatesport.com

ՍԿՎՈՇ

https://www.worldsquash.org/

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝

https://psaworldtour.com 

ԷՅՐ ՀՈԿԵՅ

https://airhockey.generatesport.com

ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՍՊՈՐՏ

https://globalbet.com/

https://www.goldenrace.com/ru

http://www.kironinteractivet.com/

https://leap-gaming.com/

https://www.inbetgames.com/

flg.bet

ԸՄԲՇԱՄԱՐՏ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ https://uww.org/
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

https://wrestrus.ru

ինֆորմացիայի բացակայության դեպքում՝

https://wrestdag/.ru

 

Եթե www.fifa.com և www.uefa.com կայքերում առկա է իրար հակասող տեղեկատվություն, ապա հիմք է ընդունվում «PDF» ֆորմատով հաշվետվությունը:

Եթե առկա են իրադարձությունների ելքեր, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է վերոնշյալ աղբյուրներում, ապա դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում է կազմակերպիչը` նշելով տեղեկատվության աղբյուրը:

 

4.4. Խաղադրույքների ձևերը

 

Միայնակ  բուքմեյքերական կետերում կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 1,000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 10 (տասը) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ (մինչև խաղադրույք ընդունելը՝ ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ իրադարձությունների համար կազմակերպչի կողմից ծրագրով կարող է նախատեսվել կատարվող նվազագույն խաղադրույքի այլ չափ, օրինակ` Ամենօրյա, Երկարաժամկետ և Զույգեր խաղադրույքների համար նվազագույն խաղադրույքի չափը սահմանվում է 300 ՀՀ դրամ): Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը Միայնակ խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Այս ձևում անհրաժեշտ է գուշակել մեկ իրադարձության ելքը: Միայնակ խաղադրույքներն ընդունվում են ծրագրում ներկայացված ցանկացած իրադարձության համար: Միայնակ խաղադրույքի շահումը հավասար է խաղագումարի և շահումային գործակցի արտադրյալին:

 

Էքսպրես  բուքմեյքերական կետերում կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 300 (երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 10 (տասը) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը այս խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Այս ձևում անհրաժեշտ է գուշակել մեկից ավելի միմյանցից անկախ իրադարձությունների արդյունքները միաժամանակ (էքսպրեսում իրադարձությունների առավելագույն քանակը 30-ն է): Եթե էքսպրեսում գոնե մեկ իրադարձություն սխալ է գուշակվել, ամբողջ էքսպրեսը համարվում է տանուլ տրված: Էքսպրեսում կարելի է ընդգրկել իրարից կախում չունեցող ցանկացած իրադարձությունների ցանկացած համակցություն, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնակարգով սահմանված խաղերի կանոններով: Կազմակերպչի հայեցողությամբ որոշ իրադարձությունների համար կարող են էքսպրես խաղադրույքներ չընդունվել: էքսպրեսում չի կարելի ընդգրկել միմյանցից կախում ունեցող իրադարձություններ: Միևնույն իրադարձությունը չի կարող մասնակցել էքսպրեսում մեկ անգամից ավելի: Եթե էքսպրեսում հայտնվել են միմյանց հետ կապակցված կամ միմյանցից կախում ունեցող իրադարձություններ, ապա հաշվարկման համար մնում է առավելագույն շահումային գործակցով իրադարձությունը: էքսպրեսի շահումային գործակիցը հավասար է ընդգրկված բոլոր իրադարձությունների շահումային գործակիցների արտադրյալին: էքսպրեսի շահումը հավասար է խաղադրույքի գումարի և էքսպրեսի շահումային գործակցի արտադրյալին:

Կազմակերպչի հայեցողությամբ մասնակցին կարող է տրվել էքսպրեսում չպարտվելու լրացուցիչ հնարավորություն, որի մասին նախապես կտեղեկացվի ծրագրում կամ կազմակերպչի ինտերնետային կայքում: Եթե էքսպրեսում ընդգրկված է վեց և ավելի իրադարձություն, և յուրաքանչյուր իրադարձության շահման գործակիցը պակաս չէ 1.7-ից, և այդ էքսպրեսում սխալ է կանխագուշակվել միայն մեկ իրադարձության ելքը, իսկ մնացած իրադարաձությունների խաղադրույքները շահել են սահմանված գործակիցներով, ապա այդ էքսպրեսը չի համարվում պարտված, իսկ խաղագումարը վերադարձվում է:

 

Համակարգ  բուքմեյքերական կետերում կատարվող նվազագույն խաղադրույքը ամբողջ համակարգի համար սահմանվում է 1000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի նվազագույն մեծությունը սահմանվում է 30 (երեսուն) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Առավելագույն խաղադրույքի մեծությունը այս խաղադրույքի համար սահմանվում է 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, իսկ ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 500,000 հազար (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ: Այս խաղը նախօրոք ընտրված իրադարձությունների խմբից ընտրված թվով միաչափ, գոնե մեկ իրադարձությամբ իրարից տարբերվող էքսպրեսների (համակարգի տարբերակներ) լրիվ համակցություն է (իրադարձությունների առավելագույն քանակը համակարգում 16-ն է): Բնորոշվում է խաղադրույքի միևնույն չափով յուրաքանչյուր տարբերակի (էքսպրեսի) համար և իրադարձությունների միևնույն քանակով յուրաքանչյուր տարբերակում (էքսպրեսում): Համակարգում յուրաքանչյուր կոմբինացիա (տարբերակ) հաշվարկվում է որպես առանձին էքսպրես: Համակարգով խաղադրույքի դեպքում անհրաժեշտ է նշել իրադարձությունների ընդհանուր քանակը համակարգի համար և իրադարձությունների քանակը մեկ տարբերակի (էքսպրեսի) համար: Մեկ տարբերակի (էքսպրեսի) համար խաղադրույքի մեծությունը որոշվում է համակարգով դրված խաղադրույքը բաժանելով տարբերակների (էքսպրեսների) քանակի վրա: Համակարգով շահումը հավասար է համակարգի մեջ ընդգրկված բոլոր շահած տարբերակների (էքսպրեսների) շահումների գումարին: Համակարգում ընդգրկվող տարբերակների քանակը և հարաբերակցությունը որոշվում է կազմակերպչի կողմից և կազմակերպչի հայեցողությամբ ցանկացած պահի ենթակա է փոփոխման: Համակարգում ընդգրկվող տարբերակների քանակի և հարաբերակցության ցուցակը հրապարակվում է ծրագրին կից կամ էլ դրանից առանձին:

Օրինակ` կատարենք 2-ը 3-ից համակարգով խաղադրույք: Խաղադրույքի գումարը պայմանականորեն ընդունենք 3,000 դրամ:

Վերցնենք հետևյալ իրադարձությունները`

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

Հ 1

Х

Հ 2

Ինտեր Մ.  Այաքս

1.5

4.2

7.5

Բայեր Լ. – Մայնց

1.75

3

5.5

Շարապովա  Մ. – Իվանովիչ Ա.

1.45

-

2.5

 

Ընտրենք իրադարձության ելքերը`

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ինտեր Մ.  Այաքս

Հ 1

1.5

Բայեր Լ. – Մայնց

X

3

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա.

Հ 2

2.5

 

Տարբերակների (էքսպրեսների) քանակը 2-ը 3-ից համակարգում 3-ն է, հետևաբար

 

տարբերակ (էքսպրես) 1

տարբերակ (էքսպրես) 2

տարբերակ (էքսպրես) 3

իրադարձու-թյուն, ելք

գործակից

իրադարձու-թյուն, ելք

գործակից

իրադարձություն, ելք

գործակից

Ինտեր Մ. Այաքս,  Հ 1

1.5

Ինտեր Մ. Այաքս,  Հ 1

1.5

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա., Հ 2

2.5

Բայեր Լ. – Մայնց,  X

3

Շարապովա Մ. – Իվանովիչ Ա., Հ 2

2.5

Բայեր Լ. – Մայնց,  X

3

 

1 տարբերակի (էքսպրեսի) համար խաղադրույքի չափը կլինի 1,000 դրամ (3,000 / 3 = 1,000):

Շահումները ըստ տարբերակների կլինեն.

1-ին տարբերակ = 1.5 x 3 x 1,000 դրամ = 4,500 դրամ;

2-րդ տարբերակ = 1.5 x 2.5 x 1,000 դրամ = 3,750 դրամ;

3-րդ տարբերակ = 2.5 x 3 x 1,000 դրամ = 7,500 դրամ:

Շահումը համակարգի համար հավասար կլինի բոլոր 3 տարբերակներով շահումների գումարին` 4,500 + 3,750 + 7,500 = 15,750 դրամ:

Այն դեպքում, երբ 2-ը 3-ից համակարգով խաղադրույք կատարելիս 2 կամ ավելի իրադարձությունների ելքերը սխալ է գուշակվում, ապա խաղադրույքը համարվում է պարտված (բոլոր 3 տարբերակներն էլ չեն շահում): Եթե սխալ է գուշակվում ելքերից որևէ մեկը, ապա շահում է միայն 1 տարբերակ:

Օրինակ՝ ենթադրենք սխալ է գուշակվել Ինտեր Մ. – Այաքս մրցախաղի ելքը` խաղը ավարտվել է Այաքսի հաղթանակով: Այդ դեպքում 1-ին և 2-րդ տարբերակները համարվում են պարտված, իսկ համակարգի շահումը հավասար է լինում 3-րդ տարբերակի շահած գումարին` 7,500 դրամ:

 

Խաղադրույքների բոլոր ձևերում առավելագույն շահումը մեկ տոմսի համար, անկախ տոմսում ներառված խաղադրույքների քանակից, սահմանվում է 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, ինտերնետային կայքով կատարվող խաղադրույքի համար 5,000,000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ:

Սպորտլոտո «5-ը 36-ից» խաղի մեկ տոմսի համար առավելագույն շահման չափը սահմանվում է 25,000,000 (քսանհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ, իսկ Սպորտլոտո «7-ը 42-ից» և Սպորտլոտո «Ջեքփոթ 7-ը 42-ից» խաղերի մեկ տոմսի համար առավելագույն շահման չափը սահմանվում է 50,000,000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ:

 

4.4.1. Տոմսի փոփոխություն (Cheque redact)

 

Տոմսի փոփոխություն (Cheque redact)  գործիք է (սույն՝ 4.4.1. կետի հետագա շարադրանքում, նաև՝ Գործիք), որի ակտիվ լինելու դեպքում մասնակցին տրվում է հնարավորություն արդեն իսկ կատարված խաղադրույքում կատարել իրադարձության ելքի փոփոխություն և/կամ ավելացում: 

Բուքմեյքերական կետում կոնկրետ իրադարձության ելքի համար Գործիքի ակտիվ լինելը հավաստվում է համակարգում համապատասխան նշանի առկայությամբ, իսկ ինտերնետով խաղադրույքներ կատարելիս Գործիքի ակտիվ լինելը հավաստվում է մասնակցի անձնական էջի խաղային պատուհանում Տոմսի փոփոխությունCheque redact») անվանումով համապատասխան կոճակի հայտնվելով:

Ինչպես բուքմեյքերական կետում, այնպես էլ ինտերնետի միջոցով կատարված էքսպրես խաղադրույքների՝ դեռևս չսկսված (pre-match) իրադարձությունների ելքերը կարող են փոփոխվել ինչպես դեռևս չսկսված (pre-match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքերով: Փոխարինող իրադարձության ելքի՝ փոխարինման պահին գործակիցը պետք է հավասար կամ մեծ լինի փոխարինվող իրադարձության ելքի համար տվյալ պահին առաջարկվող գործակցից:

 

Օրինակ՝  ենթադրենք կատարվել է հետևյալ էքսպրես խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Յուվենտուս  Միլան

Հ 1

1.7

 

Մասնակիցը կարող է տվյալ իրադարձությունների ելքերից ցանկացածը փոփոխել մեկ այլ իրադարձության ելքով:

Օրինակ՝ «Յուվենտուս  Միլան Հ1 1.7»-ը փոխարինել «Ինտեր Մ. – Այաքս Հ1 2.0»-ով, եթե «Յուվենտուս  Միլան Հ1»-ի համար կազմակերպիչն այդ պահին առաջարկում է 2.0 կամ ավելի ցածր գործակից:

Այս դեպքում խաղադրույքը կունենա հետևյալ տեսքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Ինտեր Մ. – Այաքս

Հ 1

2.0

 

Գործիքի ակտիվության ժամանակահատվածում վերոգրյալ կանոնների պահպանումով փոփոխությունների քանակը չի սահմանափակվում:

Չի թույլատրվում խաղադրույքի որևէ իրադարձության ելքը փոխարինել նույն իրադարձության այլ ելքով:

Տոմսում նոր իրադարձության ելքի ավելացում. Ինչպես բուքմեյքերական կետում, այնպես էլ ինտերնետի միջոցով կատարված միայնակ և էքսպրես խաղադրույքների ինչպես դեռևս չսկսված (pre-match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքերին կարող են ավելացվել ինչպես դեռևս չսկսված (pre match), այնպես էլ՝ արդեն սկսված (On-line) իրադարձությունների ելքեր՝ բացառությամբ, եթե մեկ տոմսով կատարվել են մեկից ավել միայնակ խաղադրույքներ:

Միայնակ խաղադրույքում մեկ այլ իրադարձության ելք ավելացնելիս խաղադրույքը դառնում է էքսպրես: Նոր իրադարձության ելքի ավելացման արդյունքում ձևավորված էքսպրես խաղադրույքների վրա տարածվում են «Միջազգային Բուքմեյքեր-ՏոտոԳեյմինգ» վիճակախաղի (տոտալիզատորի) կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգով սահմանված էքսպրես խաղադրույքների նորմերը:

 

Օրինակ 1. ենթադրենք կատարվել է հետևյալ միայնակ խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

 

Մասնակիցը կարող է մեկ այլ իրադարձության ելք ներառել տոմսում (օր՝ Յուվենտուս – Միլան Հ1 1.7)՝ սկզբնական միայնակ խաղադրույքը դարձնելով էքսպրես:

 

Օրինակ 2. ենթադրենք կատարվել է հետևյալ էքսպրես խաղադրույքը.

 

Իրադարձություն

Իրադարձության ելք

գործակից

Ռեալ Մ. – Բարսա

Հ 2

1.5

Յուվենտուս – Միլան

Հ 1

1.7

 

Մասնակիցը կարող է մեկ այլ իրադարձության ելք ներառել (օր․՝ Բայեր Լ. – Մայնց Հ1) տոմսում՝ երկու իրադարձության ելքի վրա կատարված Էքսպրես խաղադրույքը դարձնելով 3 իրադրաձությունների ելքի վրա կատարված խաղադրույք:

Նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս ավելացվող իրադարձության ելքի նվազագույն գործակցի պահանջ չի սահմանվում: Ավելացվող խաղադրույքների քանակը սահմանափակվում է տվյալ ձևի խաղադրույքների համար՝ սույն կանոնակարգով սահմանվող խաղադրույքների առավելագույն քանակով:

Բուքմեյքերական կետում կատարված խաղադրույքների տոմսում իրադարձության ելքը փոփոխելիս և/կամ նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս մասնակիցը վերադարձնում է նախորդ խաղադրույքի կտրոնը, որի դիմաց տրամադրվում է նոր՝ փոփոխված և/կամ ավելացված իրադարձության ելքով կտրոն:

Ինտերնետով կատարված խաղադրույքը փոփոխելիս համակարգը չի հաստատում խաղադրույքի հեռացումը, եթե փոփոխվող խաղադրույքի հեռացնելուց հետո Գործիքն ապաակտիվանում է:

Բուքմեյքերական կետում տոմսի իրադարձության ելքը փոփոխելիս և/կամ նոր իրադարձության ելք ավելացնելիս մասնակցին վերադարձվում է նախկին կտրոնը, եթե Գործիքի ապաակտիվանալու պատճառով իրադարձության ելքի փոփոխություն կամ ավելացում կատարել հնարավոր չէ: 

 

4.4.2. Էքսպրեսի գեներացում

 

Էքսպրեսի գեներացում – կայքի ֆունկցիա է, որի ակտիվ լինելու դեպքում մասնակցին տրվում է հնարավորություն ստեղծել էքսպրես ձևի խաղադրույքներ ավտոմատ կերպով: Այս ֆունկցիայից օգտվելու համար մասնակիցը պետք է մուտք լինի իր խաղային հաշիվ, որտեղ պետք է լրացնի «ԷՔՍՊՐԵՍԻ ԳԵՆԵՐԱՑՈՒՄ» պատուհանի հետևյալ դաշտերը.

– Խաղադրույքի գումարը

– Հնարավոր շահումի չափը

– Իրադարձությունների քանակը խաղադրույքի մեջ

– Իրադարձությունների տեսակը (դեռևս չսկսված (Pre-match) իրադարձություններ, արդեն սկսված (On-line) իրադարձություններ կամ երկուսը միասին)

 

Վերոնշյալ դաշտերը լրացնելուց հետո մասնակիցը պետք է սեղմի «ԳԵՆԵՐԱՑՆԵԼ» կոճակը: Համակարգի կողմից նշված պարամետրերով էքսպրես ձևի խաղադրույքը գտնելուց հետո էկրանին հայտնվում է համապատասխան կտրոնը (տոմսը): Մասնակիցը այդ կտրոնով (տոմսով) ձևավորված էքսպրես խաղադրույքը կատարելու համար պետք է սեղմի «ԿԱՏԱՐԵԼ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔ» կոճակը:

Եթե մասնակիցը չի ցանկանում կատարել գեներացված խաղադրույքը, ապա կարող է կտրոնից (տոմսից) հեռացնել նշված իրադարձությունների ելքերը և գեներացնել նոր խաղադրույք:

Եթե համակարգի կողմից նշված պարամետրերով խաղադրույք չի գտնվում, ապա այդ մասին տեղեկացնող հաղորդագրություն է հայտնվում: Այդ դեպքում մասնակիցը կարող է փոխել պարամետրերը և կրկին փորձել:

 

4.4.3. Խաղադրույքի ամրագրում

 

Խաղադրույքի ամրագրում – կայքի ֆունկցիա է, որի ակտիվ լինելու դեպքում մասնակցին տրվում է հնարավորություն Բուքմեյքերական կետում խաղադրույք կատարելու համար՝ խաղադրույքը հավաքել կայքում: Այս ֆունկցիայից օգտվելու համար մասնակիցը կայքի համապատասխան դաշտում պետք է հավաքի դեռևս չսկսված (pre-match) իրադարձությունների ելքերի խաղադրույք(ներ)ից բաղկացած կտրոն (տոմս) և սեղմի «ԱՄՐԱԳՐԵԼ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔ» կոճակը, որից հետո ստանում է ամրագրման համար: Խաղադրույքը կատարելու համար պետք է ներկայացնել ամրագրման համարը Բուքմեյքերական կետի աշխատակցին՝ խաղադրուքը գրանցելու համար:

Ամրագրված խաղադրույքը ակտիվ է 24 ժամ։ Խաղադրույքը ամրագրելու և Բուքմեյքերական կետի աշխատողի մոտ այն գրանցելու միջև ընկած ժամանակահատվածում կարող է տեղի ունենալ գործակիցների փոփոխություն, և մասնակցի համաձայնության դեպքում կտրոնում (տոմսում) խաղադրույքները կարող են գրանցվել արդեն իսկ փոփոխված գործակիցներով:

 

4.4.4. ԲԵԹՉԵԿԵՐ

 

ԲԵԹՉԵՔԵՐ – կայքի ֆունկցիա է, որի ակտիվ լինելու դեպքում մասնակցին տրվում է հնարավորություն ստուգելու խաղադրույքի կարգավիճակը կայքում առանց խաղային հաշիվ մուտք լինելու կամ Բուքմեյքերական կետ այցելելու: Այս ֆունկցիայից օգտվելու համար մասնակիցը կայքի համապատասխան դաշտում պետք է մուտքագրի կտրոնի (տոմսի) համարը, հաստատի այն, և էկրանին կհայտնվի խաղադրույքի կարգավիճակի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն: Այս ֆունկցիան հասանելի է ինչպես Բուքմեյքերական կետում, այնպես էլ ինտերնետային կայքում կատարված խաղադրույքների համար:

 

4.5. Խաղադրույք ընդունելու հիմնական կանոնները

 

4.5.1. Խաղադրույքներն ընդունվում են միայն այն անձանցից, ովքեր համաձայն են կազմակերպչի կողմից սահմանված կանոններին: Ցանկացած կատարված խաղադրույք հավաստիքն է այն բանի, որ մասնակիցը ծանոթացել է խաղի կանոններին և լիովին համաձայն է դրանց:

4.5.2. Խաղադրույքներն ընդունվում են մինչև իրադարձության փաստացի սկիզբը, բացառությամբ On-line խաղադրույքների: Այն դեպքում, երբ ինչ-ինչ պատճառով խաղադրույքը կատարվել է իրադարձության փաստացի սկզբից հետո, այն համարվում է 1 գործակցով վճարման ենթակա, բացառությամբ On-line խաղադրույքների:

4.5.3. On-line խաղադույքները կազմակերպչի հայեցողությամբ ընդունվող խաղադրույքներ են, որոնք ընդունվում են իրադարձության ընթացքում: Այս դեպքում խաղադրույքներ կարող են ընդունվել միայն մինչև տվյալ իրադարձության ելքի հայտնի դառնալը: Իրադարձության ելքի հայտնի դառնալուց հետո կատարված խաղադրույքները համարվում են 1 գործակցով վճարման ենթակա: On-Line խաղադրույքներ ընդունելիս կազմակերպչի կողմից իրադարձության ընթացքի վերաբերյալ տրվող տեղեկատվությունը` մրցախաղի հաշիվ, խաղացած խաղաժամանակ և այլն, կրում է զուտ տեղեկատվական բնույթ և խաղադրույքների հաշվարկման համար հիմք չի հանդիսանում:

4.5.4. Կազմակերպիչն իրավունք ունի մինչև իրադարձության փաստացի սկիզբը ցանկացած պահի ետ վերադարձնել դրված խաղադրույքի գումարը: Այս դեպքում կատարված խաղադրույքը կամ խաղադրույքները համարվում են 1 գործակցով վճարման ենթակա, որի մասին հայտարարությունը կազմակերպչի կողմից կատարվում է կամ ծրագրում համապատասխան փոփոխություն կատարելու, կամ էլ տեղեկատվության միջոցներով համապատասխան հայտարարություն տալու միջոցով:

Չի թույլատրվում խաղադրույք կատարել այն իրադարձության վրա, որին խաղադրույք կատարողը ունի անմիջական մասնակցություն, ինչպես նաև, եթե տվյալ իրադարձությունը համարվում է նախապես պայմանավորված: Օրինակ, եթե խաղադրույք կատարողը հանդիսանում է մրցախաղի մասնակից, մրցավար, թիմի սեփականատեր, մարզիչ, կամ եթե Ֆեդերբեթ ԷյԱյԷսԲիԷլ (Federbet AISBL, http://federbet.com) և/կամ ՍպորտԻնտեգրիթիԹիմ Էս.Էռ.Էլ. (SportIntegrityTeam S.r.l., https://www.sportintegrityteam.com) կազմակերպության կողմից տրված գրությամբ իրադարձությունը համարվում է նախապես պայմանավորված (մրցախաղի մասնակիցների, մրցավարների, մարզիչների կամ երկու թիմերի մեջ պայմանավորվածություն է եղել իրադարձության ավարտի/ելքի համար և այլն) կամ կասկածվում է նախապես պայմանավորված իրադարձություն լինելու մեջ: Խաղադրույք կատարելով, մասնակիցը հաստատում է, որ իրադարձության ելքը, որի վրա կատարել է խաղադրույքը, իրեն հայտնի չէ: Սույն  պայմանների խախտման դեպքում, ինչպես նաև նախապես պայմանավորված իրադարձությունների վրա կատարված խաղադրույքների դեպքում, խաղադրույքները համարվում են 1 գործակցով վճարման ենթակա: Կազմակերպիչն իրադարձությունների ելքերի և դրանց վրա կատարված խաղադրույքների վերաբերյալ կասկածներ ունենալու ժամանակ, անհրաժեշտության դեպքում (օրինակ՝ եթե անհրաժեշտություն կա դիմելու միջազգային կազմակերպություններին կամ լրացուցիչ հետազոտման կարիք կա), կարող է հետաձգել խաղադրույքների վճարման ժամկետները մինչև վերջնական որոշում կայացնելը, բայց ոչ ուշ քան իրադարձության կայացման պահից սկսած 3 ամիս:

Նշված խախտումները կատարելու դեպքում Կազմակերպիչն իրավունք ունի արգելափակելու այդ Մասնակցի խաղային հաշիվը կամ կիրառելու խաղային հաշվի վրա այլ սահմանափակումներ (օրինակ՝ խաղերի, խաղադրույքների սահմանաչափերի կիրառում), ինչպես նաև դիմելու համապատասխան պետական մարմիններին՝ առերևույթ հանցագործության փաստի կապակցությամբ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով, ինչպես նաև դատական կարգով Մասնակցից պահանջելու պատճառված վնասների փոխհատուցում, ինչպես նաև Կազմակերպչի կողմից մասնակցի ոչ պատշաճ խաղային վարքագծի բացահայտման կամ հիմնավոր կասկածի դեպքում Կազմակերպիչը կարող է իրեն իրավունք վերապահել կիրառել իրադարձության ելք(եր)ի համար նախապես սահմանված թույլատրելի սահմանաչափ(եր)ի փոփոխություն առանձին մասնակիցների համար:

Մասնակցի խաղային հաշիվը կարող է արգելափակվել կամ խաղային հաշվի վրա կիրառվել սահմանափակումներ նաև հետևյալ դեպքերում.

- Մասնակիցների կողմից կատարված խարդախություն հայտնաբերելու դեպքում (գողացված կամ այլ անձանց պատկանող բանկային քարտերով Մասնակիցների կողմից իրենց խաղային հաշիվների համալրման, խաղադրույքների կատարման և շահումների ստացման, տարբեր անձանց տվյալներով խաղային հաշիվներ բացելու, պատահականորեն կամ դիտավորյալ կերպով մեկ Մասնակցի կողմից մեկ այլ Մասնակցի գաղտնաբառի բացահայտման և դրա հետևանքով վերջինիս հաշվից գումարի/միավորների կորզման), որի արդյունքում Կազմակերպչին պատճառվել է ֆինանսական կամ ոչ նյութական վնաս;

– Մասնակցի կողմից իր խաղային հաշիվների անբարեխիղճ կամ ոչ նպատակային (այլ կազմակերպություններից հնարավոր եկամուտ ստանալու ակնկալիքով) օգտագործելու դեպքում (օրինակ՝ պարբերաբար վճարահաշվարկային էլեկտրոնային համակարգերով, բանկային քարտերով խաղային հաշիվների համալրում, կանխիկացում և այլն);

– Եթե մասնակցի կողմից հաճախորդների աջակցման մասնագետի հետ շփվելիս չի պահպանում քաղաքավարության նորմերը, իր նամակագրության մեջ օգտագործում է սպառնալիքներ, անպարկեշտ կամ վիրավորական բառեր, հայհոյանքներ, արտահայտություններ կամ ատելության որևէ դրսևորում՝ պայմանավորված հատկապես էթնիկ ծագմամբ, գենդերային, կրոնական կամ այլ հիմունքներով: Այս դեպքում Կազմակերպչի կողմից կարող է կիրառվել նաև նախազգուշացումներ, հեռախոսահամարի կամ առցանց կապի հասանելիության արգելափակում;

– Եթե Մասնակիցը կասկածվում է հատուկ ծրագրային ապահովման կամ տեխնիկական միջոցների օգտագործման մեջ, որոնք թույլ են տալիս ավտոմատացնել խաղադրույքների կատարման գործընթացը;

– Եթե առկա է Մասնակցի հետ վեճ կամ բողոք կամ քննություն, Մասնակցի կողմից խաղային հաշվում առկա միջոցների կանխիկացումն արգելելու նպատակով;

– Երբ պարզ է դառնում, որ արդեն իսկ գրանցված խաղային հաշվից օգտվում է այլ անձ;

– Մասնակցի կողմից խաղային հաշվում գրանցված տվյալների (անուն, ազգանուն, ծննդյան և անձնագրային տվյալներ և այլն) կեղծ, ոչ ճիշտ կամ անվավեր լինելը կասկածելու կամ բացահայտվելու դեպքում; 

– Սույն Կանոնակարգով սահմանված կանոնները խախտելու այլ դեպքերում:

Խաղային հաշիվների արգելափակման (ապաարգելափակման) կամ սահմանափակումներ կիրառելու որոշումը կայացնում է Կազմակերպիչը, հաշվի առնելով Մասնակցի իր մոտ ունեցած խաղային պատմությունը:

4.5.5. Բոլոր դեպքերում, երբ խաղադրույքը համարվում է «1» գործակցով վճարման ենթակա, այն ենթակա է վերադարձման, իսկ եթե խաղադրույքը ընդգրկված է «էքսպրեսում» կամ «համակարգում», ապա հաշվարկվում է «1» (մեկ) գործակցով, այսինքն չի ազդում «էքսպրեսում» կամ «համակարգում»  ընդգրկված մյուս իրադարձությունների արդյունքների վրա:

4.5.6. Բոլոր խաղադրույքները ընդունվում են առաջարկված ծրագրի (գծի) իրադարձությունների հիման վրա` ըստ կազմակերպչի սահմանած գործակիցների: Յուրաքանչյուր իրադարձության համար ծրագրում հատկացված է եզակի համար, ինչպես նաև նշված է տվյալ իրադարձության համար ընդունվող խաղադրույքի ընդունման ավարտի ամսաթիվն ու ժամանակը: Ծրագրում նշվող ամսաթիվն ու ժամանակը, որոնք ազդարարում են իրադարձության սկիզբը, կրում են տեղեկատվական բնույթ: Սխալ հրապարակված ամսաթիվը խաղադրույքը չեղյալ համարելու հիմք չի հանդիսանում: Այն դեպքում, եթե իրադարձությունը կայացել է նախապես հայտարարված ժամանակից շուտ կամ ուշ, խաղադրույքը «1» գործակցով վճարման ենթակա չի համարվում: Այդ դեպքում խաղադրույքները համարվում են վավեր, եթե դրանք կատարվել են մինչև տվյալ իրադարձության փաստացի սկիզբը: Իրադարձության փաստացի սկզբից հետո կատարված խաղադրույքները համարվում են «1» գործակցով վճարման ենթակա (բացառությամբ On-line խաղադրույքների): Խաղադրույքների հաշվարկման համար որպես իրադարձության սկիզբ ընդունվում է իրադարձության սկսվելու փաստացի ժամանակը, որը որոշվում է իրադարձության պաշտոնական կազմակերպչի կամ կազմակերպիչների կողմից տրվող տեղեկատվության հիման վրա:

«Իրադարձություն» սյունակում նշվում է մրցակից թիմերի կամ այն իրադարձությունների անվանումը, որի համար ընդունվում են խաղադրույքները: Իրադարձությունների ցուցակում առաջինը նշվում է այն թիմը, որի դաշտում անցկացվում է մրցախաղը: Եթե խաղը անցկացվում է այն թիմի դաշտում, որի անունը նշվում է երկրորդ տեղում, ապա այդ մրցախաղի վրա դրված խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով, բացառությամբ հետևյալ դեպքերի. ա) երկու թիմերն էլ նույն քաղաքից են; բ) խաղերը անց են կացվում նույն քաղաքում, միջազգային մրցաշարերի դեպքում` նույն երկրում; գ) երբ երկրի գավաթային խաղի փլեռյ-օֆֆ փուլն է; դ) երբ անցկացվում է ընկերական հանդիպում; ե) երբ համաձայն մրցաշարի կամ առաջնության պաշտոնական օրացույցի խաղը պետք է անցկացվեր առաջին թիմի խաղադաշտում, սակայն առաջին թիմի խաղադաշտում խաղի անցկացման համար անբավարար պայմանների կամ որևէ խոչընդոտի առկայության հետևանքով խաղը անցկացվում է երկրորդ թիմի խաղադաշտում կամ չեզոք դաշտում:

Խաղը չեզոք դաշտ տեղափոխելը բոլոր դեպքերում խաղադրույքները չեղյալ համարելու հիմք չի հանդիսանում:

Այնուհետև ծրագրում նշվում են իրադարձությունների ելքերը, գործակիցները, ֆորան, տոտալը իրենց պայմանական նշանակումներով (օրինակ` հայերեն տարբերակ` ամիս, ամսաթիվ, իրադարձությունը ֆուտբոլ` Անգլիա – Բելգիա, իրադարձության ելքը` առաջին թիմի հաղթանակը  Հ1, գործակիցը` 1.28; Տոտալ` 2.5, Շատ` 1.7;  Քիչ` 2;  Ֆորան` առաջին թիմի համար -1.5; ռուսերեն տարբերակ` дата, событие, футбол Англия  Бельгия, исход. победа первой команды – П1, коэф.  1.28, Тотал  2.5, Больше  1.7, Меньше  2, Фора  для первой команды Ф1 -1.5):

Ծրագրում կարող են պարունակվել նաև այլ տեղեկություններ, որոնք խաղադրույքները կատարելիս ունեն էական նշանակություն և մասնակցին հնարավորություն են տալիս ճիշտ օգտվել ծրագրից, ինչպես նաև հասկանալ  դրանում առկա պայմանական նշանների իմաստն ու էությունը:

4.5.7. Թենիսի անհատական մրցաշարերում, ինչպես նաև խոշոր մրցաշարերի ավարտական փուլի մրցախաղերում, որոնք անցկացվում են մեկ երկրում, մրցակիցների կարգը զույգում կամավոր է:

4.5.8. Դեռևս չսկսված իրադարձությունը ոչ ավելի, քան 24 ժամով հետաձգվելու դեպքում խաղադրույքները պահպանվում են, իսկ 24 ժամը լրանալու դեպքում վերադարձվում, եթե այլ բան սույն կանոնակարգում նախատեսված չէ: Եթե 24 ժամվա ընթացքում հայտնի է դառնում իրադարձությունը 24 ժամից ավելի ժամկետով հետաձգելու մասին, ապա խաղադրույքների ուժի մեջ մնալու կամ վերադարձման վերաբերյալ վերջնական որոշումը ընդունում է բուքմեյքերական գրասենյակը: Բացառություն է կազմում բեյսբոլ սպորտաձևը, որի համար սույն կետով նախատեսված կարգավորումներում 24 ժամի փոխարեն սահմանվում է 8 ժամ:

4.5.9. Սկսված իրադարձությունը կարող է ինչ-ինչ պատճառներով ընդհատվել, այսինքն  մինչև վերջ չընթանալ: Եթե իրադարձությունը ընդհատվել է և համարվում է չկայացած, ապա այն ելքերը, որոնք նրա ընդհատման պահին որոշված են և կախված չեն իրադարձության վերջնական արդյունքից (օրինակ՝ թիմը կխփի գոլ, երկու թիմերն էլ կխփեն գոլ, ով կխփի առաջին գոլը, առաջին խաղակեսում կհաղթի թիմերից որևէ մեկը և այլն), հիմք են ընդունվում խաղադրույքների (այդ թվում նաև On-line խաղադրույքների) հաշվարկման համար:

Եթե որևիցե ակտիվի վրա խաղադրույք է կատարվել և մինչ մասնակցի ընտրած սպառման ժամկետը տվյալ ակտիվը համաշխարհային շուկայում այլևս չի շրջանառվում, ապա խաղադրույքը 1 գործակցով վճարման ենթակա է համարվում միայն սպառման ժամկետի ավարտին:

4.5.10. Մեկ փուլի (տուրի) կամ մեկ խաղային օրվա վիճակագրական արդյունքների վրա կատարվող խաղադրույքների հաշվարկման ժամանակ, եթե մեկ կամ մի քանի իրադարձություններ (մրցախաղեր) կայացած չեն համարվում, ապա խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» գործակցով, բացառությամբ այն խաղադրույքների, որոնց արդյունքը միանշանակ պարզ է դարձել` անկախ մնացած իրադարձությունների (մրցախաղերի) կայացման փաստից:

Օրինակ` ենթադրենք Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության «Ա» սերիայի որևէ փուլի (տուրի) տասը հանդիպումներից (խաղերից) երկուսը չեն կայացել, հինգը ավարտվել են դաշտի տերերի հաղթանակով, երկուսը` հյուրերի հաղթանակով, մեկում գրանցվել է 2:2 հաշիվը:

Եթե կատարվել են խաղադրույքներ, որ`

ա) այս փուլի հանդիպումներից գոնե հինգում դաշտի տերերը կհաղթեն,

բ) փուլում 2:2 հաշիվ կգրանցվի, ապա այդ խաղադրույքները համարվում են հաղթած:

Եթե կատարվել են խաղադրույքներ, որ`

ա) այս փուլի հանդիպումներից գոնե երեքում հյուրերը կհաղթեն,

բ) փուլում խփված գոլերի ընդհանուր քանակը զույգ կլինի, ապա այդ խաղադրույքները վերադարձվելու ենթակա են (կհաշվարկվեն «1» գործակցով):

Եթե կատարվել է խաղադրույք, որ փուլում ոչ մի խաղի արդյունքում 2:2 հաշիվ չի գրանցվի, ապա այդ խաղադրույքը համարվում է պարտված:

4.5.11. Աշխատակիցների կամ ծրագրային խոտանի պատճառով առաջացած սխալների (ակնհայտ վրիպակներ ծրագրում, գործակիցներում, տոտալներում, ֆորաներում, տարբեր դիրքերում գործակիցների անհամապատասխանություն, ոչ բնորոշ, սխալ գործակիցներ և այլն) և խաղադրույքի անկոռեկտությունը հաստատող այլ փաստարկների դեպքում խաղադրույքը (ներառյալ On-line խաղադրույքը) համարվում է «1» գործակցով վճարման ենթակա՝ անկախ խաղադրույքի շահելու կամ տանուլ տալու փաստից:

4.5.12. Եթե տեխնիկական սխալ է տեղի ունեցել, բայց այն չի ազդում իրադարձության արդյունքի վրա, ապա խաղադրույքը հաշվարկվում է սահմանված գործակցով: Օրինակ` եթե Ռուսաստանի առաջնության ԲԿՄԱ-Զենիթ մրցախաղը ծրագրում հայտնվել է Իսպանիայի առաջնության ցուցակում, ապա այն կհաշվարկվի սահմանված գործակցով, եթե իհարկե Իսպանիայի առաջնությունում չկան նույնանուն թիմեր:

4.5.13. Կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում խաղացողների ազգանունների, թիմերի, քաղաքների (որտեղ կատարվում է իրադարձությունը) անվանումների ոչ պատշաճ թարգմանության համար: Նման դեպքում խաղադրույքները 1 գործակցով վճարման ենթակա չեն համարվում:

Եթե ֆինանսական խաղերում մասնակիցը իր կատարած խաղադրույքի ակտիվի անվան մեջ սխալ գտնի և պահանջի (նամակով դիմի կազմակերպչի սպասարկման կենտրոն կայքում ներկայացված էլ. հասցեով) խաղադրույքի վերադարձ, ապա նրա խաղադրույքը «1» գործակցով վճարման ենթակա կհամարվի, մինչև խաղադրույքի սպառման ժամկետի լրանալը:

4.5.14. Խաղադրույքների ընդունման, ֆինանսական գործարքների իրականացման ժամանակ խարդախությունների, կեղծիքների բացահայտման դեպքում շահումները չեն վճարվում, իսկ մեղավորները ենթարկվում են պատասխանատվության ՀՀ օրենսդրությամբ:

4.5.15. Վիճելի հարցերի վերաբերյալ բողոքները ընդունվում են իրադարձության ավարտից հետո 5 օրվա ընթացքում` գրավոր դիմումի տեսքով: Նախադեպը չունեցող, սույն կանոնակարգով չկարգավորվող վիճելի հարցերի քննարկման ժամանակ վերջնական որոշումը կայացնում է վիճակախաղի կազմակերպիչը:

 

4.5.16. «7-ը 42-ից (7 Բեթ)» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 7-ից (յոթից) պակաս գնդակներ, առկա է վիճակախաղի մեքենայի անսարքություն, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

բ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել գնդակների համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

գ) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.17. «5-ը 36-ից (5 Բեթ)» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 5-ից (հինգից) պակաս գնդակներ, առկա է վիճակախաղի մեքենայի անսարքություն, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

բ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել գնդակների համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

գ) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.18. «Զառեր» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե նետումից հետո զառերից մեկը կամ երկուսը կանգ են առնում կողմնային կողերի վրա կամ մնում են խաղային բաժակում, ապա հաղորդավարը կրկնում է տվյալ խաղը՝ կրկին նետելով զառերը;

բ) եթե զառերից մեկը կամ երկուսը նետումից հետո հայտնվում են խաղասեղանի սահմաններից դուրս, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

գ) եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 2-ից (երկուսից) պակաս զառեր, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

դ) եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ հաղորդավարը սխալ է արտասանել զառերի համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության;

ե) եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.19. Ապահովագրում (Страховка, cashout)  գործիք, որի միջոցով Մասնակիցը հնարավորություն կունենա մինչև իրադարձության ավարտը փակել իր խաղադրույքը Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարի դիմաց և հրաժարվել իրադարձության ելքի արդյունքում իր խաղադրույքի հնարավոր կորստից կամ շահումից: Այդ գործիքը հասանելի կլինի բոլոր այն խաղադրույքների համար, որոնց համար Ծրագրում առկա և ակտիվ կլինի Ապահովագրում (Страховка, cashout) հատուկ նշանը (կոճակը): Այդ դեպքում Մասնակիցը կարող է սեղմել կոճակը և տեսնել այն գումարը, որը Կազմակերպիչը առաջարկում է իր խաղադրույքի դիմաց: Կազմակերպչի կողմից տոմսի հնարավոր շահումի դիմաց կարող է առաջարկվել հնարավոր շահումից ցածր, բարձր կամ հավասար գումար, ինչպես նաև կարող է առաջարկ չարվել: Եթե Մասնակիցը համաձայն է ստանալ առաջարկվող գումարը, նա պետք է հաստատի իր կամքը՝ սեղմելով համապատասխան կոճակը և իր խաղադրուքի դիմաց կստանա Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող գումարը, որից հետո իր խաղադրույքը կփակվի: Եթե Մասնակիցը չի օգտվի այս գործիքից կամ համաձայն չի լինի առաջարկվող գումարին, նրա խաղադրույքը կշարունակի համարվել գործող մինչև իր ընտրած իրադարձության ավարտը: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքը կարող է հասանելի լինել խաղադրույք կատարելուց հետո մինչև իրադարձության ավարտը և այդ ընթացքում խաղադրույքի դիմաց առաջարկվող գումարի չափը կարող է փոփոխվել՝ կախված մի շարք հանգամանքներից (օրինակ՝ խաղադրույքի չափից, իրադարձության գործակցից, Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու ժամանակ այդ իրադարձության համար սահմանված գործակցից, կազմակերպչի սահմանած դիսկոնտից (վերջինս սահմանվում է կազմակերպչի հայեցողությամբ)): Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքից օգտվելու դեպքում մասնակցին առաջարկվող գումարը վճարվում է նույն կարգով ինչ շահումը: Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքի ակտիվացումը կամ ապաակտիվացումը պայմանավորված է կազմակերպչի հայեցողությամբ:

 

Ապահովագրում (Страховка, cashout) գործիքը ակտիվ լինելու դեպքում Մասնակիցը հնարավորություն ունի մինչև իրադարձության ավարտը ոչ միայն ամբողջությամբ փակել իր խաղադրույքը, այլ նաև մասնակի: Այսինքն՝ կատարված խաղադրույքի մի մասը ապահովագրում է՝ դրա դիմաց ստանալով ապահովագրած գումարը, իսկ մյուս մասը շարունակում է մնալ խաղի մեջ: Այս դեպքում Մասնակիցը սեղմում է համապատասխան կոճակը, որտեղ նշված է Կազմակերպչի կողմից առաջարկված ապահովագրման ենթակա գումարի չափը, որից հետո բացվում է պատուհան, որտեղ ընտրում է, թե ինչքանն է ցանկանում ապահովագրում անել և հաստատում է` սեղմելով համապատասխան կոճակը: Մասնակցին տրամադրվում է ապահովագրված գումարը՝ պահվելով Կազմակերպչի կողմից սահմանված դիսկոնտը, իսկ մնացած գումարը նույն գործակցով շարունակում է մնալ խաղի մեջ:

Օրինակ՝ Մասնակիցը կատարել է 1,000 դրամի խաղադրույք 2.2 գործակցով: Հաղթանակի դեպքում շահումը կկազմի 2,200 դրամ՝ (1,000 x 2.2): Եթե գործակիցը մնում է անփոփոխ, ապա Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող ապահովագրման ենթակա գումարը կկազմի 900 դրամ` խաղադրույքի գումարից հանած Կազմակերպչի կողմից սահմանած դիսկոնտը (1,000 – 1,000x10%): Եթե Մասնակիցը ցանկանում է ապահովագրել 500 դրամը, ապա մյուս 500 դրամը շարունակում է մնալ խաղի մեջ: Ապահովագրվող գումարից (500 դրամ) Կազմակերպիչը պահում է 10%–ը, այսինքն 50 դրամը որպես դիսկոնտ, և 450 դրամը փոխանցվում է Մասնակցի խաղային հաշվին:

Իսկ եթե գործակիցը փոփոխվում է, օրինակ դառնում է 1.5, այդ դեպքում ապահովագրման ենթակա գումարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ գործակիցների հարաբերությունը (2.2/1.5) բազմապատկվում է խաղադրույքի գումարով, ապա ստացված արդյունքից հանվում է Կազմակերպչի կողմից սահմանված դիսկոնտը՝ (2.2/1.5 x 1,000) - (2.2/1.5 x 1,000)x10% = 1,320 դրամ: Այսինքն, գործակցի փոփոխության արդյունքում Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող ապահովագրման ենթակա գումարը կկազմի 1,320 դրամ: Եթե Մասնակիցը ցանկանում է ապահովագրել 100 դրամ, Կազմակերպիչը այդ գումարից պահում է 10%–ը, այսինքն 10 դրամը որպես դիսկոնտ, և 90 դրամը փոխանցվում է Մասնակցի խաղային հաշվին: Խաղի մեջ շարունակում է մնալ (1,000 x 1,220/1,320) = 924 դրամ:

Ինտերնետով կատարված խաղադրույքների մասնակի ապահովագրում կատարելու դեպքում, վերոնշյալ հաշվարկի հիման վրա ապահովագրվող գումարը փոխանցվում է Մասնակցի խաղային հաշվին, իսկ տոմսը մնացած գումարով նույն գործակցով մնում է խաղի մեջ:

Բուքմեյքերական կետում կատարված խաղադրույքների մասնակի ապահովագրում կատարելու դեպքում Մասնակիցը Բուքմեյքերին է տալիս կատարված խաղադրույքի կտրոնը և հայտնում է, թե որքան գումար է ցանկանում ապահովագրել: Բուքմեյքերը Մասնակցին հետ է տալիս վերոնշյալ հաշվարկի հիման վրա ապահովագրվող գումարը, իսկ խաղի մեջ մնացող գումարի համար նույն գործակցով տալիս է նոր կտրոն:

 

4.5.20. «Բակկարա» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) եթե ձախողվում է խաղաքարտի սկանավորումը, կամ էկրանին տվյալները չեն համապատասխանում խաղաքարտի տվյալներին, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

բ) եթե խաղաքարտը կամ խաղաքարտերը հայտնվում են ոչ համապատասխան տեղերում կամ խառնվում են, տեղի են ունենում տեխնիկական բնույթի խնդիրներ (տեխնիկական բնույթի անսարքություններ տաղավարում կամ խաղավարի կողմից թույլ տրված սխալ (երբ խաղաքարտերի բաժանման հերթականությունը խառնվում է)), խաղաքարտը վնասված է կամ նշվածք կա խաղաքարտի վրա, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

գ) եթե կա խաղավարի կողմից անվտանգության քարտի օգտագործման բացակայություն, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի);

դ) եթե խաղաթղթերի կապոցում առկա է շրջված խաղաքարտ կամ խաղաքարտեր, որոնց պատկերը կամ թիվը տեսանելի է խաղաքարտերի ոչ ճիշտ  խառնման հետևանքով, կամ առկա է սեղանից դուրս եկած խաղաքարտ, որոնք չեն երևում էկրանին խաղավարի թույլ տված սխալի հետևանքով, ապա խաղը չեղյալ է համարվում: Տվյալ խաղի վրա արված բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի):

 

4.5.21. «Կենո (Կենո Գոլդ Էքստրա, Կենո 4 րոպե, Կենո 2 րոպե, Կենո 22, Կենո ՋԵՅԻՔՍ) (Keno Gold Extra, Keno 4min, Keno 2min, Keno 22, Keno JX)» խաղի հատուկ դեպքեր

 

Եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել, կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

Տեխնիկական խնդիրների պատճառով իրադարձության հեռարձակման բացակայությունը պատճառ չի հանդիսանում խաղատոմսի չեղարկման համար խաղադրույքների ընդունման կետերում:

 

4.5.22. «Պոկեր» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե սկաները չի կարդում խաղաքարտը կամ խաղասեղանի վրա գտնվող խաղաքարտը չի համապատասխանում սկաների ցուցադրված խաղաքարտին,  ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

բ) Խաղաքարտը (երը) հայտնվում են իր (իրենց) համար չնախատեսված տեղում (տեղերում) կամ փոխվում են տեղերով, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

գ) Ստուդիայում կամ խաղավարի սխալի հետևանքով առաջանում են խնդիրներ, խաղաքարտերի բաժանման ընթացքը փոխվում է, կամ խաղաքարտը վնասվում է կամ նշվում է մեկ այլ կերպ, խաղաքարտն (երը) ընկնում է (են) սեղանից կամ հայտնվում չնախատեսված վայրում խաղավարի սխալի հետևանքով, կամ խաղաքարտերի խառնելու ընթացքում խաղաքարտը բացվում է, կամ խաղավարը մոռանում է օգտագործել պաշտպանիչ խաղաքարտը, կամ խաղավարը սխալվում է խաղաքարտը սկան անելու ընթացքում և սկաների ցուցանիշները չեն համապատասխանում խաղասեղանի վրա գտնվող խաղաքարտերի հետ, ապա բոլոր խաղադրույք­ները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

դ) Խաղաքարտի «վառվել»-ը – խաղի ընթացքում խաղաքարտը կարող է «վառվել», եթե. խաղավարը քարտերի տուփից (շուզից) խաղաքարտ է վերցնում և ցուցադրում այն բաց տարբերա­կով՝ նախքան խաղադրույքների ընդունման տվյալ փուլի ավարտը, կամ տեխնիկական ինչ-ինչ պատճառներով խաղաքարտը հնարավոր չէ սկանավորել կամ հաշվարկել ծրագրի օգնությամբ։

«Վառվել»-ու գործընթացի դեպքում, խաղավարը ցուցադրում է մասնակիցներին խաղաքարտը բաց տարբերակով, հայտարարում է, որ տվյալ խաղաքարտը «վառվել» է, որից հետո խաղավարը տվյալ խաղաքարտը դնում է իր աջ կողմում՝ սեղանի եզրին (էկրանին՝ ձախ հատվածում), այնուհետև խաղավարը քարտերի տուփից (շուզից) վերցնում է նոր խաղաքարտ՝ «վառված»-ը փոխելու համար և շարունակում է խաղը։

ե) Եթե էկրանի վրա, խաղադրույքների որևէ կոնկրետ կետի գրաֆիկորեն ներկայացվող տեղեկատվությունը (օրինակ՝ գործակիցները, հաղթող կամ պարտվող ձեռքը) չի համապատասխանում տեսահեռարձակման տեղեկատվության հետ, համարվում է, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական խնդիր: Այս դեպքում խաղադրույքը վերադարձվում  է խաղացողին, եթե խաղացողը ներկայացնում է բավարար ապացույցներ դրա վերաբերյալ՝ տեսագրություն կամ նկար:

 

4.5.23. «Հաջողակ 6» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե խաղը չի անցկացվել տեխնիկական պատճառներով (խաղարկվում են 60-ից (վաթսունից) պակաս գնդակներ, առկա է խաղային սարքավորման անսարքություն, դուրս է եկել 6-ից պակաս գնդակ, չի կայացվել խաղի տեսագրում, խաղի արդյունքները և տեսագրությունը չեն տեղադրվել արխիվում), գնդակը կամ գնդակները չեն երևում էկրանին խաղավարի գործողությունների պատճառով, ապա բոլոր խաղադրույքները վերադարձվում են (գործակիցները հավասարեցվում են 1-ի):

բ) Եթե հեռարձակման ​​ընթացքում առկա է ձայնի կորուստ կամ խաղավարը սխալ է արտասանել գնդակների համարանիշերը, ապա խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ հեռարձակվող տեսանյութի և խաղի տեսագրության:

գ) Եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել, կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս, խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.24. «21 Բեթ»  խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե սկաները չի սկանավորել խաղաքարտը կամ սկաների տվյալները չեն համապատասխանում սեղանին բացված խաղաքարտին, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

բ) Եթե տեղի է ունեցել խաղաքարտի(երի) շփոթություն և (կամ) խաղաքարտը(երը) դրվել է սեղանին սխալ տեղում (տեղերում), ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարար­վում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

գ) Եթե առկա է տեխնիկական խնդիր՝ խաղարկողի սխալ, ինտերնետ կապի խափանում կամ տեխնիկական խնդիր ստուդիայում, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

դ) Եթե առկա են խաղարկողի սխալներ, որոնք բերում են խաղի չեղարկմանը, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

ե) Եթե խախտվել է խաղաքարտերի բաժանման հերթականությունը, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

զ) Եթե խաղաքարտի(երի) վրա կան նշումներ կամ խաղաքարտը(երը) վնասված է, խաղարկողի սխալի հետևանքով խաղաքարտը(երը) ընկնում է սեղանից կամ չի երևում էկրանին, սխալ խառնելու արդյունքում խաղաքարտը(երը) կապուկի մեջ դրված է երեսով վերև ու կարելի է տեսնել դրա (դրանց) համարը (պատկերը), ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

է) Եթե խաղարկողը չի օգտագործել կիսող խաղաքարտը, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

ը) Եթե խաղի որևէ փուլի հեռարձակման և նույն փուլի տոմսում նշված տվյալները տարբերվում են (տարբեր գործակիցներ, սխալ նշված հաղթած կամ պարտված ձեռքը), ապա դա համարվում է տեխնիկական սխալ։ Այս խաղի վրա կատարված խաղադրույքները համարվելու են անվավեր, եթե մասնակիցը կարող է բավարար ապացույցներ բերել հեռարձակման ընթացքում տեղի ունեցած սխալի մասին (օրինակ՝ լուսանկար կամ տեսահոլովակ): 

թ) Հեռարձակման հետ կապված տեխնիկական խնդիրները խաղի արդյունքը չեղյալ համարելու հիմք չեն հանդիսանում:  Հեռարձակումը հանդիսանում է միայն լրացուցիչ հաստատումն այն բանի, որ խաղն անցկացվում է ուղիղ եթերում։

ժ) Եթե ​​տեխնիկական պատճառներով (ինտերնետի կամ էլեկտրամատակարարման ընդհատում և այլն) խաղը չի հեռարձակվել, կամ հեռարձակվել է խափանումներով, սակայն խաղի տեսագրությունն ու արդյունքներն ավելացվել են արխիվ, ապա խաղը համարվում է վավեր: Այս դեպքում ևս խաղի արդյունքներն ու շահող խաղադրույքները սահմանվում են ըստ խաղի տեսագրության:

 

4.5.25. «Անիվ» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե տեղի են ունեցել ինտերնետային կապի հետ կապված անսարքությունների արդյունքում տաղավարում առաջացած տեխնիկական բնույթի խնդիրներ կամ հաղորդավարի թույլ տված սխալներ, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

բ) Եթե առկա են հաղորդավարի կողմից թույլ տված սխալներ, որոնք կարող են հանդիսանալ խաղափուլերի չեղյալ հայտարարման պատճառ (օրինակ՝ անիվը չի կատարել առնվազն երեք ամբողջական պտույտ, կամ հաղորդավարը պտտվելու ընթացքում հպվել է անիվին, կամ որևէ այլ եղանակով փոխել է անիվի արագությունը), ապա տվյալ խաղափուլի վրա կատարված բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

գ) Եթե հեռարձակման ընթացքում առաջանում է ձայնի հետ կապված խնդիրներ, կամ հաղորդավարը հայտարարում է սխալ հաղթող կոմբինացիա, խաղափուլերում գրանցված իրական արդյունքները հայտարարվում են վիդեո հեռարձակմամբ:

դ) Եթե տեխնիկական բնույթի խնդիրների հետևանքով խաղացողին չի հաջողվում տեսնել խաղն ուղիղ հեռարձակմամբ (ինտերնետային կապի կամ էլեկտրաէներգիայի խափանման, և/կամ այլ բնույթի անսարքությունների հետևանքով), տվյալ խաղափուլը համարվում է կայացած, եթե արխիվում պահպանվում է վերջինիս ձայնագրված տարբերակը:

ե) Յուրաքանչյուր խաղափուլում գրանցված արդյունքները և հեռարձակումների ձայնագրված տարբերակները հասանելի են խաղի կազմակերպչի կայքում:

 

4.5.26. «6+ Պոկեր» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե սկաները չի սկանավորել խաղաքարտը կամ սկաների տվյալները չեն համապատասխանում սեղանին բացված խաղաքարտին, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

բ) Եթե խաղաքարտը (երը) հայտնվում են իր (իրենց) համար չնախատեսված տեղում (տեղերում) կամ խաղաքարտերը փոխվում են տեղերով, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերա­դարձ­վում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

գ) Եթե առկա է տեխնիկական խնդիր տաղավարում (ինտերնետ կապի խափանում, խաղարկողի սխալ), ապա բոլոր խա­ղադրույք­ները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

դ) Եթե ստուդիայում կամ խաղավարի սխալի հետևանքով առաջանում են խնդիրներ, խաղաքարտերի բաժանման ընթացքը փոխվում է, կամ խաղաքարտը վնասվում է, կամ նշվում է մեկ այլ կերպ, խաղաքարտն (երը) ընկնում է (են) սեղանից կամ հայտնվում չնախատեսված վայրում խաղավարի սխալի հետևանքով, կամ խաղաքարտերի խառնելու ընթացքում խաղաքարտը բացվում է, կամ խաղավարը մոռանում է օգտագործել պաշտպանիչ խաղաքարտը, կամ խաղավարը սխալվում է խաղաքարտը սկան անելու ընթացքում և սկաների ցուցանիշները չեն համապատասխանում խաղասեղանի վրա գտնվող խաղաքարտերին, կամ խաղաքարտի (երի) վրա կա(ն) նշում (ներ) կամ խաղաքարտը (երը) վնասված է (են), կամ խաղարկողի սխալի հետևանքով խաղաքարտը (երը) ընկնում է սեղանից կամ չի երևում էկրանին, կամ  սխալ խառնելու արդյունքում խաղաքարտը (երը) կապուկի մեջ դրված է երեսով վերև ու կարելի է տեսնել դրա (դրանց) թիվը/պատկերը, կամ խաղարկողը չի օգտագործել կիսող խաղաքարտը, ապա բոլոր խա­ղադրույք­ները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

ե) Խաղաքարտի «վառվել»-ը – խաղի ընթացքում խաղաքարտը կարող է «վառվել», եթե խաղավարը քարտերի տուփից (շուզից) խաղաքարտ է վերցնում և ցուցադրում այն բաց տար­բե­րա­կով՝ նախքան խաղադրույքների ընդունման տվյալ փուլի ավարտը, կամ տեխնիկական ինչ-ինչ պատճառներով խաղաքարտը հնարավոր չէ սկանավորել կամ հաշվարկել ծրագրի օգնությամբ։ «Վառվել»-ու գործընթացի դեպքում, խաղավարը ցուցադրում է մասնակիցներին խաղաքարտը բաց տարբերակով, հայտարարում է, որ տվյալ խաղաքարտը «վառվել» է, որից հետո խաղավարը տվյալ խաղաքարտը դնում է իր աջ կողմում՝ սեղանի եզրին (էկրանին՝ ձախ հատվածում), այնուհետ խաղավարը քարտերի տուփից (շուզից) վերցնում է նոր խաղաքարտ՝ «վառված»-ը փոխելու համար և շարունակում է խաղը։

զ) Եթե էկրանի վրա խաղադրույքների որևէ կոնկրետ կետի գրաֆիկորեն ներկայացվող տեղեկատվությունը (օրինակ գործակիցները, հաղթող կամ պարտվող ձեռքը) չի համապատասխանում տեսահեռարձակման տեղեկատվությանը, համարվում է, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական խնդիր: Այս դեպքում խաղադրույքը վերադարձվում է խաղացողին, եթե խաղացողը ներկայացնում է բավարար ապացույցներ դրա վերաբերյալ՝ տեսագրություն կամ նկար:

 

4.5.27. «Հոթ 7» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե սկաները չի սկանավորել խաղաքարտը կամ սկաների տվյալները չեն համապատասխանում սեղանին բացված խաղաքարտին, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

բ) Եթե տեղի է ունեցել խաղաքարտի (երի) շփոթություն և (կամ) խաղաքարտը դրվել է սխալ տեղում, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

գ) Եթե առկա է տեխնիկական խնդիր տաղավարում (ինտերնետ կապի խափանում, տեխնիկական խնդիր, խաղարկողի սխալ), ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

դ) Եթե խախտվել է խաղաքարտերի բաշխման հերթականությունը, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

ե) Եթե խաղաքարտի (երի) վրա կան նշումներ կամ խաղաքարտը (երը) վնասված է, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

զ) Եթե խաղարկողի սխալի հետևանքով խաղաքարտը (երը) ընկնում է սեղանից կամ չի երևում էկրանին, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

է) Եթե սխալ խառնելու արդյունքում խաղաքարտը (երը) կապուկի մեջ դրված է երեսով վերև ու կարելի է տեսնել դրա (դրանց) թիվը/պատկերը, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավասար­վում են 1-ի):

ը) Եթե խաղարկողը հանել է երկու խաղաքարտ մեկ խաղադրույքների փուլի համար, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում խաղացողներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

 

4.5.28. «1 Բեթ»  խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե առկա է ինտերնետի սխալ միացում, ստուդիայում առկա տեխնիկական խնդիրներ կամ խաղարկողի սխալներ, լոտոտրոնի աշխատանքի խափանումներ, որոնք բերում են խաղի չեղարկմանը, եթե նոր խաղարկման ժամանակի հետհաշվարկը ավարտվել է, բայց գնդակների խառնելու և դուրս բերման ընթացքը չի սկսվել, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում մասնակիցներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

բ) Եթե արդյունքի խողովակի մեջ չի հայտնվում գնդակ, եթե նախորդ խաղարկման արդյունք հանդիսացող գնդակը չի ընկնել լոտոտրոնի թմբուկի մեջ, եթե խաղարկողը չի հասցրել գցել այն լոտոտրոնի մեջ մինչև նոր խաղի գնդակների խառնումը, եթե խաղարկողը որևէ ֆիզիկական գործողություններով խաթարում է գնդակների խառնելու կամ դուրս բերելու ընթացքը, եթե կանխում է արդյունքի խողովակում կամ լոտոտրոնի մեջ գնդակների ցուցադրությունը, ապա բոլոր այս դեպքերում խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում մասնակիցներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

գ) Եթե հեռարձակման ընթացքում բացակայում է ձայնը կամ խաղարկողը սխալ է հայտարարում գնդակի համարը կամ գույնը, ապա խաղադրույքները մնում են ուժի մեջ իսկ խաղի արդյունքը որոշվում է ըստ տեսագրության նյութերի և պաշտոնական աղ­բյուր­ների։

դ) Եթե մասնակիցը չի կարողացել դիտել խաղի ուղիղ հեռարձակումը տեխնիկական անսարքությունների պատճառով (ինտերնետ կապի խափանում, համակարգչի անսարքություն, էլեկտրականության խափանում և այլն), սակայն տվյալ հեռարձակման տեսագրությունը առկա է արխիվում, ապա խաղը համարվում է կայացած։

ե) Յուրաքանչյուր կայացած խաղի արդյունքները և հեռարձակումների արխիվային տեսագրությունները կարելի է գտնել խաղի կազմակերպչի կայքում։

 

4.5.29. «Ջոկեր Բեթ» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե սկաները չի սկանավորել խաղաքարտը կամ հեռարձակմամբ արտացոլվող նոր բացված խաղաքարտը չի համապատասխանում ստուդիայում սեղանին դրված բացված խաղաքարտին, ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում մասնակիցներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

բ) Եթե առկա է տեխնիկական խնդիր (ինտերնետ կապի խափանում, ստուդիայում տեխնիկական խնդիր, խաղարկողի սխալ), ապա բոլոր խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում մասնակիցներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

գ) Ընթացիկ խաղարկման չեղարկումից հետո պարտադիր է կապուկի փոփոխումը Բաժանման տուփում, որպեսզի հնարավոր լինի նոր խաղաքարտի բացումը։

ե) Եթե առկա են խաղարկողի սխալներ, որոնք բերում են ընթացիկ խաղարկման չեղարկմանը և կապուկի վաղաժամ փոխարինմանը, եթե խաղարկողը մեկ խաղաքարտի փոխարեն հանել է երկու (2) խաղաքարտ, եթե խաղաքարտերի վրա հայտնվում են նշումներ կամ խաղաքարտերը վնասվել են, եթե խաղաքարտը ընկնում է սեղանից կամ չի երևում սեղանի վրա խաղարկողի սխալի հետևանքով, եթե մինչև սկանավորումը խաղաքարտը(երը) տուփում դրված են երեսով վերև, և դրանց ցանկացած հատկանիշները դառնում են տեսանելի, ապա բոլոր այս դեպքերում խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում մասնակիցներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

դ) Եթե խաղարկողը սխալ է սկանավորում խաղաքարտը (երը), և թվային տարբերակով արտացոլվող խաղաքարտը չի համապատասխանում սեղանի վրա դրված խաղաքարտին, եթե առկա են սխալներ, որոնք առաջացնում են ընթացիկ և բոլոր նախորդ խաղարկումների չեղարկում և կապուկի վաղաժամ փոխարինում, եթե խաղարկողի օգնականը սխալմամբ չի խառնել խաղաքարտերի կապուկը, բայց այն դրվել են Նոր կապուկի տուփի մեջ և օգտագործվել է խաղում, ապա բոլոր այս դեպքերում խաղադրույք­ները չեղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում մասնակիցներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

զ) Խաղարկման չեղարկման դեպքում նրա վրա կատարված բոլոր խաղադրույքները նույնպես չեղարկվում են, իսկ խաղադրույքների գումարները վերադարձվում են մասնակիցներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի):

է) Կապուկի վաղաժամ փոխարինման դեպքում (խաղի ոչ բնականոն ընթացք) բոլոր ապագա խաղարկումների վրա կատարված խաղադրույքները չեղյալ են հայտարարվում, իսկ խաղադրույքների գումարները վերադարձվում են մասնակիցներին (գործակիցները հավասարվում են 1-ի)։

ը) Ինտերնետ կապի կամ էլեկտրականության հետ կապված և/կամ տեխնիկական ինչ-ինչ պատճառներով հեռարձակման խափանումները, որի ընթացքում մասնակիցը չի կարողացել դիտել եթերը, հիմք չեն հանդիսանում խաղարկման արդյունքի կամ խաղարկվող կտրոնի չեղարկման համար, եթե պաշտոնական կայքում առկա են տվյալ խաղափուլի տեսագրությունը և արդյունքները։ 

 

4.5.30. «Նարդի» խաղի հատուկ դեպքեր

 

ա) Եթե զառերը նետելիս դրանցից մեկը կանգնել է կողքի վրա, ապա խաղարկողը նորից է նետում այն նույն քայլի շրջանակներում:

բ) Եթե զառերը նետելիս դրանցից մեկը դուրս է եկել ակոսից կամ ընկել է սեղանից, ապա խաղարկողը նորից է նետում այն նույն քայլի շրջանակներում:

գ) Եթե առաջացել են տեխնիկական խնդիրներ՝ խաղարկողի սխալներ, ինտերնետի խափանում, տաղավարում առկա տեխնիկական խնդիրներ, ապա բոլոր խաղադրույքները չե­ղյալ են հայտարարվում և վերադարձվում մասնակիցներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

դ) Քայլի արդյունքի չեղարկման դեպքում տվյալ քայլի վրա կատարված բոլոր խաղադրույքները չեղարկվում են և վերադարձվում մասնակիցներին (գործակիցները հավա­սար­վում են 1-ի):

ե) Եթե  էկրանում  արտացոլվող խաղի արդյունքների մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում հեռարձակման հետ, և եթե այդ անհամապատասխանության վերաբերյալ մասնակցի կողմից ներկայացվում է հիմնավորում՝ տեսագրություն կամ նկար, և եթե այդ հիմնավորումը համապատասխանում է կայքում տեղադրված հեռարձակումների արխիվային տեսագրության հետ, ապա խաղադրույքը շահելու դեպքում վճարվում է շահումը, իսկ պարտվելու դեպքում՝ խաղադրույքը վերադարձվում է մասնակցին (գործակիցը հավա­սար­վում է 1-ի):

է) Ինտերնետ կապի կամ էլեկտրականության հետ կապված և/կամ տեխնիկական ինչ-ինչ պատճառներով հեռարձակման խափանումները, որի ընթացքում մասնակիցը չի կարողացել դիտել եթերը, հիմք չեն հանդիսանում խաղարկման արդյունքի կամ խաղարկվող կտրոնի չեղարկման համար, եթե պաշտոնական կայքում առկա են տվյալ խաղափուլի տեսագրությունը և արդյունքները։ 

ը)  Խաղի ցանկացած քայլի շուրջ վիճահարույց իրավիճակ չի կարող լինել ամբողջ խաղի չեղարկման պատճառ:

 

4.6. Խաղադրույքների հիմնական տեսակները

 

4.6.1. Խաղադրույքներ իրադարձության փաստացի արդյունքի վրա

 

Կարելի է խաղադրույք կատարել իրադարձության ելքի վրա, առանց հաշվի առնելու ֆորան, եթե տրված են համապատասխան գործակիցները (իրադարձության առաջին մասնակցի հաղթանակը ծրագրում նշվում է «Հ1», ոչ ոքին՝ «X», իրադարձության երկրորդ մասնակցի հաղթանակը՝ «Հ2»): Այս դեպքում խաղադրույքի ելքը իրադարձության փաստացի արդյունքն է:

Կարելի է խաղադրույք կատարել այն բանի վրա, որ առաջին թիմը (իրադարձության մասնակիցը) չի պարտվի՝ «1X» , թիմերից որևէ մեկը կհաղթի, այսինքն խաղը ոչ ոքի չի ավարտվի՝ «12», երկրորդ թիմը (իրադարձության մասնակցը) չի պարտվի՝ «X2» , եթե տրված են համապատասխան գործակիցները:

 

4.6.2. Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի հաղթանակի վրա` հաշվի առնելով ֆորան (հանդիկապը): Ասիական կրկնակի հանդիկապ և հաշվով հանդիկապ

 

- Ասիական կրկնակի հանդիկապ (Ֆորայի կրկնակի խաղադրույք): Սա ֆորայով խաղադրույք է, որտեղ ֆորայի նշանակությունը անմնացորդ բաժանվում է 0.25-ի, բայց ոչ 0.5-ի: 

Օրինակ` -0.25, +0.25, կամ -0.75, +0.75, բայց ոչ 0, -1, +1, -1.5, +1.5 և այլն:

- Տոտալի կրկնակի խաղադրույք: Սա տոտալով խաղադրույք է, որտեղ տոտալի նշանակությունը անմնացորդ բաժանվում է 0.25-ի, բայց ոչ 0.5-ի: Օրինակ` 2.25, 2.75, 3.25, բայց ոչ 2, 2.5, 3 և այլն:

Այսպիսի խաղադրույքը դիտարկվում է որպես երկու առանձին խաղադրույքների գումար` նույն գործակցով, կատարված խաղագումարի կես չափով և մոտակա հասարակ ֆորաների և հասարակ տոտալների սովորական նշանակությամբ` Ֆ -0.75 = Ֆ -0.5 և Ֆ -1, Տոտալ 2.25 = Տոտալ 2 և Տոտալ 2.5:

Ենթադրենք՝ ֆորան -0.25  է, իսկ գործակիցը` 2.2: Կատարել 1000 դրամի խաղադրույք -0.25 ֆորայով և 2.2  գործակցով նշանակում է, որ կատարվել է երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով և 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով: Ենթադրենք տոտալը 2.75 է, իսկ գործակիցը 2.75-ից շատ դեպքում` 2.4: Կատարել 1000 դրամի խաղադրույք 2.75 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով նշանակում է, որ կատարվել է երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով:

Կախված վերոհիշյալից և ֆորայի ու տոտալի սովորական նշանակությունից, հնարավոր է խաղադրույքի հաշվարկման 4 դեպք.

1. Խաղադրույքն ամբողջությամբ շահել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ շահել են): Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և գործակցի արտադրյալ:

2. Խաղադրույքի կեսը շահել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և (Գործ. + 1) / 2 գործակցի արտադրյալ:

3. Խաղադրույքի կեսը պարտվել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Հաշվարկվում է որպես խաղադրույքի և 0.5 թվի արտադրյալ:

4. Խաղադրույքն ամբողջությամբ պարտվել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ պարտվել են):

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Ֆ1

Գործ.1

Ֆ2

Գործ.2

Տոտալ

Շատ

Քիչ

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

-0.25

2.2

+0.25

1.6

2.75

2.4

1.5

 

Վերոհիշյալ դեպքերը դիտարկենք` ելնելով աղյուսակի տվյալներից.

1. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք -0.25 ֆորայով (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով և 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 2:1 հաշվով: Խաղադրույքն ամբողջությամբ շահել է:

Շահումը հավասար է 1000 դր. x 2.2 = 2200 դր.

2. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք Տոտալ 2.75-ից շատ (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 2:1 հաշվով:

Խաղադրույքի կեսը շահել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Շահումը հավասար է` 1000 դր. x (2.4 + 1)/2 = 1700 դր.

3. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք -0.25 ֆորայով (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 0 ֆորայով 2.2 գործակցով և 500 դրամ -0.5 ֆորայով 2.2 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով:

Խաղադրույքի կեսը պարտվել է, մյուս կեսը ենթակա է վերադարձման: Շահումը հավասար է 1000 դր. x 0.5 = 500 դր.

4. Կատարել ենք 1000 դր. խաղադրույք Տոտալ 2.75-ից շատ (հասկացվում է որպես երկու խաղադրույք` 500 դրամ 2.5 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով և 500 դրամ 3 տոտալից շատ լինելու վրա 2.4 գործակցով): Մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով:

Խաղադրույքն ամբողջությամբ պարտվել է (խաղադրույքի երկու մասերն էլ պարտվել են):

 

Այն դեպքում, երբ կրկնակի խաղադրույքն ընդգրկված է էքսպրեսի կամ համակարգի մեջ, խաղադրույքի գործակիցը հաշվարկվում է այնպես, ինչպես կհաշվարկվեր միայնակ խաղադրույքի դեպքում:

 

Հաշվով հանդիկապ

Կարող են տրվել խաղադրույքներ, որոնց գործակիցները կբխեն մրցախաղի այն հաշվից, որը կստացվի ընթացիկ հաշիվը հանդիկապով (ֆորայով) փոփոխելուց հետո (երևակայական հաշիվ): Այսինքն խաղադրույքը տրվում է` ելնելով մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշվից:

Կատարված խաղադրույքների հաշվարկման համար որպես խաղի հաշիվ ընդունվում է մրցախաղի ավարտից հետո փաստացի գրանցված և հանդիկապով փոփոխված հաշիվը:

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը 0:0 է, իսկ խաղի ելքի համար տրված գործակիցները` ըստ աղյուսակ 1-ի:

 

Աղյուսակ 1. Ընթացիկ հաշիվը (0:0)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

1.4

4

6.8

 

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը (0:0) է, հանդիկապը` (0:1): Մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշիվը կլինի (0:1), որից ելնելով խաղի ելքի վրա կարող են խաղադրույքներ կատարվել ըստ աղյուսակ 2-ում տրված գործակիցների։

 

Աղյուսակ 2. Ընթացիկ հաշիվը (0:0), հանդիկապ (0:1)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

2.15

3.6

2.7

 

Օրինակ` ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:0 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 1:1, որից ելնելով կհաղթեն X-ի (ոչ-ոքի) վրա կատարված հաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 1:2, որից ելնելով կհաղթեն Հ2-ի (երկրորդ թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և X-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 3:1 հաշվով: Խաղի (0:1) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 3:2, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 2):

Ենթադրենք՝ մրցախաղի ընթացիկ հաշիվը (0:0) է, հանդիկապը` (1:0): Մրցախաղի երևակայական (հանդիկապով փոփոխված) հաշիվը այս դեպքում կլինի (1:0), որից ելնելով խաղի ելքի վրա կարող են խաղադրույքներ կատարվել ըստ աղյուսակ 3-ում տրված գործակիցների։

 

Աղյուսակ 3. Ընթացիկ հաշիվը (0:0), հանդիկապ (1:0)

 

N

Ամսաթիվ

Իրադարձություն

Հ1

X

Հ2

1

01/01/11

Թիմ1 – Թիմ2

1.18

5.8

11

 

Օրինակ` ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:0 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:0, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

 

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:1 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:1, որից ելնելով կհաղթեն Հ1-ի (առաջին թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ X-ի և Հ2-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

Ենթադրենք՝ մրցախաղն ավարտվել է 1:3 հաշվով: Խաղի (1:0) հանդիկապով փոփոխված (երևակայական) հաշիվը կլինի 2:3, որից ելնելով կհաղթեն Հ2-ի (երկրորդ թիմի հաղթանակ) վրա կատարված խաղադրույքները, իսկ Հ1-ի և X-ի վրա կատարված խաղադրույքները կհամարվեն պարտված (Աղյուսակ 3):

 

4.6.3. Խաղադրույքներ իրադարձության մասնակցի (մասնակիցների) խփած գոլերի, հավաքած միավորների, խաղացած գեյմերի և այլնի քանակի վրա

 

Ծրագրում այդ քանակը կոչվում է «տոտալ», որն առաջարկվում է ըստ երկու ելքի` շատ և քիչ: Տոտալի հետ համընկնելու դեպքում խաղադրույքը վերադարձվում է: Տոտալի զույգ  կամ կենտ լինելու վրա կատարված խաղադրույքի ժամանակ 0:0 (զրո - զրո) արդյունքը համարվում է զույգ:

 

4.6.4. Խաղադրույքներ իրադարձության կայացման ժամանակի վրա, թե երբ կկայանա այս կամ այն իրադարձությունը, օրինակ` երբ տեղի կունենա առաջին անկյունային հարվածը, առաջին գոլը և այլն: Ժամանակի հաշվարկման համար հաշվի չեն առնվում վայրկյանները: Օրինակ` առաջին գոլը խփվել է 10 րոպե 07 վայրկյանին` գրանցվում է 11-րդ րոպեին, 10 րոպե 59 վայրկյանին` գրանցվում է 11-րդ րոպեին, 11 րոպե 00 վայրկյանին`գրանցվում է 12-րդ րոպեին:

 

4.6.5. Խաղադրույքներ մրցույթներում հաղթելու կամ մրցաշարի հաջորդ փուլ դուրս գալու վրա։ 

 

4.6.6. Կազմակերպչի հայեցողությամբ կարող են սահմանվել խաղադրույքի այլ տեսակներ։

 

4.6.7. Կարող են տրվել խաղադրույքներ երկու և ավելի իրադարձությունների ելքերի կանխատեսման համար։

 

Օրինակ 1. առաջին թիմի հաղթանակ և տոտալ ավել 2.5 գոլից։

Օրինակ 2. առաջին թիմը կհաղթի, զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը կլինի շատ 3.5-ից և անկյունային հարվածների թիվը կլինի քիչ 10-ից, և այլն։

Օրինակ 3. դաշտի կենտրոնից խաղը կսկսի առաջին թիմը, առաջին գոլը կխփի երկրորդ թիմը և խաղը կավարտվի ոչ-ոքի։

Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ճիշտ է կանխատեսվել ընդգրկված բոլոր իրադարձությունների ելքերը:

Խաղադրույքը համարվում է պարտված, եթե ընդգրկված իրադարձությունների ելքերից որևէ մեկը ճիշտ չի կանխատեսվել:

Խաղադրույքը ենթակա է վերադարձման, եթե ընդգրկված իրադարձությունների ելքերից գոնե մեկը ենթակա է վերադարձման, իսկ մյուսները համարվում են հաղթած:

Ենթադրենք`

օրինակ 1-ում մրցախաղը ընդհատվել է 2:1 հաշվի ժամանակ, խաղի 15-րդ րոպեին և չի շարունակվել (մրցախաղը համարվել է չկայացած),

օրինակ 2-ում մրցախաղը ավարտվել է 1:0 հաշվով, զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը 5 է, իսկ անկյունային հարվածների թիվը` 10:

 

4.7. Խաղադրույքներ Ֆուտբոլում

 

Ֆուտբոլի մրցախաղերում խաղադրույքները ընդունվում են խաղի հիմնական ժամանակի համար, եթե այլ բան սահմանված չէ ծրագրում կազմակերպչի կողմից: Հետխաղյա ավելացված խաղակեսերում և 11 մետրանոց հարվածաշարում գրանցված արդյունքները հաշվի չեն առնվում՝ հիմնական ժամանակի համար առաջարկված ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս: Մրցավարի կողմից կոմպենսացված ժամանակը վերագրվում է համապատասխան խաղակեսի կամ խաղի հիմնական ժամանակին: Ֆուտբոլի մրցախաղերի համար հիմնական ժամանակ սահմանված է 90 րոպե խաղաժամանակը (երկու խաղակեսերով՝ յուրաքանչյուրը 45 րոպե տևողությամբ): Այլ ձևաչափով ֆուտբոլի մրցախաղերի դեպքում ծրագրում լինում է հատուկ նշում մրցախաղի անցկացման ձևաչափի վերաբերյալ: Ֆուտբոլի մրցախաղերում հնարավոր է նաև խաղի ընթացքում տեղի ունենա խաղի անցկացման ձևաչափի փոփոխություն: Նման դեպքերում ծրագրում կազմակերպչի կողմից նախապես լինում է խաղի անցկացման ձևաչափի հնարավոր փոփոխման հավանականության վերաբերյալ հատուկ նշում:

Ֆուտբոլի մրցախաղերի ելքերի համար առաջարկվող խաղադրույքները.

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում)՝ «Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) առաջին թիմը չի պարտվի` «Հ1-Ոչ ոքի»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերից որևէ մեկը կհաղթի՝ «Հ1-Հ2»

- Մրցախաղում (խաղակեսում) երկրորդ թիմը չի պարտվի` «Ոչ ոքի-Հ2»:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 1»-ը:

- Մրցախաղում (խաղակեսում) կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝«Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում (խաղակեսում) թիմերի անհատական խփած գոլերի ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) գոլերի ընդհանուր թիվը կլինի զույգ (կենտ):

- Խաղադրույքներ խաղակեսերի համեմաատական արդյունավետության վրա (որ խաղակեսում ավելի շատ գոլ կխփվի):

Առաջարկվում է երեք տարբերակ

ա. Առաջին խաղակեսը կլինի ավելի արդյունավետ՝ 1>2 (առաջին խաղակեսում կխփվի ավելի շատ գոլ, քան երկրորդում):

բ. Խաղակեսերի արդյունավետությունները կլինեն հավասար՝ 1=2 (առաջին և երկրորդ խաղակեսերում խփված գոլերի թիվը կլինի միմյանց հավասար):

գ. Երկրորդ խաղակեսը կլինի ավելի արդյունավետ՝ 1<2 (առաջին խաղակեսում կխփվի ավելի քիչ գոլ, քան երկրորդում):

- Խաղադրույքներ մրցախաղի վերջնական հաշվի վրա:

Առաջարկվում է ընտրել մրցախաղի վերջնական արդյունքում գրանցված ճշգրիտ հաշիվը՝ ըստ ծրագրում ներառված հնարավոր տարբերակների:

- Խաղադրույքներ առաջին խաղակեսի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքի վրա:

Գուշակել միաժամանակ առաջին խաղակեսի և ամբողջ մրցախաղի արդյունքը: Հնարավոր են հետևյալ 9 տարբերակները.

«Հ1Հ1» - Առաջին թիմի հաղթանակը և՛ առաջին խաղակեսում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

«Հ1Ո» -Առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և ոչ ոքի արդյունք մրցախաղում:

«Հ1Հ2» - Առաջին թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և երկրորդ թիմի հաղթանակը մրցախաղում:

«ՈՀ1» - Ոչ ոքի արդյունք առաջին խաղակեսում և առաջին թիմի հաղթանակը մրցախաղում:

«ՈՈ» - Ոչ ոքի արդյունք և՛ առաջին խաղակեսում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

«ՈՀ2» - Ոչ ոքի արդյունք առաջին խաղակեսում և երկրորդ թիմի հաղթանակը մրցախաղում:

«Հ2Հ1» -Երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և առաջին թիմի հաղթանակը մրցախաղում:

«Հ2Ո» - Երկրորդ թիմի հաղթանակը առաջին խաղակեսում և ոչ ոքի արդյունք մրցախաղում:

«Հ2Հ2» - Երկրորդ թիմի հաղթանակը և՛ առաջին խաղակեսում, և՛ ամբողջ մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ՝ առաջին (երկրորդ) թիմը գոլ կխփի (չի խփի):

- Խաղադրույքներ՝ երկու թիմերն էլ գոլ կխփեն (չեն խփի):

- Խաղադրույքներ՝ թիմերիից գոնե մեկը գոլ չի խփի (կխփի):

- Խաղադրույքներ՝ առաջին (երկրորդ) խաղակեսում դարպասի գրավում կգրանցվի (չի գրանցվի):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կխփի առաջին (երկրորդ կամ հաջորդ) գոլը մրցախաղում (խաղակեսում):

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կխփվի առաջին (երկրորդ կամ հաջորդ) գոլը (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կխփի վերջին գոլը մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կխփվի վերջին գոլը (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

Խփված միակ գնդակը համարվում է ինչպես առաջին, այնպես էլ վերջինը խփված գոլը:

Օրինակ՝ խաղը ավարտվել է 1:0 հաշվով, խփված միակ գնդակը համարվում է և՛ առաջին, և՛ վերջին խփված գոլը: Այսինքն՝ «Առաջին գոլը կխփի առաջին թիմը» և «Վերջին գոլը կխփի առաջին թիմը» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաղթած են:

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կսկսի խաղը դաշտի կենտրոնից:

Այս իրադարձության ելքերի վրա կատարված խաղադրույքների հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում կազմակերպչի կողմից ծրագրում նշված հեռուստաալիքները և եթերները: Եթե նշված տարբերակներից պարզ չի դառնում վերոնշյալ իրադարձության ելքը, հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում աղյուսակում զետեղված կայքերի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը: Եթե տեղեկատվության վերոհիշյալ աղբյուրներից պարզ չի դառնում այս ելքը, ապա վերջինիս վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում 11 մետրանոց հարված կնշանակվի (չի նշանակվի):

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում դաշտից հեռացում (կարմիր քարտ) կլինի (չի լինի):

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում ինքնագոլ կգրանցվի (չի գրանցվի):

Ինքնագոլը սեփական դարպասը խփած գնդակն է և որպես գոլ հաշվվում է այն թիմի օգտին, որի հաշվին գրանցվել է գնդակը:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Խաղադրույքներ՝ զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում)՝ «Ոչ ոքի»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 1»-ը:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) զգուշացումների (դեղին քարտերի) քանակով կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ՝ զգուշացումների (դեղին քարտերի) թիվը շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ զգուշացումների թիվը կլինի զույգ (կենտ):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմի խաղացողին կտրվի առաջին զգուշացումը մրցախաղում (խաղակեսում), թե երկու թիմերը կստանան առաջին զգուշացումը միաժամանակ:

(Այն դեպքում, երբ ըստ մրցախաղի պաշտոնական արձանագրության, տրված մրցախաղում երկու թիմերում էլ զգուշացումը գրանցվել է նույն րոպեին նույն խաղային իրավիճակում, իսկ ծրագրում չի առաջարկվել այդ տարբերակը կազմակերպչի կողմից, «Առաջին զգուշացումը կստանա առաջին թիմը» և «Առաջին զգուշացումը կստանա երկրորդ թիմը» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքներըը հաշվարկվում են «1» (մեկ) գործակցով):

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կտրվի առաջին զգուշացումը թիմերից որևէ մեկի խաղացողին (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

- Խաղադրույքներ՝ թիմերից որը կստանա (ոչ մեկը չի ստանա) հաջորդ զգուշացումը:

Եթե խաղացողը հեռացվել է դաշտից երկու զգուշացման հետևանքով, զգուշացումների (դեղին քարտերի) հաշվարկման ժամանակ հաշվի է առնվում միայն մեկը, ստացած երկրորդ զգուշացումը (դեղին քարտը) հաշվարկվում է որպես կարմիր քարտ:

Օրինակ՝ մրցախաղում որևէ խաղացող ստացել է երկու դեղին քարտ և հեռացվել է խաղադաշտից, և այլ զգուշացումներ տեղի չեն ունեցել մրցախաղում, ապա խաղադրույքները հաշվարկելիս համարվում է, որ մրցախաղում գրանցվել է մեկ դեղին քարտ և մեկ կարմիր քարտ:

Հեռացումների և զգուշացումերի հետ կապված խաղադրույքների հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում միայն մրցախաղի ընթացքում խաղադաշտում գտնվող խաղացողներին՝ խաղին անմիջական մասնակցություն ունենալու ժամանակ տրված հեռացումները և զգուշացումները: Պահեստային խաղացողներին կամ խաղին մասնակցած, բայց փոխարինված խաղացողներին, մարզչին կամ մարզչական անձնակազմին ցույց տրված զգուշացումները և հեռացումները հաշվի չեն առնվում հեռացումների և զգուշացումների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս, ինչպես նաև հաշվի չեն առնվում մրցախաղի ավարտն ազդարարող սուլիչից հետո տրված զգուշացումները և հեռացումները:

Զգուշացման կամ հեռացման գրանցման ժամանակը ընդունվում է մրցավարի կողմից դեղին կամ կարմիր քարտի ցուցադրման ժամանակը:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) անկյունային հարվածների քանակով կհաղթի առաջին թիմը՝ «Հ1»:

- Խաղադրույքներ՝ անկյունային հարվածների քանակով ոչ ոքի մրցախաղում (խաղակեսում)՝ «Ոչ ոքի»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում անկյունային հարվածների քանակով կհաղթի երկրորդ թիմը՝ «Հ2»:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) անկյունային հարվածների քանակով կհաղթի (չի պարտվի) առաջին թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 1»-ը:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում (խաղակեսում) անկյունային հարվածների քանակով կհաղթի (չի պարտվի) երկրորդ թիմը` հաշվի առնելով ֆորան` «Ֆորա 2»-ը:

- Խաղադրույքներ՝ անկյունային հարվածների իրացումների քանակը շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ անկյունային հարվածների իրացումների թիվը զույգ է (կենտ է):

- Խաղադրույքներ՝ որ թիմը կիրացնի առաջին անկյունային հարվածը մրցախաղում:

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կիրացվի առաջին անկյունային հարվածը (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

- Խաղադրույքներ՝ թիմերից որը կիրացնի (ոչ մեկը չի իրացնի) հաջորդ անկյունային հարվածը:

Անկյունային հարվածը համարվում է իրացված՝ գնդակը անկյունային հարվածի նշակետից խաղի մեջ մտցնելուց հետո միայն: Անկյունային հարվածի գրանցման ժամանակը ընդունվում է մրցավարի կողմից անկյունային հարված նշանակելու ժամանակը: Նշանակված, բայց չիրացված անկյունային հարվածը հաշվի չի առնվում անկյունային հարվածների ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում թիմերից որը կկատարի առաջին փոխարինումը (թիմերում փոխարինումները կկատարվեն միաժամանակ):

- Խաղադրույքներ՝ փոխարինումների թիվը շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ առաջարկված որ ժամանակահատվածում կկատարվի առաջին փոխարինումը մասնակից թիմերից որևէ մեկում (րոպեների միջակայքը նշվում է ներառյալ):

- Խաղադրույքներ՝ փոխարինման դուրս եկած խաղացողը գոլ կխփի (չի խփի):

- Խաղադրույքներ՝ առաջին փոխարինումը կլինի առաջին խաղակեսում (ընդմիջմանը, երկրորդ խաղակեսում):

- Խաղադրույքներ՝ տուգանային հարվածների թիվը մրցախաղում շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ խաղից դուրս վիճակների թիվը մրցախաղում շատ է (քիչ է) առաջարկված  տոտալի թվից:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում առաջին (երկրորդ) թիմի՝ գնդակին տիրելու ժամանակը՝ արտահայտված տոկոսով, շատ է (քիչ է) առաջարկված տոտալի թվից (տոկոսից):

- Խաղադրույքներ՝ առաջինը (վերջինը)

ա) մրցախաղում տեղի կունենա ազատ հարված դարպասից: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) նշանակվել է ազատ հարված դարպասից և այն իրացվել է):

բ) մրցախաղում տեղի կունենա եզրային նետում: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) նշանակվել է եզրային նետում և այն իրացվել է):

գ) մրցախաղում տեղի կունենա անկյունային հարված: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) նշանակվել է անկյունային հարված և այն իրացվել է):

դ) մրցախաղում տեղի կունենա խաղի կանոնների խախտում: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) նշանակվել է տուգանային հարված (այդ թվում 11 մետրանոց հարված) և այն իրացվել է):

ե) մրցախաղում կարձանագրվի խաղից դուրս վիճակ: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից առաջինը (վերջինը) արձանագրվել է խաղից դուրս վիճակ և խաղը վերսկսվել է ազատ հարվածով):

զ) մրցախաղում կգրանցվի գոլ: (Խաղադրույքը համարվում է հաղթած, եթե ծրագրում առաջարկված տարբերակներից  առաջինը (վերջինը)  գրանցվել է գոլ):

«Ազատ հարված դարպասից», «Եզրային նետում», «Անկյունային հարված», «Տուգանային հարված», «11 մետրանոց հարված», «Ազատ հարված», «Խաղից դուրս վիճակ» և «Գոլ» իրադարձությունների գրանցման ժամանակը համարվում է մրցավարի (մրցավարների) կողմից վերջիններիս նշանակման (գրանցման) ժամանակը: Իսկ նշված իրադարձությունները համարվում են կայացած (իրացված), եթե.

1. «Ազատ հարված դարպասից» – նշանակվել է և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել նշակետից:

2. «Եզրային նետում» – նշանակվել է և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել եզրային նետումով:

3. «Անկյունային հարված» – նշանակվել է և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել անկյունային հարվածի նշակետից:

4. «Տուգանային հարված» – նշանակվել է և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել տուգանային հարվածով:

5. «11 մետրանոց հարված» – եթե նշանակվել է և այն իրացվել է:

6. «Ազատ հարված» – եթե նշանակվել է և այն իրացվել է նշակետից:

7. «Խաղից դուրս վիճակ» – եթե  արձանագրվել է խաղից դուրս վիճակ և գնդակը խաղի մեջ է մտցվել ազատ հարվածով:

8. «Գոլ» – եթե արձանագրվել է մրցակցի դարպասի գրավում:

- Խաղադրույքներ՝ նշված խաղացողը մրցախաղում գոլ կխփի (չի խփի, կխփի առաջին գոլը, կխփի հաջորդ գոլը): 

Վերոնշյալ խաղադրույքները հաշվարկելիս ինքնագոլը հաշվի չի առնվում: Եթե նշված խաղացողը ընդհանրապես խաղադաշտ դուրս չի գալիս մրցախաղի ընթացքում (խաղին չի մասնակցում), ապա խաղադրույքը հաշվարկվում է «1» (մեկ)  գործակցով: Եթե խաղացողը դուրս է գալիս փոխարինման և մինչև մրցախաղի հիմնական ժամանակի (ներառյալ մրցավարի կողմից ավելացված ժամանակը) ավարտը խաղադաշտում անցկացնում է առնվազն 1 վայրկյան, համարվում է, որ տվյալ խաղացողը մասնակցել է խաղին, և տվյալ խաղացողի համար առաջարկված բոլոր խաղադրույքները առանց բացառության հաշվարկվում են համաձայն սույն կանոնակարգի: 

Օրինակ` եթե կատարվել է խաղադրույք, որ խաղացողը կխփի առաջին գոլը, իսկ տվյալ խաղացողը փոխարինման է դուրս գալիս խաղադաշտ մրցախաղի վերջնամասում, երբ խաղի հաշիվը արդեն բացված է, ապա տվյալ խաղացողի՝ առաջին գոլը խփելու վրա կատարված խաղադրույքները համարվում են պարտված, քանի որ խաղացողը փաստացի մասնակցել է հանդիպմանը և չի խփել առաջին գոլը:

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում կգրանցվի արդյոք՝

ա) «Կրկնագոլ» (նույն խաղացողի կողմից մեկ մրցախաղի ընթացքում մրցակցի դարպասը խփած ճիշտ երկու և ոչ ավել գոլը):

բ) «Հեթ-տրիկ» (նույն խաղացողի կողմից մեկ մրցախաղի ընթացքում մրցակցի դարպասը խփած ճիշտ երեք և ոչ ավել գոլը):

գ) «Պոկեր» (նույն խաղացողի կողմից մեկ մրցախաղի ընթացքում մրցակցի դարպասը խփած ճիշտ չորս և ոչ ավել գոլը):

դ) «Պենտա-տրիկ» (նույն խաղացողի կողմից մեկ մրցախաղի ընթացքում մրցակցի դարպասը խփած ճիշտ հինգ և ոչ ավել գոլը):

Այս ելքերը հաշվարկվում են հետևյալ սկզբունքով՝ պենտա-տրիկի գրանցումը մրցախաղում տվյալ խաղացողի կողմից չի նշանակում պոկերի, հեթ-տրիկի կամ կրկնագոլի գրանցում մրցախաղում տվյալ խաղացողի կողմից (նույն կերպ պոկերի գրանցումը չի նշանակում հեթ-տրիկի և կրկնագոլի գրանցում և հեթ-տրիկի գրանցումը չի նշանակում կրկնագոլի գրանցում մրցախաղում): Եթե մրցախաղում մրցակցի դարպասը խփվել է 5 (հինգ) գոլ նույն խաղացողի կողմից, չի նշանակում, որ խփված այս 5 (հինգ) գոլերի արդյունքում գրանցվել է և՛ հեթ-տրիկ, և՛ կրկնագոլ, այլ հաշվարկվում է ըստ վերջնական արդյունքի տեղի ունեցած ելքի: Իսկ եթե մրցախաղում գրանցվել է վերոնշյալ ելքերից երկուսը կամ ավելին տարբեր խաղացողների կողմից, ապա տվյալ ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները համարվում են հաղթած:

Օրինակ՝ նույն մրցախաղում գրանցվել է և՛ կրկնագոլ, և՛ պոկեր երկու տարբեր խաղացողների կողմից, ապա մրցախաղում «Կգրանցվի կրկնագոլ» և «Կգրանցվի պոկեր» ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները համարվում են հաղթած:

- Խաղադրույքներ՝ ինչպես կխփվի տվյալ գոլը:

ա) Կլինի ինքնագոլ (եթե խաղացողը գրավում է սեփական թիմի դարպասը):

բ) Գլխի հարվածով (եթե գոլը խփվել է գլխի հարվածով մրցակցի դարպասը):

գ) Տուգանային հարվածից (եթե գոլը խփվել է տուգանային հարվածից մրցակցի դարպասը՝ առանց գնդակը խաղարկելու, անկյունային ուղիղ հարվածից գրանցված գոլը ևս համարվում է գոլ տուգանային հարվածից):

դ) 11 մետրանոցից (եթե գոլը խփվել է ուղիղ հարվածով, խաղարկված կամ 11 մետրանոց հարվածից հետ մղված գնդակով խփված գոլը հաշվի չի առնվում խաղադրույքը հաշվարկելիս):

ե) Խաղից (եթե գոլը խփվել է խաղից՝ ոտքի հարվածով կամ թույլատրելի այլ կերպ, բացառությամբ գլխի հարվածով, և եթե գոլը չի գրանցվել ո՛չ տուգանային հարվածից, ո՛չ 11 մետրանոց հարվածից և ո՛չ էլ գրանցվել է ինքնագոլ):

- Խաղադրույքներ՝ մրցախաղում տվյալ թիմը կտանի կամային հաղթանակ, թե ոչ:

Կամային է համարվում տրված թիմի տարած հաղթանակը մրցախաղի վերջնական արդյունքում այն բանից հետո, երբ թիմը պարտվելիս է եղել ընթացիկ որևէ հաշվի ժամանակ:

- Խաղադրույքներ մրցախաղում գոլի հեղինակ դարձած խաղացողների մարզաշապիկների համարների գումարային ընդհանուր թվի վրա՝ «Տոտալ շատ (քիչ) տոտալի թվից»:

Ինքնագոլի հեղինակ դարձած խաղացողները հաշվի չեն առնվում վերոնշյալ խաղադրույքը հաշվարկելիս: Իսկ մեկից ավել գոլ խփած խաղացողների մարզաշապիկների համարները հաշվվում են մեկ անգամ:

- Խաղադրույքներ խփած գոլերի և մրցախաղի արդյունքի վրա:

Գուշակել խփած գոլերը և մրցախաղի արդյունքը: Առաջարկվում են հետևյալ տարբերակները՝

1. «Երկու թիմերն էլ կխփեն գոլ և Հ1 (Հ1-Ոչ ոքի)»

2. «Երկու թիմերն էլ կխփեն գոլ և ոչ ոքի (Հ1-Հ2)»

3. «Երկու թիմերն էլ կխփեն գոլ և Հ2 (Ոչ ոքի-Հ2)»

4. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և Հ1(Հ1-Ոչ ոքի)»

5. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և ոչ ոքի (Հ1-Հ2)»

6. «Խաղի տոտալ շատ (քիչ) տրված թվից և Հ2 (Ոչ ոքի-Հ2)»:

Ծրագրում կազմակերպչի կողմից կարող են առաջարկվել նաև մրցախաղում հնարավոր այլ ելքեր ընդգրկող խաղադրույքներ:

- Խաղադրույքներ՝ քանի րոպե կավելացնի մրցավարը խաղի (խաղակեսի) վերջում:

Այս ելքերի վրա կատարված խաղադրույքները հաշվարկելիս հաշվի է առնվում՝