Կազինո

1. Կազմակերպչի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը

 

«ԴԻՋԻԹԵՅՆ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն

 

 

2. Կազմակերպչի գտնվելու վայրը

 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան 26

 

 

3. Կազմակերպչի գործունեության իրականացման վայրը

 

ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան փողոց 26 շենք, 1/10

 

 

4. Կազմակերպչի ինտերնետային էջի (կայքի) հասցեն

 

playin.totogaming.am

 

 

5. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

 

02627448

 

 

6. Իրականացվող ինտերնետ շահումով խաղերի տեսակները և քանակը 

 

 

Առավելագույնը 20000 խաղ՝ պտուտակախաղեր (դասական պտուտակախաղ, կայծակնային պտուտակախաղ, երկու գնդակով պտուտակախաղ, ամերիկյան պտուտակախաղ, ավտոմատ պտուտակախաղ, ֆրանսիական պտուտակախաղ), էլեկտրոնային պտուտակախաղ, սլոտ տեսակի խաղեր, սեղանի թղթախաղային խաղեր (Ռեդ Դոգ, Դռու Հայ-լո, Թոփ Քարդ Թրամփ), թղթախաղեր (բլեքջեք, հինգթղթանի պոկեր, հինգթղթանի պոկեր՝ խաղաթղթի փոխանակությամբ, վեցխաղաթղթանի պոկեր, պոկեր՝ ջոկերով, հինգթղթանի ստադ-պոկեր, երեք քարտանի պոկեր (Three Card Poker), Կազինո Հոլդեմ (Casino Holdem), Տեխասյան Հոլդեմ (Խաղ խաղարկողի դեմ), Կարիբիան Ստադ (Caribbean Stud), պոկեր տեսակի խաղեր, բակկարա), խաղացողն ընդդեմ խաղացողի խաղեր (բլոտ տեսակի խաղեր, տոտո 21, նարդի, դոմինո, պոկեր), պատահական թվերի գեներացման հիման վրա իրականացվող խաղեր (Կենո), Քրաշ (Crash), ՀԱՅ ԼՈ (HI LO), Փողի Անիվ (Dream Catcher), Թոփ քարտ (Football studio), Վիշապ-վագր (Dragon Tiger):

 

 

7․ Ինտերնետ շահումով խաղի մեկ տոմսի և (կամ) խաղանիշի ժետոնի և (կամ) միավորի գներն են   

 

 

Միավորի գները կարող են սահմանվել  նվազագույնը 1 (մեկ) ՀՀ դրամից մինչև առավելագույնը 1000000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ:

Խաղանիշի գները կարող են սահմանվել  նվազագույնը 1 (մեկ) ՀՀ դրամից մինչև առավելագույնը 1000000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ:

Տոմսի գները կարող են սահմանվել  նվազագույնը 1 (մեկ) ՀՀ դրամից մինչև առավելագույնը 1000000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ:

 

 

8. Շահագործվող ծրագրեր  

 

 

Խաղերի կազմակերպման համար օգտագործվում են «Գեյմինգ պլատֆորմ» (Gaming platform) ծրագրերը, որոնք համապատասխանում են 27000 շարքի միջազգային և անկախ ԻՍՕ/ԻԷԿ չափորոշիչներին:

 

 

9. Սույն կանոնակարգում օգտագործվող ներքոգրյալ հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները

 

 

Անտե – թղթախաղի որոշ տեսակներում խաղաթղթերի առաջին բաժանումից առաջ կատարվող սկզբնական խաղադրույք:

Կազմակերպիչ – «ԴԻՋԻԹԵՅՆ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն:

Խաղացող – Կազմակերպչի ինտերնետային էջում (կայքում)՝ playin.totogaming.am, գրանցված և ինտերնետ շահումով խաղին մասնակցություն ձեռք բերված՝ 21 տարին լրացած լրիվ գործունակ ֆիզիկական անձ:

Խաղադրույք  խաղագումար, որը խաղացողն իր ընտրությամբ ներդնում է որևէ ինտերնետ շահումով խաղի մասնակցելու համար և տանուլ տալու (պարտվելու) պարագայում զրկվում է այն հետ պահանջելու իրավունքից (կորցնում է այն):

Խաղարկող – խաղը անցկացնող կամ դրա խաղարկությունն իրականացնող անձ:

Ռեյք – Կազմակերպչի կողմից տրամադրվող խաղային միջավայրի դիմաց գանձվող միջնորդավճար:

Կազմակերպչի ինտերնետային էջ (կայք) – Կազմակերպչին պատկանող ինտերնետ կայք (playin.totogaming.am), որտեղ գրանցվելուց հետո խաղացողը կարող է իր խաղային հաշվին մուտագրել գումարներ, կատարել խաղադրույքներ, ունենալ շահումներ, ստանալ շահումներ և այլն:

Խաղային հաշիվ ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպչի կողմից սերվերում ստեղծված յուրաքանչյուր խաղացողի համար հատուկ խաղային հաշիվ, որի հասանելիությունը հասու է միայն խաղացողին:

Պայմանական անուն (Login) Խաղացողի կողմից իր խաղային հաշիվ մուտք գործելու անուն (նույնականացնող անուն)՝ ինքնությունը կամ իրավասությունը հաստատելու համար։

Գաղտնաբառ – բառ կամ սիմվոլների հերթականություն, որն օգտագործում է խաղացողը իր խաղային հաշիվ մուտք գործելուց՝ ինքնությունը կամ իրավասությունը հաստատելու համար (գաղտնաբառը պետք է գաղտնի պահվի այն բոլոր անձանցից, որոնք չունեն մուտք գործելու իրավասություն)։

Նույնականացման համար  Յուրաքանչյուր խաղացողին տրվող հատուկ կոդ՝ անձը կազմակերպչի մոտ նույնականացնելու համար:

Դեպոզիտ  խաղացողի խաղային հաշիվ մուտքագրվող կամ առկա դրամական գումարների և/կամ դրամական գումարին համարժեք միավոր:

Կանխիկացում  դրամական գումարների դուրս բերում խաղացողի խաղային հաշվից, շահումների տրամադրում:

Կանխիկացման հայտ  խաղացողի հանձնարարությունը կազմակերպչին իր՝ խաղային հաշվից կանխիկացում կազմակերպելու:

Բոնուս – Կազմակերպչի կողմից խաղացողին որոշակի պայմանների ի հայտ գալու կամ կատարելու արդյունքում տրվող պարգևատրում դրամական գումարի կամ դրամական գումարին համարժեք միավորների միջոցով՝ մարքեթինգային միջոցառումների, գովազդային արշավների և այլ միջոցառումների անցկացման արդյունքում։

Երանգ – Խաղաքարտի տիպը՝ (մաստը)՝  սիրտ («♥»), ագուռ («♦»), խաչ («♣») կամ ագռավ («♠»):

Արժեք  Խաղաքարտի արժեքը՝ երկու («2»), երեք («3»), չորս («4»), հինգ («5»), վեց («6»), յոթ («7»), ութ («8»), ինը («9»), տասը («10»), զինվոր («J»), թագուհի («Q»), թագավոր կամ արքա («K»), մեկանոց («A» կամ «T»): Նույնարժեք – նույն արժեք ունեցող ցանկացած երանգի խաղաքարտեր (օրինակ՝ նույնարժեք խաղաքարտերն են համարվում՝ խաչի թագուհի (Q♣), սրտի թագուհի (Q♥), ագռավի թագուհի (Q♠), ագուռի թագուհի (Q♦)):

Պատահական թվերի գեներատոր – համակարգչային ծրագիր, որը պատահական կարգով արտադրում է արդյունքներ ինտերնետ շահումով խաղերի համար, որը համապատասխանում է 27000 շարքի միջազգային և անկախ ԻՍՕ/ԻԷԿ չափորոշիչներին:

Քանի որ խաղերի (այդ թվում՝ խաղում օգտագործվող խաղաթղթերի, զառերի կամ այլ օբյեկտների), խաղադրույքների ձևերի, շահող համադրությունների, շահող ելքերի պայմանական անվանումները (տերմինները) դրանց կազմակերպիչների կողմից տրվում են օտար լեզուներով, ըստ այդմ խաղերի ծրագիրը, խաղերի արդյունքները, կտրոնը, տոմսերը, սույն կանոնակարգը, խաղային հաշիվներ բացելու և վարելու կարգերը կազմակերպիչը կարող է կիրառության մեջ դնել նաև դրանց օտար լեզուներով տարբերակներով (ռուսերեն, անգլերեն և այլն), որոնք հայերեն լեզվի հետ ունեն հավասար իրավական ուժ:

 

 

10. Մասնակցության համար նախատեսված վճարների ընդունման կարգը

 

 

Խաղադրույքներն ընդունվում են կազմակերպչի ինտերնետային կայքի`խաղացողի խաղային հաշվի միջոցով:

Խաղադրույքները ընդունվում են հետևյալ կերպ.

Խաղացողը գրանցվում է կազմակերպչի ինտերնետային էջում (բացում է խաղային հաշիվ), որը պարունակում է տեղեկատվություն խաղերի, դրանց կանոնների (սույն կանոնակարգի), ինտերնետային էջում խաղացողի գրանցման, խաղային հաշվի, շահումները ստանալու, ինտերնետային էջ մուտքի և նման այլ տեղեկատվություն:

Ինտերնետային էջում գրանցվելիս խաղացողը պարտավոր է նշել իր իրական անձնական տվյալները: Գրանցման ժամանակ կազմակերպիչը կարող է պահանջել նաև այլ տեղեկություններ, որոնց ներկայացման անհրաժեշտության մասին նշված կլինի կազմակերպչի ինտերնետային կայքում:  

Հաշվից գումար վճարվում է միայն խաղացողին: Գրանցվելիս մտացածին կամ թերի տեղեկատվություն մուտքագրելու դեպքում խաղացողը զրկվում է նաև վիճելի հարցերը վերանայելու հնարավորությունից: Ինտերնետային էջում գրանցվելուց հետո խաղացողին տրվում է անձնական խաղային հաշիվ: Մեկ ֆիզիկական անձը կարող է ունենալ միայն մեկ խաղային հաշիվ:

Եթե խաղային հաշիվն օգտագործվել է որևէ երրորդ անձի կողմից խաղադրույք կատարելու կամ այլ նպատակով, և (կամ) եթե հաշվետերը որպես նոր հաճախորդ գրանցել է երկրորդ խաղային հաշիվ՝ մուտքագրելով գրանցման նոր անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն, հասցե, քաղաքացիություն, տարիք կամ ծննդյան տարեթիվ, անձնագրի սերիա և համար, պայմանական անուն (լոգին), գաղտնաբառ, նոր էլեկտրոնային հասցե և այլն), կազմակերպիչն իրավունք ունի նման հաշիվներից  կատարված խաղադրույքների շահումները չվճարել:

Ելնելով խաղի առանձնահատկություններից, որոշ խաղերի համար կազմակերպչի կողմից կարող է նախատեսվել խաղադրույքի կոնկրետ մեծություն(ներ):

Ինտերնետի միջոցով կատարված խաղադրույքը համարվում է ընդունված, եթե այն ավելացվել է խաղացողի խաղային հաշվին «Խաղերի պատմություն» բաժնում: Ինտերնետային էջի բովանդակությունը պետք է համապատասխանի ինտերնետ շահումով խաղերի մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին: Ինտերնետային էջի բովանդակությունը, ձևը, դրանից օգտվելու կարգը, քայլերի հաջորդականությունը, որոնք կանոնակարգված չեն ինտերնետ շահումով խաղերի մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, սահմանվում և փոփոխվում են կազմակերպչի կողմից: Ինտերնետային էջի հասցեն կամ հասցեի փոփոխությունը նախօրոք համաձայնեցվում է Լիազոր մարմնի հետ: Ինտերնետային էջի հասցեն կամ հասցեի փոփոխությունը հրապարակվում է տեղեկատվության տարածման այն միջոցով, որն առավել նախընտրելի է կազմակերպչի համար:

Կապի խաթարման կամ տեխնիկական այլ թերությունների դեպքում խաղադրույքը հաշվարկվում է 1 (մեկ) գործակցով:

Խաղային հաշվի, լոգինի և գաղտնաբառի գաղտնիության համար խաղացողը կրում է անհատական պատասխանատվություն: Կազմակերպիչը երաշխավորում է իր աշխատակիցների կողմից խաղացողի տվյալների չհրապարակումը և պատասխանատու չէ խաղացողի անձնական տվյալներն այլ անձանց հասանելի դառնալու հետևանքների համար: Երբ խաղացողին հայտնի է իր անձնական տվյալների կորստյան փաստը, կամ երբ նա ունի հիմնավոր կասկածներ այդ ուղղությամբ, ապա նա պետք է այդ մասին տեղեկացնի կազմակերպչին և փոխի իր գաղտնաբառը:

Գաղտնաբառի փոփոխությունը խաղացողը կարող է կատարել կազմակերպչի ինտերնետային կայքի իր խաղային հաշվի «Փոխել գաղտնաբառը» բաժնում:

Կազմակերպիչը կարող է իր կողմից տրամադրվող խաղային միջավայրի համար գանձել միջնորդավճար (ռեյք), որը կարող է լինել ժամային կամ տոկոսային: Ժամային ռեյքն այն գումարն է, որը խաղացողը պարտավոր է վճարել յուրաքանչյուր ժամ` խաղային միջավայրից օգտվելու համար: Տոկոսային ռեյքը խաղադրույքների ընդհանուր գումարից հաշվարկվող որոշակի  տոկոսն է` արտահայտված գումարով: Ռեյքի չափը և դրա գանձման կարգը նախատեսված կլինի յուրաքանչյուր խաղի համար առանձին և կհրապարակվի կազմակերպչի ինտերնետային կայքում, որը հանդիսանում է սույն կանոնակարգի անբաժանելի մասը:

 

Իր խաղային հաշիվը խաղացողը կարող է համալրել`

 

Բանկային փոխանցումների, բանկային պրակտիկայում ընդունված վճարային քարտերի` Առքա (ArCa), Մաստեր քարդ (Master Card) և այլն, համապատասխան վճարային համակարգերի, ավտոմատ դրամարկղային սարքավորումների` տերմինալներ, բանկոմատներ և այլն (այսուհետ նաև՝ վճարային համակարգեր) միջոցով:

Կոնկրետ բանկային և վճարային համակարգերին խաղացողը կարող է ծանոթանալ կազմակերպչի ինտերնետային կայքում:

Բանկային փոխանցման կամ վճարային համակարգի միջոցով խաղադրույքներ կատարելու համար խաղացողը պետք է ներկայացնի կանխիկացման հայտ տվյալ բանկին կամ վճարային համակարգին` իր քարտից որոշակի գումար կամ իր կողմից վճարած գումարը կազմակերպչի համապատասխան հաշվին փոխանցելու համար: Եթե կազմակերպչի մոտ համապատասխան վճարային համակարգից ստացվել է հավաստում տվյալ գումարը կազմակերպչի խաղային հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ, ապա խաղացողը կարող է կազմակերպչի մոտ բացված իր անհատական խաղային հաշվից խաղադրույքներ կատարել խաղային հաշվի գումարի սահմաններում:

Խաղացողը խաղային հաշվին մուտքագրված գումարը կարող է օգտագործել միայն խաղադրույք կատարելու նպատակով կամ հետ պահանջել կանոնակարգով սահմանված պայմաններով:

Խաղացողն իր խաղային հաշվից կարող է գումար պահանջել անկանխիկ:

Վճարային քարտերով և (կամ) վճարային համակարգերի միջոցով և (կամ) բանկային փոխանցմամբ կազմակերպչի հետ կատարած ցանկացած գործարք համարվում է կատարված խաղացողի կողմից:

Ընդունված խաղադրույքի շահելու կամ չշահելու փաստը որոշվում է խաղի արդյունքի արձանագրմամբ` հաշվի առնելով կատարված խաղադրույքը:

   

 

11. Խաղադրույք ընդունելու հիմնական կանոնները

 

 

Խաղադրույքներն ընդունվում են միայն այն անձանցից, ովքեր համաձայն են կազմակերպչի կողմից սահմանված կանոններին: Ցանկացած կատարված խաղադրույք հավաստիքն է այն բանի, որ խաղացողը ծանոթացել է խաղի կանոններին և լիովին համաձայն է դրանց:

Կազմակերպիչն իրավունք ունի մինչև խաղի փաստացի սկիզբը ցանկացած պահի հետ վերադարձնել դրված խաղադրույքի գումարը:

Ծրագրում կարող են պարունակվել նաև այլ տեղեկություններ, որոնք խաղադրույքներ կատարելիս ունեն էական նշանակություն և խաղացողին հնարավորություն են տալիս ճիշտ օգտվել ծրագրից, ինչպես նաև հասկանալ դրանում առկա պայմանական նշանների իմաստն ու էությունը:

Ծրագրային սխալի (խոտանի) պատճառով առաջացած սխալների դեպքում խաղադրույքը ենթակա է վերադարձի: Ցանկացած պարագայում խաղադրույքը գործում է, եթե տեխնիկական սխալը չի ազդել և չէր կարող ազդել խաղի և/կամ արդյունքի վրա:

Խաղադրույքների ընդունման, ֆինանսական գործարքների իրականացման ժամանակ խարդախությունների, կեղծիքների բացահայտման դեպքում շահումները չեն վճարվում, իսկ մեղավորները ենթարկվում են պատասխանատվության ՀՀ օրենսդրությամբ:

Տեխնիկական խնդիրների առկայության դեպքում խաղի արդյունքը Կազմակերպչի կողմից կարող է վերանայվել:

Վիճելի հարցերի վերաբերյալ բողոքները ընդունվում են խաղի փաստացի ավարտից հետո 15 օրվա ընթացքում` գրավոր դիմումի տեսքով: Նախադեպը չունեցող, սույն կանոնակարգով չկարգավորվող վիճելի հարցերի քննարկման ժամանակ վերջնական որոշումը կայացնում է կազմակերպիչը:

 

 

12. ԽԱՂԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՇԱՀՈւՄԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ 

 

 

12.1. ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂԵՐ 

 

 

ԴԱՍԱԿԱՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂ (Roulette) 

 

Պտուտակախաղն իրենից ներկայացնում է մի սեղան, որի մի անկյունում տեղադրված է պտուտակը (պտուտակաանիվը), որի դաշտը բաժանված է կանաչ, կարմիր և սև գույներով ներկված սեկտորների, ինչպես նաև համարակալված է 1-36 և 0 թվերով: Սեղանի մնացած մասում պատկերված է դաշտը, որի վրա խաղացողները դնում են խաղադրույքները:

Դաշտը բաղկացած է 2 մասից` արտաքին և ներքին: Դաշտի ներքին մասն իր հերթին բաժանված է 37 թվի` 0-36, որոնք նույնպես ներկված են կարմիր և սև գույներով, իսկ 0–ն` կանաչ:

Կարևոր է այն հանգամանքը, թե պտուտաձողի սեղանի վրա խաղացողը որտեղ է տեղադրում խաղադրույքը կամ խաղադրույքները: Խաղադրույքների ճիշտ տեղադրումը որոշելը խաղացողի պարտականությունն է:

Խաղարկողը պտտում է անիվը մեկ ուղղությամբ, իսկ փոքրիկ սպիտակ գնդակը նետում հակառակ ուղղությամբ: Ընդ որում, խաղարկողն իրավունք չունի խաղի ընթացքում փոխելու անիվի և սպիտակ գնդիկի ուղղություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ խաղացողը խաղում է: Խաղադրույքները կարող են կատարվել մինչև խաղավարի` «Խաղադրույքների տեղադրումներն ավարտված են» հայտարարելը: Երբ գնդակը կանգնում է, խաղավարը հայտարարում է հաղթող համարը:

Երբ գնդակը դուրս է ընկնում պտուտակի դաշտից, ապա խաղացողներն իրավունք ունեն փոփոխելու դրված խաղադրույքների մեծությունները և դրված խաղադրույքների դաշտերը:

Երբ տեղադրված է (են) խաղադրույք(ներ) 1-18-ի, 19-36-ի, կենտի, զույգի, կարմիրի կամ սևի վրա, և գնդակը կանգ է առնում 0-ի վրա, ապա դրված ամբողջ խաղադրույքներն անցնում են կազմակերպչին:

 

 NN ը/կ

 Խաղագումարները դնելու  տարբերակները

Շահումներն ըստ խաղագումարների տեղադրման

1.

 Լրիվ վանդակում (ներառյալ 0 թիվը)  (մեկ թիվ)

 խաղագումարը 35-ապատկվում է

2.

 Վանդակները կիսող գծի վրա (ներառյալ 0-ն) (երկու թվերից մեկը)

 խաղագումարը 17-ապատկվում է

3.

 Տվյալ ուղղության վանդակների թվերից որևէ մեկը (երեք թվերից մեկը)

 խաղագումարը 11-ապատկվում է

4.

 Վանդակների խաչմերուկում (չորս թվերից մեկը)

 խաղագումարը 8-ապատկվում է

5.

 Վեց թվերից որևէ մեկը 

 խաղագումարը 5-ապատկվում է

6.

 Տասներկու թվերից որևէ մեկը (1-12, 13-24, 25-36)

 խաղագումարը 3-ապատկվում է

7.

Սյունակի թվերից մեկը (առաջին՝ 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34; երկրորդ՝ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35; երրորդ՝  3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36)

 խաղագումարը 3-ապատկվում է

8.

 Տասնութ թվերից որևէ մեկը (1-18, 19-36)

 խաղագումարը կրկնապատկվում է

9.

 Կարմիր կամ սև (գույնի գուշակում)

 խաղագումարը կրկնապատկվում է

10.

 Կենտ կամ զույգ

 խաղագումարը կրկնապատկվում է

 

 

ԿԱՅԾԱԿՆԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂ (Lighting Roulette) 

 

Կայծակնային Պտուտակախաղի համար գործում է Դասական Պտուտակախաղի կանոնները, բացառությամբ, որ Կայծակնային պտուտակախաղում խաղադրույք կատարելու ժամանակը սպառվելուց հետո պատահականորեն ընտրվում են մեկ կամ մի քանի «հաջողակ համարներ» «հաջողակ վճարումներով»: Եթե խաղափուլի արդյունքում հաղթում է այդ թվերից մեկը, և խաղացողը կատարել է խաղադրույք հենց այդ թվերից գոնե մեկի վրա, ապա «հաջողակ վճարումը» ոչ թե 35-ապատկվում է, այլ շահումը տրամադրվում է խաղագումարի 29-ապատիկից մինչև 499–ապատիկը, այդ խաղափուլի համար պատահականության սկզբունքով ընտրված գործակցից կախված:

 

 

ԵՐԿՈւ ԳՆԴԱԿՈՎ ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂ (Double Ball Roulette)   

 

Երկու գնդակով Պտուտակախաղի համար գործում է Դասական Պտուտակախաղի կանոնները, բացառությամբ, որ Երկու գնդակով Պտուտակախաղում օգտագործվում է միաժամանակ երկու գնդակ: Գնդակները միշտ շարժվում են նույն ուղղությամբ, սակայն, մեկը միշտ հետևում է մյուսին: Գնդակները կարող են կանգ առնել ինչպես նույն, այնպես էլ տարբեր թվերի վրա: Երկու գնդակով Պտուտակախաղում կան ներքին և արտաքին խաղադրույքներ:

Ներքին խաղադրույքներն են՝

Լրիվ վանդակում (ներառյալ 0 թիվը) (մեկ թիվ)

- Վանդակները կիսող գծի վրա (ներառյալ 0-ն) (երկու թվերից մեկը)

Տվյալ ուղղության վանդակների թվերից որևէ մեկը (երեք թվերից մեկը)

Վանդակների խաչմերուկում (չորս թվերից մեկը)

Վեց թվերից որևէ մեկը 

 

Ներքին խաղադրույքները վճարվում են ըստ ստորև նշված աղյուսակի և հաղթում են, երբ գնդակներից գոնե մեկը կանգ է առնում կատարած ներքին խաղադրույքի վրա: Եթե Խաղացողը կատարել է 2 տարբեր խաղադրույքներ և գնդակներից մեկը կանգ է առնում կատարված մեկ խաղադրույքի վրա, իսկ մյուսը՝ մյուս կատարված խաղադրույքի վրա, ապա երկու խաղադրույքներն էլ շահում են: Խաղացողը կրկնակի է շահում, երբ երկու գնդակները կանգ են առնում կատարած ներքին խաղադրույքի վրա:

Արտաքին խաղադրույքներ՝

Սյունակի թվերից մեկը (առաջին՝ 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34; երկրորդ՝ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35; երրորդ՝  3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36) 

Տասներկու թվերից որևէ մեկը (1-12, 13-24, 25-36)

Կարմիր (գույնի գուշակում)

Սև (գույնի գուշակում)

Կարմիր/Սև (գույնի գուշակում)

Զույգ

Կենտ

Տասնութ թվերից որևէ մեկը (1-18)

Տասնութ թվերից որևէ մեկը (19-36)

Երկու գնդակները ցանկացած թվի վրա

Երկու գնդակները ընտրված թվի վրա

Արտաքին խաղադրույքները վճարվում են ըստ ստորև նշված աղյուսակի և հաղթում են, երբ երկու գնդակներն էլ կանգ են առնում կատարած արտաքին խաղադրույքի վրա:

 

 Խաղագումարները դնելու տարբերակները

Շահումներն ըստ խաղագումարների տեղադրման

 Լրիվ վանդակում (ներառյալ 0 թիվը) (մեկ թիվ)

 խաղագումարը 17-ապատկվում է

 Վանդակները կիսող գծի վրա (ներառյալ 0-ն) (երկու թվերից մեկը)

 խաղագումարը 8-ապատկվում է

 Տվյալ ուղղության վանդակների թվերից որևէ մեկը (երեք թվերից մեկը)

 խաղագումարը 5-ապատկվում է

 Վանդակների խաչմերուկում (չորս թվերից մեկը)

 խաղագումարը 3.5-ապատկվում է

 Վեց թվերից որևէ մեկը  

 խաղագումարը կրկնապատկվում է

 Սյունակի թվերից մեկը (առաջին՝ 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34; երկրորդ՝ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35; երրորդ՝  3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36)

 խաղագումարը 8-ապատկվում է

 Տասներկու թվերից որևէ մեկը (1-12, 13-24, 25-36)

 խաղագումարը 8-ապատկվում է

 Կարմիր (գույնի գուշակում)

 խաղագումարը 3-ապատկվում է

 Սև (գույնի գուշակում)

 խաղագումարը 3-ապատկվում է

 Կարմիր/Սև (գույնի գուշակում)

 խաղագումարը կրկնապատկվում է

 Զույգ

 խաղագումարը 3-ապատկվում է

 Կենտ

 խաղագումարը 3-ապատկվում է

 Տասնութ թվերից որևէ մեկը (1-18)

 խաղագումարը 3-ապատկվում է

 Տասնութ թվերից որևէ մեկը (19-36)

 խաղագումարը 3-ապատկվում է

 Երկու գնդակները ցանկացած թվի վրա

 խաղագումարը 35-ապատկվում է

 Երկու գնդակները ընտրված թվի վրա

 խաղագումարը 1300-ապատկվում է

 

 

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂ (American Roulette) 

 

Ամերիկյան Պտուտակախաղի համար գործում է Դասական Պտուտակախաղի կանոնները, բացառությամբ, որ Ամերիկյան Պտուտակախաղում բացի 0–ն կա նաև 00 (որտեղ և՛ 0-ն, և՛ 00–ն կանաչ են, իսկ մյուս դաշտերը` կարմիր և սև), ինչի արդյունքում խաղադրույքների շարքում այս խաղում ունենք նաև «Հինգ խաղադրույք» (Five Bet) խաղադրույքի տեսակ, որի համար խաղադրույք–խաղաքարն անհրաժեշտ է տեղադրել արտաքին սահմանագծի 0 և 1 թվերի միջև գտնվող խաղադրույքների համար նախատեսված հատվածում (այն կետում, որտեղ 0 թվի ներքևի աջ մասը խաչվում է 1 թվի ներքևի ձախ մասի հետ): «Հինգ խաղադրույք» (Five Bet) տեսակի խաղադրույքը բաղկացած է հետևյալ 5 թվերից՝ 0, 00, 1, 2, 3 և շահելու դեպքում խաղագումարը վեցապատկվում է:

 

 

ԱՎՏՈՄԱՏ ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂ (Auto-Roulette La Partage) և ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂ (French Roulette)

 

Պտուտակախաղի այս տեսակների համար գործում է Դասական պտուտակախաղի կանոնները, բացառությամբ այն կետի, որ այս երկու տեսակներում, երբ գնդակը հայտնվում է 0–ի վրա, հաստատված կանոնի համաձայն` հավասար հնարավորություններով խաղադրույքների դեպքում (ինչպիսիք են՝ Կարմիր/Սև, Կենտ/զույգ, 1-18/19-36) հետ է վերադարձվում կատարած խաղադրույքի կեսը: 

 

 

12.2. ԲԼԵՔՋԵՔ 

 

 

Խաղի կազմակերպման համար հարկավոր են`

ա) խաղաթղթերի 8 կապուկ.

բ) հատուկ խաղասեղան.

գ) խաղաթղթերի հատուկ արկղ, որը պատրաստված է այնպես, որ խաղաթղթերը հերթականությամբ դուրս գան արկղից:

Խաղի սկզբին կամ այն ժամանակ, երբ խաղաթղթերի կապուկները փոխարինվում են նորերով, խաղարկողը խաղաթղթերը կիսալուսնաձև և երեսով վերև բացում է սեղանի վրա, որպեսզի խաղացողները համոզվեն, որ կապուկներում բոլոր խաղաթղթերն առկա են: Այնուհետև խաղարկողը խառնում է խաղաթղթերը, հանում է կամայական քարտ և կիսում խաղաթղթերի կապուկը, որից հետո վերցնում է խաղաթղթերի կապուկի աջ մասը և դնում խաղաթղթերի հետևում: Այնուհետև խաղարկողը վերցնում մեկ ուրիշ կտրող խաղաթուղթ և խաղաթղթերի առաջացած կապուկը բաժանում մոտավորապես 2/3-ի հարաբերակցությամբ և մեծ մասով դեպի առաջ դնում է խաղաթղթերի հատուկ արկղի մեջ: Խաղը վարում է խաղարկողը, որը բոլոր խաղացողների հետ խաղում է ըստ ձախից աջ զբաղեցրած խաղաբոքսերի:

Խաղացողն աշխատում է հավաքել խաղաթղթեր, որոնց թվային հանրագումարը չգերազանցի 21-ը և գերազանցի խաղարկողի մոտ հավաքված խաղաթղթերի թվային հանրագումարը: Այդ դեպքում խաղացողը հաղթել է: Եթե խաղարկողի խաղաթղթերի թվային հանրագումարը չի գերազանցել 21-ը և ավելի է, քան խաղացողի միավորների հանրագումարը, ապա խաղացողը պարտվել է: Եթե խաղացողի և խաղարկողի կողմից հավաքված խաղաթղթերի թվային հանրագումարները հավասար են (բայց 21-ը չեն գերազանցում)` համարվում է ոչ ոքի: Բոլոր խաղադրույքները պետք է կատարվեն մինչև խաղադրույքների կատարման համար նախատեսված ժամանակի ավարտը: Յուրաքանչյուր խաղացող կատարում է խաղադրույք իր դիմաց պատկերված խաղադաշտում (բոքսում): Այդպիսով երևում է, թե որ խաղացողներն են շարունակում խաղը: Խաղի մեջ մտնելու կամ խաղից դուրս գալու պահը համարվում է խաղադրույքները դնելու պահը: Խաղացողը կարող է խաղալ նվազագույնը մեկ խաղադաշտով, իսկ առավելագույնը` երեք:

Խաղարկողը հատուկ արկղից, որտեղ դրված են խաղաթղթերը, յուրաքանչյուր խաղացողին տալիս է երկուական խաղաթուղթ` երեսով վերև և վերցնում իրեն մեկ խաղաթուղթ` նույնպես երեսով վերև:

Խաղաթղթերի թվային արժեքները նշված են նրանց երեսին, բացառությամբ մեկանոցի, որը արժեքավորվում է մեկ կամ տասնմեկ` կախված խաղային իրավիճակից, և զինվորից, թագուհուց ու թագավորից, որոնք արժեքավորվում են որպես տասանոցներ: Մեկանոցի և ցանկացած տասանոցի համակցությունն անվանվում է «Բլեքջեք»: Նա, ով ունի այդ համակցությունը, ինքնըստինքյան դառնում է հաղթող, բացառությամբ այն դեպքի, երբ «Բլեքջեք» է նաև խաղարկողի մոտ: Այդ դեպքում խաղի արդյունքը համարվում է ոչ ոքի: Այն դեպքում, երբ խաղացողի խաղաթղթերի համակցությունը «Բլեքջեք» է, իսկ խաղարկողինը «Բլեքջեք» չէ` խաղացողին վճարվում է շահում` նախնական խաղադրույքի նկատմամբ 3:2-ի հարաբերակցությամբ: Իսկ այն դեպքում, երբ խաղաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունը «Բլեքջեք» է, իսկ խաղացողինը «Բլեքջեք» չէ, խաղացողը կորցնում է իր խաղադրույքը: Յուրաքանչյուր 21-ը գերազանցող խաղաթղթերի համակցություն համարվում է գերահավաք, ինչը պարտություն է: Խաղաթղթերի հավաքն առաջինը միշտ սկսում է խաղացողը և, եթե նրա խաղաթղթերի համակցությունը գերազանցում է 21-ը, նա համարվում է պարտված, նույնիսկ եթե խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունը նույնպես գերազանցում է 21-ը: Եթե խաղարկողի մոտ գերահավաք է, ապա մնացած բոլոր խաղացողները, բացառությամբ այն խաղացողների, որոնց խաղաթղթերի համակցությունները գերազանցել են 21-ը, համարվում են հաղթած:

Խաղարկողը չունի ընտրության իրավունք, նրա համար խաղն ընթանում է կոնկրետ ֆիքսված կանոններով: Խաղարկողը պետք է վերցնի այնքան խաղաթուղթ, քանի դեռ այդ խաղաթղթերի համակցությունը չի գերազանցել 16 միավորը, և դադարեցնի խաղաթուղթ վերցնելը, երբ այդ համակցությունը հավասար է 17 միավորի կամ գերազանցում է 17 միավորը: Եթե խաղարկողի երկու խաղաթղթերից կազմված համակցությունը հավասար է 17 միավորի և այդ երկու խաղաթղթերից մեկը անգամ մեկանոց է, ապա խաղարկողը պետք է դադարեցնի խաղաթուղթ վերցնելը: Եթե արդեն բաժանվել են առաջին երկու խաղաթղթերը, խաղացողը պետք է որոշում ընդունի, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, և այդ որոշումը պետք է կայացնի՝ հիմնվելով իր խաղաթղթերի միավորների հանրագումարի և խաղարկողի խաղաթղթի միավորի վրա: Խաղացողը պետք է որոշում ընդունի, թե ստորև բերված քայլերից որոնք ձեռնարկի`

●  վերցնել ևս մեկ կամ մի քանի խաղաթուղթ (հիթ) կամ նրան բավարար է իր առաջին երկու խաղաթղթերը և նա խաղաթուղթ չի վերցնում (ստենդ).

● եթե խաղացողի երկու խաղաթղթերն ունեն նույն թվային արժեքները, ապա նա կարող է բաժանել (սփլիթ) այդ զույգը և յուրաքանչյուր խաղաթուղթ դարձնել նոր խաղաձեռքի առաջին խաղաթուղթ` դնելով իր սկզբնական խաղադրույքի չափով ևս մեկ խաղադրույք: Այդ դեպքում խաղարկողը խաղացողի կիսված խաղաձեռքի երկու հատվածներում բաժանում է մեկական խաղաթուղթ ևս, և որոշումը խաղացողը սկսում է կայացնել նույն կարգով՝ ձախից աջ, իր արդեն երկու խաղաձեռքերի համար: Այդ դեպքում խաղացողը չի զբաղեցում ևս մի խաղադաշտ, պարզապես իր արդեն զբաղեցրած խաղադաշտում խաղը շարունակում է երկու խաղաձեռքով․

● խաղացողը կարող է կրկնապատկել (դաբլ դաուն) խաղադրույքը: Դա նշանակում է, որ խաղացողը սկզբնական խաղադրույքի չափով դնում է խաղադրույք և ստանում միայն մեկ խաղաթուղթ, ու հաղթելու դեպքում սկզբնական խաղադրույքի կրկնակի չափով ստանում է շահումը.

● խաղացողը, անկախ խաղարկողի խաղաթղթի միավորային արժեքից, կարող է հրաժարվել (սարանդր) խաղից` հրաժարման համար ստանալով սկզբնական խաղադրույքի կեսը: Ընդ որում, խաղարկողը խաղացողներին ըստ խաղադաշտերի, խաղից հրաժարվելու մասին հերթականությամբ հարցնում է յուրաքանչյուր համակցությունը խաղարկելիս.

● խաղացողը կարող է ապահովագրել իր սկզբնական խաղադրույքը խաղարկողի «Բլեքջեք»-ից, եթե խաղարկողի բաց խաղաթուղթը մեկանոց է: Նա իր սկզբնական խաղադրույքի կեսի չափով սեղանի ապահովագրում (ինշուրանս) դաշտում դնում է խաղադրույք: Ապահովագրության խաղադրույքը վճարվում է 2-ը 1-ի հարաբերակցությամբ` հօգուտ խաղացողի, եթե պարզվում է, որ խաղարկողի համակցությունը «Բլեքջեք» է: Եթե խաղարկողի համակցությունը «Բլեքջեք» չէ, ապա խաղարկողը ստանում է «Ապահովագրում» դաշտում դրված խաղադրույքը և շարունակում խաղը.

● խաղացողը, որի խաղաթղթերի համակցությունը «Բլեքջեք» է, իսկ խաղարկողի խաղաթուղթը մեկանոց, կարող է նախընտրել, բացի իր սկզբնական խաղադրույքից վերցնել հավասար գումար (իվն մանի), այսինքն վճարել իր սկզբնական խաղադրույքի չափով (ոչ թե 3-ը 2-ի հարաբերակցությամբ, ինչպես վճարվում է «Բլեքջեք»-ի ժամանակ), քանի որ այս դեպքում հնարավոր է, որ խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունը նույնպես լինի «Բլեքջեք»:

 

 

Շահումներ

 

1. «Բլեքջեք» համակցությամբ խաղաձեռքի դեպքում վճարվում է շահում 3:2 գործակցով:

2. Հաղթող համակցությամբ խաղաձեռքի դեպքում վճարվում է շահում 1:1 գործակցով:

3. Եթե խաղարկողը կազմել է «Բլեքջեք» համակցությամբ խաղաձեռք, խաղացողին առաջարկված «Ապահովագրություն» խաղադրույքի դեպքում վճարվում է շահում 2:1 գործակցով:

«Բլեքջեք» խաղում, բացի վերը նշված հիմնական խաղադրույքների երեք շահումներից, խաղացողներն ունեն հնարավորություն շահելու նաև լրացուցիչ խաղադրույքներով, որոնք շահում են անկախ հիմնական խաղադրույքի ելքից:

 

Կատարյալ զույգ (Խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաթղթով կազմված  զույգեր)

 

Համակցություններ

Շահումներ

Նույն խաղաթղթերի զույգ (օր.՝ երբ խաղացողի առաջին 2 խաղաթղթերը սրտի ութեր են` 8♥, 8♥)

25:1

Միագույն խաղաթղթերի զույգ (օր.՝ երբ խաղացողի առաջին 2 խաղաթղթերը սրտի և ագուռի յոթեր են՝ 7♥, 7♦ )

12:1

Տարբեր գույնի խաղաթղթերով զույգ (օր.՝ երբ խաղացողի առաջին 2 խաղաթղթերը սրտի և խաչի տասեր են՝ 10♥, 10♣)

6:1

 

 

21+3 (Խաղացողի նախնական երկու խաղաթղթով և խաղարկողի առաջին խաղաթղթով կազմված համակցությունները)

 

 

Համակցություններ

Շահումներ

Նույն 3  խաղաթուղթ (օր.՝ երբ խաղացողի առաջին 2 խաղաթղթերը և խաղարկողի առաջին խաղաթուղթը սրտի 6-եր են՝ 6♥, 6♥, 6♥)

100:1

Նույնատիպ 3 հաջորդականություն (օր.՝ երբ խաղացողի առաջին 2 խաղաթղթերը և խաղարկողի առաջին խաղաթուղթը միասին ագուռի հաջորդականություն են կազմում՝ 10♦, 9♦, 8♦)

40:1

Խառը եռյակ (օր.՝ երբ խաղացողի առաջին 2 խաղաթղթերը և խաղարկողի առաջին խաղաթուղթը նույնարժեք են և տարբեր տիպի՝ K♣, K♥, K♠)

30:1

Ցանկացած 3 հաջորդականություն (օր.՝ երբ խաղացողի առաջին 2 խաղաթղթերը և խաղարկողի առաջին խաղաթուղթը միասին հաջորդականություն են կազմում՝ 10♣, 9♠, 8♦)

10:1

Ցանկացած 3 նույնատիպ (օր.՝ երբ խաղացողի առաջին 2 խաղաթղթերը և խաղարկողի առաջին խաղաթուղթը նույնատիպ են՝ T♥, 2♥, 7♥)

5:1

 

ՀԵՏԻՆ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔ (Bet Behind) 

 

 

«Հետին խաղադրույք» ֆունկցիայի շնորհիվ խաղացողը կարող է կատարել խաղադրույք այլ խաղացողին բաժանված համակցությամբ խաղաձեռքի վրա: «Հետին խաղադրույք» ֆունկցիայով կատարված խաղադրույքի արդյունքը կախված է հիմնական խաղացողի խաղաձեռքի արդյունքից: Շահումի դեպքում այն կբաժանվի «Հետին խաղադրույք» ֆունկցիայով խաղադրույք կատարողի և տվյալ խաղացողի միջև: «Հետին խաղադրույք» ֆունկցիայով կատարված խաղադրույքների համար սահմանված են շահումների նույն գործակիցները, որոնք սահմանված են «Բլեքջեք» խաղում:

Խաղացողը կարող է կատարել «Հետին խաղադրույք» ֆունկցիայով խաղադրույք՝ անկախ այն բանից, թե արդյոք զբաղեցրել է տեղ «Բլեքջեք»-ի խաղասեղանի մոտ և ցանկանում է խաղալ սեփական խաղաձեռքով, թե՝ ոչ։ Սակայն խաղացողը չի կարող կատարել «Հետին խաղադրույք» ֆունկցիայով խաղադրույք իր իսկ խաղաձեռքի վրա: Խաղացողը կարող է կատարել խաղադրույք այլ խաղացողի զբաղեցրած տեղում հասանելի ցանկացած ակտիվացված «Հետին խաղադրույքներ» դաշտում մինչ խաղադրույքների ընդունման ավարտը: Եթե խաղացողը կատարի «Հետին խաղադրույք» ֆունկցիայով խաղադրույք և տվյալ տեղը զբաղեցրած խաղացողը որոշում կայացնի չմասնակցել տվյալ խաղափուլին, «Հետին խաղադրույք» կատարած խաղացողի խաղադրույքն անմիջապես հետ կվերադարձվի: Տվյալ խաղափուլում բոլոր որոշումները կայացվում են «Բլեքջեք»-ի յուրաքանչյուր նստատեղում ցուցադրված անվամբ խաղացողների կողմից: Ըստ ցանկության, խաղացողը կարող է որոշում կայացնել օգտվել «Ապահովագրությունից» այն դեպքում, երբ խաղարկողի բաց խաղաքարտը մեկանոց է: Խաղացողը  կարող է նաև նախօրոք, ըստ ցանկության, որոշում կայացնել կրկնապատկել խաղադրույքը, երբ այն խաղացողը, որի խաղաձեռքի վրա խաղադրույք է կատարել, ընտրել է կրկնապատկել խաղադրույքը կամ կատարել «սփլիթ» տարբերակներից մեկը: Հետագայում խաղացողը հնարավորություն ունի փոփոխելու այս կարգավորումները, նաև կարող է հանել «ԹՈՒՅԼ ՏԱԼ ԱՅԼ ԽԱՂԱՑՈՂՆԵՐԻՆ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԵՏԻՆ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔ» հրահանգի նշանը, եթե չի ցանկանում, որպեսզի որևէ խաղացող կատարի տվյալ խաղադրույքը իր կատարած խաղադրույքի վրա:

 

    

12.3. ՀԻՆԳԽԱՂԱԹՂԹԱՆԻ ՊՈԿԵՐ

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ՝ 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«Պոկեր» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, այն խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, ուր յուրաքանչյուր խաղացողի առջև պատկերված են խաղագումարի` անտեի (կոնի), կրկնապատկման` ռեյզի (խաղագումար) և դեպոզիտի` բոնուսի վանդակները: Բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղարկողի:

Խաղարկողը ձախից աջ խաղացողներին և իրեն բաժանում է 5-ական խաղաթուղթ` երեսով ներքև (փակ), բացառությամբ խաղարկողի մեկ խաղաթղթի, որը դրվում է երեսով վերև (բաց): Մինչև բաժանման ավարտը խաղացողներն իրավունք չունեն ձեռք տալու խաղաթղթերը:

Ծանոթանալով խաղաթղթերին` խաղացողը որոշում է դրանց արժեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի խաղարկողի խաղաթղթերի հետ․ ում խաղաթղթերն ավելի բարձր են, որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող: Խաղաթղթերի համակցությունները, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են.

 

NN 
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Մեկ նույնարժեք զույգ կամ ցածր՝ մեկանոց-թագավոր

2.

2 զույգ

3.

3 նույնարժեք (թրիս)

4.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

5.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

6.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7.

4 նույնարժեք (քառե)

8.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել: Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է խաղասեղանի վրա, նա կորցնում է անտեի մասում դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողն անտեի մասում դրված գումարի կրկնակի չափով գումար է դնում խաղասեղանի կրկնապատկման մասում (ռեյզ) և միևնույն ժամանակ կարող է իր խաղաթղթերը փակ վիճակում դնել խաղասեղանին:

Խաղացողի կողմից N 2 որոշումն ընդունվելուց հետո խաղարկողը բացում է իր մնացած 4 խաղաթղթերը, որից հետո խաղարկողի հինգ խաղաթղթերի համակցությունը համեմատվում է խաղացողների խաղաթղթերի համակցության հետ: Երբ խաղարկողի մոտ չկա խաղաթղթերի որակավորվող համակցություն, այսինքն, խաղարկողը չունի խաղին մասնակցելու խաղաթղթերի գոնե նվազագույն համակցում (մեկանոց, թագավոր), ապա խաղացողներին վերադարձվում է իր կողմից դրված անտեի և անտեի կրկնակի չափով (ռեյզ) գումարը (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը) ու վճարվում է լրացուցիչ գումար` խաղացողի կողմից դրված անտեի չափով: Եթե խաղացողի խաղաթղթերի համակցությունն ավելի փոքր արժեք ունի, քան խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունը, ապա խաղացողը կորցնում է իր դրած խաղագումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը): Եթե խաղացողի և խաղարկողի խաղաթղթերի համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա հաջորդաբար համեմատվում են խաղացողի և խաղարկողի խաղացող համակցությանը չմասնակցող ամենամեծ արժեք ունեցող խաղաթղթերը․ ում խաղացող համակցությանը չմասնակցող ամենամեծ արժեք ունեցող խաղաթուղթն ավելի բարձր արժեք ունի, նա էլ համարվում է հաղթող: Բոլոր խաղաթղթերի (և՛ համակցության, և՛ համակցությանը չմասնակցող) արժեքի հավասարության դեպքում խաղացողը հետ է վերցնում իր դրած խաղագումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը), և խաղն սկսում է նորից: Եթե խաղացողի խաղաթղթերի համակցումն ավելի մեծ արժեք ունի, քան խաղարկողի խաղաթղթերի որակավորվող համակցությունը, ապա խաղացողին վերադարձվում է անտեի և անտեի կրկնակի չափով (ռեյզ) գումարը (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը), վճարվում է խաղացողի կողմից դրված անտեի գումարի չափով գումար, ինչպես նաև շահման լրացուցիչ գումար` հետևյալ աղյուսակի համաձայն.

 

Խաղաթղթերի համակցությունը

Շահման լրացուցիչ գումարի բազմապատիկը (բազմապատկվում է կրկնապատկման (ռեյզ) գումարով)

Մեկ նույնարժեք զույգ կամ ցածր` մեկանոց-թագավոր

2

2 զույգ

3

3 նույնարժեք (թրիս)

4

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

5

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

6

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

8

4 նույնարժեք (քառե)

30

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

75

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

125

 

Խաղին միանգամից կարող են մասնակցել այնքան խաղացողներ, որքան սեղանի վրա կան կոնի (անտեի) համար նախատեսված տեղեր:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում և խաղացողին վերադարձվում է իր կողմից դրված խաղագումարներն ու վճարվում տուգանք` իր կողմից դրված կոնի (անտեի) 50 տոկոսի չափով: Եթե խաղարկողի կողմից իրեն 5-ի փոխարեն բաժանվել է 4 խաղաթուղթ, ապա նա պետք է իրեն բաժանի լրացուցիչ խաղաթուղթ` համակցումը լրացնելու համար: Խաղարկողի կողմից իրեն խաղաթղթերի ցանկացած այլ սխալ բաժանումը հանգեցնում է բոլոր համակցումների զրոյացմանը, խաղացողների դրված խաղագումարների վերադարձմանը և խաղացողներին նրանց դրած կոնի (անտեի) 50 տոկոսի չափով տուգանքի վճարմանը: 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Կրկնակի խաղատեղով խաղ

 

Խաղացողն իր ցանկությամբ կարող է խաղին մասնակցել միաժամանակ մեկից ավելի խաղատեղերով: Այդ ժամանակ խաղացողը անտեի չափով խաղագումարներ է դնում խաղատեղերի համար նախատեսված անտեների վրա: Խաղացողը, խաղալով մի քանի խաղատեղով, խաղաթղթերը պետք է նայի հաջորդաբար: Խաղը սկսվում է խաղարկողի կողմից ձախից առաջին խաղատեղում դրված խաղաթղթերի վերլուծությունից ու որոշման ընդունումից, և միայն դրանից հետո խաղացողն իրավունք է ստանում նայել մյուս խաղատեղում (կամ խաղատեղերում) դրված խաղաթղթերը և որոշում ընդունել մնացած խաղատեղերի խաղաթղթերի վերաբերյալ:

 

Բոնուս

 

Կազմակերպիչը կարող է նաև որոշակի համակցումների ստացման դեպքում երաշխավորված շահումների ստացման հնարավորություն ընձեռել խաղացողներին, որից օգտվելու համար խաղի սկզբում, բացի սովորական անտեում դրված գումարից, խաղացողը կարող է հավելյալ գումար դնել խաղասեղանի վրա գտնվող բոնուս մասում` կազմակերպչի սահմանած չափով, բայց ոչ ավելի, քան կոնին (անտեին) դրվող խաղագումարի 50 տոկոսը: Այս խաղագումարը խաղացողին հնարավորություն է ընձեռում, անկախ խաղարկողի խաղաթղթերի զուգակցումից և իր խաղաթղթերի համակցության՝ խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունից ավելի արժեքավոր լինելուց, ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), մեկ զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), 4 նույնարժեք (քառե), նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ) կամ նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ) համակցումներ ունենալու դեպքում ստանալ որոշակի շահում` կազմակերպչի սահմանած չափով: Բոնուսի վրա դրված գումարը ոչ մի ազդեցություն չի ունենում խաղի ընթացքի վրա:

Կազմակերպիչը պարտավոր է նշել բոնուսի շահման բազմապատիկները` յուրաքանչյուր համակցության դեպքում:

  

 

12.4. ՀԻՆԳԽԱՂԱԹՂԹԱՆԻ ՊՈԿԵՐԽԱՂԱԹՂԹԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«Պոկեր» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, որը խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, ուր յուրաքանչյուր խաղացողի առջև պատկերված են խաղագումարի` անտեի (կոնի), կրկնապատկման` ռեյզի (խաղագումարի) և դեպոզիտի` բոնուսի վանդակները: Բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղարկողի:

Խաղարկողն իր կողմից ձախից աջ խաղացողներին և իրեն բաժանում է 5-ական խաղաթուղթ` երեսով ներքև (փակ), բացառությամբ խաղարկողի մեկ խաղաթղթի, որը դրվում է երեսով վերև (բաց): Մինչև բաժանման ավարտը խաղացողներն իրավունք չունեն ձեռք տալու խաղաթղթերը:

Ծանոթանալով խաղաթղթերին` խաղացողը որոշում է դրանց արժեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի խաղարկողի խաղաթղթերի հետ․ ում խաղաթղթերն ավելի բարձր են, որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող: Խաղաթղթերի համակցությունները, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են.

 

NN 
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Մեկ նույնարժեք զույգ կամ ցածր` մեկանոց-թագավոր

2.

2 զույգ

3.

3 նույնարժեք (թրիս)

4.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

5.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

6.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7.

4 նույնարժեք (քառե)

8.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել: Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է խաղասեղանի վրա, նա կորցնում է անտեի մասում դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողն անտեի մասում դրված գումարի կրկնակի չափով գումար դնում է խաղասեղանի կրկնապատկման մասում (ռեյզ) և միևնույն ժամանակ կարող է իր խաղաթղթերը փակ վիճակում դնել խաղասեղանին:

3. Յուրաքանչյուր խաղացող իր ցանկությամբ կարող է գնել ևս մեկ խաղաթուղթ` նախօրոք վերադարձնելով իր մոտ եղած 5 խաղաթղթերից որևէ մեկը և, միաժամանակ, վճարելով անտեի մասում դրված գումարի չափով գումար: Խաղարկողն անմիջապես վերցնում է համապատասխան գումարն ու խաղացողի վերադարձրած մեկ խաղաթուղթը և փոխարենը խաղացողին տալիս նոր խաղաթուղթ: Խաղացողը նորից գնահատում է իր 5 խաղաթղթերը: Եթե փոփոխությունը համարվում է հաջողված, ապա այս դեպքում խաղացողն իր ցանկությամբ կարող է ընդունել N 2 որոշումը, իսկ հակառակ դեպքում` N 1 որոշումը:

Դրանից հետո խաղարկողը բացում է իր մնացած 4 խաղաթղթերը, որից հետո խաղարկողի 5 խաղաթղթերի համակցությունը համեմատվում է խաղացողների խաղաթղթերի համակցության հետ: Եթե խաղարկողի մոտ չկա խաղաթղթերի որակավորվող համակցություն, այսինքն խաղարկողը չունի խաղին մասնակցելու խաղաթղթերի գոնե նվազագույն համակցում (մեկանոց-թագավոր), ապա խաղացողին վերադարձվում է իր կողմից դրված անտեի ու անտեի կրկնակի չափով (ռեյզ) գումարը (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը) և վճարվում է լրացուցիչ գումար` խաղացողի կողմից դրված անտեի չափով: Եթե խաղացողի խաղաթղթերի համակցությունն ավելի փոքր արժեք ունի, քան խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունը, ապա խաղացողը կորցնում է իր դրած խաղագումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը): Եթե խաղացողի և խաղարկողի խաղաթղթերի համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա հաջորդաբար համեմատվում են խաղացողի և խաղարկողի խաղացող համակցությանը չմասնակցող ամենամեծ արժեք ունեցող խաղաթղթերը․ ում խաղացող համակցությանը չմասնակցող ամենամեծ արժեք ունեցող խաղաթուղթն ավելի բարձր արժեք ունի, նա էլ համարվում է հաղթող: Բոլոր խաղաթղթերի (և` համակցության, և` համակցությանը չմասնակցող) արժեքի հավասարության դեպքում խաղացողը հետ է վերցնում իր դրած խաղագումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը), և խաղն սկսում է նորից: Եթե խաղացողի խաղաթղթերի համակցումն ավելի մեծ արժեք ունի, քան խաղարկողի խաղաթղթերի որակավորվող համակցությունը, ապա խաղացողին վերադարձվում է անտեի և անտեի կրկնակի չափով (ռեյզ) գումարը (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը), վճարվում է խաղացողի կողմից դրված անտեի գումարի չափով գումար, ինչպես նաև շահման լրացուցիչ գումար` հետևյալ աղյուսակի համաձայն.

 

Խաղաթղթերի համակցությունը

Շահման լրացուցիչ գումարի բազմապատիկը (բազմապատկվում է կրկնապատկման (ռեյզ) գումարով)

Մեկ նույնարժեք զույգ կամ ցածր` մեկանոց-թագավոր

1

2 զույգ

2

3 նույնարժեք (թրիս)

3

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

4

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

5

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7

4 նույնարժեք (քառե)

20

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

50

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

100

 

Խաղին միանգամից կարող են մասնակցել այնքան խաղացողներ, որքան սեղանի վրա կան կոնի (անտեի) համար նախատեսված տեղեր:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում և խաղացողին վերադարձվում է իր կողմից դրված խաղագումարները ու վճարվում տուգանք` իր կողմից դրված կոնի (անտեի) 50 տոկոսի չափով: Եթե խաղարկողի կողմից իրեն 5-ի փոխարեն բաժանվել է 4 խաղաթուղթ, ապա նա պետք է իրեն բաժանի լրացուցիչ խաղաթուղթ` համակցումը լրացնելու համար: Խաղարկողի կողմից իրեն` խաղաթղթերի ցանկացած այլ սխալ բաժանումը հանգեցնում է բոլոր համակցումների զրոյացմանը, խաղացողների` դրված խաղագումարների վերադարձմանը և խաղացողներին նրանց դրած կոնի (անտեի) 50 տոկոսի չափով տուգանքի վճարմանը:

 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

 

Բազմակի խաղատեղով խաղ

 

Խաղացողն իր ցանկությամբ կարող է խաղին մասնակցել միաժամանակ մի քանի խաղատեղով: Այդ ժամանակ խաղացողն անտեի չափով խաղագումարներ է դնում խաղատեղերի համար նախատեսված անտեների վրա: Խաղացողը, խաղալով 2 և ավելի խաղատեղով, խաղաթղթերը պետք է նայի հաջորդաբար: Խաղը սկսվում է խաղարկողի կողմից ձախից առաջին խաղատեղում դրված խաղաթղթերի վերլուծությունից ու որոշման ընդունումից, և միայն դրանից հետո խաղացողն իրավունք է ստանում նայելու մյուս խաղատեղերում դրված խաղաթղթերը և որոշում ընդունելու հաջորդ խաղատեղերի խաղաթղթերի վերաբերյալ:

    

Բոնուս

 

Կազմակերպիչը կարող է նաև որոշակի համակցումների ստացման դեպքում երաշխավորված շահումների ստացման հնարավորություն ընձեռել խաղացողներին, որից օգտվելու համար խաղի սկզբում, բացի սովորական անտեում դրված գումարից, խաղացողը կարող է հավելյալ գումար դնել խաղասեղանի վրա գտնվող բոնուս մասում` կազմակերպչի սահմանած չափով, բայց ոչ ավելի, քան կոնին (անտեին) դրվող խաղագումարի 50 տոկոսը: Այս խաղագումարը խաղացողին հնարավորություն է ընձեռում, անկախ խաղարկողի խաղաթղթերի զուգակցումից և իր խաղաթղթերի համակցության՝ խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունից ավելի արժեքավոր լինելուց, ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), մեկ զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), 4 նույնարժեք (քառե), նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ) կամ նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ) համակցումներ ունենալու դեպքում ստանալ որոշակի շահում` կազմակերպչի սահմանած չափով: Բոնուսի վրա դրված գումարը ոչ մի ազդեցություն չի ունենում խաղի ընթացքի վրա: Եթե խաղացողը որոշում է ընդունում փոխել խաղաթղթերից որևէ մեկը, ապա բոնուսի վրա դրված գումարը կորում է:

Կազմակերպիչը պարտավոր է հրապարակել բոնուսի շահման բազմապատիկները` յուրաքանչյուր համակցության դեպքում:

    

 

12.5. ՎԵՑԽԱՂԱԹՂԹԱՆԻ ՊՈԿԵՐ

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«Պոկեր» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, որը խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, ուր յուրաքանչյուր խաղացողի առջև պատկերված են խաղագումարի` անտեի (կոնի), կրկնապատկման` ռեյզի (խաղագումարի) և դեպոզիտի` բոնուսի վանդակները: Բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղարկողի:

Խաղարկողը ձախից աջ խաղացողներին և իրեն բաժանում է 5-ական խաղաթուղթ` երեսով ներքև (փակ), բացառությամբ խաղարկողի մեկ խաղաթղթի, որը դրվում է երեսով վերև (բաց): Մինչև բաժանման ավարտը խաղացողներն իրավունք չունեն ձեռք տալու խաղաթղթերը:

Ծանոթանալով խաղաթղթերին` խաղացողը որոշում է դրանց արժեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի խաղարկողի խաղաթղթերի հետ․ ում խաղաթղթերը ավելի բարձր են, որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող: Խաղաթղթերի համակցությունները, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են`

 

NN
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Մեկ նույնարժեք զույգ կամ ցածր` մեկանոց-թագավոր

2.

2 զույգ

3.

3 նույնարժեք (թրիս)

4.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

5.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

6.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7.

4 նույնարժեք (քառե)

8.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել: Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է խաղասեղանի վրա, նա կորցնում է անտեի մասում դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողն անտեի մասում դրված գումարի կրկնակի չափով գումար է դնում խաղասեղանի կրկնապատկման մասում (ռեյզ) և միևնույն ժամանակ կարող է իր խաղաթղթերը փակ վիճակում դնել խաղասեղանին:

3. Յուրաքանչյուր խաղացող իր ցանկությամբ կարող է գնել ևս մեկ խաղաթուղթ` նախօրոք վճարելով անտեի մասում դրված գումարի չափով գումար: Խաղարկողն անմիջապես վերցնում է համապատասխան գումարը և խաղացողին տալիս ևս մեկ խաղաթուղթ: Խաղացողը գնահատում է իր 6 խաղաթղթերից հինգով կազմվող լավագույն համակցությունը և իր ցանկությամբ ընդունում N 1 կամ 2 որոշումներից մեկը:

Դրանից հետո խաղարկողը բացում է իր մնացած 4 խաղաթղթերը, որից հետո խաղարկողի 5 խաղաթղթերի համակցությունը համեմատվում է խաղացողների 6 խաղաթղթերի միջից 5 խաղաթղթից բաղկացած լավագույն համակցության հետ: Երբ խաղարկողի մոտ չկա խաղաթղթերի որակավորվող համակցություն, այսինքն խաղարկողը չունի խաղին մասնակցելու խաղաթղթերի գոնե նվազագույն համակցում (մեկանոց-թագավոր), ապա խաղացողներին վերադարձվում է իրենց կողմից դրված անտեի և անտեի կրկնակի չափով (ռեյզ) գումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը) և վճարվում է լրացուցիչ գումար` խաղացողի կողմից դրված անտեի չափով: Եթե խաղացողի 6 խաղաթղթերի միջից 5 խաղաթղթից բաղկացած համակցությունն ավելի փոքր արժեք ունի, քան խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունը, ապա խաղացողը կորցնում է իր դրած խաղագումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը): Եթե խաղացողի 6 խաղաթղթերի միջից հինգ խաղաթղթից բաղկացած համակցումն ու խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունն ունեն միևնույն արժեքը, ապա հաջորդաբար համեմատվում են խաղացողի և խաղարկողի խաղացող համակցությանը չմասնակցող ամենամեծ արժեք ունեցող խաղաթղթերը, ում խաղացող համակցությանը չմասնակցող ամենամեծ արժեք ունեցող խաղաթուղթն ավելի բարձր արժեք ունի, նա էլ համարվում է հաղթող: Բոլոր խաղաթղթերի (և՛ համակցության, և՛ համակցությանը չմասնակցող) արժեքի հավասարության դեպքում խաղացողը հետ է վերցնում իր դրած խաղագումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը), և խաղն սկսում է նորից: Եթե խաղացողի 6 խաղաթղթերի միջից 5 խաղաթղթից բաղկացած համակցումն ավելի մեծ արժեք ունի, քան խաղարկողի խաղաթղթերի որակավորվող համակցությունը, ապա խաղացողին վերադարձվում է անտեի և անտեի կրկնակի չափով (ռեյզ) գումարը (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը), վճարվում է խաղացողի կողմից դրված անտեի գումարի չափով գումար, ինչպես նաև շահման լրացուցիչ գումար` հետևյալ աղյուսակի համաձայն.

 

Խաղաթղթերի համակցությունը

Շահման լրացուցիչ գումարի բազմապատիկը (բազմապատկվում է կրկնապատկման (ռեյզ) գումարով)

Մեկ նույնարժեք զույգ կամ ցածր` մեկանոց-թագավոր

1

2 զույգ

2

3 նույնարժեք (թրիս)

3

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

4

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

5

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7

4 նույնարժեք (քառե)

20

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

50

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

100

 

Խաղին միանգամից կարող է մասնակցել այնքան խաղացող, որքան սեղանի վրա կա կոնի (անտեի) համար նախատեսված տեղ:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում և խաղացողին վերադարձվում է իր կողմից դրված խաղագումարներն ու վճարվում տուգանք` իր կողմից դրված կոնի (անտեի) 50 տոկոսի չափով: Եթե խաղարկողի կողմից իրեն 5-ի փոխարեն բաժանվել է 4 խաղաթուղթ, ապա նա պետք է իրեն բաժանի լրացուցիչ խաղաթուղթ` համակցումը լրացնելու համար: Խաղարկողի կողմից իրեն` խաղաթղթերի ցանկացած այլ սխալ բաժանումը հանգեցնում է բոլոր համակցումների զրոյացմանը, խաղացողների դրված խաղագումարների վերադարձմանը և խաղացողներին նրանց դրած կոնի (անտեի) 50 տոկոսի չափով տուգանքի վճարմանը:

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

 

Կրկնակի խաղատեղով խաղ

 

Խաղացողն իր ցանկությամբ կարող է խաղին մասնակցել միաժամանակ մի քանի խաղատեղով: Այդ ժամանակ խաղացողն անտեի չափով խաղագումարներ է դնում խաղատեղերի համար նախատեսված անտեների վրա: Խաղացողը, խաղալով մի քանի խաղատեղով, խաղաթղթերը պետք է նայի հաջորդաբար: Խաղն սկսվում է խաղարկողի կողմից ձախից առաջին խաղատեղում դրված խաղաթղթերի վերլուծությունից ու որոշման ընդունումից, և միայն դրանից հետո խաղացողն իրավունք է ստանում նայել մյուս խաղատեղում (կամ խաղատեղերում) դրված խաղաթղթերը և որոշում ընդունել երկրորդ ու այլ խաղատեղի խաղաթղթերի վերաբերյալ:

 

Բոնուս

 

Կազմակերպիչը կարող է նաև որոշակի համակցումների ստացման դեպքում երաշխավորված շահումների ստացման հնարավորություն ընձեռել խաղացողներին, որից օգտվելու համար խաղի սկզբին, բացի սովորական անտեում դրված գումարից, խաղացողը կարող է հավելյալ գումար դնել խաղասեղանի վրա գտնվող բոնուս մասում` խաղատան կազմակերպչի սահմանած չափով, բայց ոչ ավելի, քան կոնին (անտեին) դրվող խաղագումարի 50 տոկոսը: Այս խաղագումարը խաղացողին հնարավորություն է ընձեռում, անկախ խաղարկողի խաղաթղթերի զուգակցումից և իր խաղաթղթերի համակցության` խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունից ավելի արժեքավոր լինելուց, առանց իր խաղաթղթերից որևէ մեկը փոխանակելու ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), 1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), 4 նույնարժեք (քառե), նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ) կամ նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ) համակցումներ ունենալու դեպքում ստանալ որոշակի շահում` կազմակերպչի սահմանած չափով: Բոնուսի վրա դրված գումարը ոչ մի ազդեցություն չի ունենում խաղի ընթացքի վրա: Եթե խաղացողը որոշում է ընդունում փոխել խաղաթղթերից որևէ մեկը, ապա բոնուսի վրա դրված գումարը կորում է:

  

 

12.6. ՊՈԿԵՐՋՈԿԵՐՈՎ

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 53 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց և ջոկեր: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը: Խաղարկողի և խաղացողի ցանկությամբ ջոկերը կարող է փոխարինել կապուկի ցանկացած խաղաքարտին:

«Պոկեր» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, որը խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, ուր յուրաքանչյուր խաղացողի առջև պատկերված են խաղագումարի` անտեի (կոնի), կրկնապատկման` ռեյզի (խաղագումարի) և դեպոզիտի` բոնուսի վանդակները: Բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղարկողի:

Խաղարկողը ձախից աջ խաղացողներին և իրեն բաժանում է 5-ական խաղաթուղթ` երեսով ներքև (փակ), բացառությամբ խաղարկողի մեկ խաղաթղթի, որը դրվում է երեսով վերև (բաց): Մինչև բաժանման ավարտը խաղացողներն իրավունք չունեն ձեռք տալու խաղաթղթերին:

Ծանոթանալով խաղաթղթերին` խաղացողը որոշում է դրանց արժեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի խաղարկողի խաղաթղթերի հետ, ում խաղաթղթերն ավելի բարձր են, որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթողը: Խաղաթղթերի համակցությունները, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են`

 

NN
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Մեկ նույնարժեք զույգ

2.

2 զույգ

3.

3 նույնարժեք (թրիս)

4.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

5.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

6.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7.

4 նույնարժեք (քառե)

8.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

10.

4 նույնարժեք և ջոկեր (պոկեր)

 

Եթե խաղաթղթերի համակցությունները նույնն են, ապա այդ համակցություններից ավելի բարձր որակավորվող համակցություն համարվում է այն համակցությունը, որը ձևավորվել է առանց ջոկերի:

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել: Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է խաղասեղանի վրա, նա կորցնում է անտեի մասում դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողն անտեի մասում դրված գումարի կրկնակի չափով գումար  է դնում խաղասեղանի կրկնապատկման մասում (ռեյզ) և միևնույն ժամանակ կարող է իր խաղաթղթերը փակ վիճակում դնել խաղասեղանին:

3. Յուրաքանչյուր խաղացող իր ցանկությամբ կարող է գնել ևս մեկ խաղաթուղթ` նախօրոք վերադարձնելով իր մոտ եղած 5 խաղաթղթերից որևէ մեկը և, միաժամանակ, վճարելով անտեի մասում դրված գումարի չափով գումար: Խաղարկողն անմիջապես վերցնում է համապատասխան գումարն ու խաղացողի վերադարձրած մեկ խաղաթուղթը և փոխարենը խաղացողին տալիս նոր խաղաթուղթ: Խաղացողը նորից գնահատում է իր 5 խաղաթղթերը: Եթե փոփոխությունը համարվում է հաջողված, ապա այս դեպքում խաղացողն իր ցանկությամբ կարող է ընդունել N 2 որոշումը, իսկ հակառակ դեպքում` N 1 որոշումը:

Դրանից հետո խաղարկողը բացում է իր մնացած 4 խաղաթղթերը, որից հետո խաղարկողի 5 խաղաթղթերի համակցությունը համեմատվում է խաղացողների խաղաթղթերի համակցության հետ: Եթե խաղարկողի մոտ չկա խաղաթղթերի որակավորվող համակցություն, այսինքն խաղարկողը չունի խաղին մասնակցելու խաղաթղթերի գոնե նվազագույն համակցում (մեկ նույնարժեք զույգ), ապա խաղացողին վերադարձվում է իր կողմից դրված անտեի և անտեի կրկնակի չափով (ռեյզ) գումարը (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը) և վճարվում է լրացուցիչ գումար` խաղացողի կողմից դրված անտեի չափով: Եթե խաղացողի խաղաթղթերի համակցությունն ավելի փոքր արժեք ունի, քան խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունը, ապա խաղացողը կորցնում է իր դրած խաղագումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը): Եթե խաղացողի և խաղարկողի խաղաթղթերի համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա հաջորդաբար համեմատվում են խաղացողի և խաղարկողի խաղացող համակցությանը չմասնակցող ամենամեծ արժեք ունեցող խաղաթղթերը․ ում խաղացող համակցությանը չմասնակցող ամենամեծ արժեք ունեցող խաղաթուղթն ավելի բարձր արժեք ունի, նա էլ համարվում է հաղթող: Բոլոր խաղաթղթերի (և՛ համակցության, և՛ համակցությանը չմասնակցող) արժեքի հավասարության դեպքում խաղացողը հետ է վերցնում իր դրած խաղագումարները (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը) և խաղն սկսում է նորից: Եթե խաղացողի խաղաթղթերի համակցումն ավելի մեծ արժեք ունի, քան խաղարկողի խաղաթղթերի որակավորվող համակցությունը, ապա խաղացողին վերադարձվում է անտեի և անտեի կրկնակի չափով (ռեյզ) գումարը (խաղացողի կողմից դրված կոնը և կրկնապատկումը), վճարվում է խաղացողի կողմից դրված անտեի գումարի չափով գումար, ինչպես նաև շահման լրացուցիչ գումար` հետևյալ աղյուսակի համաձայն.

 

Խաղաթղթերի համակցությունը

Շահման լրացուցիչ գումարի բազմապատիկը (բազմապատկվում է կրկնապատկման (ռեյզ) գումարով)

Մեկ նույնարժեք զույգ

1

2 զույգ

2

3 նույնարժեք (թրիս)

3

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

4

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

5

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7

4 նույնարժեք (քառե)

15

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

35

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

75

4 նույնարժեք և ջոկեր (պոկեր)

150

 

Խաղին միանգամից կարող են մասնակցել այնքան խաղացողներ, որքան սեղանի վրա կան կոնի (անտեի) համար նախատեսված տեղեր:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում և խաղացողին վերադարձվում է իր կողմից դրված խաղագումարներն ու վճարվում տուգանք` իր կողմից դրված կոնի (անտեի) 50 տոկոսի չափով: Եթե խաղարկողի կողմից իրեն 5-ի փոխարեն բաժանվել է 4 խաղաթուղթ, ապա նա պետք է իրեն բաժանի լրացուցիչ խաղաթուղթ` համակցումը լրացնելու համար: Խաղարկողի կողմից իրեն` խաղաթղթերի ցանկացած այլ սխալ բաժանումը հանգեցնում է բոլոր համակցումների զրոյացմանը, խաղացողներին իրենց կողմից դրված խաղագումարների վերադարձմանը և խաղացողներին նրանց դրած կոնի (անտեի) 50 տոկոսի չափով տուգանքի վճարմանը:

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

 

Կրկնակի խաղատեղով խաղ

 

Խաղացողն իր ցանկությամբ կարող է խաղին մասնակցել միաժամանակ մեկից ավելի խաղատեղով: Այդ ժամանակ խաղացողն անտեի չափով խաղագումարներ է դնում այդ խաղատեղերի համար նախատեսված անտեների վրա: Խաղացողը, խաղալով մի քանի խաղատեղով, խաղաթղթերը պետք է նայի հաջորդաբար: Խաղն սկսվում է խաղարկողի կողմից ձախից առաջին խաղատեղում դրված խաղաթղթերի վերլուծությունից ու որոշման ընդունումից, և միայն դրանից հետո խաղացողն իրավունք է ստանում նայել մյուս խաղատեղում (կամ խաղատեղերում) դրված խաղաթղթերը և որոշում ընդունել մնացած խաղատեղի (կամ խաղատեղերում) խաղաթղթերի վերաբերյալ:

 

Բոնուս

 

Կազմակերպիչը կարող է նաև որոշակի համակցումների ստացման դեպքում երաշխավորված շահումների ստացման հնարավորություն ընձեռել խաղացողներին, որից օգտվելու համար խաղի սկզբին, բացի սովորական անտեում դրված գումարից, խաղացողը կարող է հավելյալ գումար դնել խաղասեղանի վրա գտնվող բոնուս մասում` խաղատան կազմակերպչի սահմանած չափով, բայց ոչ ավելի, քան կոնին (անտեին) դրվող խաղագումարի 50 տոկոսը: Այս խաղագումարը խաղացողին հնարավորություն է ընձեռում, անկախ խաղարկողի խաղաթղթերի զուգակցումից և իր խաղաթղթերի համակցության` խաղարկողի խաղաթղթերի համակցությունից ավելի արժեքավոր լինելուց, առանց իր խաղաթղթերից որևէ մեկը փոխանակելու ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), մեկ զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), 4 նույնարժեք (քառե), նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ) կամ 4 նույնարժեք և ջոկեր (պոկեր) համակցումներ ունենալու դեպքում ստանալ որոշակի շահում` կազմակերպչի սահմանած չափով: Բոնուսի վրա դրված գումարը ոչ մի ազդեցություն չի ունենում խաղի ընթացքի վրա: Եթե խաղացողը որոշում է ընդունում փոխել խաղաթղթերից որևէ մեկը, ապա բոնուսի վրա դրված գումարը կորում է: 

    

 

12.7. ԵՐԵՔ ՔԱՐՏԱՆԻ ՊՈԿԵՐ (Three Card Poker)

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

Երեք քարտանի Պոկեր խաղի նպատակն է պարտության մատնել խաղարկողին ավելի բարձր եռյակ համակցությամբ: Խաղացողը կարող է կատարել «Անտե» խաղադրույք և «Գումարած Զույգ», «6 խաղաքարտ» բոնուսային խաղադրույքներից որևէ մեկը կամ երկուսն էլ: Խաղարկողը խաղացողին բաժանում է երեք խաղաքարտ, իսկ իր երեք խաղաքարտերը բաժանում է փակ վիճակում: Խաղացողը խաղը շարունակելու համար պետք է ընտրի «Խաղալ» հրահանգը՝ «Անտե» խաղադրույքին հավասար «խաղալ» խաղադրույք կատարելու համար, իսկ եթե չի ցանկանում շարունակել խաղը, պիտի ընտրի  «Հանձնվել» հրահանգը:

 

Խաղի արդյունքներ և վճարումներ

 

Արդյունքները որոշվում են խաղացողի և խաղարկողի խաղաքարտերը համեմատելու միջոցով:

Խաղարկողի «Ձեռք»–ին պետք է լինի առնվազն Թագուհի՝ խաղացողի «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հետ մրցունակ լինելու համար:

Եթե խաղացողը կատարի «Խաղալ» խաղադրույք, ապա հաղթելու դեպքում «Անտե» և «Խաղալ» խաղադրույքները կվճարվեն 1:1, իսկ եթե նրա առաջին երեք խաղաքարտերով կազմվի նույնատիպ 3 հաջորդականություն (Սթրեյթ Ֆլաշ), երեք նույնարժեք խաղաթուղթ (Եռյակ) կամ ցանկացած 3 հաջորդականություն (Սթրեյթ), ապա հաղթանակը կվճարվի Անտե Բոնուս շահումների վճարումների աղյուսակի համաձայն, նույնիսկ եթե խաղարկողը հաղթի տվյալ խաղափուլում: Անտե բոնուսի համար առանձին խաղադրույք նախատեսված չէ, նրանով շահելու համար պարզապես պետք է շարունակել խաղը՝ կատարելով «Խաղալ» խաղադրույքը, և նշված համակցությունն ունենալու դեպքում այն կգործի:

Եթե խաղացողը կատարի հավելյալ «Գումարած Զույգ» խաղադրույք, ապա կհաղթի ըստ շահումների վճարման աղյուսակի՝ կազմելով Զույգ կամ ավելի բարձր համակցություն իր ձեռքում առկա երեք խաղաքարտերով, նույնիսկ եթե նա ընտրի «Հանձնվել» հրահանգը, և այդ խաղափուլում հաղթի խաղարկողը:

«6 խաղաքարտ» բոնուս խաղադրույք կատարելու դեպքում խաղացողը հաղթում է, եթե նրա և խաղարկողի երեք խաղաքարտերը կազմում են հինգ խաղաքարտից բաղկացած Եռյակ կամ ավելի բարձր համակցություն: Խաղացողը հաղթում է ըստ շահումների վճարման աղյուսակի, եթե անգամ ընտրում է «Հանձնվել» հրահանգը, և խաղարկողը հաղթում է այդ խաղափուլում:

 

Անտե Բոնուս

 

Համակցություն

Շահումներ

Նույնատիպ 3 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦

5:1

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠

4:1

Ցանկացած 3 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦

1:1

 

«Գումարած Զույգ» Բոնուս

 

Համակցություն

Շահումներ

Մինի ռոյալ (միևնույն տիպի մեկանոց, արքա, թագուհի), օր.՝  A♦, K♦, Q♦

100:1

Նույնատիպ 3 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦

40:1

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠

30:1

Ցանկացած 3 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦

5:1

Ցանկացած 3 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♥, 2♥, 7♥

4:1

Մեկ նույնարժեք զույգ, օր.՝ 7♥, 7♦, K♠

1:1

 

«6 Խաղաքարտ» Բոնուս

 

Համակցություն

Շահումներ

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ), օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥

1000:1

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦

200:1

Չորս նույնարժեք (քառե), օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦

100:1

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠

20:1

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣

15:1

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠

10:1

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦

7:1

 

Ցանկացած անսարքություն չեղարկում է խաղափուլը և բոլոր հնարավոր շահումների վճարումները տվյալ խաղափուլի համար, ինչպես նաև խաղացողին է վերադարձվում այդ խաղի համար իր կատարած խաղադրույքը:

        

 

12.8.1. ԿԱԶԻՆՈ ՀՈԼԴԵՄ (Casino Holdem)

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը: A, K, Q, J, 10 «Սթրեյթ» (Straight) համակցությունում «մեկանոց»–ը համարվում է ամենաբարձր արժեք ունեցող խաղաքարտը, մինչդեռ 5, 4, 3, 2, A «Սթրեյթ» (Straight) համակցությունում այն համարվում է ամենացածր արժեք ունեցող խաղաքարտը:

«Կազինո Հոլդեմ» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա։ Այն խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա: «Կազինո Հոլդեմ» խաղում բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղարկողի: Հաղթանակ գրանցելու համար խաղացողի հինգ խաղաքարտից կազմված համակցությամբ «Ձեռք»–ը պետք է հաղթի խաղարկողի «Ձեռք»–ին: Խաղացողի և խաղարկողի լավագույն «Ձեռք»–երը ձևավորվում են իրենց բաժանված երկուական խաղաքարտից և հետագա խաղափուլերի ընթացքում խաղասեղանին բաժանված հինգ ընդհանուր խաղաքարտերից: Խաղաքարտերը խառնվում են յուրաքանչյուր խաղափուլից հետո: Խաղը սկսելու համար խաղացողը պետք է կատարի խաղադրույք «Անտե» Խաղադրույք (մեկնարկային խաղադրույքի) դաշտում:

Խաղացողին բաժանվում է երկուական բաց խաղաքարտ, որից հետո երկուական փակ խաղաքարտ է իրեն բաժանում խաղարկողը: Խաղասեղանին բաժանվում է երեք ընդհանուր բաց խաղաքարտ, որոնք նախատեսված են խաղացողի և խաղարկողի համար՝ յուրաքանչյուրը իր «Ձեռք»–ի համակցությունը կազմելու համար: Խաղացողը պիտի ընտրի «Շարունակել» (Call) կամ «Հանձնվել» (Fold) առաջարկվող հրահանգներից մեկը: Խաղափուլը շարունակելու համար անհրաժեշտ է ընտրել «Շարունակել» և կատարել «Շարունակել» խաղադրույք, որը խաղացողի կատարած «Անտե» խաղադրույքի կրկնապատիկն է: Խաղափուլից հրաժարվելու դեպքում պետք է ընտրել «Հանձնվել»: Խաղացողը կարող է ընտրել  «Հանձնվել»–ը խաղափուլն ավարտելու համար, ինչի արդյունքում կզրկվի իր առաջին, այսինքն «Անտե» խաղադրույքից: «Շարունակել» կամ «Հանձնվել» ընտրությունը չի ազդում «Բոնուսային» լրացուցիչ խաղադրույքի վրա: Որոշում կայացնելուց հետո խաղարկողը բաժանում է ևս երկու ընդհանուր խաղաքարտ («Թյորն» և «Րիվեր»): Խաղարկողը նաև բացում է իր առաջին երկու խաղաքարտերը: Հաղթողին որոշելու համար կազմվում են խաղացողի և խաղարկողի հինգ խաղաքարտից բաղկացած լավագույն վճարման գործակից ունեցող համակցություններով «Ձեռք»–երը և համեմատվում են խաղացողի և խաղարկողի միջև:

 

«ԲՈՆՈՒՍԱՅԻՆ» ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔ

 

«Բոնուսային» լրացուցիչ խաղադրույքը (Bonus bet) կատարվում է ըստ խաղացողի ցանկության, որը կիրառվում է մեկնարկային պարտադիր «Անտե» խաղադրույքը կատարելուց հետո: «Անտե» խաղադրույքը կատարելուց հետո կակտիվացվի «Բոնուսային» լրացուցիչ խաղադրույքի կատարման համար նախատեսված դաշտը:

«Բոնուսային» լրացուցիչ խաղադրույքի դեպքում հաշվի է առնվում միայն առաջին հինգ խաղաքարտից կազմված համակցությամբ «Ձեռք»–ը: Եթե Խաղացողն ունի մի զույգ մեկանոցից մինչև Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ) համակցություն, նա կարող է շահել «Բոնուսային» լրացուցիչ խաղադրույք և գումարը ստանալ համաձայն «Բոնուսային» լրացուցիչ խաղադրույքի վճարման աղյուսակի:

 

Խաղի արդյունքներ և շահումների վճարումներ

 

Արդյունքները որոշվում են՝ համեմատելով խաղացողի և խաղարկողի լավագույն 5 խաղաքարտից բաղկացած համակցությունները (համատեղելով խաղացողի/խաղարկողի 2 խաղաքարտերը ընդհանուր 5 խաղաքարտի հետ):

Խաղարկողի «Ձեռք»–ին պետք է լինի «4»–երից կազմված «Մեկ Զույգ» կամ ավելի բարձր արժեքով համակցություն՝ խաղացողի «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հետ մրցունակ լինելու համար:

«Շարունակել» խաղադրույքը վճարվում է 1:1, իսկ «Անտե» խաղադրույքը վճարվում է համաձայն ստորև ներկայացված «Անտե» խաղադրույքի շահումների վճարման աղյուսակի։ Հաղթելու դեպքում շահում են և՛ «Շարունակել», և՛ «Անտե» խաղադրույքները:

 

«Անտե» խաղադրույք

 

 Համակցություն

Շահումներ

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ), օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥

100:1

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦

20:1

Չորս նույնարժեք (քառե), օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦

10:1

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠

3:1

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣

2:1

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠

1:1

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦

1:1

Երկու զույգ, օր.՝ 7♥, 7♦, 10♥, 10♣, 9♦

1:1

Մեկ զույգ կամ բարձր խաղաքարտ, օր.՝ 8♥, 8♣, K♣, A♥, 9♠

1:1

 

«Բոնուսային» լրացուցիչ խաղադրույք

 

Համակցություն

 Շահումներ

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ), օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥

100:1

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦

50:1

Չորս նույնարժեք (քառե), օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦

40:1

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠

30:1

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣

20:1

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠

7:1

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦

7:1

Երկու զույգ, օր.՝ 7♥, 7♦, 10♥, 10♣, 9♦

7:1

Մեկանոցների զույգ, օր.՝ A♣, A♥, 10♣, K♠, 7♣

7:1

 

Ցանկացած անսարքություն չեղարկում է խաղափուլը և բոլոր հնարավոր շահումների վճարումները տվյալ խաղափուլի համար, ինչպես նաև խաղացողին է վերադարձվում այդ խաղի համար իր կատարած խաղադրույքը:

 

 

12.8.2. ՏԵԽԱՍՅԱՆ ՀՈԼԴԵՄ (խաղ խաղարկողի դեմ)

 

 

Տեխասյան Հոլդեմ խաղի համար գործում է «Կազինո Հոլդեմ» խաղի կանոնները, բացառությամբ ներքոնշյալների:

Խաղի ժամանակ դադարների ընթացքում խաղացողը կարող է ընտրել «Խաղալ» կամ «Ստուգել»: Խաղափուլի սկզբում, երբ խաղացողը կատարում է «Անտե» խաղադրույք, համակարգի կողմից ավտոմատ տեղադրվում է միևնույն արժեք ունեցող «Բլայնդ» խաղադրույք, որը նույնպես ավտոմատ կերպով գանձվում է խաղացողի հաշվեկշռից («Բլայնդ» խաղադրույքը պարտադիր է և ավտոմատ կերպով կատարվում է «Անտե» խաղադրույքի հետ միասին):

«Խաղալ» (PLAY) խաղադրույքը խաղացողին տալիս է երեք տարբեր հնարավորություն խաղափուլի ընթացքում «Անտե» խաղադրույքը բարձրացնելու համար։ 

- Առաջին հնարավորությունը, երբ բաժանվում են առաջին 2 խաղաթղթերը, խաղացողը որոշում է «Անտե» խաղադրույքի համար կատարել կամ «Խաղալ» 4x (4 անգամ բարձրացնել խաղադրույքը) կամ «Խաղալ» 3x (3 անգամ բարձրացնել խաղադրույքը) կամ «Ստուգել» (չկատարել խաղադրույքի բարձրացում): «Խաղալ» 4x կամ «Խաղալ» 3x ընտրելու դեպքում խաղի ընթացքում չի առաջարկվում խաղադրույքը բարձրացնելու հավելյալ որոշման հնարավորություն, իսկ «Խաղալ» հատվածում տեղադրվում է համապատասխան արժեքով խաղաքարը («Խաղալ» 4x կամ «Խաղալ» 3x): «Ստուգել» հրահանգն ընտրելու դեպքում ընթացիկ խաղափուլում առաջարկվում է խաղադրույքը բարձրացնելու երկրորդ հնարավորությունը:

- Երկրորդ հնարավորությունը, երբ բաժանվում են երեք ընդհանուր խաղաքարտերը (կոչվում են «Ֆլոպ»): Եթե նախորդ խաղափուլում ընտրվել է «Ստուգել» հրահանգն, ապա այժմ խաղացողին ընձեռվում է հնարավորություն ընտրել կամ «Խաղալ» 2x (2 անգամ բարձրացնել խաղադրույքը) կամ «Ստուգել»: «Խաղալ» 2x հրահանգն ընտրելուց հետո այլևս չի առաջարկվում խաղադրույքը բարձրացնելու հավելյալ որոշման հնարավորություն այս խաղում, իսկ «Խաղալ» հատվածում տեղադրվում է համապատասխան խաղաքարի արժեքը («Խաղալ» 2x)։ «Ստուգել» հրահանգն ընտրելու դեպքում ընթացիկ խաղափուլում խաղացողին առաջարկվում է խաղադրույքը բարձրացնելու երրորդ հնարավորությունը:

- Երրորդ հնարավորությունը, երբ բաժանվում են վերջին երկու ընդհանուր խաղաքարտերը (կոչվում են «Թյորն» և «Րիվեր»): Նախորդ խաղափուլի ժամանակ «Ստուգել» հրահանգն ընտրելիս խաղացողին ընձեռվում է հնարավորություն ընտրել կամ «Խաղալ» 1x (1 անգամ բարձրացնել խաղադրույքը) կամ «Հանձնվել»: «Խաղալ» 1x հրահանգն ընտրելիս «Խաղալ» հատվածում տեղադրվում է համապատասխան արժեք ունեցող խաղաքար: «Հանձնվել» ընտրելու դեպքում «Խաղալ» 1x խաղադրույքը չի տեղադրվում, իսկ խաղացողը կորցնում է «Անտե» և «Բլայնդ» խաղադրույքները:

Խաղացողը կարող է ընդամենը մեկ անգամ բարձրացնել «Անտե» խաղադրույքը։ Վերը բացատրված խաղադրույքի բարձրացման ընթացքից երևում է, որ ինչքան շուտ է նա բարձրացնում խաղադրույքը, այնքան ավելի մեծ խաղադրույք է կատարում և ավելի շատ կարող է շահել։ «Ստուգել» նշանակում է ոչինչ չանել՝ խաղացողը ուղղակի պահպանում է իր նախնական խաղադրույքը։ Հաղթողին որոշելու համար կազմվում են խաղացողի և խաղարկողի հինգ խաղաքարտից բաղկացած լավագույն շահման գործակից ունեցող համակցություններով «Ձեռք»–երը և համեմատվում են խաղացողի և խաղարկողի միջև:  

 

«Թրիփս» լրացուցիչ խաղադրույք

 

«Թրիփս» լրացուցիչ խաղադրույքը կատարվում է խաղացողի ցանկությամբ, որը կիրառվում է մեկնարկային պարտադիր «Անտե» խաղադրույքը կատարելուց հետո: «Անտե» խաղադրույքը կատարելուց հետո կակտիվացվի «Թրիփս» լրացուցիչ խաղադրույքի կատարման համար նախատեսված դաշտը: Թրիփս խաղադրույքների չափը հավասար է կատարվող «Անտե» խաղադրույքի սահմանաչափին:

Բոլոր խաղադրույքները պետք է կատարվեն մինչ խաղադրույքների կատարման ժամանակի ավարտը: Խաղադրույքների ընդունման ժամանակի ավարտից հետո խաղարկողը սկսում է բաժանել խաղաքարտերը: Խաղափուլի ընթացքում խաղացողին առաջարկվում է կատարել «Խաղալ» խաղադրույք, սակայն կատարել «Խաղալ» խաղադրույքի խաղացողի կայացրած որոշումը չի ազդում Թրիփս խաղադրույքների արդյունքի վրա: Խաղափուլի վերջում խաղարկողը բացում է իր բոլոր խաղաքարտերը և հայտարարում արդյունքը: Թրիփս խաղադրույքի շահումը հիմնված է 7 խաղաքարտերից խաղացողի լավագույն 5 խաղաքարտերի արժեքի վրա և շահում է անկախ խաղարկողի խաղաձեռքից կամ անկախ նրանից, արդյոք խաղացողը կատարում է «Խաղալ» խաղադրույք, թե ոչ։

 

 

Խաղի արդյունքներ և վճարումներ

 

 

Արդյունքները որոշվում են համեմատելով խաղացողի և խաղարկողի լավագույն 5 խաղաքարտից բաղկացած համակցությունները (համատեղելով խաղացողի/խաղարկողի 2 խաղաքարտերը ընդհանուր 5 խաղաքարտերի հետ):

Խաղարկողի «Ձեռք»–ին պետք է լինի առնվազն «Մեկ Զույգ» կամ ավելի բարձր արժեքով համակցություն՝ խաղացողի «Ձեռք»–ի խաղաքարտերի հետ մրցունակ լինելու համար:

Եթե խաղացողը հաղթում է, «Անտե» և «Խաղալ» (PLAY) խաղադրույքների շահումները վճարվում են հետևյալ կերպ՝

- «Անտե» խաղադրույքը վճարվում է 1։1, եթե խաղարկողը կազմում է զույգ կամ ավելի բարձր համակցություն (երկու զույգ, երեք նույնատիպ և այլ);

- «Անտե» խաղադրույքը համարվում է ոչ ոքի, եթե խաղարկողը չի հայտնում համակցությունը;

- «Խաղալ» (PLAY) խաղադրույքը վճարվում է 1։1՝ անկախ խաղարկողի համակցությունից։

Հաղթելու դեպքում շահում են և՛ «Բլայնդ», և՛ «Անտե» խաղադրույքները:

 

 «Բլայնդ» խաղադրույք

 

Համակցություն

Շահումներ

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ), օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥

500:1

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦

50:1

Չորս նույնարժեք (քառե), օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦

10:1

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠

3:1

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣

1.5:1

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠

1:1

Բոլոր մնացած համակցությունները․

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦

Երկու զույգ, օր.՝ 7♥, 7♦, 10♥, 10♣, 9♦

Մեկ զույգ կամ բարձր խաղաքարտ, օր.՝ 8♥, 8♣, K♣, A♥, 9♠

խաղադրույքը վերադարձվում է խաղացողին

 

Թրիփս խաղադրույք

 

Համակցություն

Շահումներ

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ), օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥

50:1

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦

40:1

Չորս նույնարժեք (քառե), օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦

30:1

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠

8:1

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣

7:1

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠

4:1

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦

3:1

 

Ցանկացած անսարքություն չեղարկում է խաղափուլը և բոլոր հնարավոր շահումների վճարումները տվյալ խաղափուլի համար, ինչպես նաև խաղացողին է վերադարձվում այդ խաղի համար իր կատարած խաղադրույքը:

 

 

12.9․ ՀԻՆԳԽԱՂԱԹՂԱՆԻ ՍՏԱԴ-ՊՈԿԵՐ 

 

     

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«Հինգխաղաթղթանի ստադ-պոկեր» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, որը խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, բոլոր խաղացողները` մեկը մյուսի դեմ:

Խաղը սկսվում է պարտադիր խաղադրումից` փակ վիճակում, որը կատարում է առաջին ձեռքում նստած խաղացողը: Խաղարկողն իր կողմից ձախից աջ խաղացողներին բաժանում է 2-ական խաղաթուղթ` մեկը երեսով ներքև (փակ), իսկ մյուսը` երեսով վերև (բաց):

Մինչև բաժանման ավարտը խաղացողներն իրավունք չունեն ձեռք տալու խաղաթղթերը: Այնուհետև, ծանոթանալով խաղաթղթերին, խաղացողը որոշում է դրանց արժեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի մյուս խաղացողի (կամ խաղացողների) խաղաթղթերի հետ. ում խաղաթղթերն ավելի բարձր որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող: Խաղաթղթերի համակցությունները, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են.

 

NN 
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Մեկ նույնարժեք զույգ կամ ցածր` մեկանոց-թագավոր

2.

2 զույգ

3.

3 նույնարժեք (թրիս)

4.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

5.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

6.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7.

4 նույնարժեք (քառե)

8.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել: Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է խաղասեղանի վրա, նա կորցնում է խաղասեղանին դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը: Սկսվում է առքուվաճառքի պտույտը` սկսած ամենաբարձր բացված խաղաթղթից: Եթե 2 խաղացողի մոտ բացվել է նույն արժեքն ունեցող խաղաթուղթ, ապա խաղն սկսում է խաղարկողի ձախ մասում նստած խաղացողը: Երրորդ խաղաթուղթը, ինչպես և մնացած հաջորդ բոլոր խաղաթղթերը, բաժանվում են բաց վիճակում: Յուրաքանչյուր նոր բացված խաղաթղթից հետո սկսվում է առքուվաճառքի պտույտը` սկսած բացված խաղաթղթերի ամենամեծ համակցություններից:

3. Շարունակել խաղը: Երբ խաղացողի մոտ ձևավորվել է իր համար նախընտրելի խաղաթղթերի համակցությունը, ապա խաղացողը կարող է դադարեցնել նոր խաղաթուղթ (կամ խաղաթղթեր) վերցնելը, և իր համար խաղը շարունակվում է:

Երբ բոլոր խաղադրումները հավասար են, խաղացողները բացում են իրենց խաղաթղթերը և խաղաթղթերի համակցությունները համեմատվում են: Ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողը վերցնում է բանկը: Եթե խաղացողների խաղաթղթերի համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա խաղացողները համաձայնության դեպքում կարող են կիսել բանկի գումարը, հակառակ դեպքում այդ խաղացողները խաղը վերսկսում են նորից` ձեռք չտալով բանկի գումարին:

Խաղին միանգամից կարող է մասնակցել 7 խաղացող:

                    

 

12.10. ԿԱՐԻԲՅԱՆ ՍՏԱԴ (Caribbean Stud)

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«Կարիբյան Ստադ» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա և խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, ուր պատկերված են խաղագումարի` անտեի (կոնի), կրկնապատկման` ռեյզի (խաղագումար) և բոնուսի վանդակները: Բոլոր խաղացողները, անկախ մեկը մյուսից, խաղում են ընդդեմ խաղարկողի:

Խաղը սկսելու համար խաղացողը պիտի կատարի «Անտե» խաղադրույք մինչև խաղադրույքների համար նախատեղված ժամանակի ավարտը: Խաղադրույքների համար նախատեսված ժամանակի ավարտից հետո խաղարկողը ձախից աջ խաղացողների համար նախատեսված դաշտերում և իրեն բաժանում է 5-ական խաղաթուղթ` երեսով վերև (բաց)` խաղացողների համար նախատեսվածները և երեսով ներքև (փակ)` խաղարկողինը, բացառությամբ խաղարկողի մեկ խաղաթղթի, որը դրվում է երեսով վերև (բաց): Բոլոր խաղափուլերի խաղադրույքները պիտի կատարվեն մինչ խաղադրույքների համար նախատեսված ժամանկի ավարտը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի խաղարկողի խաղաթղթերի հետ. ում խաղաթղթերն ավելի բարձր են, որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող: Խաղաթղթերի համակցությունները, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են.

 

NN 
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցումը

1.

Մեկ զույգ կամ ցածր` մեկանոց-թագավոր, օր.՝ 8♥, 8♣, K♣, A♥, 9♠ կամ 7♦, 10♥, A♥, 6♦, 8♦

2.

Երկու զույգ, օր.՝ 7♥, 7♦, 10♥, 10♣, 9♦

3.

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦

4.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠

5.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣

6.

Մեկ զույգ և երեք նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), օր.՝ 6♦, 6♥,  K♣, K♥, K♠

7.

Չորս նույնարժեք (քառե), օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦

8.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ), օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥

 

Խաղացողը պիտի կատարի «Շարունակել» կամ «Հանձնվել» առաջարկվող քայլերից մեկը: Խաղափուլը շարունակելու համար անհրաժեշտ է ընտրել «Շարունակել» և կատարել «Շարունակել» խաղադրույք, որը նրա կատարած «Անտե» խաղադրույքի կրկնապատիկն է: Խաղացողը կարող է ընտրել «Հանձնվել»՝ խաղափուլն ավարտելու համար, այդպիսով կորցնելով իր կատարած «Անտե» խաղադրույքը: Երբ որոշման կայացման համար նախատեսված ժամանակն ավարտվում է, խաղարկողը ցույց է տալիս իր մնացած 4 խաղաքարտերը: Հաղթողին որոշելու համար խաղացողի ձեռքին առկա խաղաքարտերից ձևավորվում է լավագույն համակցություն, որը համեմատվում է խաղարկողի ձեռքի հետ:

 

Հավելյալ խաղադրույքներ

 

«5+1 Բոնուս» խաղադրույքը հավելյալ խաղադրույք է, որը խաղացողը կարող է ընտրել իր հայեցողությամբ: «5+1 Բոնուս» խաղադրույքը հաղթում է, երբ խաղացողի հինգ խաղաքարտերը և խաղարկողի բացված խաղաքարտը ստեղծում են հինգ խաղաքարտից բաղկացած պոկերի երեք նույնարժեք (թրիս) կամ ավելի բարձր համակցություն` ըստ վերը նշված հաղթաթղթերի համակցության աղյուսակի: Նոր խաղափուլի ժամանակ «Անտե» խաղադրույք կատարելուց հետո խաղացողին տրվում է հնարավորություն կատարել «5+1 Բոնուս» խաղադրույք: «Անտե» խաղադրույքի ընդունումից հետո ակտիվանում է «5+1 Բոնուս» խաղադրույքի դաշտը:

Մրցունակ լինելու համար խաղարկողի «Ձեռք»–ին պետք է լինի առնվազն «մեկանոց» և «թագավոր»:

 

Խաղի արդյունքներ և վճարումներ

 

«Շարունակել» խաղադրույքը վճարվում է համաձայն ստորև ներկայացված «Շարունակել» խաղադրույքի շահումների վճարման աղյուսակի։

 

«Շարունակել» խաղադրույք

 

Համակցություն

Շահումներ

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ), օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥

100:1

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦

20:1

Չորս նույնարժեք (քառե), օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦

10:1

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠

3:1

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣

2:1

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠

1:1

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦

1:1

Երկու զույգ, օր.՝ 7♥, 7♦, 10♥, 10♣, 9♦

1:1

Մեկ զույգ կամ ցածր` մեկանոց-թագավոր, օր.՝ 8♥, 8♣, K♣, A♥, 9♠ կամ 7♦, 10♥, A♥, 6♦, 8♦

1:1

 

«5+1 Բոնուս»

 

Համակցություն

Շահումներ

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ), օր.՝ 10♥, J♥, Q♥, K♥, A♥

1000:1

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ), օր.՝ 10♦, 9♦, 8♦, 7♦, 6♦

200:1

Չորս նույնարժեք (քառե), օր.՝ K♣, K♥, K♠, K ♦, 6♦

100:1

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ), օր.՝ 6♦, 6♥, K♣, K♥, K♠

20:1

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ), օր.՝ A♣, 10♣, Q♣, 5♣, 7♣

15:1

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ), օր.՝ 10♣, 9♠, 8♦, 7♣, 6♠

10:1

Երեք նույնարժեք (թրիս), օր.՝ K♣, K♥, K♠, 8♠, A♦

7:1

 

«Անտե» խաղադրույքը վճարվում է 1:1:

Ցանկացած անսարքություն չեղարկում է խաղափուլը և բոլոր հնարավոր շահումների վճարումները տվյալ խաղափուլի համար, ինչպես նաև խաղացողին է վերադարձվում այդ խաղի համար իր կատարած խաղադրույքը:

 

 

12.11. ՏՈՏՈ 21

 

 

«Տոտո 21» թղթախաղի այս տեսակը նախատեսված է 2 խաղացողի համար: Խաղը սկսվում է, երբ խաղացողներից մեկը ստեղծում է նոր խաղ, իսկ երկրորդը միանում է արդեն իսկ ստեղծված խաղին:

Պայմանները սահմանում է նոր խաղ ստեղծողը (թե մինչև քանի միավոր (2, 4, 6, 8 և 10) պետք է ընթանա խաղը, քայլի (5վ, 10վ, 15վ) և ընդհանուր խաղի (2ր, 3ր, 4ր, 5ր, 6ր, 7ր) ժամանակը, ինչպես նաև խաղարկվող գումարի չափը), իսկ ստեղծված խաղին միացողն ընդունում է այդ խաղի պայմանները: Սեղան ստեղծողն ինքն է ընտրում՝ արդյո՞ք ցանկանում է խաղալ սեղանին միացող տվյալ մրցակցի հետ, թե ոչ: Խաղը սկսվում է միայն դրական պատասխանի դեպքում:

Խաղի նպատակն է հավաքել հնարավորինս շատ միավոր, բայց 21 միավորից ոչ ավել: Յուրաքանչյուր խաղափուլում հաղթած մասնակիցը կունենա 1 միավոր:
Խաղին մասնակցում են բոլոր երանգների (մաստի) խաղաթղթերը՝ 6, 7 , 8 , 9, 10, J, Q, K, A: 

- 6-ից 10 խաղաթղթերի արժեքները հաշվարկվում են իրենց անվանական արժեքներով

- А – 11 կամ 1

- K – 4

- Q – 3

- J – 2

Յուրաքանչյուր խաղափուլի սկզբում համակարգը պատահականության սկզբունքով երկու խաղացողներից մեկին ընտրում է որպես «խաղարկող», ում մոտ հայտնվում է համապատասխան կոճակը, իսկ մյուսին՝ որպես «խաղացող»: Առաջին քայլի իրավունքը տրվում է «խաղացողին»: Խաղի սկզբում բաժանվում է 2-ական խաղաթուղթ: Եթե «խաղացողի» միավորները չեն հասնում 21 միավորի, ապա նա կարող է վերցնել հավելյալ խաղաքարտեր, սեղմելով «Հիթ մի»՝ ևս մեկ քարտ (HIT ME) կոճակը: Բավարար միավորներ հավաքելու դեպքում «խաղացողը» սեղմում է «Ստենդ»` բավական է (STAND) կոճակը և քայլի իրավունքը հանձնում է «խաղարկողին»: Ավելի բարձր միավորներ ունեցող խաղացողը (մինչև 21 միավոր) համարվում է հաղթող: «Խաղացողը» («խաղարկողը») համարվում է պարտված 21-ից ավել միավոր ունենալու դեպքում: Միավորները հավասար լինելու դեպքում «խաղարկողը» վաստակում է 1 միավոր, իսկ «խաղացողը» պարտվում է: Այն դեպքում, երբ երկու խաղացողներն էլ հավաքել են 21-ից ավել միավոր, կխաղարկվի ևս մեկ խաղափուլ, որի արդյունքում հաղթողը կվաստակի 2 միավոր:

 

«Ոսկե միավոր». եթե խաղի սկզբում «խաղացողին» բաժանվում է 2 «A» նիշի խաղաքարտ, ապա «խաղացողն» ավտոմատ կերպով համարվում է տվյալ խաղափուլի հաղթող՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ «խաղարկողի» մոտ առկա է 2 «A» նիշի խաղաքարտ (մեկ «A» ունենալու դեպքում երկրորդ փակ խաղաքարտը նույնպես բացվում է): Այս ժամանակ խաղի հաղթող է համարվում «խաղարկողը»:

Ըստ խաղի կանոնների, «խաղացողին» ընձեռվում է ընտրովի հնարավորություն՝ «Բլայնդ քարդ» (փակ քարտ, Blind Card), որի օգտագործման իրավունքը տրվում է միայն ծրագրի կողմից այդ հնարավորությամբ ստեղծված խաղին (խաղարկողը չի կարող օգտագործել այդ հնարավորությունը): «Բլայնդ քարդ»-ից օգտվելու դեպքում բաշխվում է 1 փակ խաղաքարտ, որը բացվում է միայն խաղի վերջում և քայլի իրավունքը անցնում է «խաղարկողին»:

 

Փակ խաղ 

 

«Տոտո 21»-ում հասանելի է ֆունկցիա՝ «Փակ խաղ»։ Եթե խաղացողը ստեղծել կամ միացել է «Փակ խաղ» ֆունկցիայով սեղանի, ապա համակարգի կողմից «խաղացող» ընտրվելու դեպքում նրա խաղաքարտերը բաց կլինեն միայն իր համար և փակ կլինեն նրա մրցակցի (համակարգի կողմից ընտրված «խաղարկող») համար։ Սակայն համակարգի կողմից «խաղարկող» ընտրվելու դեպքում փակ կլինեն արդեն ոչ թե նրա, այլև նրա մրցակցի (համակարգի կողմից ընտրված «Խաղացող») խաղաքարտերը։ Փակ խաղաքարտերով խաղալու համար անհրաժեշտ է սեղան ստեղծելիս ընտրել «Փակ խաղ» ֆունկցիան կամ միանալ արդեն իսկ ստեղծված այդպիսի սեղանի։

«Փակ խաղ» ֆունկցիայով ստեղծված խաղի դեպքում սկզբում բաժանվում է 2-ական խաղաթուղթ: Այս դեպքում «խաղացողի» համար բաց են իր բոլոր խաղաքարտերը, իսկ «խաղարկողի» խաղաքարտերից` միայն առաջին խաղաքարտը: «Խաղարկողի» համար բաց են միայն իր խաղաքարտերը: Եթե «խաղացողի» միավորները չեն հասնում 21 միավորի, ապա նա կարող է վերցնել հավելյալ խաղաքարտեր, որոնք իր համար կլինեն բաց, իսկ «խաղարկողի» համար՝ փակ: Ցանկացած պահի «խաղացողը» կարող է սեղմել Ստենդ՝ բավական է (STAND) կոճակը, որից հետո քայլի հնարավորությունը անցնում է «խաղարկողին»«Խաղարկողը» նույնպես կարող է վերցնել կամ չվերցնել հավելյալ խաղաքարտեր և ցանկացած պահի սեղմել Ստենդ՝ բավական է (STAND) կոճակը, որից հետո բոլոր խաղաքարտերը բացվում են «խաղարկողի» և «խաղացողի» համար: Ավելի բարձր միավորներ ունեցող մրցակիցը (մինչև 21 միավոր) համարվում է հաղթող: Միավորները հավասար լինելու դեպքում «խաղարկողը» կվաստակի 1 միավոր, իսկ «խաղացողը» պարտվում է:  

Ինչպես «խաղարկողը», այնպես էլ «խաղացողը» համարվում են խաղափուլում պարտված՝ 21-ից ավել միավոր ունենալու դեպքում:

Այն դեպքում, եթե երկու խաղացողներն էլ հավաքեն 21–ից ավել միավոր, ապա կխաղարկվի այնքան խաղափուլ, մինչև խաղացողներից մեկը հաղթի որևէ խաղափուլում: Այդ դեպքում հաղթողը կվաստակի այդ խաղափուլերի քանակին համապատասխան միավոր: Օրինակ եթե 2 խաղացողներն էլ 3 խաղափուլ շարունակ հավաքել են 21–ից ավել միավոր, իսկ հաջորդ խաղափուլում արդեն խաղացողներից մեկը հաղթում է, ապա նա ստանում է 4 միավոր, այսինքն այդ խաղափուլի և նախորդ 3 խաղափուլերի քանակով միավոր (ամեն խաղափուլի համար 1 միավոր՝ այսինքն 3+1=4 միավոր): Եթե խաղը ստեղծելուց խաղի հաշիվը դրված էր 2-ից, ապա նկարագրված իրավիճակում խաղը կվերջանա 4:0:

«Ոսկե միավոր»․ եթե խաղի սկզբում «խաղացողին» բաժանվում է 2 «A» նիշի խաղաքարտ, ապա «խաղացողն» պետք է սեղմի Ստենդ՝ բավական է (STAND); եթե «խաղարկողի» մոտ առկա է 2 «A» նիշի խաղաքարտ, այդ ժամանակ խաղի հաղթող է համարվում «խաղարկողը», հակառակ դեպքում խաղի հաղթող է համարվում «խաղացողը»:

 

 

12.12. ԲԼՈՏ

 

 

Բլոտ խաղում կազմակերպիչը չի ընդունում խաղադրույքներ տվյալ խաղի վրա, այլ կազմակերպչի կողմից տրամադրվող խաղային միջավայրի դիմաց գանձվում է միջնորդավճար՝ ռեյք: Ռեյքը սահմանվում է 4%, որը ծրագիրն ավտոմատ գանձում է միմյանց դեմ խաղացող 2 մրցակիցների խաղադրույքներից գոյացած շահումային ֆոնդից (չի վերաբերում մրցաշարերին):

 

«ԽԱՂԱՔԱՐՏ ՓՈԽԵԼ» ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԼՈՏՈՒՄ

 

Դասական Բլոտ խաղում սեղան (խաղ) ստեղծելիս հնարավորություն է տրվում ընտրել «Խաղաքարտ փոխել» տարբերակը: Այս ֆունկցիայի միջոցով խաղացողը կարող է փոխել ցանկացած խաղաքարտ Դասական Բլոտում: Այս դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի սեղան ստեղծելիս խաղացողը ընտրի «Խաղաքարտ փոխել» տարբերակը կամ միանա այդպիսի սեղանի։

«Խաղաքարտ փոխել» ֆունկցիան ակտիվանում է միայն բոլոր խաղաքարտերը (9 խաղաքարտ) բաժանելուց հետո: Յուրաքանչյուր ձեռքի ժամանակ, մինչ 1-ին քայլը, խաղացողին տրվում է խաղաքարտը փոխելու մեկ հնարավորություն: Խաղացողը կարող է փոխել իր խաղաքարտերից ցանկացածը: Նոր խաղաքարտն ընտրվում է համակարգի կողմից պատահականության սկզբունքով: Յուրաքանչյուր խաղաքարտի փոփոխությունից հետո համակարգը խաղացողի խաղային հաշվից գանձում է կատարած խաղադրույքի 10%-ի չափով գումար:

Օրինակ՝ եթե  խաղացողը կատարում  է 10,000 դրամի խաղադրույք կամ միանում դասական բլոտի այդպիսի սեղանի, ապա խաղաքարտի փոփոխության դեպքում խաղացողի խաղային հաշվից կգանձվի 1,000 դրամ:

Այն դեպքում, եթե խաղացողը սեղան ստեղծելիս ընտրել է «Կրկնապատկել խաղադրույքը» տարբերակը և բազմապատկել խաղադրույքը, ապա խաղաքարտի փոփոխությունից հետո խաղացողի խաղային հաշվից գանձվում է փոխված խաղադրույքի 10%-ը:

Օրինակ՝ եթե խաղացողը կատարում է 1,000 դրամի խաղադրույք կամ միանում դասական բլոտի այդպիսի սեղանի և խաղի ընթացքում բազմապատկում է խաղադրույքը 4 անգամ՝ դարձնելով այն 4,000 դրամ, ապա խաղաքարտի փոփոխության դեպքում խաղացողի խաղային հաշվից կգանձվի 400 դրամ:

 

«ԿՐԿՆԱՊԱՏԿԵԼ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔԸ » ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԼՈՏՈՒՄ

 

1. Դասական Բլոտ խաղում սեղան (խաղ) ստեղծելիս հնարավորություն է տրվում ընտրել տարբերակ՝ «Կրկնապատկել խաղադրույքը»:

2. «Կրկնապատկել խաղադրույքը» խաղ ստեղծելիս մուտքագրվում է նախընտրած խաղադրույքի չափը և նշվում են խաղի պայմանները: «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորության կողքին համապատասխան նշանը դնելով՝ կբացվի առավելագույն չափը, որը հնարավորություն է տալիս ընտրել համապատասխան բազմապատկիչը (X2, X4, X8, X16, X32, X64):

3. Այս հնարավորությունը թույլ է տալիս մեկ կամ մի քանի անգամ կրկնապատկել հիմնական խաղադրույքի գումարը. «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորությամբ խաղի ժամանակ հիմնական խաղադրույքի ամենափոքր բազմապատկիչն է 2, իսկ ամենամեծը՝ 64, որը գործում է սեղանը ստեղծած խաղացողի կողմից նախապես նշված առավելագույն խաղադրույքի համար:

4. «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորությունից օգտվելու համար խաղացողը պետք է նախապես ընտրի այդ տարբերակը կամ միանա արդեն իսկ ստեղծված «Կրկնապատկել խաղադրույքը» սեղանին՝ ընդունելով այդ սեղանի պայմանները։ Այս դեպքում խաղացողը կարող է տեսնել ստեղծված սեղանի հիմնական խաղադրույքի չափը և «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորության առավելագույն խաղադրույքի սահմանաչափը տվյալ սեղանի համար։

5. Սեղմելով «Խաղալ» կոճակը՝ Խաղացողը բավականաչափ գումար խաղային հաշվին ունենալու դեպքում կարող է միանալ սեղանին և սկսել խաղը։ Խաղին միանալուց հետո նշված առավելագույն խաղադրույքի գումարը անմիջապես գանձվում է խաղացողից: Հակառակ դեպքում խաղացողը խաղին միանալու հնարավորություն չի ունենա և էկրանին կհայտնվի հաղորդագրություն խաղային հաշվին առկա անբավարար միջոցների վերաբերյալ:

6. «Կրկնապատկել խաղադրույքը»-ով խաղի դեպքում այն մեկնարկում է սեղանի կենտրոնում և կարող է կիրառվել այն խաղացողի կողմից, ով պետք է կատարի տվյալ քայլը:

7. Այն խաղացողը, ով խաղի պայմանների համաձայն առաջինն է ընտրում ղոզը, կարող է նաև առաջինը օգտվել «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորությունից մինչ ղոզ ընտրելը։ Խաղացողը «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորությունից օգտվելու համար պետք է սեղմի համապատասխան «Կրկնապատկել խաղադրույքը» պատկերով նշանի վրա։

8. «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորությունից օգտվելուց հետո խաղացողը ընտրում է ղոզը և սկսում խաղը։ Խաղացողը կարող է նաև օգտվել «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորությունից ղոզը ընտրելուց հետո։

9. «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորությունից օգտվելուց մրցակիցը պարտադիր պետք է ընդունի խաղադրույքը կրկնապատկելու առաջարկը, այլապես նա կհամարվի պարտված։ «Հանձնվել» կոճակը սեղմելու պարագայում մրցակիցը կհամարվի պարտված։

10. Եթե առաջին ղոզի ընտրություն ունեցող խաղացողը չի ցանկանում կրկնապատկել խաղադրույքը կամ չի ցանկանում ընտրել ղոզը, ապա ղոզի ընտրությունը, ինչպես նաև խաղադրույքը կրկնապատկելու հնարավորությունը անցնում է հակառակորդին: Այս պարագայում հակառակորդը կարող է օգտվել կրկնապատկել հնարավորությունից միայն մինչ ղոզ ընտրելը: Կրկնապատկումները կարող են շարունակվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի սպառվել խաղացողների առավելագույն մուտքագրված գումարը կամ հիմնական խաղադրույքը չի 64-ապատկվել, որից հետո «Կրկնապատկել խաղադրույքը» նշանն անհետանում է սեղանից:

11. «Կրկնապատկել խաղադրույքը» հնարավորությունից խաղացողը կարող է օգտվել ամբողջ խաղի ընթացքում կամ կարող է այն օգտագործել մեկ ձեռքի ընթացքում:

12. Խաղի ընթացքում չօգտագործված գումարը խաղի ավարտից հետո վերադառնում է խաղացողի խաղային հաշվին:

13. Խաղացողները կարող են կրկնապատկել խաղադրույքը նույնիսկ մեկ անգամ, այս պարագայում մնացորդ գումարը խաղի ավարտից հետո կհամալրվի խաղացողների խաղային հաշիվներին։

Օրինակ՝ եթե 200 դրամ հիմնական խաղադրույքով և 2000 դրամ առավելագույն սահմանաչափով «Կրկնապատկել խաղադրույքը» սեղանում խաղացողները ընդամենը մեկ անգամ են կրկնապատկել խաղադրույքը, ապա պարտության դեպքում խաղացողի առավելագույն 2000 դրամ գումարից դուրս է գալիս կրկնապատկված խաղադրույքի չափը, իսկ մնացորդը նորից վերադարձվում է խաղային հաշվին։ Օրինակ՝ 2000 դրամ առավելագույն գումար – 400 դրամ կրկնապատկված գումար =1600 դրամ մնացորդ։

 

 

ԴԱՍԱԿԱՆ ԲԼՈՏ ԽԱՂԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 

 

«Բլոտ» թղթախաղի այս տեսակը նախատեսված է 2 խաղացողի համար: Խաղը սկսվում է, երբ խաղացողներից մեկը ստեղծում է նոր խաղ կամ միանում արդեն իսկ ստեղծված խաղին: Կարելի է նաև դիտել այլ խաղացողների խաղը, եթե այն չի ստեղծվել որպես մասնավոր խաղ:

Պայմանները սահմանում է նոր խաղ ստեղծողը (խաղալ 1-ից, 3-ից, 5-ից, 7-ից, 9-ից, 11-ից կամ մինչև 51, 101 միավոր, խաղալ «4 թղթով» և 100-ով, միայն թերզով կամ առանց կոմբինացիաների, ինչպես նաև խաղարկվող գումարի չափը, ընտրել «Կրկնապատկել խաղադրույքը», «Խաղաքարտ փոխել» հնարավորությունները), իսկ ստեղծված խաղին միացողն ընդունում է այդ խաղի պայմանները: Սեղանը ստեղծողը ինքն է ընտրում, արդյո՞ք ցանկանում է խաղալ սեղանին միացող տվյալ մրցակցի հետ, թե ոչ: Խաղը սկսվում է միայն դրական պատասխանի դեպքում: Խաղին մասնակցում են բոլոր երանգների (այսուհետ՝ մաստ) խաղաթղթերը՝ 9, 10, J, Q, K, A: Ամեն խաղափուլի սկզբում խաղացողներին բաժանվում է 6-ական խաղաթուղթ, որից հետո խաղացողները որոշում են հաղթաթղթի (ղոզ) մաստը (ներկայացված է ստորև): Ղոզն ընտրելուց հետո բաժանվում է ևս 3-ական խաղաթուղթ: Ղոզը ընտրողին նույնպես տրվում է 3 խաղաթուղթ, որոնցից մեկը ղոզ ընտրողի ցանկությամբ կարող է լինել հենց բացված խաղաթուղթը (եթե բացված խաղաթուղթը երկու խաղացողն էլ չեն ընտրել «ղոզ»):

Ղոզի ընտրության առաջարկը կատարվում է պատահականության սկզբունքով՝ անկախ այն համգամանքից, թե որ  խաղացողն է ստեղծել սեղանը: Եթե նա ընտրում է առաջարկվող ղոզը, ապա խաղը սկսվում է նրանից, իսկ եթե ոչ՝ ընտրության հնարավորությունն անցնում է հակառակորդին: Վերջինիս կողմից խաղաթուղթ վերցնելու դեպքում, այն դառնում է խաղի ղոզ: Իսկ առաջին քայլը կատարում է այն խաղացողը, ով առաջինը ստացել էր ղոզ ընտրելու հնարավորություն: Հակառակ դեպքում ընտրության հնարավորությունը ևս մեկ անգամ անցնում է առաջին խաղացողին, և համակարգն ինքն է առաջարկում ղոզ ընտրել մնացած 3 մաստերից կամ ընտրել բոյը (եթե խաղը ստեղծվել է բոյի հնարավորությամբ): Խաղը սկսվում է, երբ առաջին խաղացողն ընտրում է ղոզ առաջարկված խաղաթղթերից, հակառակ դեպքում 2-րդ խաղացողը պարտավորվում է ընտրել այդ 3 մաստերից որևիցե մեկը կամ բոյը (եթե խաղը ստեղծվել է բոյի հնարավորությամբ): Այս դեպքում ևս խաղը սկսվում է առաջին մասնակցից: Եթե առաջարկվող ղոզը J է, և առաջին խաղացողը համակարգի կողմից կատարված առաջին հարցումից հետո չի վերցնում այն, ապա 2-րդ խաղացողը պարտավոր է վերցնել:

 

Խաղաթղթերի արժեքները

 

Խաղաթուղթ

Սովորական մաստի միավոր

Ղոզի մաստի միավոր

Բոյով խաղում միավոր

A

11

11

19

10

10

10

10

K

4

4

4

Q

3

3

3

J

2

20

2

9

0

14

0

 

Յուրաքանչյուր ղոզ ավելի բարձր է յուրաքանչյուր սովորական խաղաթղթից: Առաջին քայլ կատարողն իրավունք ունի խաղալ ցանկացած խաղաթուղթ, իսկ մյուս խաղացողը պետք է պատասխանի հետևյալ կանոնների համաձայն. 

1. Եթե խաղը սկսողը խաղացել է սովորական խաղաթղթով, իսկ հակառակորդն ունի նույն մաստի խաղաթուղթ, ապա նա պետք է պատասխանի այդ մաստի խաղաթղթով: 

2. Եթե խաղը սկսողը խաղացել է սովորական խաղաթղթով, իսկ մրցակիցը չունի այդ մաստի խաղաթուղթ, բայց ունի ղոզ, ապա նա պետք է պատասխանի ղոզով: Ղոզ չունենալու դեպքում հնարավոր է խաղալ ցանկացած խաղաթղթով:

3. Եթե խաղը սկսողը խաղացել է ղոզով, իսկ հակառակորդն ունի ավելի մեծ ղոզ, ապա նա պարտավոր է խաղալ ավելի մեծ ղոզով: Ավելի մեծ ղոզ չունենալու, սակայն որևէ ղոզ ունենալու դեպքում նա պետք է խաղա բացառապես ղոզով: Ղոզ չունենալու դեպքում նա կարող է խաղալ ցանկացած խաղաթղթով:

 

ԽԱՂԱՔԱՐՏԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

Յուրաքանչյուր խաղափուլից հետո հաշվարկվում են խաղացողների հաղթած խաղաթղթերը՝ ըստ միավորների և ունեցած կոմբինացիաների:

Բոլոր խաղաթղթերի գումարը կազմում է 152 միավոր, որից բացի ևս 10 միավոր գումարվում է վերջին ձեռքը «վերցրած» (տարած) խաղացողի միավորներին: Եթե խաղացողներից մեկը վերցնում (տանում) է հակառակորդի բոլոր խաղաթղթերը, դա նշանակում է, որ նա հակառակորդին «կապուտ» է արել, և նրա 162 միավորին ավելանում է ևս 50 միավոր:

Ղոզն ընտրած խաղացողը հաղթում է այն դեպքում, երբ նրա «վերցրած» խաղաթղթերի միավորների և կոմբինացիաների գումարը մեծ կամ հավասար են մրցակցի «վերցրած» միավորներից: Հակառակ դեպքում նա պարտվում է: Եթե տվյալ ձեռքում ղոզ վերցրած մասնակցի և հակառակորդի միավորները հավասար են իրար, օր.` (72+0)-(52+20), ապա տվյալ ձեռքը հաղթում է ղոզ վերցրած խաղացողը: Ընդհանուր խաղի միավորները հավասար լինելու (օր. 51-51) դեպքում խաղը շարունակվում է նույն տրամաբանությամբ այնքան ժամանակ, մինչև խաղացողներից մեկի ընդհանուր միավորների քանակը կգերազանցի հակառակորդի ընդհանուր միավորներին:

 

Լրացուցիչ միավորներ բերում են հետևյալ կոմբինացիաները՝

 

Բլոտղոզի «Թագավոր» և «Թագուհի» – 20 միավոր; 

Թերզ` նույն մաստի 3 հաջորդական խաղաթղթեր (օր.՝ 9, 10, J կամ J, Q, K և այլն) – 20 միավոր;

50` նույն մաստի 4 հաջորդական խաղաթղթեր – 50 միավոր;

100` նույն մաստի 5 հաջորդական խաղաթղթեր – 100 միավոր;

4 թուղթ` բոլոր 4 մաստերի միևնույն արժեք ունեցող խաղաթուղթը։

 

ԽԱՂԱՔԱՐՏԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ՂՈԶՈՎ ԵՎ ԲՈՅՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Այս դեպքում, կախված խաղաթղթերից և ղոզի ընտրությունից, միավորները տարբեր են`

 

Խաղաթուղթ

Ղոզով խաղի դեպքում

Բոյով խաղի դեպքում

A

11

19

K, Q, 10

10

10

J

20

10

9

14

0

 

Եթե խաղացողն ունի ղոզի K և Q, ապա նա վաստակում է հավելյալ 20 միավոր (բլոտ-ռեբլոտ): Խաղացողը կարող է միաժամանակ ունենալ վերոնշյալ կոմբինացիաներից մի քանիսը, սակայն դրանք հաշվարկվում են այն դեպքում, եթե չեն խաչվում միմյանց:

Եթե խաղացողն ունի կոմբինացիա, նա պետք է նախապես (մինչև առաջին խաղափուլը սկսելը) հայտարարի դրա մասին՝ սեղմելով համապատասխան կոճակը: Երկրորդ քայլից առաջ խաղացողը պարտավոր է ցույց տալ կոմբինացիան, հակառակ դեպքում այն չի հաշվարկվի որպես միավոր: Հաշվարկվում է այն խաղացողի կոմբինացիան, որը կլինի ամենաբարձրը:

Բարձր կոմբինացիաները նվազման կարգով` 4 թուղթ, 100, 50, թերզ:

Այն դեպքում, երբ խաղացողներից երկուսն էլ ունեն միևնույն կոմբինացիան, անցնում է այն մասնակցի կոմբինացիան, որի «բոյն» ավելի մեծ է: «Բոյ» համարվում է տվյալ կոմբինացիայի ամենամեծ խաղաթուղթը (օր.՝ J, Q, K – այս թերզի մեջ «բոյը» համարվում է K): Եթե երկու խաղացողների «բոյերը» նույնն են, անցնում է ղոզից բաղկացած կոմբինացիան, իսկ եթե խաղացողներից ոչ ոք չունի ղոզ պարունակող կոմբինացիա, հաշվարկվում է այն խաղացողի կոմբինացիան, որն առաջինը կսկսի խաղը: 4 թղթի դեպքում «բոյերն» ունեն հետևյալ հերթականությունը նվազման կարգով`

1. Ղոզով խաղի դեպքում՝ J, 9, A, 10, K, Q;

2. Բոյով խաղի դեպքում՝ A, 10, K, Q, J;

3. Մյուս կոմբինացիաների համար` A, K, Q, J, 10, 9:

Եթե խաղացողը մոռանում է ցույց տալ իր կոմբինացիան, ապա հակառակորդը կարող է ցույց տալ իր կոմբինացիան հաջորդ քայլից առաջ:

 

 

ԽԱՂ ԲՈՅՈՎ

 

Բլոտ թղթախաղի ժամանակ «Բոյ»–ով խաղի կանոնները հետևյալն են․ 

Սեղան ստեղծելիս «Բոյ» պայմանի կողքին համապատասխան նշանը դնելով՝ յուրաքանչյուր ձեռքի ժամանակ տրվում է հնարավորություն ընտրել խաղը ղոզով կամ բոյով: Բոյով խաղի ժամանակ հաշվարկվելու է ավելի բարձր խաղաթուղթը: Ղոզի ընտրության հնարավորությունը տրամադրվում է սեղանը ստեղծող խաղացողին: Այն դեպքում, եթե նա և իր հակառակորդը չեն ցանկանում ընտրել առաջարկվող ղոզը, բացվում է պատուհան և սեղանը ստեղծող մասնակցին առաջարկվում է ընտրել ղոզ մնացած 3 երանգներից կամ ընտրել խաղ «Բոյ»-ով, որի տարբերանշանն է «A», ինչպես նաև տրվում է հնարավորություն վերցնել սեղանի վրա բացված խաղաքարտը: Խաղի այս տարբերակով ընտրված խաղերում նաև «9» խաղաքարտերից «4 թուղթ» կոմբինացիան հնարավոր չէ հայտարարել, քանի որ որևէ միավոր չի տրվում այդ կոմբինացիայի համար:

 

 

ԲԱՑ ԲԼՈՏԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

 

 

«Բլոտ» թղթախաղի այս տեսակը նախատեսված է 2 խաղացողի համար: Խաղը սկսվում է, երբ խաղացողներից մեկը ստեղծում է նոր խաղ կամ միանում արդեն իսկ ստեղծված խաղին: Կարելի է նաև դիտել այլ խաղացողների խաղը, եթե այն չի ստեղծվել որպես մասնավոր խաղ:

Պայմանները սահմանում է նոր խաղ ստեղծողը (խաղալ 1-ից, 3-ից, 5-ից, 7-ից, 9-ից, 11-ից կամ մինչև 51, 101, 201 միավոր, խաղալ «4 թղթով» և 100-ով, միայն թերզով կամ առանց կոմբինացիաների, ինչպես նաև խաղարկվող գումարի չափը), իսկ ստեղծված խաղին միացողն ընդունում է այդ խաղի պայմանները: Սեղան ստեղծողն ինքն է ընտրում՝ արդյո՞ք ցանկանում է խաղալ սեղանին միացող տվյալ մրցակցի հետ, թե՞ ոչ: Խաղը սկսվում է միայն դրական պատասխանի դեպքում:

Խաղին մասնակցում են բոլոր երանգների (այսուհետ՝ մաստ) խաղաթղթերը՝ 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A:

Խաղացողներին պատահականության սկզբունքով բաժանվում է 16-ական խաղաքարտ՝ իրար վրա դասավորված 8 զույգ, որոնցից վերևի 8 հատը բացվում է «Ղոզ» ընտրելուց հետո, իսկ ներքևի 8 խաղաքարտերը բացվում են խաղի ընթացքում, եթե քայլը կատարվել Է այդ խաղաքարտերի վրայի խաղաքարտերով: Խաղափուլի սկզբում բացվում են խաղացողներին բաժանված վերևի 8-ական խաղաթղթերից առաջին չորսը, որից հետո խաղացողները հնարավորություն են ստանում ընտրելու ցանակացած ղոզի մաստ, ինչպես նաև բոյը (եթե խաղը ստեղծվել է բոյի հնարավորությամբ):

Ղոզի ընտրության առաջարկը կատարվում է պատահականության սկզբունքով՝ անկախ այն հանգամանքից, թե որ խաղացողն է ստեղծել սեղանը, ինչպես նաև առաջին քայլը կատարում է այն խաղացողը, ով առաջինը պատահականության սկզբունքով ստացել է ղոզ ընտրելու հնարավորություն: Եթե այն խաղացողը, ում սկզբում առաջարկվել է ղոզ ընտրելու հնարավորությունը, չի ընտրում որևէ ղոզ, ապա ընտրության հնարավորությունն անցնում է հակառակորդին: Իսկ եթե հակառակորդը նույնպես չի ընտրում ղոզ, ապա բացվում են վերևի փակ մնացած 4 խաղաթղթերը ևս և ղոզի ընտրության հնարավորությունը ևս մեկ անգամ անցնում է առաջին մասնակցին, ով հնարավորություն է ստանում ընտրելու ցանկացած մաստ կամ ընտրել բոյը (եթե խաղը ստեղծվել է բոյի հնարավորությամբ): Իսկ եթե առաջին խաղացողը ևս մեկ անգամ չի ցանկանում ընտրել ղոզ, ապա հակառակորդը պարտավորվում է ընտրել որևէ ղոզ:

 

ԽԱՂԱՔԱՐՏԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐ

 

Խաղաթուղթ

Սովորական երանգի միավոր

Ղոզի միավոր

A

11

11

10

10

10

K

4

4

Q

3

3

J

2

20

9

0

14

8

0

0

7

0

0

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Յուրաքանչյուր ղոզ ավելի բարձր է յուրաքանչյուր սովորական խաղաթղթից: Առաջին քայլ կատարողն իրավունք ունի խաղալ ցանկացած խաղաթուղթ, իսկ մյուս խաղացողը պետք է պատասխանի հետևյալ կանոնների համաձայն.

1․ Եթե խաղացվել է սովորական խաղաթուղթ՝ մրցակիցը պետք է պատասխանի նույն մաստի խաղաթղթով:

2․ Եթե մրցակիցը չունի համապատասխան մաստի խաղաթուղթ, բայց ունի ղոզ, ապա նա պետք է պատասխանի ղոզով: Ղոզ չունենալու դեպքում կարելի է խաղալ ցանկացած խաղաթղթով:

3․ Եթե խաղացվել է ղոզ՝ ապա մրցակիցը պարտավոր է խաղալ ավելի մեծ ղոզով: Ավելի մեծ ղոզ չունենալու դեպքում, նա պետք է խաղա իր մոտ առկա ցանկացած ղոզով: Ընդհանրապես ղոզ չունենալու դեպքում նա կարող է խաղալ ցանկացած խաղաթղթով:

Ամենամեծ ղոզը «տանում է ձեռքը»: Եթե ղոզ չի խաղացվել, ապա տվյալ մաստի ամենամեծ կամ ղոզի քարտն է «տանում ձեռքը»: Քարտերի հաջորդականությունը մեծից փոքր հետևյալն է՝ J, 9, A, 10, K, Q, 8, 7 (ղոզի երանգ), A, 10, K, Q, J, 9, 8, 7 (եթե ղոզը բոյն է ընտրվել) և A, 10, K, Q, J, 9, 8, 7 (մյուս երանգները):

Յուրաքանչյուր խաղափուլից հետո հաշվարկվում են խաղացողների հաղթած խաղաթղթերը՝ ըստ միավորների և ունեցած կոմբինացիաների:

Բոլոր խաղաթղթերի գումարը կազմում է 152 միավոր, որից բացի ևս 10 միավոր գումարվում է վերջին ձեռքը «վերցրած» (տարած) խաղացողի միավորներին: Եթե խաղացողներից մեկը վերցնում (տանում) է հակառակորդի բոլոր խաղաթղթերը, դա նշանակում է, որ նա հակառակորդին «կապուտ» է արել, և նրա 162 միավորին ավելանում է ևս 50 միավոր:

Ղոզն ընտրած խաղացողը հաղթում է այն դեպքում, երբ նրա «վերցրած» խաղաթղթերի միավորների և կոմբինացիաների գումարը մեծ կամ հավասար են մրցակցի «վերցրած» միավորներից: Հակառակ դեպքում նա պարտվում է: Եթե տվյալ ձեռքում ղոզ վերցրած մասնակցի և հակառակորդի միավորները հավասար են իրար, օր.` (72+0)-(52+20), ապա տվյալ ձեռքը հաղթում է ղոզ վերցրած խաղացողը: Ընդհանուր խաղի միավորները հավասար լինելու (օր.՝ եթե խաղը 51–ից է, ապա 51-51 հաշվի) դեպքում խաղը շարունակվում է նույն տրամաբանությամբ այնքան ժամանակ, մինչև խաղացողներից մեկի ընդհանուր միավորների քանակը կգերազանցի հակառակորդի ընդհանուր միավորներին:

 

Բլոտ-ռեբլոտ՝ ղոզի «Թագավոր» և «Թագուհի» – 20 միավոր։

Թերզ՝ նույն երանգի 3 հաջորդական խաղաթղթեր (օր.՝ 9, 10, J կամ J, Q, K և այլն) – 20 միավոր։

50՝ նույն մաստի 4 հաջորդական խաղաթղթեր – 50 միավոր:

100՝ նույն մաստի 5 հաջորդական խաղաթղթեր – 100 միավոր:

4 թուղթ՝ բոլոր 4 մաստերի միևնույն արժեքն ունեցող խաղաթուղթը:

4 թուղթ կոմբինացիայի միավորները տարբերվում են կախված խաղաթղթերից՝

1. J – 200 միավոր 

2.  140 միավոր

3. – 110 միավոր

4. K, Q, 10 – 100 միավոր

Խաղի այս տարբերակում 7 և 8 խաղաքարերով կազմված «4 թուղթ» կոմբինացիաները հայտարարման ենթակա չեն («Բոյ»-ը ընտրված խաղերում նաև` 4 հատ 9-ը):

Եթե խաղացողն ունի ղոզի K և Q, ապա նա վաստակում է հավելյալ 20 միավոր (բլոտ-ռեբլոտ): Խաղացողը կարող է միաժամանակ ունենալ վերոնշյալ կոմբինացիաներից մի քանիսը, սակայն դրանք հաշվարկվում են այն դեպքում, եթե չեն խաչվում միմյանց: Խաղափուլի ընթացքում յուրաքանչյուր քայլից առաջ (նախքան խաղաթուղթը գցելը) կարելի է հայտարարել առկա կոմբինացիան: Հայտարարված կոմբինացիան մեծանալու դեպքում հնարավոր է հայտարարել ևս մեկ կոմբինացիա, իսկ արդեն հայտարարված մեծ կոմբինացիայից մեկ խաղաքար պակասելու դեպքում ավելի փոքր կոմբինացիա, որը մաս է կազմում արդեն իսկ հայտարարված կոմբինացիայի, հնարավոր չէ հայտարարել (օր.` եթե հայտարարվել է «թերզ» կոմբինացիա խաչից՝ 10, J, Q, ապա հետագայում նույն օյինի ժամանակ խաչի К բացվելու դեպքում հնարավոր է հայտարարել նաև «50» կոմբինացիա, իսկ հակառակը՝ խաչից 10, J, Q, K ունենալու դեպքում հնարավոր կլինի հայտարարել միայն «50» կոմբինացիան, հետագայում՝ նույն օյինի ժամանակ, խաչի 10 կամ K–ը նետելուց հետո հնարավոր չի հայտարարել ավելի փոքր կոմբինացիան՝ «Թերզը»):

Կոմբինացիաները հաշվարկվում են խաղացողի կողմից հայտարարելուց հետո: Հարկավոր է հայտարարել համապատասխան կոմբինացիայի մասին՝ նախքան կոմբինացիայի մաս կազմող խաղաթղթերից որևէ մեկով քայլ կատարելը: Կոմբինացիաները չհայտարարելու դեպքում միավորներ չեն հաշվարկվում: Խաղի ընթացքում խաղացողները կարող են ունենալ մի շարք կոմբինացիաներ, որոնց միավորները, հայտարարելու դեպքում, գումարվում են ընդհանուր հաշվին: Բաց Բլոտի պայմաններով երկու խաղացողների բոլոր կոմբինացիաները հաշվարկվում են անկախ հակառակորդի կոմբինացիայի մեծությունից:

 

 

6 ՔԱՐՏ ԲԼՈՏ

 

 

«Բլոտ» թղթախաղի այս տեսակը նախատեսված է 2 խաղացողի համար: Խաղն սկսվում է, երբ խաղացողներից մեկը ստեղծում է նոր խաղ կամ միանում արդեն իսկ ստեղծված խաղին: Կարելի է նաև դիտել այլ խաղացողների խաղը, եթե այն չի ստեղծվել որպես մասնավոր խաղ:

Պայմանները սահմանում է նոր խաղ ստեղծողը (խաղալ 1-ից, 3-ից, 5-ից, 7-ից, 9-ից, 11-ից կամ մինչև 51, 101 միավոր, խաղալ «4 թղթով» և 100-ով, կամ առանց դրանց, ինչպես նաև խաղարկվող գումարի չափը), իսկ ստեղծված խաղին միացողն ընդունում է այդ խաղի պայմանները: Սեղանը ստեղծողը ինքն է ընտրում, արդյո՞ք ցանկանում է խաղալ սեղանին միացող տվյալ մրցակցի հետ, թե ոչ: Խաղը սկսվում է միայն դրական պատասխանի դեպքում: Խաղին մասնակցում են բոլոր երանգների (այսուհետ՝ մաստ) խաղաթղթերը՝ 9, 10, J, Q, K, A: Ամեն խաղափուլի սկզբում խաղացողներին բաժանվում է 3-ական խաղաթուղթ, որից հետո խաղացողները որոշում են հաղթաթղթի (ղոզի) մաստը (ներկայացված է ստորև): Ղոզն ընտրելուց հետո բաժանվում է ևս 3-ական խաղաթուղթ: Ղոզի ընտրողին տրվում է 3 խաղաթուղթ՝ ներառյալ իր ընտրած ղոզի խաղաթուղթը:

Ղոզի ընտրության առաջարկը կատարվում է պատահականության սկզբունքով՝ անկախ այն հանգամանքից, թե որ խաղացողն է ստեղծել սեղանը: Եթե նա ընտրում է առաջարկվող ղոզը, ապա խաղը սկսվում է նրանից, իսկ եթե ոչ՝ ընտրության հնարավորությունն անցնում է հակառակորդին: Վերջինիս կողմից խաղաթուղթ վերցնելու դեպքում, այն դառնում է խաղի ղոզ: Իսկ առաջին քայլը կատարում է այն խաղացողը, ով առաջինը ստացել էր ղոզ ընտրելու հնարավորություն: Հակառակ դեպքում ընտրության հնարավորությունը ևս մեկ անգամ անցնում է առաջին խաղացողին, և համակարգն ինքն է առաջարկում ղոզ ընտրել մնացած 3 մաստերից կամ ընտրել բոյը (եթե խաղը ստեղծվել է բոյի հնարավորությամբ): Խաղը սկսվում է, երբ առաջին խաղացողը ընտրում է ղոզ առաջարկված խաղաթղթերից, հակառակ դեպքում 2-րդ խաղացողը պարտավորվում է ընտրել այդ 3 մաստերից որևիցե մեկը կամ բոյը (եթե խաղը ստեղծվել է բոյի հնարավորությամբ): Այս դեպքում ևս խաղը սկսվում է առաջին խաղացողից: Եթե առաջարկվող ղոզը J է, և առաջին խաղացողը համակարգի կողմից կատարված առաջին հարցումից հետո չի վերցնում այն, ապա 2-րդ խաղացողը պարտավոր է վերցնել:

 

Խաղաթղթերի արժեքները

 

Խաղաթուղթ

Սովորական մաստի միավոր

Ղոզի մաստի միավոր

Բոյով խաղում միավոր

A

11

11

19

10

10

10

10

K

4

4

4

Q

3

3

3

J

2

20

2

9

0

14

0

 

Յուրաքանչյուր ղոզ ավելի բարձր է յուրաքանչյուր սովորական խաղաթղթից: Առաջին քայլ կատարողն իրավունք ունի խաղալ ցանկացած խաղաթուղթ, իսկ մյուս խաղացողը պետք է պատասխանի հետևյալ կանոնների համաձայն.

1․ Եթե խաղը սկսողը խաղացել է սովորական խաղաթղթով, իսկ հակառակորդն ունի նույն մաստի խաղաթուղթ, ապա նա պետք է պատասխանի այդ մաստի խաղաթղթով:

2․ Եթե խաղը սկսողը խաղացել է սովորական խաղաթղթով, իսկ մրցակիցը չունի այդ մաստի խաղաթուղթ, բայց ունի ղոզ, ապա նա պետք է պատասխանի ղոզով: Ղոզ չունենալու դեպքում հնարավոր է խաղալ ցանկացած խաղաթղթով:

3․ Եթե խաղը սկսողը խաղացել է ղոզով, իսկ հակառակորդն ունի ավելի մեծ ղոզ, ապա նա պարտավոր է խաղալ ավելի մեծ ղոզով: Ավելի մեծ ղոզ չունենալու, սակայն որևէ ղոզ ունենալու դեպքում նա պետք է խաղա բացառապես ղոզով: Ղոզ չունենալու դեպքում նա կարող է խաղալ ցանկացած խաղաթղթով:

Յուրաքանչյուր խաղափուլից հետո հաշվարկվում են խաղացողների հաղթած խաղաթղթերը՝ ըստ միավորների և ունեցած կոմբինացիաների:

Բոլոր խաղաթղթերի գումարը կազմում է 152 միավոր, որից բացի ևս 10 միավոր գումարվում է վերջին ձեռքը «վերցրած» (տարած) խաղացողի միավորներին: Եթե խաղացողներից մեկը վերցնում (տանում) է հակառակորդի բոլոր խաղաթղթերը, դա նշանակում է, որ նա հակառակորդին «կապուտ» է արել, և նրա 162 միավորին ավելանում է ևս 50 միավոր:

Ղոզն ընտրած խաղացողը հաղթում է այն դեպքում, երբ նրա «վերցրած» խաղաթղթերի միավորների և կոմբինացիաների գումարը մեծ կամ հավասար են մրցակցի «վերցրած» միավորներից: Հակառակ դեպքում նա պարտվում է: Եթե տվյալ ձեռքում ղոզ վերցրած մասնակցի և հակառակորդի միավորները հավասար են իրար, օր.` (72+0)-(52+20), ապա տվյալ ձեռքը հաղթում է ղոզ վերցրած խաղացողը: Ընդհանուր խաղի միավորները հավասար լինելու (օր.՝ եթե խաղը 51–ից է, ապա 51-51 հաշվի դեպքում) դեպքում խաղը շարունակվում է նույն տրամաբանությամբ այնքան ժամանակ, մինչև խաղացողներից մեկի ընդհանուր միավորների քանակը կգերազանցի հակառակորդի ընդհանուր միավորներին:

 

Լրացուցիչ միավորներ բերում են հետևյալ կոմբինացիաները

 

Բլոտ՝ ղոզի «Թագավոր» և «Թագուհի»  20 միավոր

Թերզ` նույն մաստի 3 հաջորդական խաղաթղթեր (օր.՝ 9, 10, J կամ J, Q, K և այլն ) – 20  միավոր

50` նույն մաստի 4 հաջորդական խաղաթղթեր  50 միավոր

100` նույն մաստի 5 հաջորդական  խաղաթղթեր  100 միավոր

4 թուղթ՝ բոլոր 4 մաստերի միևնույն արժեքն ունեցող խաղաթուղթը

 

ԽԱՂԱՔԱՐՏԵՐԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ՂՈԶՈՎ ԵՎ ԲՈՅՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

Այս դեպքում, կախված խաղաթղթերից և ղոզի ընտրությունից, միավորները տարբեր են`

 

 Խաղաթուղթ

Ղոզով խաղի դեպքում

Բոյով խաղի դեպքում

A

11

19

K, Q, 10

10

10

J

20

10

9

14

0

 

Եթե խաղացողն ունի ղոզի K և Q, ապա նա վաստակում է հավելյալ 20 միավոր (բլոտ-ռեբլոտ): Մասնակիցը կարող է միաժամանակ ունենալ վերոնշյալ կոմբինացիաներից մի քանիսը, սակայն դրանք հաշվարկվում են այն դեպքում, եթե չեն խաչվում միմյանց:

Եթե խաղացողն ունի կոմբինացիա, նա պետք է նախապես (մինչև առաջին խաղափուլը սկսելը) հայտարարի դրա մասին՝ սեղմելով համապատասխան կոճակը: Երկրորդ քայլից առաջ խաղացողը պարտավոր է ցույց տալ կոմբինացիան, հակառակ դեպքում այն չի հաշվարկվի որպես միավոր: Հաշվարկվում է այն խաղացողի կոմբինացիան, որը կլինի ամենաբարձրը:

Բարձր կոմբինացիաները նվազման կարգով` 4 թուղթ, 100, 50, թերզ:

Այն դեպքում, երբ խաղացողներից երկուսն էլ ունեն միևնույն կոմբինացիան, անցնում է այն խաղացողի կոմբինացիան, որի «բոյն» ավելի մեծ է: «Բոյ» համարվում է տվյալ կոմբինացիայի ամենամեծ խաղաթուղթը (օր.՝ J, Q, K – այս թերզի մեջ «բոյը» համարվում է K): Եթե երկու խաղացողների «բոյերը» նույնն են, անցնում է ղոզից բաղկացած կոմբինացիան, իսկ եթե խաղացողներից ոչ ոք չունի ղոզ պարունակող կոմբինացիա, հաշվարկվում է այն խաղացողի կոմբինացիան, որն առաջինը կսկսի խաղը: 4 թղթի դեպքում «բոյերն» ունեն հետևյալ հերթականությունը նվազման կարգով`

1. Ղոզով խաղի դեպքում՝ J, 9, A, 10, K, Q:

2. Բոյով խաղի դեպքում՝ A, 10, K, Q, J:

3. Մյուս կոմբինացիաների համար` A, K, Q, J, 10, 9:

Եթե խաղացողը մոռանում է ցույց տալ իր կոմբինացիան, ապա հակառակորդը կարող է ցույց տալ իր կոմբինացիան հաջորդ քայլից առաջ:

 

 

12.12.1. ՆԱՐԴԻ

 

 

Նարդին խաղ է, որը նախատեսված է 2 խաղացողի համար: Կազմակերպիչն այս խաղի վրա խաղադրույքներ չի ընդունում, այլ իր կողմից այս խաղի համար տրամադրված միջավայրի դիմաց գանձում է միջնորդավճար (ռեյք):

Ռեյքը սահմանվում է 4%, որը ծրագիրն ավտոմատ գանձում է միմյանց դեմ խաղացող 2 մրցակիցների խաղադրույքներից գոյացած շահումային ֆոնդից (սա չի առնչվում մրցաշարերին):

Կազմակերպիչն իր խաղացողներին հնարավորություն է տալիս խաղալու 7 տեսակ նարդի՝ կարճ, հայկական, երկար, բլից, պիոներ, հիպեր, նակ: Խաղը սկսվում է, երբ խաղացողներից մեկը ստեղծում է նոր խաղ կամ միանում արդեն իսկ ստեղծված խաղին: Կարելի է նաև դիտել այլ խաղացողների խաղը, սակայն եթե այն ստեղծվել է որպես մասնավոր խաղ, այդ հնարավորությունը բացակայում է:

Նոր խաղ (սեղան) ստեղծողը սահմանում է պայմանները՝ խաղի հաշիվը (1–ից, 3–ից, 5–ից, 7–ից, 9–ից, 11–ից, 51-ից, 101–ից), ընդհանուր խաղի ժամանակը (2ր, 3ր, 4ր, 5ր, 6ր), քայլի ժամանակը (3վ, 5վ, 10վ, 20վ, 30վ), լրացուցիչ հնարավորությունները (Դավե (խորանարդ), Կոքս, Բիվեր, Յակոբիի կանոն, զարերը կրկին նետել), ինչպես նաև խաղարկվող գումարի չափը, իսկ ստեղծված խաղին միացողն ընդունում է այդ խաղի պայմանները: Սեղանը ստեղծողն ինքն է ընտրում` արդյոք ցանկանում է խաղալ սեղանին միացող տվյալ մրցակցի հետ, թե ոչ: Խաղը սկսվում է միայն դրական պատասխանի դեպքում:

Մեկ խաղացողը կարող է միաժամանակ խաղալ 1-3 սեղանների վրա: Խաղի սկզբում ավտոմատ կերպով նետվում են զառերը, և այն խաղացողը, ում մոտ ընկնում է ավելի բարձր թիվ, կատարում է առաջին քայլը: Դրանից հետո քայլերը խաղացողների կողմից կատարվում են հաջորդաբար:

 

Լրացուցիչ կանոններ

 

1. Դավե (խորանարդը). նարդու յուրաքանչյուր խաղ սկսվում է մեկ միավոր դրույքով: Սակայն արդեն խաղի ընթացքում խաղացողներից մեկը կարող է առաջարկել դավե (այսինքն՝ կրկնապատկել հաշիվը): Խաղացողը կարող է առաջարկել դավե միայն իր քայլից առաջ՝ նախքան զառերը նետելը: Եթե այն խաղացողը, ում առաջարկել են կրկնապատկել հաշիվը, չի ընդունում այդ առաջարկը, ապա տվյալ խաղն ավարտվում է, և նա պարտվում է մեկ միավոր: Իսկ եթե նա ընդունում է դավեն, խաղը շարունակվում է արդեն կրկնապատկված հաշվով: Դավե (խորանարդը) անցնում է դավեն ընդունած խաղացողին, ով այժմ նույնպես կարող է կրկնապատկել հաշիվը: Միևնույն խաղում հաշվի պատասխան կրկնապատկումը կոչվում է բիվեր: Եթե խաղացողն այդ ժամանակ հանձնվում է, ապա նա պարտվում է այնքան միավոր, որքան խաղարկվում էր ռեդաբլից առաջ: Իսկ եթե նա ընդունում է ռեդաբլը, դավե (խորանարդը) անցնում է նրան, և խաղը շարունակվում է ևս մեկ անգամ կրկնապատկված հաշվով: Ռեդաբլների քանակի սահմանափակում չկա: 

2. Բիվեր. եթե խաղացողին հայտարարում են դավե (խորանարդը), նա կարող է հայտարարել պատասխան ռեդաբլ՝ բիվեր, այս դեպքում դավե (խորանարդը) մնում է տվյալ խաղացողի մոտ: Դավե հայտարարած խաղացողը կարող է ընդունել այդ բիվերը կամ հրաժարվել նրանից:

3. Յակոբիի կանոն. Մարսը և կոքսը հաշվարկվում են որպես մեկ միավոր այն դեպքում, եթե խաղացողներից ոչ մեկը խաղի ընթացքում դավե (խորանարդը) չի հայտարարել: Այս կանոնն արագացնում է խաղը, քանի որ վերացնում է այն իրավիճակները, երբ խաղացողը դավե չի հայտարարում՝ ձգտելով խաղն ավարտել մարսով:

4. Քրոուֆորդի կանոն․ Քրոուֆորդի կանոնի համաձայն, եթե մի քանի խաղերի ընթացքում (այսինքն՝ ամբողջ խաղում) խաղացողներից մեկին հաղթելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը մեկ միավոր, ապա հաջորդ խաղում դավե (խորանարդը) հասանելի չէ (միայն մեկ խաղում): 

Օրինակ. ենթադրենք, 2 խաղացող խաղում են մինչև 7 միավոր: Եթե հաշիվը 6-2 է, ապա հաջորդ խաղում դավե (խորանարդը) հասանելի չէ։ Սակայն, եթե հետ մնացող խաղացողը հաղթում է, հաշիվը դառնում է 6-3, իսկ հաջորդ խաղում դավե (խորանարդը) կրկին հասանելի է դառնում։ 

5. Մարս և Կոքս. եթե պարտված խաղացողը հասցրել է խաղատախտակի վրայից հանել գոնե մեկ խաղաքար, ապա նա պարտվում է այնքան միավոր, որքան ցույց է տալիս դավե (խորանարդը) (եթե խաղացողներից ոչ մեկը դավե (խորանարդը) չի առաջարկել, ապա մեկ միավոր): Սակայն եթե պարտված խաղացողը չի հասցրել խաղատախտակի վրայից հանել ոչ մի խաղաքար, ապա նա պարտվում է մարսով և կորցնում կրկնապատկված թվով միավորներ: Ավելին, եթե պարտված խաղացողը չի հասցրել խաղատախտակի վրայից հանել ոչ մի խաղաքար, և նրա խաղաքարերից մեկը կամ մի քանիսը մնացել են պատի վրա կամ մրցակցի տան մեջ, ապա նա պարտվում է կոքսով և կորցնում եռապատկված թվով միավորներ:  

 

«Զառերը կրկին նետել» ֆունկցիան Նարդու սեղաններում

 

«Զառերը կրկին նետել» ֆունկցիան հասանելի է Նարդու բոլոր տեսակներում (կարճ, հայկական, երկար, բլից, պիոներ, հիպեր, նակ) սեղան ստեղծելու ժամանակ:

Այս ֆունկցիայի շնորհիվ խաղացողը հնարավորություն ունի խաղի ցանկացած պահի կրկին նետել իր նետած զառերից մեկը կամ երկուսն էլ:

Նարդիում սեղան ստեղծելիս խաղացողն է ընտրում՝ արդյոք ցանկանում է ակտիվացնել «Զառերը կրկին նետել» ֆունկցիան, թե ոչ, և եթե այո, ապա ընտրում է՝ իր նետած զառերից քանիսն է ցանկանում կրկին նետել խաղի ընթացքում՝ մեկը, թե երկուսն էլ: Երկու տարբերակները միասին հնարավոր չէ ընտրել:

1 կամ 2 զառերը կրկին նետելու տարբերակն ընտրելուց հետո խաղացողն ընտրում է, թե քանի անգամ է ցանկանում զառ նետել 1 խաղափուլի (օյինի) ընթացքում:

Նետած զառը կամ զառերը կրկին նետելու դեպքում նոր զառերը նետվում են համակարգի կողմից պատահականության սկզբունքով: Զառերի յուրաքանչյուր կրկին նետելուց հետո համակարգը խաղացողի խաղային հաշվից կգանձի կատարած խաղադրույքի 10%–ի (1 զառ կրկին նետելու դեպքում) կամ 5%–ի (2 զառերն էլ կրկին նետելու դեպքում) չափով գումար:

Օրինակ՝ եթե խաղացողը ստեղծում է 100 դրամ խաղադրույքով սեղան կամ միանում այդպիսի սեղանի, ապա 1 զառը կրկին նետելու դեպքում խաղացողի խաղային հաշվից կգանձվի 10 դրամ, իսկ 2 զառերը կրկին նետելու դեպքում՝ 5 դրամ:

 

Ինչպես զառերը կրկին նետել

 

Խաղի ընթացքում խաղացողը կարող է փոխել իր նետած զառերը՝ սեղմելով «Զառերը կրկին նետել» կոճակը։ 1 զառ կրկին նետելու դեպքում խաղացողին կառաջարկվի ընտրել այն զառը, որը ցանկանում է կրկին նետել, որից հետո խաղացողը պետք է հաստատի իր ընտրությունը։ 2 զառերն էլ կրկին նետելու դեպքում խաղացողը պետք է պարզապես սեղմի «Զառերը կրկին նետել» կոճակը և հաստատի:

 

 

ԿԱՐՃ ՆԱՐԴԻ 

 

 

Խաղի կանոնները

 

Կարճ նարդին երկու խաղացողի համար նախատեսված խաղ է: Խաղատախտակը բաղկացած է 24 եռանկյուններից, որոնք կոչվում են կետեր: Եռանկյունները կազմում են չորս տարբեր խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է վեց եռանկյունից: Այդ խմբերի անվանումներն են՝ Իմ տուն, Քո տուն: Իմ Տունն ու Քո տունը միմյանցից բաժանվում են պատի միջոցով:

 

 

Նկար 1. Խաղաքարերի սկզբնական դիրքավորումը խաղատախտակի վրա:

 

Յուրաքանչյուր խաղացող ունի 15 խաղաքար: Խաղացողների խաղաքարերի գույները տարբեր են, հիմնականում՝ սև և սպիտակ: Խաղաքարերի սկզբնական դիրքավորումն այսպիսին է՝ յուրաքանչյուր խաղացող ունի 2 խաղաքար 24-րդ կետում, 5 խաղաքար 13-րդ կետում, 3 խաղաքար 8-րդ կետում և 5 խաղաքար 6-րդ կետում (տես Նկար 1): Խաղում օգտագործվում է 1, 2, 3, 4, 5 և 6 թվերով նշված երկու զառ, որոնք անհրաժեշտ են քայլերը որոշելու համար, ինչպես նաև դավե (խորանարդ), որն անհրաժեշտ է խաղի հաշիվը կրկնապատկելու համար:

Կոքսը և դավե (խորանարդ)-ը Կարճ նարդիում պարտադիր պայման է:

 

 

Խաղի նպատակը

 

Խաղի նպատակն է՝ բոլոր խաղաքարերը տեղափոխել «Իմ տուն» և հանել դրանք խաղատախտակի վրայից: Հաղթող է ճանաչվում այն խաղացողը, ով առաջինը կհանի իր բոլոր խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից:  

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Arm/01.jpg

 

Նկար 2. Սպիտակ քարերի շարժման ուղղությունը: Մրցակցի քարերը շարժվում են հակառակ ուղղությամբ:

 

 

Խաղաքարերի քայլերը

 

Խաղից առաջ խաղացողները մեկական զառ են նետում՝ այդպիսով որոշելով, թե նրանցից ով է կատարելու առաջին քայլը և ինչ թվեր է օգտագործելու դրա համար: Եթե խաղացողների նետած զառերի թվերը նույնն են լինում, ապա նրանք նորից են զառ նետում, և այդպես այնքան ժամանակ, քանի դեռ զառերի վրայի թվերը տարբեր չլինեն: Այն խաղացողը, ում նետած զառի վրայի թիվն ավելի մեծ է լինում, առաջինն է քայլ կատարում և դա անում է ըստ երկու զառերի վրայի թվերի: Առաջին քայլից հետո խաղացողները հերթով նետում են երկու զառերը և քայլեր կատարում ըստ զառերի վրայի թվերի:   

Նետած յուրաքանչյուր զառի վրայի թիվը ցույց է տալիս, թե քանի կետով խաղացողը պետք է տեղաշարժի իր խաղաքարերը: Քայլի ժամանակ գործում են հետևյալ կանոնները՝

1. Խաղաքարը կարող է տեղաշարժվել միայն բաց կետի վրա, այսինքն՝ այնպիսի կետի, որը զբաղված չէ մրցակցի երկու կամ ավելի խաղաքարերով:

2. Զառերի վրայի թվերը առանձին քայլեր են նշանակում: Այսպես, եթե ընկել են 5 և 3 թվերը, ապա խաղացողը կարող է մի խաղաքարը տեղաշարժել 3 կետով, իսկ մյուսը՝ 5 կետով, ինչպես նաև կարող է մի խաղաքարը տեղաշարժել 8 (5 + 3) կետով, բայց միայն այն դեպքում, եթե միջանկյալ կետը, այսինքն՝ այն կետը, որը գտնվում է 5 կամ 3 կետի հեռավորության վրա, նույնպես բաց է (տես Նկար 2 և Նկար 3):

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Arm/03.jpg

 

Նկար 3. Քայլ կատարելու երկու տարբեր եղանակներ թվերը ընկնելու դեպքում:

 

3. Եթե կրկնակի թվեր (դուբլ) են ընկել, ապա խաղացողը կատարում է չորս քայլ՝ երկուական քայլ ամեն զառի թվի համար: Այսպես, եթե ընկել է 6-6, ապա խաղացողը պետք է կատարի չորս քայլ՝ յուրաքանչյուրը 6 արժողությամբ:

4. Խաղացողը պետք է օգտագործի զառերի վրայի երկու թվերն էլ (դուբլի դեպքում բոլոր չորս թվերը), եթե դա թույլատրվում է կանոններով: Եթե հնարավոր է խաղալ ընկած երկու թվերից միայն մեկով, ապա խաղացողը պետք է քայլ կատարի այդ թվին համապատասխան: Այն դեպքում, եթե հնարավոր է խաղալ ընկած երկու թվերից յուրաքանչյուրով առանձին-առանձին, բայց հնարավոր չէ խաղալ երկու թվերով միասին, խաղացողը պետք է քայլ կատարի ավելի մեծ թվին համապատասխան: Իսկ եթե քայլ կատարելու հնարավորություն ընդհանրապես չկա, նա բաց է թողնում իր քայլը: Դուբլի դեպքում խաղացողը պետք է կատարի այնքան քայլեր, որքան հնարավոր է:

 

Խաղի հաշիվը

 

Իրավիճակը, երբ պարտվողը կարողացել է հանել գոնե մեկ խաղաքար, կոչվում է «օին» պարտություն (0-1):

Իրավիճակը, երբ մի խաղացողը հանել է իր բոլոր խաղաքարերը, իսկ մյուսը դեռ ոչ մի հատ չի հանել, կոչվում է «մարս» դնել (0-2):

    

 

Ինչպես խփել խաղաքարը

 

Այն կետը, որը զբաղված է միայն մեկ խաղաքարով, կոչվում է բլոտ: Եթե հակառակ գույնի խաղաքարը կանգնի այդ կետի վրա, այնտեղ գտնվող խաղաքարը համարվում է խփված և տեղափոխվում է պատի վրա: Երբ մեկ կամ մի քանի խաղաքար գտնվում են պատի վրա, խաղացողը պետք է քայլեր կատարի առաջին հերթին նրանցով՝ սկսելով մրցակցի տնից: Պատի վրա գտնվող խաղաքարը տեղաշարժվում է դեպի ընկած թվին համապատասխանող կետը, բայց միայն այն դեպքում, եթե այդ կետը զբաղված չէ մրցակցի երկու կամ ավելի խաղաքարերով (տես Նկար 4):  

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Arm/04.jpg

 

Նկար 4. Եթե ընկել է 6 և 4, բայց խաղաքարերից մեկը գտնվում է պատի վրա, ապա խաղացողը պետք է

տեղափոխի այդ քարը մրցակցի տան 4-րդ կետը, քանի որ 6-րդ կետը զբաղված է խաղաքարերով:

 

 

Եթե ընկած թվերին համապատասխանող երկու կետերն էլ զբաղված են, ապա խաղացողը բաց է թողնում իր քայլը: Եթե խաղացողը կարող է խաղալ իր խաղաքարերից մի քանիսով, բայց ոչ բոլորով, նա պետք է կատարի բոլոր հնարավոր տեղաշարժերը և ապա բաց թողնի քայլի մնացած մասը: Բոլոր խաղաքարերը պատի վրայից հեռացնելուց հետո կարելի է տեղաշարժել ցանկացած խաղաքար: 

 

 

Ինչպես հանել խաղաքարերը

 

Երբ խաղացողն իր բոլոր 15 խաղաքարերը բերում է իր տուն, նա կարող է սկսել դրանք հանել խաղատախտակի վրայից: Դա տեղի է ունենում հետևյալ կերպ՝ նետում են զառերը և խաղատախտակի վրայից հանում այն խաղաքարերը, որոնք գտնվում են ընկած թվերին համապատասխանող կետերում (տես Նկար 5): Օրինակ՝ եթե ընկել է 6 թիվը, կարելի է հանել 6-րդ կետում գտնվող խաղաքար: Իսկ զույգ զառ նետելու դեպքում խաղաքարերը հանվում են 4 անգամ նետված թվով, օրինակ` 6:6 զառերի դեպքում կարող է հանել 4 հատ 6 թվով խաղաքարերը:

Եթե ընկած թվին համապատասխանող կետում ոչ մի խաղաքար չկա, խաղացողին թույլատրվում է տեղաշարժել ընկած թվից ավելի մեծ թվի համապատասխանող կետում գտնվող խաղաքարերը: Եթե խաղացողը կարող է կատարել այլ քայլեր, նա պարտավոր չէ հանել խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից:

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Arm/05.jpg

 

Նկար 5. Ընկել է 6 և 4, հանվում է երկու խաղաքար:

 

Խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից հանելիս խաղացողի բոլոր խաղաքարերը պետք է գտնվեն նրա տան մեջ: Եթե այդ ընթացքում խաղացողի խաղաքարերից որևէ մեկը խփվի, նա պետք է այդ խաղաքարը հետ բերի իր տուն, և միայն դրանից հետո նա կարող է շարունակել հանել խաղաքարերը: Նա, ով առաջինը հանի իր բոլոր խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից, հաղթում է տվյալ խաղում:

 

Հայկական, Նակ  և Հիպեր նարդու տեսակների համար գործում են Կարճ նարդու կանոնները, բացառությամբ ներքոնշյալ կետերի՝

1. Հայկական նարդի: Եթե խաղացողը խփում է մրցակցի տան մեջ գտնվող ազատ խաղաքարը, ապա նա չի կարող շարունակել իր քայլը նույն խաղաքարով, իսկ դավե (խորանարդ) Հայկական նարդիում չի կիրառվում:

2. Նակ և Հիպեր նարդու տեսակները տարբերվում են միայն խաղաքարերի սկզբնական դիրքավորմամբ. տե՛ս Նկար 6 (Նակ) և Նկար 7 (Հիպեր):

Կոքսը Հիպեր և Նակ նարդիում կիրառվում է միայն որպես ձևաչափի պայման․ եթե խաղացողը սեղան ստեղծելուց չի նշել կոքս, ապա տվյալ հնարավորությունը խաղում չի կիրառվում:

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Arm/07.jpg

 

Նկար 6. Նակ նարդի՝ Խաղաքարերի սկզբնական դիրքավորումը խաղատախտակի վրա:

 

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Arm/06.jpg

 

Նկար 7. Հիպեր նարդի՝ Խաղաքարերի սկզբնական դիրքավորումը խաղատախտակի վրա:

 

 

 

ԵՐԿԱՐ ՆԱՐԴԻ

 

 

Խաղի կանոնները

 

Սկզբնական դիրք

 

Երկար նարդին երկու խաղացողի համար նախատեսված խաղ է: Խաղն ընթանում է հատուկ խաղատախտակի վրա, որը բաժանված է երկու մասի (աջ և ձախ): Յուրաքանչյուր խաղացող ունի 15 խաղաքար, որոնք շարվում են դաշտի իր կեսի վրա` աջ կողմի երկայնքով (տես Նկար 1): Խաղացողների խաղաքարերի գույները տարբեր են, հիմնականում` սև և սպիտակ: Խաղում օգտագործվում է 1, 2, 3, 4, 5 և 6 թվերով նշված երկու զառ, որոնք անհրաժեշտ են քայլերը որոշելու համար:

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Backgammon%20Long/01.jpg

 

Նկար 1. Խաղաքարերի սկզբնական դասավորությունը

 

 

Խաղադաշտում խաղաքարերի սկզբնական դասավորությունը (24-րդ և 12-րդ կետերը) կոչվում է «գլուխ», քայլը այդ դիրքից` «քայլ գլխից» («գլխից վերցնել»):

Մի «քայլ գլխից»-ի ժամանակ կարելի է միայն մեկ խաղաքար վերցնել:

Խաղից առաջ խաղացողները մեկական զառ են նետում՝ այդպիսով որոշելով, թե նրանցից ով է կատարելու առաջին քայլը և ինչ թվեր է օգտագործելու դրա համար: Եթե խաղացողների նետած զառերի թվերը նույնն են լինում, ապա նրանք նորից են զառ նետում, և այդպես այնքան ժամանակ, քանի դեռ զառերի վրայի թվերը տարբեր չլինեն: Այն խաղացողը, ում նետած զառի վրայի թիվն ավելի մեծ է լինում, առաջինն է քայլ կատարում և դա անում է ըստ երկու զառերի վրայի թվերի: Առաջին քայլից հետո խաղացողները հերթով նետում են երկու զառերը և քայլեր կատարում ըստ զառերի թվերի:

 

 

Խաղի իմաստը

 

Խաղացողը պետք է բոլոր խաղաքարերով շրջան կատարի (ժամացույցի սլաքին հակառակ), մտնի «տուն» և «հանի» այդ խաղաքարերն ավելի շուտ, քան դա կանի մրցակիցը: Յուրաքանչյուր խաղացողի համար «տուն» է համարվում խաղադաշտի վերջին քառորդ մասը, որը սկսվում է «գլխից»՝ 18 կետից:

Երբ խաղացողն իր բոլոր 15 խաղաքարերը բերում է «տուն», նա կարող է սկսել դրանք հանել խաղատախտակի վրայից: Հաղթող է ճանաչվում այն խաղացողը, ով առաջինը կհանի իր բոլոր խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից:

 

 

Խաղաքարերի քայլերը

 

Խաղացողը միաժամանակ 2 զառ է նետում:

Նետելուց հետո խաղացողը խաղաքարերից որևէ մեկն առաջ է տանում զառի ցույց տված թվին համապատասխան քանակի կետերով, ապա առաջ է տանում ցանկացած այլ խաղաքար` երկրորդ զառի թվին համապատասխան կետով:

Այսինքն, եթե մի զառը «երեք» է ցույց տալիս, իսկ մուսը` «հինգ», ապա, համապատասխանաբար, մի խաղաքարը պետք է երեք քայլ առաջ տանել, մյուսը` հինգ քայլ: Այս դեպքում կարելի է նաև նույն խաղաքարը տանել ութ քայլ առաջ (տես Նկար 2):  

Թե որ քայլն առաջինը կանի խաղացողը` ընկած թվերից ավելի մեծը, թե փոքրը, նշանակություն չունի:

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Backgammon%20Long/03.jpg

 

Նկար 2

 

 

Վերոնշյալ կանոնի բացառություն է խաղի առաջին նետումը:

Եթե մի խաղաքարը, որը կարելի է միայն դուրս բերել գլխից, չի անցնում, կարելի է դուրս բերել երկրորդը:

Խաղացողն ունի ընդամենը երեք այդպիսի նետում`

վեց-վեց (6:6) 

չորս-չորս (4:4) 

երեք-երեք (3:3)

Տվյալ իրավիճակում հնարավոր չէ մեկ խաղաքարով անցնել ամբողջ քայլը, քանի որ գլխին կանգնած հակառակորդի քարերը խանգարում են: Եթե այս համադրություններից մեկն ընկնի, ապա խաղացողը կարող է գլխից երկու խաղաքար դուրս բերել:

Բացառություն․ սպիտակների առաջին 5։5, իսկ սևերի՝ հաջորդող 4։4 նետման դեպքում, վերջիններս հանում են երկու խաղաքար գլխից, քանի որ, անկախ ստեղծված իրավիճակից, 4։4 կոմբինացիայի դեպքում սևերը գլխից հանում են երկու խաղաքար:

Չի թույլատրվում մեկ զառի քայլերի թիվը բաժանել երկու խաղաքարերի միջև, հետո բաժանել հաջորդը: Այսինքն, եթե ընկել է հինգ-չորս, չի թույլատրվում նախ մի խաղաքարով երկու քայլ անել, մյուսով` երեք (այսինքն, այսպես մաս-մաս խաղալ հինգը) և հետո նույն կերպ խաղալ չորսը:

Եթե երկու զառերը բերում են հավասար քանակի միավորներ (դուբլ, գոշ), ապա խաղացողը պետք է խաղա նետված մեկ զառի միավորը չորս անգամ:

Արգելվում է արգելափակել մրցակցի քայլերը` կառուցելով կամուրջ/պատնեշ` բաղկացած վեց խաղաքարից, եթե այդ պատնեշից հետո մրցակիցը խաղաքար չունի (տես Նկար  3):

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Backgammon%20Long/04.jpg

 

Նկար 3

 

 

Չի արգելվում կառուցել պատնեշ 6 խաղաքարով, բայց չի կարելի արգելափակել հակառակորդի բոլոր 15 խաղաքարերը: Դուք ունեք պատնեշ կառուցելու իրավունք միայն այն դեպքում, եթե պատնեշի առջևում հակառակորդն ունի առնվազն մեկ խաղաքար:

Եթե մրցակցի խաղաքարերը զբաղեցնում են մի խաղաքարի դիմացի վեց վանդակները, ապա այդ խաղաքարն արգելափակված է:

Եթե խաղաքարերն այնպես են փակված, որ խաղացողը չի կարող կատարել զառի բերած միավորների քանակին համապատասխան ոչ մի քայլ, (խաղաքարերը «չեն քայլում»), խաղացողի միավորները կորում են, իսկ խաղաքարերը տեղից չեն շարժվում:

Մեկ կետում թույլատրվում է կամայական քանակի խաղաքարեր տեղադրել: Հակառակորդի զբաղեցրած վանդակում խաղաքար դնել չի կարելի: Եթե խաղաքարն ընկնում է զբաղված կետին, ասում են, որ այն «չի քայլում»:

Եթե խաղացողը հնարավորություն ունի մի զառի բերած քանակով քայլ անել, սակայն մյուս զառի բերած քայլն անհնար է, ապա նա միայն առաջին քայլն է անում: Մյուսի միավորները կորում են, քանի որ քայլը չի կատարվում:

Եթե խաղացողը հնարավորություն ունի ամբողջական քայլ կատարելու, նա իրավունք չունի այդ քայլը կրճատելու, նույնիսկ եթե դա իր շահերից է բխում:

Այսինքն, եթե խաղացողին երեքն է ձեռնտու, բայց ընկել է վեց, ապա պետք է վեց կետ քայլել: Եթե զառն այնպես է ընկել, որ խաղացողը կարող է երկու քայլերից միայն մեկն անել, ապա նա պարտավոր է կատարել ավելի երկար քայլը, իսկ փոքր միավորը կորում է:

«Հանել» նշանակում է այնպիսի քայլ անել, որ խաղաքարը դաշտից դուրս հայտնվի: Խաղաքարերը կարելի է «հանել» միայն այն բանից հետո, երբ բոլոր խաղաքարերը «տուն» են բերվել:

Երբ խաղացողն իր բոլոր 15 խաղաքարերը բերում է «տուն», նա կարող է սկսել դրանք հանել խաղատախտակի վրայից: Դա տեղի է ունենում հետևյալ կերպ՝ նետում են զառերը և խաղատախտակի վրայից հանում այն խաղաքարերը, որոնք գտնվում են ընկած թվերին համապատասխանող կետերում: Օրինակ՝ եթե ընկել է 6 թիվը, կարելի է հանել 6-րդ կետում գտնվող խաղաքար: Իսկ զույգ զառ նետելու դեպքում խաղաքարերը հանվում են 4 անգամ նետված թվով, օրինակ` 6:6 զառերի դեպքում կարող է հանել 4 հատ 6 թվով խաղաքարերը:

Եթե ընկած թվին համապատասխանող կետում ոչ մի խաղաքար չկա, խաղացողին թույլատրվում է տեղաշարժել ընկած թվից ավելի մեծ թվի համապատասխանող կետում գտնվող խաղաքարերը: Եթե խաղացողը կարող է կատարել այլ քայլեր, նա պարտավոր չէ հանել խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից:  

 

Խաղի հաշիվը

 

Իրավիճակը, երբ պարտվողը կարողացել է հանել գոնե մեկ քար, կոչվում է «օին» պարտություն (0-1):

Իրավիճակը, երբ մի խաղացողը հանել է իր բոլոր խաղաքարերը, իսկ մյուսը դեռ ոչ մի հատ չի հանել, կոչվում է «մարս» դնել (0-2):

 

 

ՊԻՈՆԵՐ 

 

 

Պիոները նարդու տեսակ է, որը նախատեսված է 2 խաղացողի համար: Խաղատախտակը բաղկացած է 12 եռանկյուններից, որոնք կոչվում են կետեր: Եռանկյունները կազմում են երկու տարբեր խմբեր՝ յուրաքանչյուրում վեց եռանկյուն: Այդ խմբերի անուններն են՝ Իմ տուն և Քո տուն:

Յուրաքանչյուր խաղացող ունի 15 խաղաքար՝ սպիտակ և սև: Խաղաքարերի սկզբնական դիրքավորումն այսպիսին է՝ 3–ական խաղաքար 1, 2 և 3 կետերում, որոնց համապատասխանում են զառերի 6, 5 և 4 թվերը; 2–ական խաղաքար 4, 5 և 6 կետերում, որոնց համապատասխանում են զառերի 3, 2 և 1 թվերը (տես Նկար 1):

 

 

Նկար 1. Խաղաքարերի սկզբնական դիրքավորումը

 

 

Խաղի նպատակը

 

Խաղի նպատակն է՝ իջեցնել խաղաքարերը խաղատախտակի վրա և ապա հանել դրանք խաղատախտակի վրայից: Հաղթող է ճանաչվում այն խաղացողը, ով առաջինը կհանի իր բոլոր խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից:

 

Խաղաքարերի քայլերը

 

Խաղից առաջ խաղացողները մեկական զառ են նետում՝ այդպիսով որոշելով, թե նրանցից ով է կատարելու առաջին քայլը և ինչ թվեր է օգտագործելու դրա համար: Եթե խաղացողների նետած զառերի թվերը նույնն են լինում, ապա նրանք նորից են զառ նետում, և այդպես այնքան ժամանակ, քանի դեռ զառերի վրայի թվերը տարբեր չլինեն: Այն խաղացողը, ում նետած զառի վրայի թիվն ավելի մեծ է լինում, առաջինն է իջեցնում իր խաղաքարերը խաղատախտակի վրա և դա անում է ըստ երկու զառերի վրայի թվերի:

Բոլոր խաղաքարերն իջեցնելուց հետո խաղացողը կարող է սկսել հանել խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից:

Խաղացողը պետք է օգտագործի զառերի վրայի երկու թվերն էլ: Եթե հնարավոր չէ խաղալ երկու թվերով էլ, ապա այդ դեպքում խաղացողը պետք է կատարի հնարավոր քայլը:

Եթե զառերի վրա ընկնի 4:4, 5:5 կամ 6:6 դուբլը, ապա խաղացողը կատարում է երկու քայլ այն կետում, որը համապատասխանում է զառերի վրայի թվերին: Եթե զառերի վրա ընկնի 1:1, 2:2 կամ 3:3 դուբլը, ապա խաղացողը կատարում է մեկ քայլ այն կետում, որը համապատասխանում է զառերի վրայի թվերին:

 

Ինչպես հանել խաղաքարերը

 

Դա տեղի է ունենում հետևյալ կերպ՝ նետում են զառերը և խաղատախտակի վրայից հանում այն խաղաքարերը, որոնք գտնվում են ընկած թվերին համապատասխանող կետերում: Եթե դուբլ է ընկնում, խաղացողը հանում է միայն 2 խաղաքար, որոնք գտնվում են ընկած թվերին համապատասխանող կետում:

Եթե պարտված խաղացողը հասցրել է խաղատախտակի վրայից հանել գոնե մեկ խաղաքար, ապա նա պարտվում է այնքան միավոր, որքան ցույց է տալիս Դավե (խորանարդ) (եթե խաղացողներից ոչ մեկը դավե չի առաջարկել, ապա մեկ միավոր): Սակայն եթե պարտված խաղացողը չի հասցրել խաղատախտակի վրայից հանել ոչ մի խաղաքար, ապա նա պարտվում է մարսով և կորցնում կրկնապատկված թվով միավորներ: Եթե խաղացողները խաղում են 51-ից, 101-ից, միավորները հավաքում են հետևյալ կերպ. այն բանից հետո, որ խաղացողն իր բոլոր խաղաքարերը հանի խաղատախտակից և հաղթի խաղում, նա հավաքում է միավորներ ըստ մրցակցի այն խաղաքարերի դասավորության, որոնք մնացել են խաղատախտակին: Այսպես, եթե խաղի ավարտից հետո մրցակցի մոտ մնացել է 3 խաղաքար 6 կետում, ապա հաղթողը ստանում է 3 x 6 = 18 միավոր, և այսպես շարունակ: Դավե (խորանարդ) դեպքում հավաքած միավորները կրկնապատկվում են:

 

 

ԲԼԻՑ ՆԱՐԴԻ 

 

 

Խաղը նախատեսված է երկու խաղացողի համար: Խաղի սկզբում յուրաքանչյուր խաղացող ունենում է 15 խաղաքար՝ սպիտակ և սև, որոնք չեն տեղադրվում խաղատախտակին (տես Նկար 1)՝

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Blitz/2017-06-14_12-07.png

 

Նկար 1. Սկզբնական դիրքավորում

 

 

Նոր խաղ ստեղծողը սահմանում է պայմանները՝ խաղի հաշիվը (1–ից, 3–ից, 5–ից, 7–ից, 9–ից, 11–ից, 13–ից, 15–ից, 51–ից, 101–ից), խաղի ժամանակը (2ր, 3ր, 4ր, 5ր, 6ր), քայլի ժամանակը (10վ, 20վ, 30վ, 40վ), ինչպես նաև խաղարկվող գումարի չափը, իսկ ստեղծված խաղին միացողն ընդունում է այդ խաղի պայմանները: Սեղանը ստեղծողը ինքն է ընտրում՝ արդյոք ցանկանում է խաղալ սեղանին միացող տվյալ մրցակցի հետ, թե ոչ: Խաղը սկսվում է միայն դրական պատասխանի դեպքում:

Ամբողջ խաղի վերջնական հաղթող է դառնում այն խաղացողը, ով առաջինը կհավաքի 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 51, 101 միավոր:

Եթե խաղացողները խաղում են 51-ից կամ 101-ից, միավորները հավաքում են հետևյալ կերպ. այն բանից հետո, երբ խաղացողն իր բոլոր քարերը հանի խաղատախտակից և հաղթի խաղում, նա հավաքում է միավորներ ըստ մրցակցի այն խաղաքարերի դասավորության, որոնք մնացել են խաղատախտակին: Այսպես, եթե խաղի ավարտից հետո մրցակցի մոտ մնացել է 3 խաղաքար 6 կետում, ապա հաղթողը ստանում է 3 x 6 = 18 միավոր, և այսպես շարունակ: Դավե (խորանարդ) դեպքում հավաքած միավորները կրկնապատկվում են:

 

Խաղի նպատակը

 

Խաղի նպատակն է՝ բոլոր խաղաքարերը տեղափոխել խաղատախտակի վրա և ապա հանել դրանք խաղատախտակի վրայից՝ հերթով նետելով զառերը: Խաղի հաղթող է ճանաչվում այն խաղացողը, ով առաջինը կհանի իր բոլոր խաղաքարերը խաղատախտակի վրայից:

 

Խաղաքարերի քայլերը

 

Խաղից առաջ խաղացողները մեկական զառ են նետում՝ այդպիսով որոշելով, թե նրանցից ով է կատարելու առաջին քայլը և ինչ թվեր է օգտագործելու դրա համար: Եթե խաղացողների նետած զառերի թվերը նույնն են լինում, ապա նրանք նորից են զառ նետում, և այդպես այնքան ժամանակ, քանի դեռ զառերի վրայի թվերը տարբեր չլինեն: Այն խաղացողը, ում նետած զառի վրայի թիվն ավելի մեծ է լինում, առաջինն է քայլ կատարում և դա անում է ըստ երկու զառերի վրայի թվերի: Այսպես, եթե նետած զառերի թվերը լինեն 6 ու 3, ապա խաղաքարերը տեղադրվում են համապատասխան՝ 6 ու 3 իր տան կետերում, և այդպես դասավորվում են բոլոր հետագա խաղաքարերը (տես Նկար 2)՝

 

 

Նկար 2. Խաղաքարերի դասավորությունը 6 ու 3 քայլերից հետո

 

 

Ինչպես հանել խաղաքարերը

 

Երբ խաղացողն իր բոլոր 15 խաղաքարերը տեղափոխում է խաղատախտակի վրա, նա կարող է սկսել դրանք հանել խաղատախտակի վրայից: Կրկին նետում են զառերը և խաղատախտակի վրայից հանում այն խաղաքարերը, որոնք գտնվում են նետած զառերի թվերին համապատասխանող կետերում (տես Նկար 3)՝  

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Backgammon/Blitz/2017-06-14_12-13.png

 

Նկար 3. Խաղաքարերը հանելու փուլը

 

 

12.12.2. ԴՈՄԻՆՈ  

 

 

Դոմինոն խաղ է՝ նախատեսված երկու խաղացողների համար, որի ընթացքում կազմվում է խաղաքարերի շղթա, և այդ խաղաքարերը միավորների միևնույն թիվն արտահայտող հատվածով դիպչում են միմյանց։ Կազմակերպիչն իր խաղացողներին հնարավորություն է տալիս խաղալու 4 տեսակի դոմինո՝ Դասական (ավանդական), Հինգեր (Fives), Երեքներ (Three), Փակուղի (Block): Խաղում օգտագործվում է ստանդարտ տուփ՝ բաղկացած 28 խաղաքարերից։

Կազմակերպիչն այս խաղի վրա խաղադրույքներ չի ընդունում, այլ իր կողմից այս խաղի համար տրամադրված միջավայրի դիմաց գանձում է միջնորդավճար (ռեյք): Ռեյքը սահմանվում է 4%, որը ծրագիրն ավտոմատ գանձում է միմյանց դեմ խաղացող 2 մրցակիցների խաղադրույքներից գոյացած շահումային ֆոնդից (չի վերաբերվում մրցաշարերին):

Խաղը սկսվում է, երբ խաղացողներից մեկը ստեղծում է նոր խաղ կամ միանում է նախապես ստեղծված խաղին։ Կարելի է նաև դիտել ուրիշ խաղացողների խաղը, եթե այն չի ստեղծվել որպես «Մասնավոր խաղ»։

Խաղը ստեղծած խաղացողը որոշում է խաղի պայմանները։ Դրանք են՝ խաղի հաշիվ (մինչև 1, 3, 5, 7, 51, 101, 201, 301, 53, 103, 203, 55, 105, 205, 305), խաղի տևողություն (1ր, 2ր, 3ր, 4ր, 5ր, 6ր), քայլի ժամանակ (5վ, 10վ, 15վ, 20վ, 30վ), լրացուցիչ ձևաչափեր (Ամենը հաղթողին, Մուլտի զույգ), ինչպես նաև խաղադրույքի գումար։ Արդեն իսկ ստեղծված խաղին միացող խաղացողն ընդունում է վերջինիս պայմանները։ Խաղը ստեղծած խաղացողն ինքն է որոշում՝ արդյոք ցանկանում է խաղալ այդ խաղացողի հետ, թե ոչ։ Խաղը սկսվում է միայն դրական պատասխանի դեպքում։

Խաղի փուլի առաջին քայլը կատարում է վիճակահանությամբ որոշված խաղացողը (այն խաղացողը, ում պատահականության սկզբունքով բաժին է հասել նվազագույն միավորով զույգ խաղաքարը՝ սկսված 1:1 խաղաքարից: Իսկ եթե երկու խաղացողների մոտ առկա չէ զույգ խաղաքար, ապա հաշվարկվում է նվազագույն միավորով խաղաքարը)։ Առաջին քայլը կատարվում է ըստ խաղի կանոնների։ Քայլ կարելի է կատարել միայն զույգով (առկայության դեպքում) կամ նվազագույն միավորի խաղաքարով։ Կազմված առաջին զույգը, անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք առաջին քայլն է, թե ոչ, համարվում է խաչի սկիզբ․ խաղաքարերը կարելի է շարել բոլոր չորս կողմերով։ Բոլոր հաջորդ զույգերը ստանդարտ զույգեր են համարվում։

Յուրաքանչյուր խաղացող կարող է խաղալ միաժամանակ 3 սեղանների վրա։

Եթե երկու խաղացողների մոտ մնացել է հավասար քանակությամբ միավոր, ապա հաղթում է այն խաղացողը, ում մոտ առկա է նվազագույն միավորով խաղաքարը։

 

Լրացուցիչ Ձևաչափ

 

«Ամենը հաղթողին»՝ լրացուցիչ ձևաչափ։ Տվյալ ձևաչափն ընտրելու դեպքում հաղթող խաղացողին փոխանցվում են ինչպես մրցակցի մոտ մնացած միավորները, այնպես էլ «շուկա»-ում (փակ ռեզերվում գտնվող մնացած բոլոր խաղաքարերը, որոնք չեն բաժանվել խաղացողներին) առկա խաղաքարերի միավորները:

 

«Մուլտի զույգ»-ը հնարավորություն է, որի միջոցով կարելի է դոմինոյի «Հինգեր» և «Երեքներ» խաղերում քայլ կատարել միաժամանակ 4 տարբեր զույգ խաղաքարերով, եթե տվյալ խաղաքարերը տեղադրելուց հետո կվաստակեք միավոր:

 

 

ԴԱՍԱԿԱՆ (ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ) ԴՈՄԻՆՈ

 

 

Խաղի կանոններ

 

Սկզբում յուրաքանչյուր խաղացողին բաժանվում է 7 խաղաքար։ Մնացած խաղաքարերը տեղադրվում են փակ ռեզերվում (շուկայում)։ (տես Նկար 1)

 

 

Նկար 1

 

Խաղի փուլի առաջին քայլը կատարում է վիճակահանությամբ (այն խաղացողը, ում պատահականության սկզբունքով բաժին է հասել նվազագույն միավորով զույգ խաղաքարը՝ սկսված 1:1 խաղաքարից, իսկ եթե երկու խաղացողների մոտ առկա չէ զույգ խաղաքար, ապա հաշվարկվում է նվազագույն միավորով խաղաքարը) որոշված  խաղացողը։ (տես Նկար 2)

Հաջորդ փուլերում խաղացողները շարում են համապատասխան միավորներով խաղաքարերը։ Եթե չկա համապատասխան խաղաքար, ապա համապատասխան խաղաքարը պետք է փնտրել ռեզերվում՝ «գնալ շուկա»։ Քայլ չունեցող խաղացողը շուկայից ընտրում է խաղաքարեր այնքան ժամանակ, մինչ գտնի անհրաժեշտ միավորով խաղաքարը կամ սպառվի շուկան։ 

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Domino/Pic%202.png

 

Նկար 2

 

Խաղն ավարտվում է, երբ խաղացողներից մեկը շարում է վերջին խաղաքարը, այսինքն՝ իր մոտ այլևս չի մնում որևէ խաղաքար։ Այնուհետև տեղի է ունենում մրցակիցների մոտ մնացած միավորների հաշվարկ, և այդ միավորներն անցնում են հաղթողին։

Խաղը կարող է ավարտվել «փակուղու» տարբերակով։ Այդպես է անվանվում փակուղին, երբ ձեռքին կան խաղաքարեր, սակայն շարելու որևէ խաղաքար չկա։ (տես Նկար 3)

Փակուղու («բլոկ») դեպքում հաղթանակը պատկանում է այն խաղացողին, ով ունի իր մոտ մնացած խաղաքարերի միավորների նվազագույն գումարը։ Իր միավորներին գումարվում է իր և հակառակորդի մոտ մնացած խաղաքարերի միավորների տարբերությունը:

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Domino/Pic%203.png

 

Նկար 3

 

 

ՀԻՆԳԵՐ 

 

 

Խաղի կանոններ

 

Դոմինո «Հինգեր» խաղը նաև անվանում են Մուգգին Դոմինո:

Խաղում գործում են «Դասական դոմինոյի» կանոնները, բացառությամբ խաղի նպատակի, որը պահանջում է ոչ միայն ազատվել բոլոր խաղաքարերից, այլև շարել այնպիսի խաղաքարեր, որոնց միավորները հավասար կլինեն 5-ի (կամ կբաժանվեն 5-ի)։

Խաղի փուլի առաջին քայլը կատարում է վիճակահանությամբ որոշված խաղացողը (այն խաղացողը, ում պատահականության սկզբունքով բաժին է հասել նվազագույն միավորով զույգ խաղաքարը՝ սկսված 1:1 խաղաքարից, իսկ եթե երկու խաղացողների մոտ առկա չէ զույգ խաղաքար, ապա հաշվարկվում է նվազագույն միավորով խաղաքարը)։ Սկզբում յուրաքանչյուր խաղացողին բաժանվում է 7 խաղաքար։ Մնացած խաղաքարերը տեղադրվում են փակ ռեզերվում (շուկայում)։

Կազմված առաջին զույգը, անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք առաջին քայլն է, թե ոչ, համարվում է խաչի սկիզբ: Խաղաքարերը կարելի է շարել բոլոր չորս կողմերով։ Բոլոր հաջորդ զույգերը ստանդարտ զույգեր են համարվում։ Եթե խաղացողը չի կարողանում քայլ կատարել, ապա նա վերցնում է շուկայից խաղաքարեր այնքան ժամանակ, մինչ չգտնի իրեն անհրաժեշտ խաղաքարը։ Եթե խաղաքար չի գտնում, ապա խաղն ավարտվում է։  

Եթե խաղերում խաղացողի ձեռքին մնում է միայն մեկ՝ 0:0 քարը, ապա այն հաշվարկվում է 25 միավոր:   

 

«Մուլտի զույգ»

 

«Մուլտի զույգ»-ը հնարավորություն է, որի միջոցով կարելի է դոմինոյի «Հինգեր» խաղերում քայլ կատարել միաժամանակ 4 տարբեր զույգ խաղաքարերով, եթե տվյալ խաղաքարերը տեղադրելուց հետո կվաստակեք միավոր:

Դոմինո խաղի «Հինգեր» տեսակում, համապատասխան զույգերը ընտրելուց հետո, խաղաքարերը կընդունվեն միայն այն պարագայում, եթե խաղաքարերի հանրագումարը լինի հինգի բազմապատիկ:

Օրինակ՝ եթե 1:1 խաղաքարի 4 կողմերում տեղադրված են 1:0, 1:5, 1:4 և 1:6 քարերը, այսինքն ծայրերի քարերի գումարը կազմում է 15 միավոր, ապա 0:0, 6:6, 4:4 և 5:5 զույգ խաղաքարերն ունենալու դեպքում խաղացողը կարող է միաժամանակ տեղադրել բոլոր այդ քարերը, կազմելով 30 միավոր: Դրա համար անհրաժեշտ է սեղմել համապատասխան խաղաքարերի վրա և հաստատել: Ցանկության դեպքում խաղացողը կարող է մեկ քայլի ընթացքում խաղալ այդ զույգ խաղաքարերից միայն մեկով, երկուսով կամ երեքով:

 

Հինգեր խաղի նպատակը

 

Խաղի նպատակն է՝ հավաքել միավորների որոշակի քանակություն (55, 105, 205, 305)։ Միավորները փոխանցվում են խաղացողին, երբ դրված խաղաքարի եզրերում առկա միավորների հանրագումարը հավասար է 5-ի կամ բաժանվում է 5-ի (5, 10, 15, 20 և այլն)։

 

 

Նկար 4


Խաղի ցանկացած պահին կարող է բացվել 2, 3 կամ 4 եզր (առանց խաչի՝ միայն երկու)։ Խաչ կազմող զույգի դեպքում հաշվարկի ժամանակ հաշվի են առնվում բոլոր չորս ծայրերը (վերջինիս երկու կողմերից փակվելու դեպքում)։ Ստանդարտ զույգի դեպքում հաշվի է առնվում վերջինիս ամբողջական գումարը (6:6 – 12 միավոր)։ 

 

Օրինակներ` Նկար 4

ա.  Եթե դրված առաջին խաղաքարը 5։5 է, ապա խաղացողը ստանում է 10 միավոր։ Տվյալ պահին 5։5 զույգի բոլոր եզրերը հասանելի են խաղալու համար։

բ. Եթե երկրորդ խաղաքարը 5։0 է, ապա խաղացողը ստանում է 10 միավոր։ Տվյալ պահին հասանելի են երեք եզրերը՝ յուրաքանչյուրը 5-ով, և մեկ դատարկ։

գ. Եթե երրորդ խաղաքարը 3։5 է՝ կողքին 5։5, ապա գումարը կկազմի 3 (3 + 0) և խաղացողը միավոր չի ստանա։ Եթե 3։5 դնելուց հետո մրցակիցը դնում է 0։2, ապա գումարը կկազմի 5 (3 + 2) և 0։2 դրած խաղացողը կստանա 5 միավոր։ 5։5 խաչի վերին և ստորին եզրերը բաց են մնում խաղալու համար, ինչպես նաև բաց 3 և 2 եզրերը։

դ. Չորս քայլից 5։4 դրվել է 5։5-ի վրա, 2։2 զույգը՝ 0։2-ի վրա, 2։5՝ 2։2-ի վրա, 3։3 զույգը՝ 3։5 վրա։ Գումարը կազմում է 15 միավոր (4 + 3 + 3 + 5)։ Այժմ բաց են 4 եզրերը՝ խաչի ստորին հատվածում 5։5, 3։3, 4 և 5: Ստանդարտ զույգեր են համարվում 2։2 և 3։3 զույգերը․ վերին և ստորին եզրերը հասանելի չեն խաղալու համար։

Խաղն ավարտվում է, երբ խաղացողներից մեկը դնում է իր բոլոր խաղաքարերը, կամ երբ խաղում փակուղի («բլոկ») է առաջանում։ Հաղթած  խաղացողը («բլոկ»-ի դեպքում վերջին քայլ կատարած) ստանում է միավորները; մրցակցի ձեռքի միավորները գումարվում են։ Ստացված միավորները կուտակվում են հաղթողի միավորներին։ Անկախ հաղթանակից՝ բոլոր խաղացողները պահպանում են խաղում ստացված իրենց միավորները։ 

Այն խաղացողի հաշվին, ում մոտ խաղաքար այլևս չի մնում, կուտակվում են մրցակցի մոտ մնացած խաղաքարերի միավորները։ Ցանկացած խաղացողի մոտ մնացած միավորները կլորացվում են ամենամոտ թվին, որը բաժանվում է հինգի։

Օրինակ՝ եթե հաղթողի միավորները հավասար են 27-ի, ապա այդ թիվը կլորացվում է և դառնում 25, իսկ եթե 28 է, ապա այն կլորացվում է ամենամոտ թվին, որը բաժանվում է 5-ի, այսինքն՝ 30-ի։ Այս միավորները կուտակվում են և շնորհվում հաղթողին։ Եթե բոլոր խաղացողները փակուղու մեջ են, ապա հաղթում է ամենաքիչ միավորներով ձեռքը՝ նույնպես կուտակելով մրցակցի մոտ մնացած միավորները: 

 

 

ԵՐԵՔՆԵՐ 

 

 

Խաղի կանոններ

 

Այս խաղը տարբերվում է դոմինոյի այլ տեսակներից միավորների կուտակման սկզբունքով:

Յուրաքանչյուր խաղացող փորձում է համապատասխանեցնել իր մոտ առկա խաղաքարերը սեղանին առկա խաղաքարերի բաց եզրերի միավորներին։

Խաղի փուլի առաջին քայլը կատարում է վիճակահանությամբ որոշված խաղացողը (այն խաղացողը, ում պատահականության սկզբունքով բաժին է հասել նվազագույն միավորով զույգ խաղաքարը՝ սկսված 1:1 խաղաքարից, իսկ եթե երկու խաղացողների մոտ առկա չէ զույգ խաղաքար, ապա հաշվարկվում է նվազագույն միավորով խաղաքարը)։ Սկզբում յուրաքանչյուր խաղացողին բաժանվում է 7 խաղաքար։ Մնացած խաղաքարերը տեղադրվում են փակ ռեզերվում (շուկայում)։

Կազմված առաջին զույգը, անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք առաջին քայլն է, թե ոչ, համարվում է խաչի սկիզբ: Խաղաքարերը կարելի է շարել բոլոր չորս կողմերով։ Բոլոր հաջորդ զույգերը ստանդարտ զույգեր են համարվում։ Եթե խաղացողը չի կարողանում քայլ կատարել, ապա նա վերցնում է շուկայից խաղաքարեր այնքան ժամանակ, մինչ չգտնի իրեն անհրաժեշտ խաղաքարը։ Եթե խաղաքար չի գտնում, ապա խաղն ավարտվում է։  

Եթե խաղերում խաղացողի ձեռքին մնում է միայն մեկ՝ 0:0 քարը, ապա այն հաշվարկվում է 25 միավոր:   

 

«Մուլտի զույգ»

 

«Մուլտի զույգ»-ը հնարավորություն է, որի միջոցով կարելի է դոմինոյի «Երեքներ» խաղերում քայլ կատարել միաժամանակ 4 տարբեր զույգ խաղաքարերով, եթե տվյալ խաղաքարերը տեղադելուց հետո կվաստակեք միավոր:

Դոմինո խաղի «Երեքներ» տեսակում, համապատասխան զույգերը ընտրելուց հետո, խաղաքարերը կընդունվեն միայն այն պարագայում, եթե խաղաքարերի հանրագումարը լինի 3-ի բազմապատիկ:

Խաղացողին միավորներ են շնորհվում ամեն անգամ, երբ նա քայլ է կատարում, որի արդյունքում խաղաքարերի բաց եզրերի միավորները բաժանվում են 3-ի։

Ցանկացած խաղացողի մոտ մնացած միավորները կլորացվում են ամենամոտ թվին, որը բաժանվում է երեքի։

Օրինակ՝

Եթե հաղթողի միավորները հավասար են 25-ի, ապա այդ թիվը կլորացվում է և դառնում 24, իսկ եթե 28 է, ապա այն կլորացվում է ամենամոտ թվին, որը բաժանվում է 3-ի, այսինքն՝ 30-ի։ Այս միավորները կուտակվում են և շնորհվում հաղթողին։ Եթե բոլոր խաղացողները փակուղու մեջ են, ապա հաղթում է ամենաքիչ միավորներով ձեռքը՝ նույնպես կուտակելով մրցակցի մոտ մնացած միավորները: 

Օրինակ՝

Սեղանին առկա է խաղաքար՝ մեկ եզրին 2, մյուսին՝ 4 , տուն՝ 5։5։

Խաղացողը դնում է 5։3։ Նա ստանում է 3 միավոր (2 + 4 + 3= 9; 9 / 3 = 3)։ (Նկար 5)

Ամբողջ խաղի վերջնական հաղթող է դառնում առաջինը 53, 103, 203 միավորներ կուտակած խաղացողը։ 

 

https://sport.cmsdigi.com/App_Data/FM/1/Domino/Pic%206.png

Նկար 5

 

 

ՓԱԿՈՒՂԻ (Blok)

 

 

Խաղի կանոններ

 

Խաղի փուլի առաջին քայլը կատարում է վիճակահանությամբ որոշված խաղացողը (այն խաղացողը, ում պատահականության սկզբունքով բաժին է հասել նվազագույն միավորով զույգ խաղաքարը՝ սկսված 1:1 խաղաքարից: Իսկ եթե երկու խաղացողների մոտ առկա չէ զույգ խաղաքար, ապա հաշվարկվում է նվազագույն միավորով խաղաքարը): Սկզբում յուրաքանչյուր խաղացողին բաժանվում է 7 խաղաքար։ Մնացած խաղաքարերը տվյալ խաղի դեպքում չեն կիրառվում:

Յուրաքանչյուր խաղացող փորձում է համապատասխանեցնել իր մոտ առկա խաղաքարերը սեղանին առկա խաղաքարերի բաց եզրերի միավորներին։ Եթե խաղացողին չի հաջողվում համապատասխանեցնել իր մոտ առկա խաղաքարերը սեղանին առկա խաղաքարերի բաց եզրերի միավորներին, ապա նա բաց է թողնում իր քայլը:

Յուրաքանչյուր խաղացող կարող է մեկ քայլի ժամանակ միայն մեկ խաղաքարով խաղալ և նա, ով առաջինն է ազատվել իր մոտ առկա խաղաքարերից, հաղթում է:

Եթե խաղացողներից ոչ ոք չի կարողանում քայլ կատարել, ապա խաղն ավարտվում է, երբ քայլերի փակուղի է տեղի ունենում։ Եթե խաղն ավարտվում է փակուղով, ապա այդ պահին յուրաքանչյուր խաղացող բացում է իր մոտ առկա խաղաքարերը և հաշվարկում իր բոլոր խաղաքարերի միավորները։ Նվազագույն միավորներ կուտակած խաղացողը հաղթում է խաղափուլում և վերցնում տվյալ խաղափուլի մյուս խաղացողի ձեռքում մնացած բոլոր միավորների (խաղաքարի յուրաքանչյուր միավորի դիմաց՝ 1 միավոր) հանրագումարը։

Ամբողջ խաղի վերջնական հաղթող է դառնում առաջինը 51, 101, 201, 301 միավորներ կուտակած խաղացողը։

 

 

12.12.3. ՊՈԿԵՐ (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի)

 

 

Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղում կազմակերպիչը չի ընդունում խաղադրույքներ տվյալ խաղի վրա, այլ կազմակերպչի կողմից տրամադրվող խաղային միջավայրի դիմաց գանձվում է միջնորդավճար՝ ռեյք: Ռեյքը սահմանվում է 5%, որը ծրագիրն ավտոմատ գանձում է միմյանց դեմ խաղացող 2 և ավել մրցակիցների խաղադրումներից գոյացած շահումային ֆոնդից (բանկ)։ Ռեյքը գանձվում է յուրաքանչյուր խաղի ավարտից հետո:

Կազմակերպիչը հնարավորություն է տալիս խաղալու Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի)՝ Տեխասյան Հոլդեմ, Օմահա, Օմահա Հայ–Լո, 5 Խաղաթղթով Օմահա, 6+ Հոլդեմ տեսակներով:
 

Խաղը սկսվում է պարտադիր խաղադրումից՝ խաղադրում կատարում են պայմանական խաղարկողի կողմից դեպի ձախ երկու խաղացողներ, այդ խաղադրումը կոչվում է «Բլայնդ», որից հետո պայմանական խաղարկողն իր կողմից ձախից աջ խաղացողներին բաժանում է խաղաթղթերը: Պայմանական խաղարկողից դեպի ձախ խաղացողը կատարում է խաղադրում «Փոքր Բլայնդ», իսկ հաջորդ խաղացողը «Մեծ Բլայնդ»: «Մեծ Բլայնդ»-ը նվազագույն խաղադրումի չափն է, իսկ «Փոքր Բլայնդ»-ը «Մեծ Բլայնդ»-ի կեսն է: Խաղաթղթերը ստանալուց հետո խաղացողը կարող է ընտրել հետևյալ գործողություններից մեկը՝

Չեք (check)  շարունակել խաղը` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողը չի կատարում սեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացման համար խաղադրումներ, սակայն շարունակում է խաղը:

Բեթ (bet)  շարունակել խաղը` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Եթե խաղացողը առաջին խաղադրում կատարողն է, ապա նա կատարում է նվազագույն սահմանվածի չափով խաղադրում և շարունակում խաղը:

Ֆոլդ (fold)  անմիջապես հանձնվել՝ խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) նետում է, նա կորցնում է խաղասեղանին դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

Քոլլ (call) – շարունակել խաղը` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի չափով խաղադրում է կատարում և շարունակում խաղը:

Ռեյզ (raise) – շարունակել խաղը՝ հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերը բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումից ավել խաղադրում է կատարում, սակայն ոչ պակաս, քան նախորդի կատարած խաղադրումի կրկնակին, և ոչ ավել, քան թույլատրում է խաղի պայմանները, և շարունակում է խաղը: 

Ռե–ռեյզ (reraise) – շարունակել խաղը՝ հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած ռեյզից ավել խաղադրում է կատարում, սակայն ոչ պակաս, քան նախորդի կատարած ռեյզի կրկնակին, և ոչ ավել, քան թույլատրում են խաղի պայմանները, և շարունակում է խաղը:

Քեփ (cap) – վերջին ռեյզը պոկերի մի քանի տեսակներում՝ Տեխասյան Հոլդեմ ֆիքսված սահմանաչափով, Օմահա Ֆիքսված սահմանաչափով, Օմահա Հայ–Լո Ֆիքսված սահմանաչափով:

Արագ Ֆոլդ (Fast Fold) – անմիջապես հանձնվել: Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) նետում է առանց սպասելու իր խաղալու հերթին, նա կորցնում է խաղասեղանին դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է: Արագ ֆոլդը գործում է միայն «Բլից Պոկեր»-ում:

«Բլից Պոկեր» Տեխասյան Հոլդեմ, Օմահա, Օմահա Հայ–Լո, 5 Խաղաթղթով Օմահա, 6+ Հոլդեմ  խաղերի կազմակերպման ձև է: «Բլից Պոկեր»-ի ժամանակ գործում են Տեխասյան Հոլդեմ, Օմահա, Օմահա Հայ–Լո, 5 Խաղաթղթով Օմահա, 6+ Հոլդեմ խաղերի կանոնները, բացառությամբ ներքոնշյալի.

«Բլից Պոկեր»-ում խաղացողը ընտրում է, թե ինչ բլայնդով է ցանկանում խաղալ: Խաղացողը չի նստում կոնկրետ սեղանի առջև, այլ ծրագիրը Խաղացողին ավտոմատ կերպով միացնում է նույն բլայնդով որևէ սեղանի:

«Բլից Պոկեր»-ում Բեթ, Քոլ, Ռեյզ, Ռեռեյզ, Ֆոլդ, Չեք գործողություններից բացի Խաղացողը կարող է կատարել նաև Արագ Ֆոլդ (Fast Fold):

Խաղացողը կարող է կատարել Արագ ֆոլդ, երբ դեռ նրա խաղալու հերթը չի հասել և, անմիջապես խաղաթղթերը նետելով, միանալ նոր սեղանի, նոր Խաղացողների հետ և նոր խաղաթղթերով: Խաղացողը միանում է նոր սեղանին` նաև իր խաղալու հերթին ֆոլդ անելով կամ խաղաձեռքում հաղթելով:

 

 

ՏԵԽԱՍՅԱՆ ՀՈԼԴԵՄ

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«Տեխասյան հոլդեմ» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, որը խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, բոլոր խաղացողները` մեկը մյուսի դեմ:

Խաղն սկսվում է պարտադիր խաղադրումից՝ խաղադրում կատարում են պայմանական խաղարկողի կողմից դեպի ձախ երկու խաղացողներ, այդ խաղադրումը կոչվում է «Բլայնդ»։ Որից հետո պայմանական խաղարկողն իր կողմից ձախից աջ խաղացողներին բաժանում է 2-ական խաղաթուղթ, որը կարող է տեսնել միայն խաղացողը:

Խաղացողները (պայմանական խաղարկողի կողմից ձախից՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ) կատարում են առքուվաճառք` դնում են խաղագումարներ կազմակերպչի սահմանած մինիմալ և մաքսիմալ խաղագումարների միջակայքում, ընդ որում, յուրաքանչյուր խաղացողի կատարած խաղագումարը չի կարող ցածր լինել նախորդ խաղացողի կատարած խաղագումարից: Այնուհետև, սկզբում պայմանական խաղարկողը խաղասեղանի մեջտեղում դնում է 3 խաղաթուղթ բաց վիճակում` 1-ին փուլ, որից հետո խաղացողները նույնպես կատարում են առքուվաճառք և պայմանական խաղարկողը բացում է չորրորդ խաղաթուղթը` 2-րդ փուլ: 2-րդ փուլից հետո խաղացողները ևս կատարում են առքուվաճառք, և պայմանական խաղարկողը բացում է վերջին` հինգերորդ խաղաթուղթը` 3-րդ փուլ: Յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո խաղացողը (խաղացողները) ընդունում է ստորև բերված 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ որոշումը: Այնուհետև խաղացողն իր ձեռքում գտնվող 2 փակ խաղաթղթերով և սեղանին բացված խաղաթղթերով կազմում է 5 խաղաթղթից բաղկացած լավագույն համակցությունն ու որոշում դրա արժեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի մյուս խաղացողի (խաղացողների) խաղաթղթերի հետ. ում խաղաթղթերն ավելի բարձր որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող:

Խաղաթղթերի համակցություններն, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են.

 

NN
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Բարձր խաղաթուղթ

2.

Մեկ նույնարժեք զույգ

3.

2 տարբեր նույնարժեք զույգ

4.

3 նույնարժեք (թրիս)

5.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

6.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

7.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

8.

4 նույնարժեք (քառե)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

10.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել (ֆոլդ): Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է, նա կորցնում է խաղասեղանին դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը (քոլլ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի չափով, կամ, եթե առաջին խաղադրում կատարողն է, նվազագույն սահմանվածի չափով խաղադրում է կատարում և շարունակում խաղը:

3. Շարունակել խաղը (ռեյզ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումից ավել խաղադրում է կատարում, սակայն ոչ պակաս, քան նախորդի կատարած խաղադրումի կրկնակին, և ոչ ավել, քան թույլատրում են խաղի պայմանները, և շարունակում է խաղը:

4. Շարունակել խաղը (չեք)` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողը չի կատարում սեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացման համար խաղադրումներ, սակայն շարունակում է խաղը:

Երբ բոլոր խաղադրումները կատարված են, խաղացողները բացում են իրենց խաղաթղթերը և խաղաթղթերի համակցությունները համեմատվում են: Ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողը հաղթում է բանկը: Եթե խաղացողների խաղաթղթերի համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա բանկի գումարը հավասարապես կիսվում է ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողների միջև:

Խաղին միաժամանակ կարող է մասնակցել 2-ից մինչև 9 խաղացող:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում, խաղացողներին վերադարձվում են իրենց կողմից դրված խաղագումարները, և խաղն սկսվում է նորից:

Կազմակերպիչն իր խաղացողներին հնարավորություն է տալիս խաղալու 3 տեսակ Տեխասյան Հոլդեմ՝ կախված խաղադրումների սահմանաչափերից.

 

Ֆիքսված սահմանաչափով Տեխասյան Հոլդեմ  (Fixed Limit Holdem) յուրաքանչյուր փուլում սահմանվում է խաղադրույքի ֆիքսված չափ:

Ֆիքսված սահմանաչափով Տեխասյան Հոլդեմում խաղադրումների չափը նախապես որոշված է: Մինչ խաղի սկսելը և 1-ին փուլում խաղադրումները կատարվում են «Մեծ Բլայնդ»-ին հավասար: 2-րդ և 3-րդ փուլերի բոլոր խաղադրումների չափը և «ռեյզ»-ը կրկնապատկվում է: Ֆիքսված սահմանաչափով Տեխասյան Հոլդեմում յուրաքանչյուր խաղափուլում թույլատրվում է կատարել մինչև չորս խաղադրում։ Այսինքն թույլատրվում է՝ 1 – խաղադրում, 2 – ավելացում (ռեյզ), 3  վերաավելացում (ռե-ռեյզ) և 4 – վերջին ռեյզ (քեփ):

 

Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմ (No Limit Holdem) – խաղացողը կարող է կատարել ցանկացած խաղադրույք, ներառյալ իր ամբողջ խաղանիշերը՝ սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված խաղանիշների գների սահմաններում:

Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմում խաղադրումի նվազագույն չափը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած տեսակի խաղադրումներ՝ ներառելով բոլոր խաղանիշերը։

Նվազագույն ռեյզ. Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմում ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը խաղադրում է կատարում 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել ռեյզ ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Խաղացողի ամբողջ խաղագումարը (այսինքն սեղանի վրա ունեցած բոլոր խաղանիշերը):

Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմում չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ:

 

Փոթ լիմիտ Տեխասյան Հոլդեմ (Pot Limit Holdem) – Փոթ լիմիտ Տեխասյան Հոլդեմում նվազագույն խաղադրումը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած խաղադրումներ, որոնք չեն գերազանցի ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարը:

Նվազագույն ռեյզ. Ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը խաղադրում է կատարում 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել ռեյզ ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Առավելագույն ռեյզը հավասար է ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարին։ Օրինակ, խաղը 10/20 բլայնդերով է, առաջին խաղացողը կատարել է խաղադրում 10 (Փոքր բլայնդ), իսկ երկրորդ խաղացողը` 20 (Մեծ բլայնդ), երրորդ խաղացողը կատարում է ռեյզ 40, որից հետո չորրորդ խաղացողը անում է քոլլ ևս 40: Այսինքն բանկը կազմում է 10+20+40+40=110: Հինգերորդ խաղացողի առավելագույն ռեյզը կարող է լինել 110+2x40 (արդեն ձևավորված բանկի չափը գումարած նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի կրկնապատիկը), այսպիսով առավելագույն ռեյզը կլինի 190 այս խաղացողի համար:

Փոթ լիմիտ Տեխասյան Հոլդեմում չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ:

Այս դեպքում հաղթում է այն խաղացողն, ով ունի ամենաբարձր համակցությունը, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) է կատարել նա: Օրինակ՝ եթե առաջին խաղացողը խաղադրում (ռեյզ) է անում ավելի շատ անգամ, քան երկրորդ խաղացողը, սակայն երկրորդ խաղացողն ունի ավելի բարձր համակցություն, ապա խաղի վերջում համակցությունները համեմատվում են և հաղթում է ավելի բարձր համակցություն ունեցող խաղացողը, այսինքն երկրորդ խաղացողը, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) է նա կատարել:

 

 

ԲԵԴ ԲԻԹ կուտակային շահումային ֆոնդ (Bad Beat JackPot) ակցիա Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմ խաղերում

 

 

Բեդ Բիթ (Bad Beat կամ «վրաերթ»)  պոկերում այն իրավիճակն է, երբ խաղի առաջին և/կամ երկրորդ փուլերում ակնհայտ առաջատարը, ով ունի հնարավոր ամենաբարձր համակցությունը, վերջին փուլում բացված խաղաթղթով պարտվում է մրցակցին, ով ուներ շատ ցածր համակցություն:

Օրինակ՝

Խաղացող 1 – А♥ А♦,  Խաղացող 2 – 3♣ 4♣

Փուլ 1` 2♣ A♠ A♣ 

Ակնհայտ է, որ Առաջին Խաղացողը առաջատար է մեկանոցների 4 նույնարժեք համակցությամբ, իսկ Երկրորդ Խաղացողը ունի մեկանոցների զույգ համակցություն, ձևավորված ընդհանուր խաղաթղթերով:

Փուլ 2` 3♠

Առաջին Խաղացողը դեռևս ունի բացված խաղաթղթերով կազմվող հնարավոր լավագույն համակցությունը, իսկ Երկրորդ Խաղացողը ունի Երկու Զույգ համակցություն (մեկանոցներ և երեքանոցներ):

Փուլ 3` 5♣

Իրավիճակը արմատապես փոխվեց: Հիմա Առաջին Խաղացողը արդեն ունի պարտված համակցություն, քանի որ Երկրորդ Խաղացողի մոտ վերջին բացված խաղաթղթով ձևավորվում է սթրեյթ ֆլաշ համակցություն՝ մեկանոցից մինչև հինգանոց:

 

Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմ խաղերում նման իրավիճակում Խաղացողների համար Կազմակերպիչն անց է կացնում Բեդ Բիթ Կուտակային շահումային ֆոնդ (Բեդ Բիթ Ջեքփոթ) (այսուհետ՝ Ֆոնդ) ակցիա:

Ֆոնդի համար նախատեսված է սկզբնական գումար, որը տրամադրվում է Կազմակերպչի կողմից: Յուրաքանչյուր անգամ Ֆոնդի շահումից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ Ֆոնդը մեկնարկում է Կազմակերպչի կողմից նախապես սահմանված սկզբնական գումարով, որը տրամադրվում է Կազմակերպչի կողմից:

Ֆոնդի շահումային ֆոնդը ձևավորվում է Կազմակերպչի կողմից տրամադրված սկզբնական գումարից և Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմ խաղերի խաղադրումներից, Կազմակերպչի կողմից նախօրոք սահմանված այն սեղանների շուրջ, որոնք ունեն Բեդ Բիթ (Bad Beat) նշում: Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմ խաղերի Բեդ Բիթ (Bad Beat) նշում ունեցող սեղանների շուրջ Կազմակերպիչը գանձում է 6 % ռեյք, որի 1 %-ը ավելանում է Կազմակերպչի կողմից նախապես սահմանված Ֆոնդի սկզբնական գումարին:

Ֆոնդը կարող է խաղարկվել միայն Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) Անսահմանափակ Տեխասյան Հոլդեմ խաղի սեղանների շուրջ, որոնք ունեն Բեդ Բիթ (Bad Beat) նշում:

Ֆոնդի սկզբնական գումարը և աճը տեսանելի է Կազմակերպչի ինտերնետային կայքի Պոկեր բաժնում:

Ֆոնդը չի գործում մրցաշարերում:

Ֆոնդը շահելու դեպքում համակարգը ավտոմատ կերպով փոխանցում է այդ գումարը հաղթող խաղացողների խաղային հաշիվներին: Շահողի էկրանին շահումի վերաբերյալ տեղեկատվական հաղորդագրություն է հայտնվում, որից խաղացողը տեղեկանում է շահումի և շահած գումարի չափի մասին:

 

ԽԱՂԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

1. Ֆոնդի խաղարկման համար խաղը պետք է ընթանա մինչև վերջ՝ բացվեն առնվազն երկու խաղացողների խաղաթղթերը և համեմատվեն համակցությունները:

2. Ֆոնդի խաղարկման համար նվազագույն Բեդ Բիթ իրավիճակ է համարվում ութանոցների 4 նույնարժեք համակցությունով պարտությունը ավելի բարձր համակցության:

3. Ֆոնդի խաղարկման համար հաղթող և պարտվող խաղացողները պետք է օգտագործեն իրենց ձեռքի երկու խաղաթղթերը համակցություններ կազմելու համար:

4. Շահելու դեպքում Ֆոնդը բաշխվում է հետևյալ կերպ՝

Ֆոնդի 50%-ը շահում է Ֆոնդի հաղթողը՝ խաղում Բեդ Բիթ իրավիճակում պարտվող խաղացողը:

- Ֆոնդի 30%-ը շահում է խաղում Բեդ Բիթ իրավիճակում հաղթող խաղացողը:

Եթե երկու և ավել խաղացողների համակցությունները համապատասխանում են Ֆոնդի խաղարկման պայմաններին (չափանիշներին), այդ դեպքում ամենացածր համակցություն ունեցող խաղացողը համարվում է Ֆոնդի հաղթող (ստանում է Ֆոնդի 50%-ը), իսկ մյուս բարձր համակացություններ ունեցող խաղացողները հավասարաչափ կիսում են Ֆոնդի 30%-ը:

Օրինակ՝

Խաղացող 1 – 8♥ 8♦,  Խաղացող 2 – 9♦ 9♠,  Խաղացող 3 – 10♣ J♣

Փուլ 1` 8♠ 8♣ 9♣

Փուլ 2` 9♥

Փուլ 3` 7♣

Օրինակում երևում է, որ առաջին փուլում հաղթում է Խաղացող 1-ը ութանոցների 4 նույնարժեք համադրությամբ: Երկրորդ փուլում բացվում է սրտի ինը և խաղում այս պահին հաղթում է Խաղացող 2-ը ինների 4 նույնարժեք համադրությամբ: Խաղում արդեն եղավ Բեդ Բիթ, սակայն դեռ խաղը չի ավարտվել: Երրորդ փուլում բացվում է խաչի յոթը և խաղը հաղթում է Խաղացող 3-ը՝ Սթրեյթ ֆլաշ համակցությամբ։ Կրկին եղավ Բեդ Բիթ իրավիճակ: Քանի որ Բեդ Բիթը խաղարկվեց երկուսից ավել խաղացողներով խաղում, ապա խաղի պարտվողը՝ Խաղացող 1-ը, համարվում է Ֆոնդի հաղթող և շահում է Ֆոնդի 50%-ը: Մյուս երկու խաղացողները հավասարապես կիսում են Ֆոնդի 30%-ը:

- Ֆոնդի 10%-ը բաժանվում է Ֆոնդի խաղարկման պահին այդ սեղանի շուրջ նստած մյուս խաղացողերի միջև (չի վերաբերվում սպասման ռեժիմում նստած Խաղացողներին (Sit Out)): Եթե Ֆոնդի խաղարկման պահին սեղանի շուրջ այլ խաղացողներ չկան, ապա 10%-ը գումարվում է հաջորդ Ֆոնդի սկզբնական գումարին:

- Ֆոնդի 10%-ը բաժանվում է Ֆոնդի խաղարկման պահին մյուս բոլոր Բեդ Բիթ (Bad Beat) նշում ունեցող սեղանների շուրջ նստած խաղացողների միջև (չի վերաբերվում սպասման ռեժիմում նստած խաղացողներին (Sit Out)): Եթե Ֆոնդի խաղարկման պահին այլ Բեդ Բիթ (Bad Beat) նշում ունեցող սեղանների շուրջ խաղացողներ չկան, ապա 10%-ը գումարվում է հաջորդ Ֆոնդի սկզբնական գումարին:

Այն խաղացողների, ովքեր Ֆոնդի խաղարկման պահին խաղում են մեկից ավելի Բեդ Բիթ (Bad Beat) նշում ունեցող սեղանների շուրջ, 10%-ի մասնաբաժինը կհաշվարկվի միայն մեկ սեղանի համար:

Եթե չեն ապահովվում վերոնշյալ պայմանները և Ֆոնդը չի խաղարկվում, ապա այն խաղարկվում է հաջորդ խաղին, իսկ եթե այդ խաղում էլ չի խաղարկվում, ապա խաղարկվում է դրան հաջորդող խաղին, և այդպես այնքան, մինչև ապահովվի խաղարկման պայմանները և Ֆոնդը խաղարկվի:

 

 

ՕՄԱՀԱ

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` յուրաքանչյուր 4 երանգներում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«Օմահա» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, այն խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, բոլոր խաղացողները` մեկը մյուսի դեմ:

Խաղը սկսվում է պարտադիր խաղադրումից․ խաղադրում են կատարում պայմանական խաղարկողի կողմից դեպի ձախ երկու խաղացողներ, որից հետո պայմանական խաղարկողն իր կողմից ձախից աջ խաղացողներին բաժանում է 4-ական խաղաթուղթ, որոնք կարող է տեսնել միայն խաղացողը:

Խաղացողները (պայմանական խաղարկողի կողմից ձախից՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ) կատարում են առքուվաճառք՝ դնում են խաղագումարներ կազմակերպչի սահմանած մինիմալ և մաքսիմալ խաղագումարների միջակայքում, ընդ որում, յուրաքանչյուր խաղացողի դրված խաղագումարը չի կարող ցածր լինել նախորդ խաղացողի դրված խաղագումարից: Այնուհետև, սկզբում պայմանական խաղարկողը խաղասեղանի մեջտեղում դնում է 3 խաղաթուղթ բաց վիճակում` 1-ին փուլ, որից հետո խաղացողները նույնպես կատարում են առքուվաճառք և պայմանական խաղարկողը բացում է չորրորդ խաղաթուղթը` 2-րդ փուլ: 2-րդ փուլից հետո խաղացողները ևս կատարում են առքուվաճառք և պայմանական խաղարկողը բացում է վերջին` հինգերորդ խաղաթուղթը` 3-րդ փուլ: Յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո խաղացողը (խաղացողները) ընդունում է ստորև բերված 1-ին, 2-րդ 3-րդ կամ 4-րդ որոշումը: Այնուհետև խաղացողն իր ձեռքում գտնվող 4 փակ խաղաթղթերով և սեղանին բացված խաղաթղթերով կազմում է 5 խաղաթղթից բաղկացած լավագույն համակցությունն ու որոշում դրա արժեքը։ Ընդ որում, խաղացողը պետք է օգտագործի իր փակ խաղաթղթերից երկուսը և սեղանի ընդհանուր խաղաթղթերից երեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի մյուս խաղացողի (խաղացողների) խաղաթղթերի հետ․ ում խաղաթղթերն ավելի բարձր որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող:

Խաղաթղթերի համակցություններն, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են.

 

 NN
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Բարձր խաղաթուղթ

2.

Մեկ նույնարժեք զույգ

3.

2 տարբեր նույնարժեք զույգ

4.

3 նույնարժեք (թրիս)

5.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

6.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

7.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

8.

4 նույնարժեք (քառե)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

10.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել (ֆոլդ): Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է, նա կորցնում է խաղասեղանին դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը (քոլլ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի չափով, կամ, եթե առաջին խաղադրում կատարողն է, նվազագույն սահմանվածի չափով խաղադրում է կատարում և շարունակում խաղը:

3. Շարունակել խաղը (ռեյզ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումից ավել խաղադրում է կատարում, սակայն ոչ պակաս, քան նախորդի կատարած խաղադրումի կրկնակին, և ոչ ավել, քան թույլատրում է խաղի պայմանները, և շարունակում է խաղը:

4. Շարունակել խաղը (չեք)` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողը չի կատարում սեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացման համար խաղադրումներ, սակայն շարունակում է խաղը:

Երբ բոլոր խաղադրումները կատարված են, խաղացողները բացում են իրենց խաղաթղթերը և խաղաթղթերի համակցությունները համեմատվում են: Ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողը հաղթում է բանկը: Եթե խաղացողների խաղաթղթերի համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա բանկի գումարը հավասարապես կիսվում է ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողների միջև:

Խաղին միաժամանակ կարող է մասնակցել 2-ից մինչև 9 խաղացող:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում, խաղացողներին վերադարձվում է իրենց կողմից դրված խաղագումարները, և խաղն սկսվում է նորից:

Կազմակերպիչն իր խաղացողներին հնարավորություն է տալիս խաղալու 3 տեսակ Օմահա՝ կախված խաղադրումների սահմանաչափերից.

 

Ֆիքսված սահմանաչափով Օմահա (Fixed Limit Omaha) – յուրաքանչյուր խաղափուլում գործում է խաղադրումի ֆիքսված չափ:

Ֆիքսված սահմանաչափով Օմահա խաղում խաղադրումների չափը նախապես որոշված է: Մինչ խաղը սկսելը և առաջին փուլում խաղադրումները կատարվում են «Մեծ Բլայնդ»-ին հավասար: Երկրորդ և երրորդ փուլերում բոլոր խաղադրումերի չափը և «ռեյզ»-ը կրկնապատկվում են: Ֆիքսված սահմանաչափով Օմահայում յուրաքանչյուր խաղափուլում թույլատրվում է կատարել մինչև չորս խաղադրում։ Այսինքն թույլատրվում է՝ 1  խաղադրում, 2  ռեյզ, 3  ռե-ռեյզ և 4  քեփ (վերջին ռեյզ):

 

Անսահմանափակ Օմահա (No Limit Omaha) – խաղացողը կարող է կատարել ցանկացած չափի խաղադրում` օգտագործելով իր ամբողջ խաղանիշերը՝ սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված խաղանիշների գների սահմաններում:

Անսահմանափակ Օմահա խաղում խաղադրումի նվազագույն չափը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած չափի խաղադրումներ՝ ներառելով բոլոր խաղանիշերը։

Նվազագույն ռեյզ. Անսահմանափակ Օմահայում ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ  խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը դնում է 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել ռեյզ ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Խաղացողի ամբողջ խաղագումարը (այսինքն սեղանի վրա բոլոր խաղանիշիերը): 

Անսահմանափակ Օմահայում չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ:

 

Փոթ լիմիտ Օմահա (Pot Limit Omaha)  Փոթ լիմիտ Օմահա խաղում նվազագույն խաղադրումը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած խաղադրումներ, որոնք չեն գերազանցի ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարը:

Նվազագույն ռեյզ. Ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը դնում է 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել «ռեյզ» ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Առավելագույն ռեյզը հավասար է ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարին։ Օրինակ, խաղը 10/20 բլայնդերով է, առաջին խաղացողը կատարել է խաղադրում 10 (Փոքր Բլայնդ), իսկ երկրորդ խաղացողը` 20 (Մեծ Բլայնդ), երրորդ խաղացողը կատարում է ռեյզ 40, որից հետո չորրորդ խաղացողը անում է քոլլ ևս 40: Այսինքն բանկը կազմում է 10+20+40+40=110: Հինգերորդ խաղացողի առավելագույն ռեյզը կարող է լինել 110+2x40 (արդեն ձևավորված բանկի չափը գումարած նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի կրկնապատիկը), այսպիսով առավելագույն ռեյզը կլինի 190 այս խաղացողի համար:

Փոթ լիմիտ Օմահայում չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ։

Այս դեպքում հաղթում է այն խաղացողն, ով ունի ամենաբարձր համակցությունը, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) է կատարել նա: Օրինակ՝ եթե առաջին խաղացողը խաղադրում (ռեյզ) է անում ավելի շատ անգամ, քան երկրորդ խաղացողը, սակայն երկրորդ խաղացողն ունի ավելի բարձր համակցություն, ապա խաղի վերջում համակցությունները համեմատվում են, և հաղթում է ավելի բարձր համակցություն ունեցող խաղացողը, այսինքն երկրորդ խաղացողը, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) է նա կատարել:

 

 

ՕՄԱՀԱ Հայ–Լո

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց:

«Օմահա Հայ–Լո» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, այն խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, բոլոր խաղացողները` մեկը մյուսի դեմ:

Խաղը սկսվում է պարտադիր խաղադրումից՝ խաղադրում կատարում են պայմանական խաղարկողի կողմից դեպի ձախ երկու խաղացողներ, ինչից հետո պայմանական խաղարկողն իր կողմից ձախից աջ խաղացողներին բաժանում է 4-ական խաղաթուղթ, որոնք կարող է տեսնել միայն խաղացողը:

Խաղացողները (պայմանական խաղարկողի կողմից ձախից՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ) կատարում են առքուվաճառք․ դնում են խաղագումարներ կազմակերպչի սահմանած մինիմալ և մաքսիմալ խաղագումարների միջակայքում, ընդ որում, յուրաքանչյուր խաղացողի դրվրած խաղագումարը չի կարող ցածր լինել նախորդ խաղացողի դրված խաղագումարից: Այնուհետև, սկզբում պայմանական խաղարկողը խաղասեղանի մեջտեղում դնում է 3 խաղաթուղթ բաց վիճակում` 1-ին փուլ, որից հետո խաղացողները նույնպես կատարում են առքուվաճառք, և պայմանական խաղարկողը բացում է չորրորդ խաղաթուղթը` 2-րդ փուլ: 2-րդ փուլից հետո խաղացողները ևս կատարում են առքուվաճառք և պայմանական խաղարկողը բացում է վերջին` հինգերորդ խաղաթուղթը` 3-րդ փուլ: Յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո խաղացողը (խաղացողները) ընդունում է ստորև բերված 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ որոշումը: Այնուհետև խաղացողն իր ձեռքում գտնվող 4 փակ խաղաթղթերով և սեղանին բացված խաղաթղթերով կազմում է 5 խաղաթղթից բաղկացած լավագույն համակցությունն ու որոշում դրա արժեքը։ Ընդ որում, խաղացողը պետք է օգտագործի իր փակ խաղաթղթերից երկուսը և սեղանի ընդհանուր խաղաթղթերից երեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի մյուս խաղացողի (խաղացողների) խաղաթղթերի հետ։ Բանկը բաժանվում է ամենաբարձր և ամենացածր որակավորվող համակցություն ունեցողների միջև: Եթե երկու և ավել խաղացողների խաղաթղթերի բարձր կամ ցածր համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա բանկի գումարը հավասարապես կիսվում է ամենամեծ և ամենափոքր համակացություն ունեցող խաղացողների միջև: Խաղում այս իրավիճակը անվանում են քառատում (Քուորթերինգ):

«Օմահա Հայ–Լո» խաղը խաղարկվում է «8 կամ ավելի լավ» պայմանով, այսինքն, բանկի ամենացածր համակցության համար նախատեսված հատվածը ստանալու համար ցածր արժեք ունեցող ձեռքը պետք է կազմված լինի տարբեր մաստերի 5 խաղաթղթերից և չլինի ութանոցից բարձր, ինչպես նաև համակցությունը չպետք է պարունակի զույգ: Եթե չկա որոշիչ ցածր արժեք ունեցող ձեռք, ամբողջ բանկը վերցնում է բարձր արժեք ունեցող ձեռքը։ Ցածր արժեք ունեցող «ձեռքը» դասակարգվում է բարձր խաղաթղթից դեպի ցածր:

 

NN
ը/կ

Խաղաթղթերի ԲԱՐՁՐ արժեք ունեցող համակցությունները ցածրից բարձր

1.

Բարձր խաղաթուղթ

2.

Մեկ նույնարժեք զույգ

3.

2 տարբեր նույնարժեք զույգ

4.

3 նույնարժեք (թրիս)

5.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

6.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

7.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

8.

4 նույնարժեք (քառե)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

10.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

 

NN
ը/կ

Խաղաթղթերի ՑԱԾՐ արժեք ունեցող համակցումները ցածրից բարձր

1.

  8, 7, 6, 5, 4

2.

  8, 7, 6, 5, 3

3.

  8, 7, 6, 5, 2

4.

  8, 7, 6, 5, A

5.

  8, 7, 6, 4, 3

6.

  8, 7, 6, 4, 2

7.

  8, 7, 6, 4, A

8.

  8, 7, 6, 3, 2

9.

  8, 7, 6, 3, A

10.

  8, 7, 6, 2, A

11.

  8, 6, 5, 4, 3

12.

  8, 6, 5, 4, 2

13.

  8, 6, 5, 4, A

14.

  8, 6, 5, 3, 2

15.

  8, 6, 5, 3, A

16.

  8, 6, 5, 2, A

17.

  8, 5, 4, 3, 2

18.

  8, 5, 4, 3, A

19.

  8, 5, 3, 2, A

20.

  8, 4, 3, 2, A

21.

  7, 6, 5, 4, 3

22.

  7, 6, 5, 4, 2

23.

  7, 6, 5, 4, A

24.

  7, 5, 4, 3, 2

25.

  7, 5, 4, 3, A

26.

  6, 5, 4, 3, 2

27.

  6, 5, 4, 3, A

28.

  6, 5, 4, 2, A

29.

  6, 4, 3, 2, A

30.

  5, 4, 3, 2, A

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել (ֆոլդ): Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է, նա կորցնում է խաղասեղանին դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը (քոլլ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի չափով, կամ, եթե առաջին խաղադրում կատարողն է, նվազագույն սահմանվածի չափով խաղադրում է կատարում և շարունակում խաղը:

3. Շարունակել խաղը (ռեյզ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումից ավել խաղադրում է կատարում, սակայն ոչ պակաս, քան նախորդի կատարած խաղադրումի կրկնակին, և ոչ ավել, քան թույլատրում է խաղի պայմանները, և շարունակում է խաղը:

4. Շարունակել խաղը (չեք)` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողը չի կատարում սեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացման համար խաղադրումներ, սակայն շարունակում է խաղը:

Երբ բոլոր խաղադրումները կատարված են, խաղացողները բացում են իրենց խաղաթղթերը և խաղաթղթերի համակցությունները համեմատվում են: Ամենաբարձր և ամենացածր որակավորվող համակցություն ունեցող խաղացողները կիսում են բանկը: Եթե չկա որոշիչ ցածր արժեք ունեցող ձեռք, ամբողջ բանկը վերցնում է բարձր արժեք ունեցող խաղացողը:

Խաղին միաժամանակ կարող է մասնակցել 2-ից մինչև 9 խաղացող:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում, խաղացողներին վերադարձվում են իրենց կողմից դրված խաղագումարները, և խաղը սկսվում է նորից:

Կազմակերպիչն իր խաղացողներին հնարավորություն է տալիս խաղալու 3 տեսակ «Օմահա Հայ–Լո»՝ կախված խաղադրումների սահմանաչափերից. 

 

Ֆիքսված սահմանաչափով Օմահա ՀայԼո (Fixed Limit Omaha Hi-Lo) յուրաքանչյուր խաղափուլում գործում է խաղադրումի ֆիքսված չափ:

Ֆիքսված սահմանաչափով Օմահա Հայ–Լո խաղում խաղադրումների չափը նախապես որոշված է: Մինչ խաղը սկսելը և առաջին փուլում խաղադրումները կատարվում են «Մեծ Բլայնդ»-ին հավասար: Երկրորդ և երրորդ փուլերում բոլոր խաղադրումերի չափը և «ռեյզ»-ը կրկնապատկվում են: Ֆիքսված սահմանաչափով Օմահա Հայ–Լո խաղում յուրաքանչյուր խաղափուլում թույլատրվում է կատարել մինչև չորս խաղադրում։ Այսինքն թույլատրվում է՝ 1 – խաղադրում, 2 – ռեյզ, 3 – ռե-ռեյզ և 4 – քեփ (վերջին ռեյզ):

 

Անսահմանափակ Օմահա ՀայԼո (No Limit Omaha Hi-Lo) – խաղացողը կարող է կատարել ցանկացած չափի խաղադրում` օգտագործելով իր ամբողջ խաղանիշերը՝ սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված խաղանիշների գների սահմաններում:

Անսահմանափակ Օմահա Հայ–Լո խաղում խաղադրումի նվազագույն չափը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած չափի խաղադրումներ՝ ներառելով բոլոր խաղանիշերը։

Նվազագույն ռեյզ. Անսահմանափակ Օմահա Հայ–Լո խաղում ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը դնում է 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել ռեյզ ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Խաղացողի ամբողջ խաղագումարը (այսինքն սեղանի վրա բոլոր խաղանիշերը): 

Անսահմանափակ Օմահա Հայ–Լո խաղում չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ:

 

Փոթ լիմիտ Օմահա ՀայԼո (Pot Limit Omaha Hi-Lo)  Փոթ լիմիտ Օմահա Հայ–Լո խաղում նվազագույն խաղադրումը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած խաղադրումներ, որոնք չեն գերազանցի ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարը:

Նվազագույն ռեյզ. Ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը դնում է 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել «ռեյզ» ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Առավելագույն ռեյզը հավասար է ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարին։ Օրինակ, խաղը 10/20 բլայնդերով է, առաջին խաղացողը կատարել է խաղադրում 10 (Փոքր Բլայնդ), իսկ երկրորդ խաղացողը` 20 (Մեծ Բլայնդ), երրորդ խաղացողը կատարում է ռեյզ 40, որից հետո չորրորդ խաղացողը անում է քոլլ ևս 40: Այսինքն՝ բանկը կազմում է 10+20+40+40=110: Հինգերորդ խաղացողի առավելագույն ռեյզը կարող է լինել 110+2x40 (արդեն ձևավորված բանկի չափը գումարած նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի կրկնապատիկը), այսպիսով առավելագույն ռեյզը կլինի 190 այս խաղացողի համար:

Փոթ լիմիտ Օմահա Հայ–Լո խաղում չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ։

Այս դեպքում հաղթում են այն խաղացողները, ովքեր ունեն ամենաբարձր և ամենացածր համակցություն, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) են կատարել նրանք: Օրինակ՝ եթե առաջին խաղացողը խաղադրում (ռեյզ) է անում ավելի շատ անգամ, քան երկրորդ և երրորդ խաղացողները, սակայն երկրորդ խաղացողն ունի ավելի բարձր համակցություն, իսկ երրորդ խաղացողն՝ ավելի ցածր համակցություն, ապա խաղի վերջում համակցությունները համեմատվում են և հաղթում են ավելի բարձր և ցածր համակցություն ունեցող խաղացողները, այսինքն երկրորդ և երրորդ խաղացողները, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) են կատարել նրանք:

 

 

5 ԽԱՂԱԹՂԹՈՎ ՕՄԱՀԱ

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 52 խաղաթղթով` յուրաքանչյուր 4 երանգներում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) երկուսանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` երկուսանոցը:

«5 խաղաթղթով Օմահա» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, այն խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, բոլոր խաղացողները` մեկը մյուսի դեմ:

Խաղը սկսվում է պարտադիր խաղադրումից․ խաղադրում կատարում են պայմանական խաղարկողի կողմից դեպի ձախ երկու խաղացողները, ինչից հետո պայմանական խաղարկողն իր կողմից ձախից աջ խաղացողներին բաժանում է 5-ական խաղաթուղթ, որոնք կարող է տեսնել միայն խաղացողը:

Խաղացողները (պայմանական խաղարկողի կողմից ձախից՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ) կատարում են առքուվաճառք․ դնում են խաղագումարներ կազմակերպչի սահմանած մինիմալ և մաքսիմալ խաղագումարների միջակայքում, ընդ որում, յուրաքանչյուր խաղացողի կատարած խաղագումարը չի կարող ցածր լինել նախորդ խաղացողի կատարած խաղագումարից: Այնուհետև, սկզբում պայմանական խաղարկողը խաղասեղանի մեջտեղում դնում է 3 խաղաթուղթ բաց վիճակում` 1-ին փուլ, որից հետո խաղացողները նույնպես կատարում են առքուվաճառք և պայմանական խաղարկողը բացում է չորրորդ խաղաթուղթը` 2-րդ փուլ: 2-րդ փուլից հետո խաղացողները ևս կատարում են առքուվաճառք և պայմանական խաղարկողը բացում է վերջին` հինգերորդ խաղաթուղթը` 3-րդ փուլ: Յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո խաղացողը (խաղացողները) ընդունում է ստորև բերված 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ որոշումը: Այնուհետև խաղացողն իր ձեռքում գտնվող 5 փակ խաղաթղթերով և սեղանին բացված խաղաթղթերով կազմում է 5 խաղաթղթից բաղկացած լավագույն համակցությունն ու որոշում դրա արժեքը։ Ընդ որում, խաղացողը պետք է օգտագործի իր փակ խաղաթղթերից երկուսը և սեղանի ընդհանուր խաղաթղթերից երեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի մյուս խաղացողի (խաղացողների) խաղաթղթերի հետ․ ում խաղաթղթերն ավելի բարձր որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող:

Խաղաթղթերի համակցություններն, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են.

 

NN
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Բարձր խաղաթուղթ

2.

Մեկ նույնարժեք զույգ

3.

2 տարբեր նույնարժեք զույգ

4.

3 նույնարժեք (թրիս)

5.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

6.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

7.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

8.

4 նույնարժեք (քառե)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

10.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել (ֆոլդ): Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է, նա կորցնում է խաղասեղանին դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը (քոլլ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի չափով, կամ, եթե առաջին խաղադրում կատարողն է, նվազագույն սահմանվածի չափով խաղադրում է կատարում և շարունակում խաղը:

3. Շարունակել խաղը (ռեյզ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումից ավել խաղադրում է կատարում, սակայն ոչ պակաս, քան նախորդի կատարած խաղադրումի կրկնակին, և ոչ ավել, քան թույլատրում է խաղի պայմանները, և շարունակում է խաղը:

4. Շարունակել խաղը (չեք)` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողը չի կատարում սեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացման համար խաղադրումներ, սակայն շարունակում է խաղը:

Երբ բոլոր խաղադրումները կատարված են, խաղացողները բացում են իրենց խաղաթղթերը և խաղաթղթերի համակցությունները համեմատվում են: Ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողը հաղթում է բանկը: Եթե խաղացողների խաղաթղթերի համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա բանկի գումարը հավասարապես կիսվում է ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողների միջև:

Խաղին միաժամանակ կարող է մասնակցել 2-ից մինչև 9 խաղացող:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում, խաղացողներին վերադարձվում են իրենց կողմից դրված խաղագումարները, և խաղը սկսվում է նորից:

Կազմակերպիչն իր խաղացողներին հնարավորություն է տալիս խաղալու 2 տեսակի «5 խաղաթղթով Օմահա» ՝ կախված սահմանաչափերի տեսակներից.

 

Անսահմանափակ 5 խաղաթղթով Օմահա (No Limit 5 Card Omaha) – խաղացողը կարող է կատարել ցանկացած չափի խաղադրում` օգտագործելով իր ամբողջ խաղանիշերը՝ սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված խաղանիշների գների սահմաններում:

Անսահմանափակ 5 խաղաթղթով Օմահա խաղում խաղադրումի նվազագույն չափը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած չափի խաղադրումներ՝ ներառելով բոլոր խաղանիշերը։

Նվազագույն ռեյզ. Անսահմանափակ 5 խաղաթղթով Օմահայում ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ  խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը դնում է 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել ռեյզ ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Խաղացողի ամբողջ խաղագումարը (այսինքն սեղանի վրա բոլոր խաղանիշերը): 

Անսահմանափակ 5 խաղաթղթով Օմահայում չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ:

 

Փոթ լիմիտ 5 խաղաթղթով Օմահա (Pot Limit 5 Card Omaha) – Փոթ լիմիտ 5 խաղաթղթով Օմահա խաղում նվազագույն խաղադրումը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած խաղադրումներ, որոնք չեն գերազանցի ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարը:

Նվազագույն ռեյզ. Ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը դնում է 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել ռեյզ ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Առավելագույն ռեյզը հավասար է ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարին։ Օրինակ, խաղը 10/20 բլայնդերով է, առաջին խաղացողը կատարել է խաղադրում 10 (Փոքր Բլայնդ), իսկ երկրորդ խաղացողը` 20 (Մեծ Բլայնդ), երրորդ խաղացողը կատարում է ռեյզ 40, որից հետո չորրորդ խաղացողը անում է քոլլ ևս 40: Այսինքն բանկը կազմում է 10+20+40+40=110: Հինգերորդ խաղացողի առավելագույն ռեյզը կարող է լինել 110+2x40 (արդեն ձևավորված բանկի չափը գումարած նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի կրկնապատիկը), այսպիսով, առավելագույն ռեյզը կլինի 190 այս խաղացողի համար:

Փոթ լիմիտ 5 խաղաթղթով Օմահայում չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ։

Այս դեպքում հաղթում է այն խաղացողն, ով ունի ամենաբարձր համակցություն, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) է կատարել նա: Օրինակ՝ եթե առաջին խաղացողը խաղադրում (ռեյզ) է անում ավելի շատ անգամ, քան երկրորդ խաղացողը, սակայն երկրորդ խաղացողն ունի ավելի բարձր համակցություն, ապա խաղի վերջում համակցությունները համեմատվում են, և հաղթում է ավելի բարձր համակցություն ունեցող խաղացողը, այսինքն երկրորդ Խաղացողը, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) է նա կատարել:

 

 

6+ ՀՈԼԴԵՄ

 

 

Խաղին մասնակցում է խաղաթղթերի կապուկ` 36 խաղաթղթով` 4 երանգներից յուրաքանչյուրում (ագռավ, խաչ, ագուռ և սիրտ) վեցանոցից մինչև մեկանոց: Յուրաքանչյուր երանգի ամենաբարձր խաղաթուղթը մեկանոցն է, ամենափոքր խաղաթուղթը` վեցանոցը: Մեկանոցը կարող է օգտագործվել որպես հինգանոց ամենափոքր սթրեյթ կազմելու համար (օրինակ՝ A, 6, 7, 8, 9):

«6+ Հոլդեմ» թղթախաղը հիմնվում է 5 խաղաթղթերի համակցությունների աստիճանների վրա, այն խաղում են հատուկ խաղասեղանի վրա, բոլոր խաղացողները` մեկը մյուսի դեմ:

Խաղը սկսվում է պարտադիր խաղադրումից՝ խաղադրում են կատարում պայմանական խաղարկողի կողմից դեպի ձախ երկու խաղացողները։ Այդ խաղադրումը կոչվում է «Բլայնդ»։ Դրանից հետո պայմանական խաղարկողն իր կողմից ձախից աջ խաղացողներին բաժանում է 2-ական խաղաթուղթ, որոնք կարող է տեսնել միայն խաղացողը:

Խաղացողները (պայմանական խաղարկողի կողմից ձախից՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ) կատարում են առքուվաճառք․ դնում են խաղագումարներ կազմակերպչի սահմանած մինիմալ և մաքսիմալ խաղագումարների միջակայքում, ընդ որում, յուրաքանչյուր խաղացողի դրվող խաղագումարը չի կարող ցածր լինել նախորդ խաղացողի դրված խաղագումարից: Այնուհետև, սկզբում պայմանական խաղարկողը խաղասեղանի մեջտեղում դնում է 3 խաղաթուղթ բաց վիճակում` 1-ին փուլ, որից հետո խաղացողները նույնպես կատարում են առքուվաճառք և պայմանական խաղարկողը բացում է չորրորդ խաղաթուղթը` 2-րդ փուլ: 2-րդ փուլից հետո խաղացողները ևս կատարում են առքուվաճառք և պայմանական խաղարկողը բացում է վերջին` հինգերորդ խաղաթուղթը` 3-րդ փուլ: Յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո խաղացողը (խաղացողները) ընդունում է ստորև բերված 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ որոշումը: Այնուհետև խաղացողն իր ձեռքում գտնվող 2 փակ խաղաթղթերով և սեղանին բացված խաղաթղթերով կազմում է 5 խաղաթղթից բաղկացած լավագույն համակցությունն ու որոշում դրա արժեքը: Խաղի իմաստը կայանում է նրանում, որ խաղացողը վերջին հաշվով պետք է իր խաղաթղթերը համեմատի մյուս խաղացողի (խաղացողների) խաղաթղթերի հետ․ ում խաղաթղթերն ավելի բարձր որակավորվող համակցություն ունեն, նա էլ համարվում է հաղթող:

Խաղաթղթերի համակցությունները, ամենացածր արժեք ունեցողից մինչև ամենաբարձր արժեք ունեցողը, հետևյալն են.

 

NN
ը/կ

Խաղաթղթերի համակցությունը

1.

Բարձր խաղաթուղթ

2.

Մեկ նույնարժեք զույգ

3.

2 տարբեր նույնարժեք զույգ

4.

Ցանկացած 5 հաջորդականություն (սթրեյթ)

5.

3 նույնարժեք (թրիս)

6.

1 զույգ և 3 նույնարժեք (ֆուլ հաուզ)

7.

Ցանկացած 5 նույնատիպ (ֆլաշ)

8.

4 նույնարժեք (քառե)

9.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն (սթրեյթ ֆլաշ)

10.

Նույնատիպ 5 հաջորդականություն, որն ավարտվում է մեկանոցով (ռոյալ ֆլաշ)

 

Խաղաթղթերի համակցության արժեքը գնահատելուց հետո խաղացողին հնարավորություն է տրվում ընդունել հետևյալ որոշումներից մեկը.

1. Անմիջապես հանձնվել (ֆոլդ): Խաղացողը խաղաթղթերը (փակ վիճակում) անմիջապես նետում է, նա կորցնում է խաղասեղանին դրված գումարը, և իր համար խաղն ավարտվում է:

2. Շարունակել խաղը (քոլլ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի չափով, կամ, եթե առաջին խաղադրում կատարողն է, նվազագույն սահմանվածի չափով խաղադրում է կատարում և շարունակում խաղը:

3. Շարունակել խաղը (ռեյզ)` հաշվի առնելով այն, որ խաղասեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացվելուց հետո կարող է լավ համակցություն ձևավորվել: Խաղացողը նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումից ավել խաղադրում է կատարում, սակայն ոչ պակաս, քան նախորդի կատարած խաղադրումի կրկնակին, և ոչ ավել, քան թույլատրում են խաղի պայմանները, և շարունակում է խաղը:

4. Շարունակել խաղը (չեք)` հաշվի առնելով խաղաթղթերի առավելությունը: Խաղացողը չի կատարում սեղանի մեջտեղում դրված փակ խաղաթղթերի բացման համար խաղադրումներ, սակայն շարունակում է խաղը:

Երբ բոլոր խաղադրումները կատարված են, խաղացողները բացում են իրենց խաղաթղթերը, և խաղաթղթերի համակցությունները համեմատվում են: Ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողը հաղթում է բանկը: Եթե խաղացողների խաղաթղթերի համակցություններն ունեն միևնույն արժեքը, ապա բանկի գումարը հավասարապես կիսվում է ամենամեծ համակցություն ունեցող խաղացողների միջև:

Խաղին միաժամանակ կարող է մասնակցել 2-ից մինչև 9 խաղացող:

Եթե խաղացողին բաժանվել է սխալ թվով խաղաթուղթ, ապա նրա համակցումը չի հաշվվում, խաղացողներին վերադարձվում են իրենց կողմից դրված խաղագումարները, և խաղն սկսվում է նորից:

Կազմակերպիչն իր խաղացողներին հնարավորություն է տալիս խաղալու 3 տեսակի «6+ Հոլդեմ»՝ կախված խաղադրումների սահմանաչափերից.

 

Ֆիքսված սահմանաչափով «6+ Հոլդեմ»  (Fixed 6+ Holdem) – յուրաքանչյուր փուլում սահմանվում է խաղադրույքի ֆիքսված չափ:

Ֆիքսված սահմանաչափով «6+ Հոլդեմում» խաղադրումների չափը նախապես որոշված է: Մինչ խաղի սկսելը և 1-ին փուլում խաղադրումները կատարվում են «Մեծ Բլայնդ»-ին հավասար: 2-րդ և 3-րդ փուլերի բոլոր խաղադրումների չափը և «ռեյզ»-ը կրկնապատկվում են: Ֆիքսված սահմանաչափով «6+ Հոլդեմում» յուրաքանչյուր խաղափուլում թույլատրվում է կատարել մինչև չորս խաղադրում։ Այսինքն թույլատրվում է՝ 1 – խաղադրում, 2 – ավելացում (ռեյզ),  3  վերաավելացում (ռե-ռեյզ) և 4 – վերջին ռեյզ (քեփ):

 

Անսահմանափակ «6+ Հոլդեմ» (No Limit 6+ Holdem) – խաղացողը կարող է կատարել ցանկացած խաղադրույք, ներառյալ իր ամբողջ խաղանիշերը՝ սույն կանոնակարգի 7-րդ կետում նշված խաղանիշերի գների սահմաններում:

Անսահմանափակ «6+ Հոլդեմում» խաղադրումի նվազագույն չափը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած տեսակի խաղադրումներ՝ ներառելով բոլոր խաղանիշերը։

Նվազագույն ռեյզ. Անսահմանափակ «6+ Հոլդեմում» ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը խաղադրում է կատարում 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել ռեյզ ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Խաղացողի ամբողջ խաղագումարը (այսինքն սեղանի վրա ունեցած բոլոր խաղանիշերը):

Անսահմանափակ «6+ Հոլդեմում» չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ:

 

Փոթ լիմիտ «6+ Հոլդեմ» (Pot Limit 6+ Holdem) Փոթ լիմիտ «6+ Հոլդեմում» նվազագույն խաղադրումը հավասար է «Մեծ Բլայնդ»-ին, սակայն խաղացողները կարող են կատարել ցանկացած խաղադրումներ, որոնք չեն գերազանցի ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապատիկի գումարը:

Նվազագույն ռեյզ. Ռեյզի չափը պետք է լինի ոչ պակաս, քան տվյալ խաղափուլում կատարված նախորդ խաղադրումը կամ ռեյզը: Օրինակ, եթե առաջին խաղացողը խաղադրում է կատարում 5, ապա երկրորդ խաղացողը կարող է կատարել ռեյզ ոչ պակաս, քան 5 (այսինքն, ընդհանուր խաղադրումը կազմում է 10):

Առավելագույն ռեյզ Առավելագույն ռեյզը հավասար է ընթացիկ բանկի և վերջին ռեյզի կրկնապտիկի գումարին։ Օրինակ, խաղը 10/20 բլայնդերով է, առաջին խաղացողը կատարել է խաղադրում 10 (Փոքր Բլայնդ), իսկ երկրորդ խաղացողը` 20 (Մեծ Բլայնդ), երրորդ խաղացողը կատարում է ռեյզ 40, որից հետո չորրորդ խաղացողը անում է քոլլ ևս 40: Այսինքն բանկը կազմում է 10+20+40+40=110: Հինգերորդ խաղացողի առավելագույն ռեյզը կարող է լինել 110+2x40 (արդեն ձևավորված բանկի չափը գումարած նախորդ խաղացողի կատարած խաղադրումի կրկնապատիկը), այսպիսով, առավելագույն ռեյզը կլինի 190 այս խաղացողի համար:

Փոթ լիմիտ «6+ Հոլդեմում» չկան ռեյզերի քանակի սահմանափակումներ:

Այս դեպքում հաղթում է այն խաղացողն, ով ունի ամենաբարձր համակցություն, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) է կատարել նա: Օրինակ՝ եթե առաջին խաղացողը խաղադրում (ռեյզ) է անում ավելի շատ անգամ, քան երկրորդ խաղացողը, սակայն երկրորդ խաղացողն ունի ավելի բարձր համակցություն, ապա խաղի վերջում համակցությունները համեմատվում են, և հաղթում է ավելի բարձր համակցություն ունեցող խաղացողը, այսինքն երկրորդ խաղացողը, անկախ այն բանից, թե քանի խաղադրում (ռեյզ) է նա կատարել:

 

 

12.13. ԲԱԿԿԱՐԱ 

 

 

Խաղում օգտագործվում է 52 խաղաքարտից բաղկացած 8 կապոց: Խաղաքարտերի արժեքները հետևյալն են՝

- «A» խաղաքարտերն ամենացածրն են, նրանց արժեքը հավասար է 1-ի;

- 2–9 խաղաքարտերի արժեքը հավասար է իրենց անվանական արժեքին;

- 10-երը, «Զինվոր», «Թագուհի» և «Արքա» խաղաքարտերը հավասար են 0-ի:

Բակկարա խաղում հաշվի է առնվում միայն խաղաքարտերի թվային արժեքը, խաղաքարտերի երանգը հաշվի չի առնվում:

Խաղաքարտերի յուրաքանչյուր բաժանումից առաջ անհրաժեշտ է խաղադրույք կատարել տվյալ խաղափուլում Խաղացողի կամ Բանկիրի հաղթանակի կամ «Ոչ ոքի» արդյունքի վրա:

Խաղը սկսվում է, երբ խաղարկողը բաժանում է երկուական խաղաքարտ Բանկիրին և Խաղացողին:

Եթե Խաղացողին և Բանկիրին բաժանվում են միևնույն արժեք ունեցող ձեռքեր, խաղափուլն ավարտվում է «Ոչ ոքի»: «Ոչ ոքի» խաղադրույքը հաղթում է, իսկ Բանկիրի և Խաղացողի վրա կատարված խաղադրույքները վերադարձվում են:

Յուրաքանչյուր ձեռքի արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Ա. Եթե խաղաքարտերի գումարային արժեքը հավասար է 1-ից 9 միավորի, ապա ձեռքը հաշվարկվում է համապատասխան միավորով:

Բ. Եթե խաղաքարտերի գումարային արժեքը հավասար է 10-ի, ապա ձեռքը հաշվարկվում է 0 միավոր:

Գ. Եթե խաղաքարտերի գումարային արժեքը մեծ կամ հավասար է 11-ի, ապա ձեռքի արժեքը հաշվարկվում է խաղաքարտերի գումարային արժեքից հանելով 10 միավոր (օրինակ՝ 7 և 9 արժեք ունեցող խաղաքարտերի գումարային արժեքը Բակկարա խաղում հավասար է 6-ի, քանի որ 16-10=6):

Եթե Խաղացողի ու Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերը չեն կազմում 8 կամ 9 միավոր ունեցող կոմբինացիա, նրանց կարող է բաժանվել մեկական հավելյալ խաղաքարտ: Խաղացողը միշտ առաջինն է ստանում երրորդ խաղաքարտը: Եթե Խաղացողի ու Բանկիրի առաջին երկու խաղաքարտերը կազմում են 8 կամ 9 միավոր ունեցող կոմբինացիա, նրանց հավելյալ խաղաքարտեր չեն բաժանվում:

Եթե Խաղացողի մոտ առաջին երկու խաղաքարտերի հանրագումարը կազմում է 0-5 միավոր, ապա Խաղացողին տրվում է երրորդ խաղաքարտը:

Եթե Խաղացողի մոտ առաջին երկու խաղաքարտերի հանրագումարը 6-7 միավոր է, իսկ Բանկիրի մոտ 3-5, ապա Խաղացողին երրորդ խաղաքարտ չի տրվում, իսկ Բանկիրին տրվում է երրորդ խաղաքարտ:

Եթե Խաղացողի ձեռքը կանգ է առնում 6 կամ 7 արժեքի վրա, իսկ Բանկիրի ձեռքը հավասար է 6-ի, ապա Բանկիրին չի տրվում հավելյալ երրորդ խաղաքարտ:

Բակկարա խաղում շահում է 9-ին ավելի մոտ արժեք ունեցող կոմբինացիան:

                       

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ

 

Բակկարա խաղի ժամանակ Խաղացողը կարող է, իր ցանկությամբ, կատարել հետևյալ լրացուցիչ խաղադրույքները.

1. Բանկիրի զույգ: Բանկիրին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը կազմում են զույգ: Շահումը որոշվում է 11:1 գործակցով:

2. Ոչ ոքի: Շահումը որոշվում է 8:1 գործակցով:

3. Խաղացողի զույգ: Խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը կազմում են զույգ: Շահումը որոշվում է 11:1 գործակցով:

4. Կատարյալ զույգ մեկ զույգով: Երկու միանման խաղաքարտեր (ըստ արժեքի և երանգի) բաժանվում են որպես առաջին խաղաքարտ Բանկիրին կամ Խաղացողին: Շահումը որոշվում է 25:1 գործակցով:

5. Կատարյալ զույգ երկու զույգով: Չորս միանման խաղաքարտեր (ըստ արժեքի և երանգի) բաժանվում են որպես առաջին խաղաքարտ Բանկիրին և Խաղացողին: Շահումը որոշվում է 200:1 գործակցով:

6. Որևէ զույգ: Բանկիրին կամ Խաղացողին բաժանված առաջին երկու խաղաքարտերը հավասար են արժեքով կամ երանգով նույնն են: Շահումը որոշվում է 5:1 գործակցով:

7. Խաղացողի բոնուս: Խաղացողը հաղթում է խաղափուլը՝ ունենալով 8 կամ 9 արժեք ունեցող ձեռք:

ա. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 9 միավորով: Շահումը որոշվում է 30:1 գործակցով:

բ. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 8 միավորով: Շահումը որոշվում է 10:1 գործակցով:

գ. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 7 միավորով: Շահումը որոշվում է 6:1 գործակցով:

դ. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 6 միավորով: Շահումը որոշվում է 4:1 գործակցով:

ե. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 5 միավորով: Շահումը որոշվում է 2:1 գործակցով:

զ. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 4 միավորով: Շահումը որոշվում է 1:1 գործակցով:

է. Բնական ձեռք: Շահումը որոշվում է 1:1 գործակցով:

ը. Բնական ձեռք, ոչ ոքի: Շահումը որոշվում է 1:1 գործակցով: 

8. Բանկիրի բոնուս: Բանկիրը հաղթում է խաղափուլում՝ ունենալով 8 կամ 9 արժեք ունեցող ձեռք: 

ա. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 9 միավորով: Շահումը որոշվում է 30:1 գործակցով:

բ. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 8 միավորով: Շահումը որոշվում է 10:1 գործակցով:

գ. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 7 միավորով: Շահումը որոշվում է 6:1 գործակցով:

դ. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 6 միավորով: Շահումը որոշվում է 4:1 գործակցով:

ե. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 5 միավորով: Շահումը որոշվում է 2:1 գործակցով:

զ. Ոչ բնական ձեռքը շահում է 4 միավորով: Շահումը որոշվում է 1:1 գործակցով:

է. Բնական ձեռք: Շահումը որոշվում է 1:1 գործակցով:

ը. Բնական ձեռք, ոչ ոքի: Շահումը որոշվում է 1:1 գործակցով:

Բնական ձեռքը Խաղացողին և Բանկիրին տրվող երկուական խաղաքարտերն են: Ոչ բնական ձեռքը ներառում է նաև հավելյալ խաղաքարտ:

Ցանկացած անսարքություն չեղարկում է խաղափուլը և բոլոր հնարավոր վճարումները տվյալ խաղափուլի համար: Խաղադրույքները վերադարձվում են:

         

         

12.14. ՌԵԴ ԴՈԳ (Red Dog) 

 

 

Առաջնահերթ հարկավոր է կատարել Անտե (Ante) խաղադրույք, որից հետո սեղմել Դիլ (Deal) կոճակը: Խաղում օգտագործվում է խաղաքարտերի 8 կապոց: Բաժանվում է 2 բացված խաղաքարտ՝ մեջտեղի հատվածում թողնելով տարածք 3-րդ խաղաքարտի համար: Հարկավոր է գուշակել. արդյոք 3-րդ խաղաքարտը արժեքով կլինի այդ 2 խաղաքարտերի միջև: Ամենաբարձր խաղաքարտը հանդիսանում է A-ն, ամենացածրը՝ 2-ը: Եթե խաղացողը համոզված է, որ հաջորդ խաղաքարտը կլինի 2 բացված խաղաքարտերի միջև, ապա սեղմում է Ռայդ (Ride)՝ խաղադրույքի կրկնապատկման համար, այլապես հարկավոր է սեղմել Սթենդ (Stand): Եթե առաջին 2 խաղաքարտերը միմյանց հաջորդում են կամ զույգ են, խաղադրույքը վերադարձվում է: Եթե առաջին 2 խաղաքարտը զույգ է և 3-րդի հետ կազմում է Թրի օֆ ա քայնդ (3 of a kind, եռյակ՝ նույն արժեքի 3 խաղաքարտ) կոմբինացիա, ապա շահումը վճարվում է 11:1 գործակցով: 

 

 

12.15. ԴՌՈՈւ ՀԱՅ ԼՈ (Draw High Low)

 

 

Առաջնահերթ հարկավոր է կատարել Անտե (Ante) խաղադրույք, որից հետո սեղմել Դիլ (Deal) կոճակը: Խաղում օգտագործվում է խաղաքարտերի 1 կապոց: Հարկավոր է գուշակել. արդյոք հաջորդ խաղաքարտը կլինի նախորդից ավելի բարձր, թե՝ ցածր արժեքով: Ամենաբարձր խաղաքարտը հանդիսանում է K-ն, ամենացածրը՝ A-ը: Խաղացողին հնարավորություն է տրվում կատարել Թայ Բեթ (Tie Bet) խաղադրույք, որի պայմաններում խաղաքարտերի արժեքը նույնը լինելու դեպքում խաղադրույքը կհաղթի: Թայ Բեթ խաղադրույք կատարելուց հետո ամեն դեպքում հարկավոր է ընդունել որոշում՝ հաջորդ խաղաքարտը կլինի բարձր, թե՝ ցածր: Եթե գուշակումը ճիշտ է կատարվել, ապա շահումը կվճարվի ըստ այդ պահին սեղանին նշված գործակցի: Եթե կատարվել է Թայ Բեթ և խաղադրույքը պարտվել է, ապա դեռևս հնարավոր է հաղթել հիմնական խաղադրույքը: Եթե Թայ Բեթ խաղադրույքը հաղթում է՝ շահումը վճարվում է 10:1 գործակցով և հնարավորություն է տրվում շարունակել հիմնական խաղը:

 

 

12․16․ ԹՈՓ ՔԱՐԴ ԹՐԱՄՓ   

 

 

Առաջնահերթ հարկավոր է կատարել Անտե (Ante) խաղադրույք, որից հետո սեղմել Դիլ (Deal) կոճակը: Խաղում օգտագործվում է խաղաքարտերի 6 կապոց: Խաղում հաղթում է նա, ում խաղաքարտի արժեքն ավելի բարձր է: Ամենաբարձր արժեքի խաղաքարտը հանդիսանում է A-ը, ամենացածրը՝ 2-ը: Խաղը շարունակվում է նույն ոճով, մինչ չգրանցվի ոչ–ոքի, ինչից հետո կառաջարկվի 2 տարբերակ՝ կատարել Ֆոլդ (Fold) կամ շարունակել խաղը, սեղմելով Ուոր (War) կոճակը: Ֆոլդի դեպքում խաղարկողը վերցնում է խաղադրույքի կեսը և բաշխում է նոր ձեռք: Խաղը շարունակելու դեպքում կատարվում է խաղադրույք հիմնական խաղադրույքի չափով: Խաղարկողը բաշխում է 3 փակ խաղաքարտ, ինչից հետո մեկական բաց խաղաքարտ իրեն և խաղացողին: Եթե խաղացողի բացված խաղաքարտը հավասար է կամ ավելի բարձր է խաղարկողի խաղաքարտից, ապա մասնակիցը շահում է «իվեն մանի օն թը ռեյզ օնլի» (even money on the raise only), իսկ հիմնական խաղադրույքը ենթակա է վերադարձի: Եթե խաղարկողի բացված խաղաքարտը ավելի բարձր արժեք ունի, ապա խաղացողը պարտվում է բոլոր խաղադրույքները: Ուորի ժամանակ ոչ-ոքի լինելու դեպքում հաղթանակը փոխանցվում է խաղացողին:

 

 

12.17. «ՍԼՈՏ»  տեսակի խաղի անցկացման կարգը և շահումի տարբերակները

 

 

Խաղացողը համապատասխան ստեղնով գործարկում է խաղային ավտոմատի ծրագիրը: Խաղադրույքի քայլի և խաղացող գծերի քանակի ընտրությունից հետո էկրանի վրա բացված տարբեր պատկերներից բաղկացած գլանակները պտտվում են: Գլանակների պտտվելուց և կանգ առնելուց հետո էկրանին արտացոլվում է սյուներից և տողերից բաղկացած դաշտ: Պատկերների համակցությունները ձևավորվում են գծային դաշտով` հորիզոնական, ուղղահայաց, շեղակի, ինչպես նաև դրանց համակցություններով: Շահումը կայանում է, երբ նախատեսված գծային դաշտից ընտրած գծերում պատկերների համակցությունը համարվում է շահող տարբերակ: Շահումի գումարի չափը կախված է ներդրված խաղագումարի չափից, քայլի մեծությունից և պատկերների համակցություններից: Մեկից ավելի շահման տարբերակ ունենալու դեպքում այդ տարբերակներով նախատեսված շահումները իրար գումարվում են:

Խաղային այս համակարգը հնարավորություն է տալիս խաղացողին իր շահած գումարով մասնակցել ավելի բարձր ռիսկի խաղի` ամբողջ շահումի չափով, շահումի կեսի չափով, շահումի կրկնապատիկի չափով (ավելացվում է «Ապառիկ բանկից»):

Բարձր ռիսկի խաղը իրականացվում է հետևյալ կերպ:

Էկրանի վրա բացվում է մեկ խաղաթուղթ բաց վիճակում և 4 խաղաթուղթ փակ վիճակում: Խաղացողը ընտրում է 4 փակ խաղաթղթերից ցանկացած մեկը, և եթե այդ խաղաթուղթը ավելի բարձր միավոր ունի, քան բաց խաղաթուղթը, ապա շահումը կրկնապատկվում է: Հակառակ դեպքում շահումը բազմապատկվում է զրոյով: Հավասար միավորների դեպքում շահումը մնում է նույնությամբ: Կամ խաղացողին առաջարկվում է կրկնապատկել շահումը խաղաթղթերի գույնը կռահելու միջոցով կամ կորցնել շահումը: Խաղացողն իր հայեցողությամբ ցանկացած պահի կարող է դադարեցնել բարձր ռիսկի խաղը և իր շահումը գումարել ընդհանուր խաղագումարի «Ապառիկ բանկին»:

Խաղադաշտում 3, 4 կամ 5 համապատասխան պատկերների առկայության դեպքում (այդ պատկերները արտացոլված են «HELP» դաշտում) խաղային ավտոմատի ծրագիրը տեղափոխվում է բոնուսային խաղային համակարգ` ցուցիչը անցնում է պատկերներով աղյուսակի ամբողջ պարագծով և պատահականորեն կանգ է առնում որևէ պատկերի վրա։ Եթե այդ պատկերից առկա է մոնիտորի կենտրոնական մասում բացված պատկերներում, ապա շահումը համարվում է կայացած և գումարը բազմապատկվում է այդ պատկերի համար սահմանված գործակցով:

 

 

12.18. «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱԽԱՂ» տեսակի խաղի անցկացման կարգը և շահումի տարբերակները

 

 

Էլեկտրոնային պտուտակախաղն իրենից ներկայացնում է էլեկտրոնային սարքավորմամբ խաղ, որին միաժամանակ կարող է մասնակցել 6 խաղացող: Էլետրոնային պտուտակախաղի մեջտեղում տեղադրված է պտուտակաանիվը, որի դաշտը բաժանված է կարմիր և սև գույներով ներկված սեկտորների, ինչպես նաև համարակալված է 1-ից 36 և 0 թվերով:

Էլեկտրոնային պտուտակախաղին մասնակցելու համար նախատեսված համապատասխան նստատեղի դիմաց առկա է էլեկտրոնային վահանակ:

Խաղացողները իրենց դիմաց առկա համապատասխան ստեղների միջոցով կատարում են խաղագումարների տեղադրում իրենց նախընտրած տարբերակների վրա: Խաղագումարների ճիշտ տեղադրումը որոշելը խաղացողների պարտականությունն է:

Պտուտակախաղի անիվը պտտվում է մի ուղղությամբ, իսկ էլեկտրական օդամղիչը փոքրիկ գնդակը նետում է հակառակ ուղղությամբ: Երբ գնդակը կանգնում է, էլեկտրոնային վահանակի վրա պատկերվում է հաղթող համարը, որից հետո հաղթողները ստանում են իրենց հասանելիք շահումները` ըստ խաղագումարների տեղադրմամբ պայմանավորված շահման գործակիցների:

Երբ տեղադրված են խաղագումարներ 1-ից 18-ի, 19-ից 36-ի, կենտի, զույգի, կարմիրի կամ սևի վրա, իսկ գնդակը կանգ է առնում 0-ի վրա, ապա դրված ամբողջ խաղագումարները համարվում են պարտված:

 

N

խաղագումարների կատարման տարբերակները

Շահումներն ըստ խաղագումաների տեղադրության

1

լրիվ վանդակում (ներառյալ 0 թիվը) (մեկ թիվ)

խաղագումարը 35-ապատկվում է

2

վանդակները կիսող գծի վրա (ներառյալ 0 թիվը) (երկու թվերից մեկը)

խաղագումարը 17-ապատկվում է

3

տվյալ ուղղության վանդակների թվերից որևէ մեկը (երեք թվերից մեկը)

խաղագումարը 11-ապատկվում է

4

վանդակների խաչմերուկում (չորս թվերից մեկը)

խաղագումարը 8-ապատկվում է

5

վեց թվերից որևէ մեկը 

խաղագումարը 5-ապատկվում է

6

տասներկու թվերից որևէ մեկը (1-12, 13-24, 25-36)

խաղագումարը եռապատկվում է

7

տասնութ թվերից որևէ մեկը (1-18, 19-36)

խաղագումարը կրկնապատկվում է

8

կարմիր կամ սև (գույնի գուշակում)

խաղագումարը կրկնապատկվում է

9

կենտ կամ զույգ

խաղագումարը կրկնապատկվում է

         

 

12.19. ԿԵՆՈ խաղի անցկացման կարգը և շահումի տարբերակները

 

 

«Կենո» խաղը խաղացողին հնարավորություն է տալիս է խաղադրույք կատարել 1-80 համարակալված գնդակներից 1-ից մինչև 8-ը կամ 1-ից մինչև 10-ը համարակալված գնդակների համակցություն ընտրելու միջոցով:

Յուրաքանչյուր խաղափուլի ժամանակ պատահական թվերի գեներատորի հիման վրա խաղարկվում են 1-ից 80-ը հերթականությամբ համարակալված գնդակներից 20-ը: Յուրաքանչյուր խաղափուլ ունի իր համարը: Յուրաքանչյուր խաղափուլի ընթացքում յուրաքանչյուր իրադարձություն ունի իր համարը (Խաղի ID), ըստ որի ցուցատախտակի վրա ներկայացվում են վերջին տասը խաղափուլերի արդյունքները:

Ցուցատախտակի ձախ հատվածում 80 գնդակներից բաղկացած դաշտն է, որտեղ կարմիր և կապույտ գույներով նշված են «տաք» և «սառը» գնդակները, որոնք համապատասխանաբար ավելի հաճախ և ոչ հաճախ դուրս եկող գնդակներն են խորհրդանշում։

Խաղափուլի ընթացքում դուրս եկող և խաղացողի կողմից ընտրված թվերի հետ համընկնող գնդակները գունավորվում են ոսկեգույնով, իսկ չհամընկնողները արծաթագույնով։

  

Խաղի հիմնական  պայմանները

 

Նվազագույն խաղադրույք

50 դրամ

Առավելագույն խաղադրույք

300 000 դրամ

Առավելագույն շահում

5 000 000 դրամ

Խաղարկման հաճախականություն

1, 2 և 4 րոպե 

Խաղի հեռարձակման ժամանակը

24 ժամ

Խաղադրույքների կատարման տարբերակներ

1-ից 8-ը կամ 1-ից 10-ը գնդակների վրա

Վերջին խաղափուլերի պատմություն

Վերջին 10 խաղափուլերի արդյունքները

 

Խաղացողը հնարավորություն ունի կատարել Երկար խաղացող խաղադրույք 10 իրադարձության համար, որի հաշվարկը կատարվում է վերջին իրադարձության ավարտից հետո:

Բոլոր հաղթող գնդակների համակցություններն ունեն իրենց գործակիցները (համաձայն Կենո 8, Կենո 10 և Կենո Գոլդ աղյուսակների), որը բազմապատկվում է խաղացողի խաղադրույքի գումարով: Հաղթող համակցությունը հաշվարկվում է խաղադրույք կատարած գնդակների և կռահած գնդակների քանակի հարաբերությամբ: Օրինակ, եթե Դուք կռահել եք 5-ից 3-ը, խաղադրույքը հաշվարկվելու է 3x գործակցով: Գործակիցները կայուն են բոլոր խաղափուլերի համար:

 

Աղյուսակ Կենո 8

 

Կռահած գնդակների քանակը

Գնդակների քանակը, որոնց վրա խաղադրույք է կատարվել

1

2

3

4

5

6

7

8

0

 

 

 

 

 

 

1 x

1 x

1

3.5x

1x

 

 

 

 

 

 

2

 

10x

2x

1․5x

1x

 

 

 

3

 

 

50x

10x

3x

2x

2x

 

4

 

 

 

80x

30x

15x

4x

5x

5

 

 

 

 

150x

60x

20x

15x

6

 

 

 

 

 

500x

80x

50x

7

 

 

 

 

 

 

1000x

200x

8

 

 

 

 

 

 

 

2000x

 

Աղյուսակ Կենո 10

 

Կռահած գնդակների քանակը

Գնդակների քանակը, որոնց վրա խաղադրույք է կատարվել

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

 

 

 

 

 

 

1 x

1 x

2 x

2 x

1

3.5x

1x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10x

2x

1․5x

1x

 

 

 

 

 

3

 

 

50x

10x

3x

2x

2x

 

 

 

4

 

 

 

80x

30x

15x

4x

5x

2x

 

5

 

 

 

 

150x

60x

20x

15x

10x

5x

6

 

 

 

 

 

500x

80x

50x

25x

30x

7

 

 

 

 

 

 

1000x

200x

125x

100x

8

 

 

 

 

 

 

 

2000x

1000x

300x

9

 

 

 

 

 

 

 

 

5000x

2000x

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000x

 

Աղյուսակ Կենո Գոլդ

 

Կռահած գնդակների քանակը

Գնդակների քանակը, որոնց վրա խաղադրույք է կատարվել

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

 

 

 

 

 

 

1 x

1 x

2 x

2 x

1

3.5x

1x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10x

2x

1x

1x

 

 

 

 

 

3

 

 

50x

10x

3x

2x

2x

 

 

 

4

 

 

 

100x

20x

15x

4x

5x

2x

 

5

 

 

 

 

150x

60x

20x

15x

10x

5x

6

 

 

 

 

 

500x

80x

50x

25x

30x

7

 

 

 

 

 

 

1000x

200x

125x

100x

8

 

 

 

 

 

 

 

2000x

1000x

300x

9

 

 

 

 

 

 

 

 

5000x

2000x

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000x

 

Հատուկ դեպքեր

 

Եթե որևէ տեխնիկական խնդրի պատճառով իրադարձությունը չի ցուցադրվել, ապա խաղացողը պետք է ստուգի խաղադրույքը՝ սեղմելով արդյունքները ներկայացնող հղումը: Տեխնիկական խնդիրների պատճառով իրադարձության հեռարձակման բացակայությունը պատճառ չի հանդիսանում խաղադրույքի չեղարկման համար:

 

 

12.20. ՔՐԱՇ (Crash) խաղի անցկացման կարգը և շահումի տարբերակները

 

 

Խաղացողները Քրաշ (Crash) խաղին մասնակցելու համար, մինչև խաղի սկիզբը, կատարում են խաղադրույքներ, որից հետո գործակիցը գրաֆիկի միջոցով աճում է մինչև Քրաշ (Crash) տեղի ունենալը (գործակցի աճը կարող է կանգ առնել ցանկացած պահի և այս պահը կոչվում է Քրաշ (Crash))։ Եթե մինչև այդ խաղացողը սեղմում է Քեշաութ (Cashout) կոճակը, ապա շահում է համապատասխան գործակցով, իսկ եթե մինչև Քրաշ (Crash) տեղի ունենալը խաղացողը չի սեղմում Քեշաութ (Cashout) կոճակը, ապա պարտվում է: Շահումը հաշվարկվում է՝ խաղացողի կատարած խաղադրույքը բազմապատկած շահման գործակցով:

Քրաշ (Crash) խաղում խաղացողները կարող են խաղադրույքներ կատարել ինչպես «Մանուալ», այնպես էլ «Ավտո» ռեժիմներով:

 

«Մանուալ» ռեժիմում խաղադրույքներ կատարելու կարգը

 

«Մանուալ» ռեժիմում խաղադրույքը կատարվում է «Խաղալ» կոճակով: Խաղադրույք կատարելու համար անհրաժեշտ է նշել խաղադրույքի գումարի չափը «Խաղադրույք» դաշտում և սեղմել «Խաղալ» կոճակը: Խաղափուլի մեկնարկի հետ բազմապատկիչը սկսում է աճել 1.00 գործակցից մինչև Քրաշ (Crash) տեղի ունենալը: Մինչ Քրաշ (Crash) տեղի ունենալը խաղացողը պետք է սեղմի Քեշաութ (Cashout) կոճակը:

Խաղադրույքի գումարը ձեռքով չմուտքագրելու համար գոյություն ունի հատուկ հատված, որտեղ խաղացողը կարող է սեղմել առկա խաղադրույքի ցանկալի գումարի վրա, որի հիման վրա կնշվի խաղադրույքի չափը:

«Խաղալ» կոճակը սեղմելուց հետո խաղացողը սպասում է, մինչև մեկնարկի խաղափուլը:

Խաղացողները կարող են նաև օգտագործել Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) գործառույթը (ավտոմատ կերպով շահումը փոխանցել խաղային հաշվին, եթե նշված գործակիցը մինչև Քրաշ (Crash) տեղի ունենալն է). oրինակ՝ երբ Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) դաշտում նշվում է 2 գործակիցը, իսկ խաղի գործակիցը բարձրանում և անցնում է նշված գործակցից (այսինքն՝ Քրաշ (Crash) տեղի չի ունենում մինչև 2 գործակիցը), ապա համակարգն ավտոմատ կերպով խաղացողին դուրս է բերում խաղից հաղթանակած 2 գործակցով: Երբ խաղացողը ցանկանում է օգտագործել Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) գործառույթը, նա նախապես միացնում է անջատիչը (որն ակտիվացնում է Ավտո Քեշաութը) և Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) դաշտում սահմանում է գործակից, որով ցանկանում է ավտոմատ կերպով Քեշաութ (Cashout) կատարել: Այս գործառույթը խաղացողին չի զրկում ինքնուրույն Քեշաութ (Cashout) անելու հնարավորությունից, այսինքն եթե խաղացողը միացրել է Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) և մուտքագրել նախընտրելի գործակից, ապա ցանկացած պահի մինչև Քրաշ (Crash) տեղի ունենալը և մինչև նշած գործակցին հասնելը կարող է ինքնուրույն սեղմել Քեշաութ (Cashout) կոճակը: Այս դեպքում շահումը հաշվարկվում է ինքնուրույն կատարած Քեշաութ (Cashout)-ի գործակցով, այլ ոչ թե Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) դաշտում նշված գործակցով: Խաղափուլը սկսվելուց հետո չի թույլատրվում փոխել գործակիցը Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) դաշտում:

 

«Ավտո» ռեժիմում խաղադրույքներ կատարելու կարգը

 

Քրաշ (Crash) խաղը խաղացողը կարող է խաղալ նաև «Ավտո» ռեժիմում: Անցնելով «Ավտո» ռեժիմին, խաղացողը սահմանում է խաղադրույքի կարգավորումներ, որոնց հիման վրա համակարգը խաղում է իր փոխարեն։

«Ավտո» ռեժիմում խաղալու համար անհրաժեշտ է լրացնել ստորև նշված դաշտերը և սեղմել «ԱՎՏՈ ԽԱՂ» կոճակը՝

1. «Բազային Խաղադրույք» դաշտում խաղացողը մուտքագրում է սկզբնական խաղադրույքի գումարը:

2. «Լիմիտ» դաշտում ապահովագրման համար խաղացողը պետք է մուտքագրի խաղադրույքի առավելագույն չափ, որպեսզի խաղերի արդյունքների հիման վրա խաղադրույքների գումարը չգերազանցի այդ գումարը:

3. Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) դաշտում խաղացողը մուտքագրում է Ավտո Քեշաութի (Ավտո Cashout) գործակիցը: Եթե խաղացողը ոչինչ չի մուտքագրել, ապա այս դաշտում ավտոմատ կերպով նշվում է 1.01 գործակիցը:

4. Անհրաժեշտ է, որպեսզի հաջորդ խաղափուլի համար խաղացողը ընտրի (կախված խաղի ելքից (հաղթելու և պարտվելու դեպքում)) հետևյալ դաշտերից մեկը.

4.1 Վերադառնալ բազային խաղադրույքին;

4.2 Կրկնապատկել խաղադրույքը:   

Օրինակ՝ ենթադրենք, խաղացողը «Բազային Խաղադրույք» դաշտում մուտքագրել է 50, «Լիմիտ» դաշտում` 500, Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) դաշտում` 2, հաղթելու դեպքում հաջորդ խաղափուլի համար ընտրել է «Վերադառնալ բազային խաղադրույքին», իսկ պարտվելու դեպքում հաջորդ խաղափուլի համար ընտրել է «Կրկնապատկել խաղադրույքը»։ Այս դեպքում, մասնակցելով խաղին տվյալ պահից սկսած, եթե առաջին խաղափուլում Քրաշը (Crash) տեղի է ունեցել մինչև Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) դաշտում նշված 2 գործակիցը, օրինակ՝ 1.52 (այսինքն՝ նա պարտվում է), ապա հաջորդ փուլին համակարգը կրկնապատկում է ընթացիկ խաղադրույքը և դառձնում է այն 100, քանի որ խաղացողը պարտվելու դեպքում ընտրել է «Կրկնապատկել խաղադրույքը»։ Եթե նա նորից է պարտվում, ապա համակարգը կրկին կրկնապատկում է ընթացիկ խաղադրույքը և դարձնում 200 մյուս խաղափուլի համար։ Իսկ եթե հաջորդ խաղափուլում խաղացողը հաղթի, ապա համակարգը հաջորդ խաղափուլին մասնակցելու համար կվերցնի «Բազային Խաղադրույք»-ը, այսինքն՝ 50, քանի որ հաղթելու դեպքում խաղացողը ընտրել է «Վերադառնալ բազային խաղադրույքին»։ Եվ այսպես շարունակ, մինչև բոլոր խաղադրույքների գումարը չգերազանցի «Լիմիտ» դաշտում նշված գումարը (այսինքն, եթե տվյալ խաղափուլում ոչ թե հաղթեր, այլ պարտվեր, հաջորդ խաղափուլի համար խաղադրուքը պետք է կրկին կրկնապատկվեր՝ 200-ից դառնալով 400, սակայն համակարգը կանջատեր «ԱՎՏՈ ԽԱՂ»-ը, քանի որ 50+100+200+400=750, որը մեծ է «Լիմիտ» դաշտում նշված թվից՝ 500-ից):

 

Խաղի անցկացման կարգը

 

Խաղափուլի մեկնարկի հետ բազմապատկիչը սկսում է աճել 1.00 գործակցից այնքան ժամանակ, մինչև տեղի չունենա Քրաշ (Crash): Եթե որևէ մեկը չի հասցնում խաղադրույք կատարել, ապա այդ խաղափուլը սկսվում է առանց տվյալ խաղացողի, սակայն խաղացողին հնարավորություն է տրվում կատարել խաղադրույք հաջորդ խաղափուլի համար` սեղմելով «Խաղալ հաջորդ խաղափուլում» կոճակը։

Հաղթում են այն խաղացողները, ովքեր դուրս են եկել խաղից` սեղմելով Քեշաութ (Cashout) կոճակը մինչև Քրաշ (Crash) տեղի ունենալը: Հաղթողը բազմապատկում է իր խաղադրույքը այն գործակցով, որ պահին սեղմել է  Քեշաութ  (Cashout) կոճակը։ Խաղափուլն ավարտվելուց հետո (այսինքն, երբ տեղի է ունենում Քրաշ (Crash)) այն խաղացողը, ով չի հասցրել դուրս գալ խաղափուլից (չի հասցրել սեղմել Քեշաութ (Cashout) կոճակը), պարտվում է:

Եթե խաղացողը խաղում է Ավտո Քեշաութով (Ավտո Cashout), ապա անկախ նրանից, թե խաղացողն ունի ինտերնետային կապ, թե ոչ, այն պահից հետո, երբ համակարգը ընդունել է խաղացողի խաղադրույքը, Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) գործառույթը կաշխատի այնպես, ինչպես որ խաղացողը սահմանել է (դա տեղի է ունենում սերվերի վրա):

Եթե ինտերնետային կապի խնդիրներ են առաջացել խաղացողի կամ օպերատորի կողմից, որն ապահովում է ինտերնետ կապը, այսինքն ոչ կազմակերպչի մեղքով, ապա հիմք են հանդիսանում կազմակերպչի սերվերի վրա ֆիքսված տեղեկությունները: Խաղացողները կարող են խաղալ Ավտո Քեշաութ (Ավտո Cashout) գործառույթով Քրաշ (Crash) խաղի ժամանակ՝ վերոնշյալ խնդիրներից խուսափելու համար:

Այն գործակիցը, որի դեպքում տեղի է ունենում Քրաշը (Crash), կարող է լինել թե՛ ամբողջ, թե՛ կոտորակային թիվ (օրինակ` 21.23): Այն չի որոշվում խաղի պահին, այլ որոշվում է նախօրոք 10 խաղափուլ առաջ: Խաղացողներին խաղափուլի ավարտից հետո տրվում է հնարավորություն համոզվելու, որ Քրաշի (Crash) գործակիցը ստեղծվում է խաղափուլից առաջ, այլ ոչ թե խաղի պահին:

 

 

12.21. ՀԱՅ ԼՈ (HI LO) խաղի անցկացման կարգը և շահումի տարբերակները

 

 

ՀԱՅ ԼՈ (HI LO) խաղը անընդհատ ընթացող խաղ է, որին խաղացողները հնարավորություն ունեն միանալու ցանկացած պահի, և որին մասնակցելու համար խաղացողը պետք է ընտրի խաղում տրամադրվող 9 ելքերից (տարբերակներից) մեկը, մուտքագրի խաղադրույքի չափը և կատարի խաղադրույք: Յուրաքանչյուր ելք ունի սույն կանոնակարգով սահմանված համապատասխան գործակից:

Խաղի ժամանակ խաղքարտի կապոցից պատահականության սկզբունքով դուրս է բերվում խաղաքարտ, յուրաքանչյուր խաղում խաղացողներին տրվում է որոշակի ժամանակ ընտրելու 9 ելքերից (տարբերակներից) մեկը և մուտքագրելու խաղադրույքի չափը:

Սեղմելով ցանկալի գործակցով 9 ելքերից (տարբերակներից) մեկի համապատասխան կոճակի վրա և մուտքագրելով խաղադրույքի չափը, ապա սեղմելով «դրույք» կոճակը` խաղադրույքը կհամարվի ընդունված, և խաղացողը պետք է սպասի մինչև մեկնարկի խաղը: Խաղադրույքի գումարը ձեռքով չմուտքագրելու համար գոյություն ունի հատուկ հատված, որտեղ խաղացողը կարող է սեղմել առկա խաղադրույքի ցանկալի գումարի վրա, որի հիման վրա կնշվի խաղադրույքի չափը:

Խաղում մասնակցում են 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K, A խաղաքարտերը, ամեն խաղաքարտից մեկ կարմիր ու մեկ սև, և մեկ Ջոկեր, այսինքն` ընդհանուր 25 խաղաքարտից բաղկացած կապոց: Խաղում ամենամեծ խաղաքարտը համարվում է A-ը, իսկ ամենափոքրը՝ 2-ը։ Ջոկերը համարվում է անկախ խաղաթուղթ՝ այսինքն ոչ մեծ, ոչ փոքր, ոչ կարմիր և ոչ սև: Բացվող խաղաքարտը ճիշտ գուշակելու դեպքում խաղացողը շահում է: Շահումը հաշվարկվում է՝ խաղացողի կատարած խաղադրույքը բազմապատկած ճիշտ գուշակած ելքի (կոճակի վրա նշված) համապատասխան գործակցով (շահումը կփոխանցվի խաղացողի խաղային հաշվին), իսկ սխալ գուշակելու դեպքում խաղացողը պարտվում է:

 

9 ելքերն (տարբերակներն)  են ՝

1. Բացվող խաղաքարտը կլինի Մեծ (HI) նախորդ խաղում բացված խաղաքարտի համեմատ

2. Բացվող խաղաքարտը կլինի Փոքր (LO) նախորդ խաղում բացված խաղաքարտի համեմատ

3. Բացվող խաղաքարտը կլինի 2-ից – 9 (ներառյալ) խաղաքարտերից մեկը

4. Բացվող խաղաքարտը կլինի J, Q, K, А խաղաքարտերից մեկը

5. Բացվող խաղաքարտը կլինի K, А խաղաքարտերից մեկը

6. Բացվող խաղաքարտը կլինի 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K, А

7. Բացվող խաղաքարտը կլինի Ջոկեր

8. Բացվող խաղաքարտը կլինի կարմիր (տվյալ դեպքում կապ չունի, թե որ խաղաքարտն է, կարևորը գույնն է)

9. Բացվող խաղաքարտը կլինի սև (տվյալ դեպքում կապ չունի, թե որ խաղաքարտն է, կարևորը գույնն է)

Գործակիցները Մեծ (HI)-ի ու Փոքր (LO)-ի համար տարբեր են (տես ստորև աղյուսակը), կախված նրանից, թե նախորդ խաղում ինչ խաղաքարտ է բացված եղել՝

 

Մեծ (HI)-ի գործակից

Նախորդ խաղում բացված խաղաքարտ

Փոքր (LO)-ի գործակից

x 1.09

2

-

x 1.2

3

x12

x 1.33

4

x 6

x 1.5

5

x 4

x 1.71

6

x 3

x 2

7

x 2.4

x 2.4

8

x 2

x 3

9

x 1.71

x 4

J

x 1.5

x 6

Q

x 1.33

x 12

K

x 1.2

-

A

x 1.09

 

Եթե նախորդ խաղում բացված խաղաքարտը Ջոկերն է, ապա Մեծ (HI)-ի ու Փոքր (LO)-ի դեպքում գործակիցը որոշվում է դրան նախորդող խաղում դուրս եկած խաղաքարտի համեմատ՝ վերոնշյալ աղյուսակի հիման վրա, իսկ եթե այդ նախորդող խաղում դուրս եկածը ևս Ջոկեր է, ապա հիմք է ընդունվում դրան նախորդող խաղում դուրս եկած խաղաքարտը, և այսպես այնքան, մինչև նախորդող խաղաքարտը Ջոկեր չլինի, և հաշվարկման համար հիմք կընդունվի այդ խաղաքարտը: Խաղի ընթացքում խաղացողները հնարավորություն ունեն տեսնելու նախորդ խաղերում դուրս եկած խաղաքարտերը:

Եթե բացված խաղաքարտը A-ն է (որը համարվում է ամենամեծ խաղաքարտը), ապա Մեծ (HI)-ի ելքը (գործակիցը) ակտիվ չի լինի, իսկ եթե բացված խաղաքարտը 2-ն է (որը համարվում է ամենափոքր խաղաքարտը), ապա ակտիվ չի լինի Փոքր (LO)-ի ելքը (գործակիցը):

 

Իսկ մյուս ելքերի համար գործակիցները ֆիքսված են՝

Բացվող Խաղաքարտ

Գործակից

Կարմիր

x 2

Սև

x 2

2-ից – 9 (ներառյալ) խաղաքարտերից մեկը

x 1.5

J, Q, K, А  խաղաքարտերից մեկը

x 3

K, А խաղաքարտերից մեկը

x 6

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K, А խաղաքարտը

x 12

Ջոկեր խաղաքարտը

x 24

 

Բացվող խաղաքարտը չի որոշվում խաղի պահին, այլ որոշվում է նախօրոք 10 խաղ առաջ: Խաղացողներին խաղի ավարտից հետո տրվում է հնարավորություն համոզվելու, որ բացվող խաղաքարտը ստեղծվում է խաղից առաջ, այլ ոչ թե խաղի պահին: Խաղի ավարտից հետո տրամադրվում է կոդ, որը համապատասխան ծրագրում մուտք անելու դեպքում խաղացողները կարող են համոզվել, որ բացվող խաղաքարտը որոշվել է նախօրոք, այլ ոչ թե խաղի պահին:

 

 

12․22․ ՓՈՂԻ ԱՆԻՎ (Dream Catcher) խաղի անցկացման կարգը և շահումի տարբերակները

 

 

«Փողի Անիվ» խաղի ընթացքում խաղարկողը պտտում է մեծ ուղղահայաց անիվ: Անիվը բաժանված է 54 հավասար մասերի, որոնք տարանջատված են գծերով: 52 մասերը նշված են թվերով (1, 2, 5, 10, 20 կամ 40)՝ յուրաքանչյուր թիվը հատուկ գույնով: Եթե պտույտից հետո անիվը կանգ է առնում խաղացողի ընտրած թվի վրա, ապա խաղացողը շահում է։ Մյուս երկու մասերը՝ 2x բազմապատկիչը և 7x բազմապատկիչը, հանդես են գալիս որպես բոնուսային սփիներ և բազմապատկում են խաղացողի հաջորդ շահումը։

Խաղացողը կատարում է խաղադրույք այն թվի վրա, որի վրա ըստ իրեն կանգ կառնի անիվը․ 1, 2, 5, 10, 20 կամ 40։ Այնուհետև խաղարկողը պտտում է անիվը։ Շահող մասի վրա կանգ է առնում սլաքը, որը գտնվում է անիվի վերին հատվածում։

Բոլոր խաղադրույքները վճարվում են այն գործակիցներով, որոնք համապատասխանում են շահող թվին։ Օրինակ՝ շահող 5 թիվը վճարվում է 5-ը 1-ի, շահող 10 թիվը՝ 10-ը 1-ի, և այդպես շարունակ։ Եթե անիվը կանգ է առնում բազմապատկչի մասում (2x կամ 7x), ապա բոլոր խաղադրույքները մնում են տեղում և որևէ նոր խաղադրույք չի ընդունվում: Անիվը պտտվում է կրկին և պտույտի արդյունքը (1, 2, 5, 10, 20 կամ 40)՝ գործակիցները, բազմապատկվում են կրկնակի կամ յոթ անգամ՝ կախված այն բանից, թե որ բազմապատկչի վրա է կանգ առել անիվը նախորդ սփինի ժամանակ։ Եթե անիվը կանգ է առնում բազմապատկչի վրա երկու կամ ավելի անգամ հաջորդաբար, ապա բոլոր խաղադրույքները մնում են տեղում, իսկ բազմապատկիչները կուտակվում են։ Խաղարկողը շարունակում է պտտել անիվն այնքան ժամանակ, մինչև սփինը կանգ առնի հետևյալ թվերի վրա՝ 1, 2, 5, 10, 20 կամ 40 (օրինակ, անիվը կանգ է առնում 2x-ի վրա, այնուհետև հաջորդ սփինի ժամանակ այն կանգ է առնում 7x-ի վրա, և հաջորդ սփինի ժամանակ 5 թվի վրա։ Ի սկզբանե 5 թվի վրա խաղադրույք կատարած խաղացողի համար արդյունքը կլինի հետևյալը՝ (5-ը 1-ի) x 2 x 7 = (10-ը 1-ի) x 7 = 70-ը 1-ի)։

 

Շահումների վճարումներ

 

Անիվի վրայի թիվը

Բաժինների քանակը

Շահումները

1

23

1-ը 1-ի

2

15

2-ը 1-ի

5

7

5-ը 1-ի

10

4

10-ը 1-ի

20

2

20-ը 1-ի

40

1

40-ը 1-ի

2x

1

Բազմապատկում է հաջորդ շահող համարի շահումը 2x-ով

7x

1

Բազմապատկում է հաջորդ շահող համարի շահումը 7x-ով

 

Ցանկացած անսարքություն չեղարկում է խաղափուլը և բոլոր հնարավոր շահումների վճարումները տվյալ խաղափուլի համար, ինչպես նաև խաղացողին է վերադարձվում այդ խաղի համար իր կատարած խաղադրույքը:

 

 

12․23․ ԹՈՓ ՔԱՐՏ (Football studio) խաղի անցկացման կարգը և շահումի տարբերակները

 

 

Թոփ քարտ (Ֆուտբոլային ստուդիա/Football studio) խաղի նպատակն է գուշակել Տան տերերից (A), թե Հյուրերից (B) ով կվերցնի մեծ խաղաքարտը և հետևաբար կհաղթի:

Բացի այդ, խաղացողը կարող է կռահել, թե արդյոք Տան տերեր (A) և Հյուրեր (B) ձեռքերին բաժանված խաղաքարտերը կունենան միևնույն արժեքը՝ կատարելով խաղադրույք Ոչ–Ոքի (X)-ի վրա:

Այսպիսով, Թոփ քարտ (Ֆուտբոլային ստուդիա/Football studio) խաղի նպատակն է կանխատեսել, թե որ ձեռքը՝ Տան տերեր (A) կամ Հյուրեր (B) կհաղթի, կամ արդյոք դրանք կունենան միևնույն արժեքը:

Խաղաքարտերը բաժանվում են խաղաթղթերի հատուկ արկղից, որում կա խաղաքարտերի 8 կապուկ: Խաղացողը կատարում է խաղադրույք՝ Տան տերեր (A), Հյուրեր (B) կամ Ոչ–Ոքի (X) ելքերից մեկի վրա:

Խաղաքարտերի արժեքներն ամենացածրից ամենաբարձրը հետևյալն է՝ 2-ն ամենացածրն է, այնուհետև հաջորդում է 3-ը և այդպես շարունակ, մեկանոցն ամենաբարձրն է (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A):

Խաղարկողը բաժանում է մեկական բաց խաղաքարտ Տան տերեր (A) և Հյուրեր (B) հատվածների վրա: Տան տերեր (A), Հյուրեր (B) խաղադրույքի դեպքում հաղթում է ամենաբարձր արժեք ունեցող խաղաքարտը, և վճարումը կատարվում է 1:1 գործակցով:

Եթե բաժանված խաղաքարտերը միևնույն արժեքի են, խաղացողի խաղադրույքի կեսը (Տան տերեր (A) կամ Հյուրեր (B)) վերադարձվում է, իսկ Ոչ–Ոքի (X)-ի դեպքում խաղացողը հաղթում է և շահումը վճարվում է 11:1 գործակցով:

 

Շահումներ

 

Խաղադրույք

Շահում

Տան տերեր (A)

1:1

Հյուրեր (B)

1:1

Ոչ–Ոքի (X)

11:1

 

Ցանկացած անսարքություն չեղարկում է խաղափուլը և բոլոր հնարավոր շահումների վճարումները տվյալ խաղափուլի համար, ինչպես նաև խաղացողին է վերադարձվում այդ խաղի համար իր կատարած խաղադրույքը:

 

 

12.24. ՎԻՇԱՊ-ՎԱԳՐ (Dragon Tiger) խաղի անցկացման կարգը և շահումի տարբերակները

 

 

Վիշապ-վագր (Dragon Tiger) խաղի նպատակն է կռահել․ Վիշապը, թե Վագրը կվերցնի ամենաբարձր արժեք ունեցող խաղաքարտը և հետևաբար կհաղթի: Խաղացողը կարող է նաև խաղադրույք կատարել այնպիսի ելքի վրա, որ Վիշապին և Վագրին բաժանվող խաղաքարտերը կլինեն միևնույն արժեքի և հետևաբար կարձանագրվի ոչ-ոքի, կամ միևնույն մաստով ոչ-ոքի։

Այսինքն՝ Վիշապ-վագր խաղի նպատակը կանխատեսելն է․ Վիշապը կհաղթի, թե Վագրը, կամ արդյոք կարձանագրվի ոչ-ոքի կամ միևնույն մաստով ոչ-ոքի:

Խաղաքարտերը բաժանվում են հատուկ խաղաքարտերի արկղից, որում կա խաղաքարտերի 8 կապուկ:

Խաղացողը խաղադրույք է կատարում Վիշապի կամ Վագրի հաղթանակի, ոչ–ոքի կամ միևնույն մաստով ոչ-ոքի (օրինակ եթե երկու դաշտերում էլ սրտի 8 է) ելքերի վրա:

Խաղարկողը Վիշապին և Վագրին բաժանում է մեկական բաց խաղաքարտ: Խաղաքարտերի արժեքն ամենացածրից ամենաբարձրը հետևյալն է՝ Մեկանոց – 1 միավոր, հաջորդում է 2-ը, և այսպես շարունակ մինչև ամենաբարձրը՝ Թագավորը (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K):

Եթե խաղադրույքը կատարվել է հաղթանակի վրա, ապա հաղթում է ամենաբարձր արժեք ունեցող խաղաքարտը, hետևելով վերը նշված խաղաքարտերի արժեքներին, և շահումի վճարումը կատարվում է 1:1 գործակցով:

Եթե խաղադրույքը կատարվել է ոչ-ոքի վրա, ապա հաղթանակի դեպքում խաղացողին վճարվում է շահում 11:1 գործակցով, իսկ եթե խաղացողը կատարել է խաղադրույք Վիշապի կամ Վագրի հաղթանակի վրա, ոչ–ոքի արձանագրվելու դեպքում խաղացողին է վերադարձվում հիմնական խաղադրույքի 50%-ը:

Եթե խաղադրույքը կատարվել է միևնույն մաստով ոչ-ոքի վրա ու եթե Վիշապի և Վագրի մոտ հայտնվել են արժեքով և մաստով հավասար խաղաքարտեր, այսինքն արձանագրվում է միևնույն մաստով ոչ-ոքի, ապա հաղթանակի դեպքում խաղացողին վճարվում է շահում 50:1 գործակցով: Եթե խաղադրույքը կատարվել է ոչ-ոքի վրա, ապա միևնույն մաստով ոչ-ոքի արձանագրվելու դեպքում խաղացողին վճարվում է շահում 11:1 գործակցով, իսկ եթե խաղացողը կատարել է խաղադրույք Վիշապի կամ Վագրի հաղթանակի վրա, ապա միևնույն մաստով ոչ-ոքի արձանագրվելու դեպքում կատարած խաղադրույքի 50%-ը վերադարձվում է:

 

Շահումներ

 

Խաղադրույք

Շահում

Վիշապի հաղթանակ

1:1

Վագրի հաղթանակ

1:1

Ոչ-ոքի

11:1

Միևնույն մաստով ոչ-ոքի

50:1

 

Ցանկացած անսարքություն չեղարկում է խաղափուլը և բոլոր հնարավոր շահումների վճարումները տվյալ խաղափուլի համար, ինչպես նաև խաղացողին է վերադարձվում այդ խաղի համար իր կատարած խաղադրույքը:

 

 

13. Ակցիաներ  և բոնուսներ 

 

 

Կազմակերպիչը բոնուսներ և գործող ակցիաներին մասնակցելու հնարավորություն է տրամադրում կազմակերպչի ինտերնետային կայքում գրանցված այն խաղացողներին, ովքեր օգտվում են իր ծառայություններից ժամանցային նպատակներով: Անվճար խաղադրույքները, բոնուսները և ակցիաներին մասնակցելու հնարավորությունը կմերժվեն և կկասեցվեն այն հաճախորդների համար, ովքեր կչարաշահեն այդ առաջարկի նպատակային օգտագործումը։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ կասեցնելու բոնուսային առաջարկը վերջինիս ցանկացած չարաշահման դեպքում և անմիջապես կասեցնելու խախտողի խաղային հաշիվը։

Չարաշահումը ներառում է (բայց չի սահմանափակվում) հետևյալ դեպքը. Բոնուսներ ստանալու նպատակով մի քանի խաղային հաշիվների ստեղծումը կամ դրանց համաձայնեցված գործողությունները։ Խաղացողները բոնուսային գումարներ պարունակող իրենց խաղային հաշիվներից գումարներ կարող են կանխիկացնել առաջին հերթին կատարած կանխիկ դեպոզիտների մնացորդներից, որից հետո միայն խաղային հաշվի բոնուսային գումարներից։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնելու և (կամ) հետ վերցնելու խաղացողին տրված բոնուսը, եթե խաղացողի կողմից մուտքագրված դեպոզիտը չի օգտագործվել խաղադրույք կատարելու նպատակով։ Կազմակերպիչն իրավունք ունի նաև կասեցնելու բոնուսից, ինչպես նաև բոնուսի գումարով կատարված խաղադրույքներից ստացած շահումները՝ ամբողջ բոնուսային գումարի կամ նրա մի մասի չափով, այն դեպքում, երբ կասկածի, որ տեղի է ունեցել բոնուսի չարաշահում։

Խաղացողը կկարողանա ստանալ կամ օգտվել միայն այն առաջարկներից, որոնք հասանելի են իրեն։ Կազմակերպիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով փոխել շնորհվող բոնուսների պայմանները և խաղացողների շրջանակը, որոնց հասանելի են բոնուսները։ Կազմակերպիչն իրավունք ունի նաև իր հայեցողությամբ և ցանկացած ժամանակ առաջարկել հատուկ բոնուս կոնկրետ հաճախորդին կամ հաճախորդների խմբին, դադարեցնելու բոնուսային առաջարկը առանց որևէ նախազգուշացման կամ փոխհատուցման, փոխելու բոնուսային առաջարկի պայմանները և (կամ) փոխակերպելու բոնուսային առաջարկի մի տեսակը մեկ այլով։

 

 

13.1. Մրցաշարեր

 

 

13.1.1. Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի մրցաշարեր

 

 

Կազմակերպիչը Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղացողների համար կազմակերպում է մրցաշարեր: Մրցաշարերին մասնակցելու համար խաղացողը պետք է գրանցված լինի կազմակերպչի ինտերնետային կայքում:   

Կազմակերպիչը նախապես սահմանում է մրցաշարի անցկացման պայմանները՝ մրցաշարի մեկնարկը, մրցանակային ֆոնդի չափը, դրա ձևավորման սկզբունքը, խաղացողների նվազագույն և առավելագույն քանակը, մուտքավճարի և ռեբայի արժեքը, մրցանակային տեղերի քանակն ու դրանց հատկացվող մրցանակի մասնաբաժինները (շահումները):

Մրցաշարերում Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի կազմակերպումն իրականացվում է համապատասխան խաղերի համար սույն կանոնակարգով սահմանված կանոնների հիման վրա:

Մուտքավճարը (Buy-in) մրցաշարին մասնակցելու համար խաղացողի կողմից վճարվող գումարն է: Կազմակերպչի կողմից Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի համար կարող են կազմակերպվել նաև առանց մուտքավճարի՝ անվճար մրցաշարեր (Անվճար (Freeroll)), ինչպես նաև Սաթելիթ մրցաշարեր:

Բլոտի մրցաշարերը կազմակերպվում են օլիմպիական սկզբունքով. պարտություն կրած խաղացողը դուրս է մնում մրցաշարի հետագա փուլերից, իսկ Նարդու, Դոմինոյի և Տոտո 21–ի մրցաշարերում 3-րդ և 4-րդ տեղերի հաղթողներին որոշելու համար խաղացողները մասնակցում են կազմակերպված հավելյալ խաղափուլին:

Ռեբայը (Rebuy) արդեն մեկնարկած մրցաշարին միանալու համար խաղացողի կողմից վճարվող գումարն է: Մրցաշարի յուրաքանչյուր փուլի ժամանակ մրցաշարից դուրս մնացած խաղացողների և մրցաշարին նոր միացող խաղացողների համար սահմանվում են ռեբայի տարբեր արժեքներ:

Առաջին ռեբայի գումարի չափը խաղացողները կարող են տեսնել՝ սեղմելով յուրաքանչյուր մրցաշարի ինֆորմացիոն կոճակը: Ռեբայը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝  Մուտքավճար +  % (նախորդ փուլի ընթացքում կատարված մուտքավճար և/կամ ռեբայ)) – նախորդ փուլերում կատարված մուտքավճար/ռեբայ:

Եվ այդպես յուրաքանչյուր փուլի համար:


Օրինակ՝ եթե խաղացողը ընթացիկ փուլում  կատարել է 400 դրամ մուտքավճար, ապա առաջին փուլի ռեբայի համար խաղացողը պետք է վճարի՝ (400 + 400) – 400 դր․ = 400 դր․: Եթե խաղացողը չի կատարել մուտքավճար, ապա ռեբայի համար նա պետք է վճարի՝ 400+400 (մուտքավճար + մուտքավճար/ռեբայ 100%) = 800 դր․: Համապատասխանաբար սահմանվում է ռեբայի գումարի չափը մյուս փուլերի համար: Ռեբայի (Rebuy) չափը յուրաքանչյուր փուլի ժամանակ երևում է մրցաշարի տեղեկատվական պատուհանի Ռեբայ (Rebuy) դաշտում: 

 

Յուրաքանչյուր խաղացողի համար, մինչև ռեբայ կատարելը, ցուցադրվելու է հասանելի ռեբայի չափը, իսկ ռեբայը կատարելուց հետո գումարը չի ցուցադրվելու: Ռեբայ կատարելուց հետո խաղացողի կողմից կատարված ռեբայի գումարը տեսնել հնարավոր կլինի միայն «Խաղերի պատմություն» դաշտում: 

Կազմակերպչի կողմից կարող են կազմակերպվել հաստատուն և աճողական մրցանակային ֆոնդով մրցաշարեր: Հաստատուն մրցանակային ֆոնդով մրցաշարերի մրցանակային ֆոնդը կախված չէ խաղացողների թվաքանակից և նրանց կողմից կատարվող մուտքավճար/ռեբայներից, այն տրամադրում է Կազմակերպիչը: Աճողական մրցանակային ֆոնդով մրցաշարերի դեպքում՝ խաղացողների կողմից կատարված մուտքավճարների և ռեբայների չափը Կազմակերպչի կողմից տրամադրած մրցանակային ֆոնդի չափը գերազանցելուց հետո, այդ գերազանցող մասից Կազմակերպչի կողմից նախապես սահմանված տոկոսի չափով կատարվում է հատկացումներ մրցաշարի մրցանակային ֆոնդին:

 

Օրինակ՝ Կազմակերպչի կողմից տրամադրված մրցաշարի մրցանակային ֆոնդը 10,000 դրամ է, իսկ մրցանակային ֆոնդին պետք է հատկացվի այդ ֆոնդը գերազանցող մասի 10%-ը: Եթե խաղացողները կատարում են 11,000 դրամի մուտքավճար/ռեբայ, ապա այս դեպքում մրցանակային ֆոնդը գերազանցող 1,000 դրամից մրցանակային ֆոնդին կհատկացվի 100 դրամ (10%):

Մրցանակային ֆոնդին տրամադրվող %-ի չափը ներկայացվում է մրցաշարի մասին տեղեկություն տրամադրող տեղեկատվական պատուհանում:


Մրցաշարը մեկնարկում է խաղացողների սահմանված նվազագույն քանակի չափով կամ դրանից ավելի (սակայն ոչ ավելին, քան խաղացողների սահմանված առավելագույն քանակն է) խաղացողներ մրցաշարում գրանցվելու դեպքում։ Հակառակ դեպքում (եթե խաղացողների սահմանված նվազագույն քանակի չափով խաղացողներ չեն գրանցվել մրցաշարին) մրցաշարը չեղարկվում է, իսկ կատարված մուտքավճարները ավտոմատ կերպով վերադարձվում են խաղացողների խաղային հաշիվներին:


Մրցաշարի խաղացողների քանակից կախված՝ համակարգը պատահականության սկզբունքով կազմավորում է խաղացողների զույգեր և ստեղծում է սեղաններ: Խաղացողների թվաքանակից կախված՝ ձևավորվում են մրցաշարային փուլերը:

 

Հավելյալ փուլի ձևավորման անհրաժեշտությունը

 

Հավելյալ փուլը ձևավորվում է, եթե մրցաշարի համար սահմանված ռեբայի հնարավորությամբ վերջին փուլի ավարտին հաջորդող փուլ տեղափոխված խաղացողների քանակը հավասար չէ 2-ի n աստիճանի (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 և այլն): Եթե մրցաշարն առանց ռեբայի պայմանի է, ապա հավելյալ փուլի ձևավորման անհրաժեշտությունը ստուգվում է նախապես սահմանված մրցանակային առաջին (այն փուլն է, որում արդեն սկսվում է մրցանակային գումարի բաշխումը) փուլին նախորդող փուլը սկսվելուց առաջ:

Օրինակ՝ մրցաշարին գրանցվել է 77 օգտատեր, 1-ին փուլին մասնակցում է 38 զույգ, այսինքն` 76 մասնակից: Պատահականության սկզբունքով ընտրված մեկ մասնակից ավտոմատ հայտնվում է 2-րդ փուլում, արդյունքում 2-րդ փուլում հայտնվում է 39 մասնակից: Տվյալ փուլին մասնակցում է 19 զույգ՝ 38 մասնակից, կրկին 1 օգտատեր պատահականության սկզբունքով անցնում է 3-րդ փուլ: 3-րդ փուլ անցնում է 19 մասնակից և 1, որը գտնվում էր սպասման մեջ: 20 մասնակից կազմում են 10 զույգ 3-րդ փուլում: 4-րդ փուլ անցնում է 10 մասնակից և 5-րդ մրցանակային փուլ անցնում է 5 մասնակից: Քանի որ 5-ը չի հանդիսանում 2-ի n աստիճան, ձևավորվում է հավելյալ փուլ, որին մասնակցում է 1 զույգ՝ 2 մասնակից: Հավելյալ փուլի ավարտին մնում է 1 մասնակից, որը միանում է սպասման մեջ գտնվող 3 մասնակիցներին։ Այդպիսով 6-րդ փուլում 4 մասնակից կազմում են 2 զույգ, և եզրափակիչ 7-րդ փուլում որոշվում է հաղթողը:


Ռեբայի հնարավորությամբ, ինչպես նաև առանց ռեբայի հնարավորության մրցաշարի փուլերը սկսվելուց առաջ (եթե դրա մրցանակային փուլին նախորդող փուլը չէ) տվյալ փուլ անցած խաղացողների կենտ թվաքանակի դեպքում պատահականության սկզբունքով մեկ մասնակից մնում է սպասման ռեժիմում մինչև տվյալ փուլի ավարտը:

 

Հավելյալ փուլի ձևավորման կարգը

 

Հավելյալ փուլի ձևավորման անհրաժեշտության դեպքում, համակարգը վերջին ավարտված փուլում հաղթող խաղացողների թվաքանակից հանում է այդ թվաքանակին նախորդող 2-ների արտադրյալներից ստացված ամենամեծ թիվը (2-ի n աստիճանը), որից ստանում ենք հավելյալ փուլի սեղանների քանակը: Պատահականության սկզբունքով ընտրվում է ստեղծված սեղանների քանակին համապատասխան խաղացողների քանակ (այդ փուլի համար ստեղծված սեղանների քանակ անգամ 2), որոնք խաղում են հավելյալ փուլում: Հաղթողները սպասման ռեժիմում մնացած և արդեն իսկ հաջորդ փուլ տեղափոխված խաղացողների հետ միասին ձևավորում են 2–ի n աստիճան թվաքանակ՝ հավելյալ փուլին հաջորդող փուլի համար:


Օրինակ՝ 200 խաղացողների դեպքում անհրաժեշտ է հանել 200 թվին նախորդող ամենամեծ 2-ի n աստիճան ունեցող թիվը՝ 200128=72: Այսպիսով, հավելյալ փուլի սեղանների քանակը կլինի 72, և այս դեպքում խաղացողների քանակը հավասար կլինի 72x2=144: Հավելյալ փուլի 144 խաղացողները մրցում են միմյանց դեմ, մինչ մնացած 56 Խաղացողները՝ 200144=56, սպասում են հավելյալ փուլի 72 հաղթողներին: Հաղթողները և սպասման ռեժիմում մնացած մասնակիցները ձևավորում են հավելյալ փուլին հաջորդող 2-ի n աստիճան թվաքանակ՝ 56+72=128:


Կազմակերպչի կողմից մրցանակ կարող է սահմանվել 1-ին, 1-ին–2-րդ, 1-ին3-րդ, 1-ին4-րդ, 1-ին–8-րդ, 1-ին16-րդ, 1-ին32-րդ, 1-ին64-րդ, 1-ին128-րդ, 1-ին256-րդ, 1-ին512-րդ տեղ գրաված խաղացողների համար: Համապատասխանաբար մրցանակային համարվում են եզրափակիչ, կիսաեզրափակիչ, քառորդ եզրափակիչ, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512 եզրափակիչ փուլերը:


Մրցանակային փուլում տեղ գրաված խաղացողների համար սահմանվում են տվյալ մրցաշարի մրցանակային ֆոնդից հատկացվող տարբեր մասնաբաժիններ՝ շահումներ (սահմանվում է մինչև մրցաշարի մեկնարկը), որի արդյունքում մրցանակային ֆոնդը բաշխվում է մրցանակային տեղեր զբաղեցրած խաղացողների միջև:

Օրինակ՝ մրցաշարի համար սահմանված է մրցանակային ֆոնդի հետևյալ բաշխումը՝ 1  30%, 2 – 20%, 3-4 – 25%, 5-8 – 25%: Սա նշանակում է, որ 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը կստանա մրցաշարի մրցանակային ֆոնդի 30%-ը, 2-րդ տեղը զբաղեցրած մասնակիցը՝ 20%-ը, 3-րդ և 4-րդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները միասին՝ 25% (ամեն մեկը կստանա մրցանակային ֆոնդի 25% / 2 = 12.5%), իսկ  5-ից 8-րդ տեղերը զբաղեցրած 4 մասնակիցները միասին կստանան մրցանակային ֆոնդի 25%-ը (ամեն մեկին բաժին է ընկնում մրցանակային ֆոնդի 6.25%-ը):

Մրցաշարի մրցանակային ֆոնդի բաշխման տոկոսները կարող են տարբերվել՝ կախված մրցաշարի տեսակից և մրցանակային ֆոնդի չափից:


Խաղացողը կարող է Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերում միաժամանակ մասնակցել անսահմանափակ քանակությամբ մրցաշարերի, իսկ Բլոտ խաղում՝ միայն մեկ մրցաշարի:

Մրցաշարերում մրցանակային տեղ զբաղեցրած խաղացողների շահումները ավտոմատ կերպով փոխանցվում են խաղացողների խաղային հաշիվներին՝ մրցաշարի ավարտից հետո:

  

Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի ՍԱԹԵԼԻԹ (Satellite) մրցաշարեր

 

Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարը Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի համար կազմակերպվող մրցաշար է, որին մասնակցությունը կարող է ձեռք բերվել ինչպես այդ մրցաշարին գրանցվելու, մուտքավճարի, ռեբայի միջոցով, այնպես էլ այլ մրցաշարերում (այդ թվում Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարերում) մրցանակային հորիզոնականներ զբաղեցնելու կամ անհատական խաղերում հաղթող դառնալու միջոցով: Այս մրցաշարի համար գործում է Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի մրցաշարերի կանոնները, բացառությամբ մասնակցության հնարավորության:

Ըստ Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարում մասնակցության հնարավորության, մրցաշարերը բաժանվում են երկու տիպի՝ փակ և բաց:

Փակ տիպի Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարերում մասնակցությունը ձեռք է բերվում միայն այլ մրցաշարերում կամ անհատական խաղերում ուղեգիր ձեռք բերելու միջոցով:

Բաց տիպի Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարերում մասնակցությունը հնարավոր է տվյալ մրցաշարում մուտքավճարի կամ ռեբայի միջոցով:

Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարերի ուղեգրերը չեն փոխանակվում այլ մրցաշարերի ուղեգրերով:

Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարի համար խաղացողը չի կարող շահել մեկից ավելի ուղեգրեր: Սակայն Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարից դուրս մնալու դեպքում կարող է կատարել ռեբայ:

Ուղեգրերի միջոցով Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարերում գրանցումը կատարվում է ավտոմատ եղանակով: Տվյալ դեպքում մրցաշարից դուրս գալու հնարավորությունը բացակայում է: Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարում գրանցված լինելու հանգամանքը Խաղացողին չի սահմանափակում այլ մրցաշարերում մասնակցության համար:

Կազմակերպչի կողմից առաջարկվող մրցաշարերում մրցանակային հորիզոնականներին կից կարող են տրամադրվել տարբեր Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարերի ուղեգրեր:

 

Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի ԱՆՎՃԱՐ (Freeroll) Մրցաշարեր

 

Անվճար մրցաշարը Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի համար կազմակերպվող մրցաշար է: Այս մրցաշարի համար գործում են Բլոտ, Նարդի, Դոմինո, Տոտո 21 խաղերի մրցաշարերի կանոնները, բացառությամբ մասնակցության հնարավորության: Անվճար (Freeroll) մրցաշարերում մասնակցության համար մուտքավճար (Buy-in) չի գանձվում:

 

«Խաղաքարտ փոխել» (Draw) հնարավորությունը բլոտի մրցաշարերում

 

«Խաղաքարտ փոխել» (Draw) հնարավորության միջոցով խաղացողները կարող են փոխել ցանկացած խաղաքարտ մրցաշարում (միայն Դասական և 6 Քարտ Բլոտում), եթե այն նախապես ստեղծված է այդ ֆունկցիայով: Ընդամենը պետք է միանալ «Խաղաքարտ փոխելու» հնարավորությամբ մրցաշարերին: Խաղաքարտը փոխելու գնի մասին տեղեկատվությունը ներկայացվում է այդ ֆունկցիան ունեցող մրցաշարերի տեղեկատվական պատուհանում:

Անվճար (Freeroll) մրցաշարերում «Խաղաքարտ փոխելու» հնարավորությունը անվճար է միայն առաջին փուլում: Իսկ հաջորդ փուլերում խաղաքարտ փոխելու արժեքը ներկայացված է մրցաշարի տեղեկատվական պատուհանում:

 

«Զառերը կրկին նետել» (Dice Change) ֆունկցիա Նարդու մրցաշարերում

 

«Զառերը կրկին նետել» (Dice Change) ֆունկցիայի միջոցով խաղացողները Նարդու մրցաշարում կարող են կրկին նետել զառերը (մինչև քայլ կատարելը)՝ մեկը կամ եկուսը միասին, եթե մրցաշարը նախապես ստեղծված է այդ ֆունկցիայով: Յուրաքանչյուր նման ֆունկցիայով ստեղծված մրցաշարի տեղեկատվական պատուհանում տեղադրված է տեղեկատվություն այն մասին, թե որքան անգամ է հնարավոր փոխել զառերը․ միայն մեկ զառն է հնարավոր փոխել, թե երկուսը միասին, և թե ինչքան է զառ փոխելու արժեքը

 

 

13.1.2. ՊՈԿԵՐ (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի մրցաշարեր

 

 

Կազմակերպիչը Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղացողների համար կազմակերպում է մրցաշարեր: Մրցաշարերին մասնակցելու համար խաղացողը պետք է գրանցված լինի Կազմակերպչի ինտերնետային կայքում:

Մրցաշարերում Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի կազմակերպումն իրականացվում է համապատասխան խաղերի համար` սույն կանոնակարգով սահմանված կանոնների հիման վրա:

Կազմակերպիչը նախապես սահմանում է մրցաշարի անցկացման պայմանները՝ մրցաշարի մեկնարկը, մրցաշարի մեկնարկից ավելի ուշ գրանցվելու ժամանակահատվածը, մրցանակային ֆոնդի չափը, խաղացողների նվազագույն և առավելագույն քանակը, մրցաշարերի փուլերի քանակը, մրցաշարերի այն փուլերը, որոնցից հետո խաղացողները պետք է անտե կատարեն, յուրաքանչյուր փուլի անցկացման ժամանակահատվածը, բլայնդների չափերը, ընդմիջումների տևողությունը և մեկնարկը, բայ-ինի, ռեբայի, ռե-էնթրիի և էդդ-ոնի արժեքը, ռեբայի, ռե-էնթրիի և էդդ-ոնի համար սահմանված փուլերի քանակը, կրկնակի ռեբայի հնարավորությունը, ռե-էնթրիների քանակը, խաղացողների գլխագնի արժեքը, բաունտիի արժեքը, մրցանակային տեղերի քանակն ու դրանց հատկացվող մրցանակի մասնաբաժինները (շահումները):

 

Բայ-ին (Buy-in) – մրցաշարին մասնակցելու համար խաղացողի կողմից վճարվող մուտքավճարի (մրցաշարի որոշ տեսակների համար՝ այդ թվում նաև գլխագնի) և Կազմակերպչի ռեյքի գումարն է:

 

Ռեբայ (Rebuy) – մրցաշարի ընթացքում խաղանիշեր ձեռք բերելու և Կազմակերպչի ռեյքի գումարն է:

Ռեբայը խաղացողի կողմից կարող է կատարվել մրցաշարում տրված սկզբնական խաղանիշերի քանակից քիչ խաղանիշեր ունենալու դեպքում: Խաղացողը կարող է կատարել ռեբայ կամ կրկնակի ռեբայ: Սկզբնական քանակի խաղանիշերից քիչ ունենալու դեպքում ռեբայ կատարելու ժամանակ խաղացողի խաղանիշերը ավելացվում են մինչև սկզբնական խաղանիշերի չափը, իսկ կրկնակի ռեբայ կատարելու դեպքում` սկզբնական խաղանիշերի կրկնակիի չափը:

Մրցաշարում պարտվելու դեպքում նույնպես խաղացողը հնարավորություն ունի կատարել ռեբայ՝ մրցաշարին կրկին միանալու համար: Կազմակերպչի կողմից սահմանված որոշ մրցաշարերում խաղացողը կարող է կատարել կրկնակի ռեբայ՝ վճարել կրկնակի ռեբայի արժեք, և ստանալ կրկնակի խաղանիշեր: Խաղացողը կարող է օգտվել ռեբայի հնարավորությունից մրցաշարի մեկնարկից հետո այն փուլերի ընթացքում, որոնք նախoրոք սահմանվել է Կազմակերպչի կողմից:

Օրինակ 1՝ եթե խաղացողը սկսել է մրցաշարը 5,000 խաղանիշով, ապա ունենալով 4,500 խաղանիշ, ռեբայի հնարավորությունից օգտվելու դեպքում խաղացողի խաղանիշերի քանակը ավելանում է մինչև սկզբնականը և դառնում է 5,000։ Եթե խաղացողը կատարում է կրկնակի ռեբայ, ապա խաղանիշերի քանակը դառնում է 10,000:

Օրինակ 2` եթե խաղացողը սկսել է մրցաշարը 5,000 խաղանիշով, պարտվելուց հետո կատարել է ռեբայ, ապա կարող է շարունակել մրցաշարը 5,000 խաղանիշով: Եթե խաղացողը կատարում է կրկնակի ռեբայ, ապա շարունակում է մրցաշարը 10,000 խաղանիշով:

 

Ռե-էնթրի (Re-Entry)  մրցաշարում պարտվելու դեպքում՝ կրկին մրցաշարին միանալու և Կազմակերպչի ռեյքի գումարն է:

Ի տարբերություն ռեբայի, խաղացողը չի կարող կատարել ռե-էնթրի մինչև պարտվելը, ինչպես նաև չի կարող օգտվել կրկնակի խաղանիշեր ունենալու հնարավորությունից: Խաղացողը կարող է օգտվել ռե-էնթրիի հնարավորությունից մրցաշարի մեկնարկից հետո այն փուլերի ընթացքում, որոնք նախօրոք սահմանվել է Կազմակերպչի կողմից:

 

Էդդ-ոն (Add-On) – մրցաշարի որոշակի փուլերի ավարտից հետո հավելյալ խաղանիշեր ձեռք բերելու և Կազմակերպչի ռեյքի գումարն է:

Եթե Կազմակերպչի կողմից մրցաշարերում սահմանվում է էդդ-ոնի հնարավորություն, ապա նշված փուլերի ավարտից հետո խաղացողին առաջարկվում է վճարել էդդ-ոն և խաղանիշերին ավելացնել հավելյալ խաղանիշերի քանակ: Կազմակերպչի կողմից նախապես սահմանվում է էդդ-ոն կատարելու փուլը, արժեքը, խաղանիշերի քանակը:

Օրինակ՝ Կազմակերպիչը սահմանել է մրցաշարի բայ-ին 1,100 դրամ 10,000 խաղանիշի համար, էդդ-ոնի արժեքը 1,100 դրամ՝ 50,000 խաղանիշի համար: Էդդ-ոնի հնարավորության փուլն է՝ 12: Խաղացողը մրցաշարը սկսել է 10,000 խաղանիշով, 12-րդ փուլի ավարտից հետո ունի 30,000 խաղանիշ: Խաղացողին առաջարկվում է կատարել Էդդ-ոն, որից հետո խաղացողի խաղանիշերի քանակը կդառնա 30,000 + 50,000 = 80,000:

Էդդ-ոնից կարող են օգտվել բոլոր այն խաղացողները, ովքեր դեռ մասնակցում են մրցաշարին:

 

Գլխագին (KnockOut Prize) – մրցաշարերում խաղացողին պայքարից դուրս թողնելու համար նախատեսված գումար: Գլխագնի գումարը սահմանվում է Կազմակերպչի կողմից, ներառված է մրցաշարի բայ-ինի մեջ և վճարվում է խաղացողի կողմից, բացառությամբ Բաունտի խաղացողի գլխագնի, որը տրամադրվում է Կազմակերպչի կողմից:

 

Բաունտի Խաղացող (Bounty Player) – Բաունտի մրցաշարերում այն խաղացողը, ով ընտրվել է Կազմակերպչի կողմից որպես բարձր գլխագնի գումար ունեցող խաղացող: Բաունտի Խաղացողը չունի ոչ մի առավելություն մյուս խաղացողների նկատմամբ, տարբերությունը մրցաշարից դուրս մնալու համար սահմանված գլխագնի գումարն է:

 

Բաունտի գումար (Bounty Prize) – Բաունտի մրցաշարերում Բաունտի Խաղացողին մրցաշարում պայքարից դուրս թողնելու համար Կազմակերպչի կողմից տրամադրվող գլխագնի գումար:

 

Սաթելիթ ուղեգիր (Satellite Ticket) – Սաթելիթ ուղեգիրը իրենից ներկայացնում է մրցաշարի բայ-ինին համարժեք տոմս, որը ձեռք է բերում խաղացողը Սաթելիթ մրցաշարում և որով կարող է մասնակցել Կազմակերպչի կողմից անցկացվող մրցաշարերին:

Կազմակերպչի կողմից կազմակերպվող մրցաշարերի համար գանձվում է միջնորդավճար՝ ռեյք: Ռեյքը սահմանվում է մրցաշարի մուտքավճարի 10% չափով:

Կազմակերպչի կողմից առաջարկվում է երաշխավորված մրցանակային ֆոնդով (GTD) մրցաշարեր:

Կազմակերպչի կողմից որպես մրցանակային ֆոնդ սահմանվում է երաշխավորված գումար: Եթե խաղացողների կողմից կատարված բայ-ինների, ռեբայների, ռե-էնթրիների, էդդ-ոնների գումարը (հանած ռեյքը) պակաս է Կազմակերպչի կողմից սահմանված երաշխավորված գումարից, ապա մրցանակային ֆոնդը կազմում է այդ երաշխավորված գումարը, իսկ եթե գերազանցում է, ապա մրցանակային ֆոնդը կազմում է խաղացողների կողմից կատարված բայ-ինների, ռեբայների, ռե-էնթրիների, էդդ-ոնների գումարը հանած ռեյքը: Բացառություն են կազմում «Սիթ Ըն Գո» մրցաշարերի մրցանակային ֆոնդը, որը կազմում է խաղացողների քանակի և մուտքավճարի արտադրյալը, և Սփին մրցաշարերի ֆոնդը՝ խաղացողների կողմից վճարվող բայ-ինի և պատահական բազմապատկիչ գործակցի արտադրյալը:

Մրցաշարերում մրցանակային տեղ զբաղեցրած խաղացողների շահումները ավտոմատ կերպով փոխանցվում են խաղացողների խաղային հաշիվներին մրցաշարի ավարտից հետո, իսկ Նոքաութ, Պրոգրեսիվ Նոքաութ մրցաշարերում՝ գլխագնի գումարը, Բաունտի մրցաշարում՝ բաունտիի և գլխագնի գումարը անմիջապես ավելացվում են խաղացողի խաղային հաշվին:

Մրցաշարերը մեկնարկում են Կազմակերպչի կողմից նախապես հայտարարված օրը և ժամին՝ խաղացողների սահմանված նվազագույն քանակի չափով կամ դրանից ավել (սակայն ոչ ավել, քան խաղացողների սահմանված առավելագույն քանակն է) խաղացողներ մրցաշարում գրանցվելու դեպքում։ Հակառակ դեպքում (եթե խաղացողների սահմանված նվազագույն քանակի չափով խաղացողներ չեն գրանցվել մրցաշարում) մրցաշարը չեղարկվում է, իսկ կատարված բայ-ինները ավտոմատ կերպով վերադարձվում են Խաղացողների խաղային հաշիվներին:

 

Կազմակերպչի կողմից ըստ մասնակցության ձևի Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի համար կարող են կազմակերպվել բայ-ինով՝ վճարովի, առանց բայ-ինի՝ անվճար (Freeroll) և Սաթելիթ մրցաշարեր:

Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարը Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի համար կազմակերպվող մրցաշար է, որին մասնակցությունը կարող է ձեռք բերվել ինչպես այդ մրցաշարին բայ-ինի, այնպես էլ այլ մրցաշարերում (այդ թվում Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարերում) մրցանակային հորիզոնականներ զբաղեցնելու միջոցով: Այս մրցաշարի համար գործում են Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի մրցաշարերի կանոնները, բացառությամբ մասնակցության հնարավորության:

Ըստ մրցաշարում մասնակցության հնարավորության Սաթելիթ մրցաշարերը բաժանվում են երկու տիպի՝ փակ և բաց:

Փակ տիպի Սաթելիթ մրցաշարերում մասնակցությունը ձեռք է բերվում միայն այլ մրցաշարերում (այդ թվում Սաթելիթ (Satellite) մրցաշարերում) Սաթելիթ ուղեգիր ձեռք բերելու միջոցով:

Բաց տիպի Սաթելիթ մրցաշարերում մասնակցությունը հնարավոր է տվյալ մրցաշարում բայ-ինի միջոցով:

Սաթելիթ ուղեգրերը չեն փոխանակվում այլ մրցաշարերի ուղեգրերով կամ գումարով:

Սաթելիթ ուղեգիր ձեռք բերելու դեպքում համակարգը ավտոմատ կերպով գրանցում է խաղացողին ուղեգրով նախատեսված մրցաշարում: Խաղացողը կարող է ցանկացած պահի (մինչև մրցաշարի փաստացի սկիզբը) չեղարկել գրանցումը մրցաշարում:

Նույն Սաթելիթ մրցաշարի համար խաղացողը չի կարող շահել մեկից ավելի Սաթելիթ ուղեգիր: Սակայն Սաթելիթ մրցաշարից դուրս մնալու դեպքում կարող է կատարել ռեբայ/ռե–էնթրի, եթե դա նախապես սահմանված է Կազմակերպչի կողմից:

Անվճար մրցաշարը Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի համար կազմակերպվող մրցաշար է: Այս մրցաշարի համար գործում են Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի մրցաշարերի կանոնները, բացառությամբ մասնակցության հնարավորության: Անվճար մրցաշարերում մասնակցության համար բայ-ին չի գանձվում, սակայն պարտվելու դեպքում Խաղացողը հնարավորություն ունի օգտվել ռեբայի, կրկնակի ռեբայի կամ ռե–էնթրիի հնարավորությունից:

Կազմակերպչի կողմից Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի համար կազմակերպվում են` Մալթի Թեյբլ մրցաշարեր (Multi Table Tournaments (ԷմԹիԹԻ (МТТ)), Սիթ Ըն Գո (Sit & Go) և Սփին (Spin) մրցաշարեր:

 

ԷմԹիԹի (MTT)

 

ԷմԹիԹի-ն այն մրցաշարերն են, որտեղ խաղն ընթանում է միաժամանակ մեկից ավելի սեղանների վրա:

ԷմԹիԹի մրցաշարի հաղթող է համարվում այն խաղացողը, ով մրցաշարի վերջում ունի բոլոր խաղացողների խաղանիշերը: Մյուս մրցանակային տեղերը որոշվում են` հիմնված մրցաշարից դուրս մնալու հերթականության վրա:

ԷմԹիԹԻ մրցաշարերում բլայնդերը անընդհատ ավելանում են՝ ըստ սահմանված մրցաշարի փուլերի: Կազմակերպչի կողմից նախօրոք սահմանված մրցաշարի փուլերից հետո նաև ավելանում է պարտադիր խաղադրումը՝ անտե (ante):

Անտե (Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի մրցաշարեր) խաղադրույքի տեսակ է, որը կարող է կատարվել մրցաշարի Կազմակերպչի կողմից նախօրոք սահմանված փուլերից հետո, խաղաթղթերի առաջին բաժանումից առաջ:

ԷմԹիԹի մրցաշարերում անտե կարող է սահմանվել ինչպես մրցաշարի առաջին փուլում, այնպես էլ Կազմակերպչի կողմից նախօրոք սահմանված մրցաշարի փուլերից հետո: Բոլոր խաղացողները, սկսած պայմանական խաղարկողից դեպի ձախ նստողից, ձախից աջ կատարում են անտե խաղադրում:

ԷմԹիԹի մրցաշարերը ըստ անցկացման պայմանի կարող են լինել՝ Դասական, Նոքաութ (KnockOut), Պրոգրեսիվ Նոքաութ (Progressive KnockOut), Բաունտի (Bounty), Շութաութ (ShootOut), Ուիներ Թեյքս Օլ (Winner Takes All):

 

Դասական (ԷմԹԻԹի)

 

Դասական մրցաշարերը կազմակերպվում են օլիմպիական սկզբունքով. պարտություն կրած խաղացողը դուրս է մնում հետագա պայքարից: Խաղացողը կարող է օգտվել ռեբայի կամ ռե–էնթրիի հնարավորությունից, եթե մրցաշարի անցկացման պայմաններում դա նախապես սահմանվել է Կազմակերպչի կողմից:

Մրցաշարը համարվում է ավարտված, երբ խաղացողներից մեկի մոտ են լինում բոլոր խաղացողների խաղանիշերը: Մրցանակային տեղերը որոշվում են՝ հիմնված մրցաշարից դուրս մնալու հերթականության վրա: Շահումները փոխանցվում են խաղացողների խաղային հաշիվներին մրցաշարի ավարտից հետո:

 

Նոքաութ (KnockOut) (ԷմԹԻԹի)

 

Նոքաութ մրցաշարերում յուրաքանչյուր խաղացողի համար մրցաշարի սկզբում սահմանվում է գլխագին: Եթե խաղացողը պարտվում է մրցաշարում, ապա այդ գլխագնի գումարը ավելանում է մրցաշարի այն խաղացողի խաղային հաշվին, ով հաղթել է խաղացողին: Մրցաշարի հաղթող խաղացողի գլխագնի գումարը մրցաշարի ավարտից հետո ավելանում է հաղթող խաղացողի խաղային հաշվին:

Օրինակ` Նոքաութ մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է (500 դրամ մուտքավճար + 500 դրամ խաղացողի գլխագին + 100 դրամ Կազմակերպչի ռեյք): Առաջին Խաղացողը մրցաշարից դուրս է թողում Երկրորդ Խաղացողին: Անկախ մրցանակային տեղ զբաղեցնելու հանգամանքից, Առաջին Խաղացողի խաղային հաշվին ավտոմատ կերպով ավելանում է 500 դրամ` Երկրորդ Խաղացողի գլխագնի արժեքը:

 

Պրոգրեսիվ Նոքաութ (Progressive KnockOut) (ԷմԹԻԹի)

 

Պրոգրեսիվ Նոքաութ մրցաշարերում յուրաքանչյուր խաղացողի համար մրցաշարի սկզբում սահմանվում է գլխագին: Եթե խաղացողը պարտվում է մրցաշարում, ապա այդ գլխագնի գումարի կեսը ավելանում է մրցաշարի այն խաղացողի խաղային հաշվին, ով հաղթել է խաղացողին, իսկ գումարի մյուս կեսը ավելանում է հաղթող խաղացողի գլխագնի գումարին: Մրցաշարի հաղթող խաղացողի գլխագնի գումարը մրցաշարի ավարտից հետո ավելանում է հաղթող խաղացողի խաղային հաշվին:

Օրինակ՝ Պրոգրեսիվ Նոքաութ մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է (500 դրամ մուտքավճար + 500 դրամ խաղացողի գլխագին + 100 դրամ Կազմակերպչի ռեյք), Առաջին Խաղացողը մրցաշարից դուրս է թողում Երկրորդ Խաղացողին: Անկախ մրցանակային տեղ զբաղեցնելու հանգամանքից, Առաջին Խաղացողի խաղային հաշվին ավտոմատ կերպով ավելանում է Երկրորդ Խաղացողի գլխագնի գումարի կեսը՝ 250 դրամ, իսկ գումարի մյուս կեսը ավելանում է Առաջին Խաղացողի գլխագնի արժեքին և կազմում է 750 դրամ: Եթե հաջորդ ցանկացած խաղաձեռքում Երրորդ Խաղացողը պարտության է մատնում Առաջին Խաղացողին, ապա Առաջին Խաղացողի գլխագնի կեսը` 375 դրամը, ավելանում է Երրորդ Խաղացողի խաղային հաշվին, իսկ մյուս կեսը ավելանում է Երրորդ Խաղացողի գլխագնին և կազմում է 875 դրամ։ Եվ այսպես շարունակվում է այնքան, մինչև մրցաշարում մնա մեկ խաղացող:

 

Բաունտի (Bounty) (ԷմԹԻԹի)

 

Բաունտի մրցաշարերում յուրաքանչյուր խաղացողի համար մրցաշարի սկզբում սահմանվում է գլխագին: Եթե խաղացողը պարտվում է մրցաշարում, ապա այդ գլխագնի գումարը ավելանում է մրցաշարի այն խաղացողի խաղային հաշվին, ով հաղթել է խաղացողին: Մրցաշարում հաղթող խաղացողի գլխագնի գումարը մրցաշարի ավարտից հետո ավելանում է հաղթող խաղացողի խաղային հաշվին: Եթե մրցաշարի հաղթողը Բաունտի Խաղացողն է, ապա բաունտիի գումարը նույնպես ավելացվում է հաղթող խաղացողի խաղային հաշվին:

Բաունտի մրցաշարը տարբերվում է Նոքաութ մրցաշարից միայն Բաունտի Խաղացողի առկայությամբ: Բաունտի Խաղացողը ընտրվում է Կազմակերպչի կողմից՝ մրցաշարում գրանցված խաղացողներից: Բաունտի Խաղացողին մրցաշարից դուրս թողնելու համար սահմանված գլխագնի գումարը ավելի շատ է: Բաունտի Խաղացողին մրցաշարում պայքարից դուրս թողնելու համար գլխագինը ձևավորվում և տրամադրվում է Կազմակերպչի կողմից: Հիմք ընդունելով խաղացողի վարկանիշը (օրինակ՝ նախկին մրցաշարերում ունեցած հաղթանակները, պարտությունները, զբաղեցրած մրցանակային տեղերը, խաղացողի խաղի տիրապետման որակները), Կազմակերպիչը սահմանում է 10, 20, 50, 100, 250, 500 անգամ շատ, քան այդ մրցաշարի մյուս խաղացողների գլխագինը:

Օրինակ` Բաունտի մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է (500 դրամ մուտքավճար + 500 դրամ խաղացողի գլխագին + 100 դրամ Կազմակերպչի ռեյք), Բաունտի Խաղացողի գլխագինը 50,000 դրամ է՝ գլխագնի հարյուրապատիկը: Առաջին Խաղացողը մրցաշարից դուրս է թողնում Բաունտի Խաղացողին: Անկախ մրցանակային տեղ զբաղեցնելու հանգամանքից, Առաջին Խաղացողի խաղային հաշվին ավտոմատ կերպով ավելանում է 50,000 դրամ՝ Բաունտի Խաղացողի գլխագնի գումարը:

 

Շութաութ (ShootOut) (ԷմԹԻԹի)

 

Շութաութ մրցաշարում մեկ սեղանի շուրջ կարող են խաղալ երկու, երեք, չորս կամ վեց խաղացող: Շութաութ մրցաշարերը անց են կացվում օլիմպիական սկզբունքով:

Մրցաշարի յուրաքանչյուր փուլը խաղացողները սկսում են մրցաշարի սկզբնական խաղանիշերի հավասար քանակով և բլայնդերի սկզբնական չափով: Յուրաքանչյուր փուլում մեկ սեղանից հաջորդ փուլ է անցնում մեկ խաղացող:

Մրցաշարի խաղացողների քանակից կախված՝ համակարգը պատահականության սկզբունքով կազմավորում է խաղացողների խմբեր (երկու, երեք, չորս կամ վեց հոգանոց) և ստեղծում է սեղաններ: Խաղացողների թվաքանակից կախված՝ ձևավորվում են մրցաշարային փուլերը: Շութաութ մրցաշարերը անց են կացվում առանց ռեբայ, ռե-էնթրի և էդդ-ոն հնարավորությունների:

Օրինակ՝ Շութաութ մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է, մեկ սեղանի շուրջ խաղացողների քանակը՝ 2, նախնական խաղանիշերը՝ 3,000, մրցաշարին մասնակցում է 128 խաղացող:

Առաջին փուլը համարվում է ավարտված, երբ յուրքանչյուր սեղանի շուրջ մնում է մեկ խաղացող, ով հաղթում է մյուս խաղացողի բոլոր խաղանիշերը: Առաջին փուլի ավարտից հետո երկրորդ փուլ է անցնում 128/2=64 խաղացող: Երկրորդ փուլը սկսվում է առաջին փուլի խաղանիշերի քանակով, յուրքանչյուր խաղացող կրկին ստանում է նախնական 3,000 խաղանիշը: Այս փուլի ավարտից հետո խաղացողների քանակը կրկին երկու անգամ նվազում է` 64/2=32 խաղացող: Եվ այսպես, մինչև մրցաշարում մնա մեկ խաղացող, ով կհաղթի:

Եթե մրցաշարի մեկնարկին գրանցված խաղացողների քանակը հավասար չէ սեղանի շուրջ Խաղացողների քանակի Էն ( n ) աստիճանին, ապա ձևավորվում է «Հավելյալ Փուլ»:

Օրինակ՝ սեղանի շուրջ խաղացողների քանակը երեքն է, մրցաշարի մեկնարկին գրանցվել է 15 խաղացող: Ստեղծվում են 9 երեք տեղանոց սեղան (9-ը երեքի այն աստիճանն է, որը բավարարում է բոլոր խաղացողներին սեղանների շուրջ նստեցնելու համար): Երեք սեղանների շուրջ նստած է երեքական խաղացող, իսկ մյուս 6 սեղանների շուրջ՝ մեկական Խաղացող ((3 x 3) + (6 x 1) = 15): Այն սեղանները, որոնց շուրջ նստած է երեքական Խաղացող, սկսում են խաղալ առաջին փուլը, մինչև կորոշվի յուրքանաչյուր սեղանի հաղթողը: Վեց սեղաններ, որտեղ նստած է մեկական խաղացող, սպասման ռեժիմում են: Երբ բոլոր իննը սեղանների շուրջ մնում է մեկական խաղացող, այդ իննը խաղացողները պատահականության սկզբունքով կազմում են նոր եռյակներ և նստում են 3 սեղանների շուրջ՝ երկրորդ փուլում խաղալու համար:

 

Ուիներ Թեյքս Օլ (Winner Takes All) (ԷմԹԻԹի)

 

Մրցաշարը դասական մրցաշարից տարբերվում է միայն մրցանակային տեղերի քանակով: Այս տեսակի մրցաշարում մրցանակային մեկ տեղ է: Հաղթողը վերցնում է ամբողջ մրցանակային ֆոնդը:

Օրինակ՝ Ուիներ Թեյքս Օլ մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է, մրցանակային ֆոնդը 100,000 դրամ է, առաջին տեղի համար մրցանակային տեղին հատկացման տոկոսը՝ 100%: Մրցաշարը կավարտվի, երբ մրցաշարում մնա միայն մեկ խաղացող, ով կունենա բոլոր խաղացողների խաղանիշերը:

 

Սիթ Ըն Գո (Sit & Go)

 

Սիթ Ըն Գո-ն մրցաշարերի տեսակ է, որը չունի նախապես սահմանված մեկնարկի ժամ: Սիթ Ըն Գո մրցաշարը սկսվում է, երբ մրցաշարին միանում են անհրաժեշտ քանակությամբ խաղացողներ:

«Սիթ Ըն Գո» մրցաշարերի մրցանակային ֆոնդը կազմվում է խաղացողների քանակի և մուտքավճարի արտադրյալից:

Օրինակ՝ Սիթ Ըն Գո մրցաշարի բայ-ինը 550 դրամ է (500 դրամ մուտքավճար + 50 դրամ Կազմակերպչի ռեյք), խաղացողների քանակը՝ 180: Մրցաշարի մրցանակային ֆոնդը կկազմի (180 x 500) = 90,000 դրամ, և մրցաշարը կմեկնարկի, երբ մրցաշարին կգրանցվի 180-րդ խաղացողը:

Սիթ Ըն Գո մրցաշարերում բլայնդերը անընդհատ ավելանում են՝ ըստ սահմանված մրցաշարերի փուլերի: Կազմակերպչի կողմից նախoրոք սահմանած մրցաշարի փուլերից հետո նաև ավելանում է պարտադիր խաղադրումը՝ անտե (ante):

Անտե (Պոկեր (խաղացողն ընդդեմ խաղացողի) խաղերի մրցաշարեր) խաղադրույքի տեսակ է, որը կարող է կատարվել մրցաշարի Կազմակերպչի կողմից նախoրոք սահմանած փուլերից հետո, խաղաթղթերի առաջին բաժանումից առաջ:

Սիթ Ըն Գո մրցաշարերում անտե կարող է սահմանվել ինչպես մրցաշարի առաջին փուլում, այնպես էլ Կազմակերպչի կողմից նախoրոք սահմանած մրցաշարի փուլերից հետո: Բոլոր Խաղացողները՝ սկսած պայմանական խաղարկողից դեպի ձախ նստողից, ձախից աջ կատարում են անտե խաղադրում:

Սիթ Ըն Գո մրցաշարերը ըստ անցկամցան պայմանի կարղ են լինել՝ Դասական, Նոքաութ (KnockOut), Պրոգրեսիվ Նոքաութ (Progressive KnockOut), Շութաութ (ShootOut), Ֆիֆթի (Fifty 50), Դաբըլ օր Նաֆին (Double Or Nothing), Ուիներ Թեյքս Օլ (Winner Takes All):

Սիթ Ըն Գո մրցաշարի հաղթող է համարվում այն խաղացողը, ով մրցաշարի վերջում ունի բոլոր խաղացողների խաղանիշերը (բացառություն են կազմում Ֆիֆթի և Դաբըլ Օր Նաֆին տեսակները): Մյուս մրցանակային տեղերը որոշվում են՝ հիմնված մրցաշարից դուրս մնալու հերթականության վրա:

 

Դասական (Սիթ Ըն Գո)

 

Դասական մրցաշարերը կազմակերպվում են օլիմպիական սկզբունքով. պարտություն կրած խաղացողը դուրս է մնում հետագա պայքարից: Խաղացողը կարող է օգտվել ռեբայի կամ ռե-էնթրիի հնարավորությունից, եթե մրցաշարի անցկացման պայմաններում դա նախապես սահմանվել է Կազմակերպչի կողմից:

Մրցաշարը համարվում է ավարտված, երբ խաղացողներից մեկի մոտ են լինում բոլոր խաղացողների խաղանիշերը: Մրցանակային տեղերը որոշվում են՝ հիմնված մրցաշարից դուրս մնալու հերթականության վրա: Շահումները փոխանցվում են խաղացողների խաղային հաշիվներին մրցաշարի ավարտից հետո:

 

Նոքաութ (KnockOut) (Սիթ Ըն Գո)

 

Նոքաութ մրցաշարերում յուրաքանչյուր խաղացողի համար մրցաշարի սկզբում սահմանվում է գլխագին: Եթե խաղացողը պարտվում է մրցաշարում, ապա այդ գլխագնի գումարը ավելանում է մրցաշարի այն խաղացողի խաղային հաշվին, ով հաղթել է խաղացողին: Մրցաշարում հաղթող խաղացողի գլխագնի գումարը մրցաշարի ավարտին ավելանում է հաղթող խաղացողի խաղային հաշվին:

Օրինակ` Նոքաութ մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է (500 դրամ մուտքավճար + 500 դրամ խաղացողի գլխագին + 100 դրամ Կազմակերպչի ռեյք), Առաջին Խաղացողը մրցաշարից դուրս է թողում Երկրորդ Խաղացողին: Անկախ մրցանակային տեղ զբաղեցնելու հանգամանքից, Առաջին Խաղացողի խաղային հաշվին ավտոմատ կերպ ավելանում է 500 դրամ՝ Երկրորդ Խաղացողի գլխագնի արժեքը:

 

Պրոգրեսիվ Նոքաութ (Progressive KnockOut) (Սիթ Ըն Գո)

 

Պրոգրեսիվ Նոքաութ մրցաշարերում յուրաքանչյուր խաղացողի համար մրցաշարի սկզբում սահմանվում է գլխագին: Եթե խաղացողը պարտվում է մրցաշարում, ապա այդ գլխագնի գումարի կեսը ավելանում է մրցաշարի այն խաղացողի խաղային հաշվին, ով հաղթել է խաղացողին, իսկ գումարի մյուս կեսը ավելանում է հաղթող խաղացողի գլխագնի գումարին: Մրցաշարի հաղթող խաղացողի գլխագնի գումարը մրցաշարի ավարտին ավելանում է հաղթող խաղացողի խաղային հաշվին:

Օրինակ՝ Պրոգրեսիվ Նոքաութ մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է (500 դրամ մուտքավճար + 500 դրամ խաղացողի գլխագին + 100 դրամ Կազմակերպչի ռեյք), Առաջին Խաղացողը մրցաշարից դուրս է թողնում Երկրորդ Խաղացողին: Անկախ մրցանակային տեղ զբաղեցնելու հանգամանքից, Առաջին Խաղացողի խաղային հաշվին ավտոմատ կերպով ավելանում է Երկրորդ Խաղացողի գլխագնի գումարի կեսը՝ 250 դրամ, իսկ գումարի մյուս կեսը ավելանում է Առաջին Խաղացողի գլխագնի արժեքին և կազմում է 750 դրամ: Եթե հաջորդ ցանկացած խաղաձեռքում Երրորդ Խաղացողը պարտության է մատնում Առաջին Խաղացողին, ապա Առաջին Խաղացողի գլխագնի կեսը՝ 375 դրամը, ավելանում է Երրորդ Խաղացողի խաղային հաշվին, իսկ մյուս կեսը ավելանում է Երրորդ Խաղացողի գլխագնին և կազմում է 875 դրամ։ Այսպես շարունակվում է այնքան, մինչև մրցաշարում մնա մեկ խաղացող:

 

Շութաութ (ShootOut) (Սիթ Ըն Գո)

 

Շութաութ մրցաշարում մեկ սեղանի շուրջ կարող են խաղալ երկու, երեք, չորս կամ վեց խաղացող: Շութաութ մրցաշարերը անց են կացվում օլիմպիական սկզբունքով:

Մրցաշարի յուրաքանչյուր փուլը խաղացողները սկսում են մրցաշարի սկզբնական խաղանիշերի հավասար քանակով և բլայնդերի սկզբնական չափով: Յուրաքանչյուր փուլում մեկ սեղանից հաջորդ փուլ է անցնում մեկ խաղացող:

Մրցաշարի խաղացողների քանակից կախված՝ համակարգը պատահականության սկզբունքով կազմավորում է խաղացողների խմբեր (երկու, երեք, չորս կամ վեց հոգանոց) և ստեղծում է սեղաններ: Խաղացողների թվաքանակից կախված՝ ձևավորվում են մրցաշարային փուլերը:

Օրինակ՝ Շութաութ մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է, մեկ սեղանի շուրջ խաղացողների քանակը` 4, նախնական խաղանիշերը` 3,000, մրցաշարին մասնակցում է 1024 խաղացող:

Առաջին փուլը համարվում է ավարտված, երբ յուրքանչյուր սեղանի շուրջ մնում է մեկ խաղացող, ով հաղթում է մյուս խաղացողների բոլոր խաղանիշերը: Առաջին փուլի ավարտից հետո երկրորդ փուլ է անցնում 1024 / 4 = 256 խաղացող: Երկրորդ փուլը սկսվում է առաջին փուլի խաղանիշերի քանակով, յուրքանչյուր խաղացող կրկին ստանում է նախնական 3,000 խաղանիշը: Այս փուլի ավարտից հետո խաղացողների քանակը կրկին չորս անգամ պակասում է՝ 256  /4 = 64 խաղացող, և այսպես, մինչև մրցաշարում մնա մեկ խաղացող, ով կհաղթի:

 

Ուիներ Թեյքս Օլ (Winner Takes All) (Սիթ Ըն Գո)

 

Ուիներ Թեյքս Օլ մրցաշարում մրցանակային մեկ տեղ է: Հաղթողը վերցնում է ամբողջ մրցանակային ֆոնդը:

Օրինակ՝ Ուիներ Թեյքս Օլ մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է, մրցանակային ֆոնդը՝ 180,000 դրամ, առաջին տեղի համար մրցանակային տեղին հատկացման տոկոսը՝ 100%, մասնակիցների քանակը՝ 180: Մրցաշարը կավարտվի, երբ մրցաշարում մնա միայն մեկ խաղացող, ով կունենա բոլոր խաղացողների խաղանիշերը:

 

Դաբըլ Օր Նաֆին (Double Or Nothing) (Սիթ Ըն Գո)

 

Դաբըլ Օր Նաֆին մրցաշարերը դադարում են, երբ խաղացողների կեսը պարտվում է: Մրցաշարի խաղացողների մյուս կեսը կիսում է մրցանակային ֆոնդը հավասար մասերով, այսինքն` յուրաքանչյուր խաղացողին կվճարվի մուտքավճարի կրկնակիի չափով գումար:

Օրինակ՝ Դաբըլ Օր Նաֆին մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է (1,000 դրամ մուտքավճար + 100 դրամ Կազմակերպչի ռեյք), խաղացողների քանակը՝ 10: Երբ 5 խաղացող պարտվում է, մրցաշարը ավարտվում է և հաղթող 5 խաղացողները, անկախ այն հանգամանքից, թե մրցաշարային աղյուսակում այդ պահին որ տեղն են զբաղեցնում, իրենց խաղային հաշիվներին ստանում են մուտքավճարի կրկնապատիկը՝ 1,000 x 2 = 2,000 դրամ: Իսկ կազմակերպչի ռեյքը կազմում է 10 x 100 = 1,000 դրամ:

 

Ֆիֆթի (Fifty 50) (Սիթ Ըն Գո)

 

Ֆիֆթի մրցաշարը դադարում է, երբ խաղացողների կեսը պարտվում է: Մրցաշարի խաղացողների մյուս կեսը կիսում է մրցանակային ֆոնդը՝ մրցաշարի ավարտին իրենց ունեցած խաղանիշերին համապատասխան: Յուրաքանչյուր խաղացող կվճարվի՝ իր մուտքավճարի գումարին գումարած ունեցած խաղանիշերը՝ հետևյալ բանաձևով․

Շահում = Մուտքավճար + ((Ունեցած խաղանիշերի քանակ/Ընդհանուր Խաղանիշերի քանակ) x (0.5 x մրցանակային ֆոնդ))

Օրինակ՝ Ֆիֆթի մրցաշարի բայ-ինը 1,100 դրամ է (1,000 դրամ մուտքավճար + 100 դրամ Կազմակերպչի ռեյք), խաղացողների քանակը՝ 10, խաղանիշերի քանակը՝ 1,500: Երբ 5 խաղացող պարտվում է, մրցաշարը ավարտվում է, և հաղթող 5 խաղացողները իրենց խաղային հաշիվներին ստանում են ունեցած խաղանիշերին համապատասխան վճարում:

Մուտքավճար՝ 1,000 դրամ։
Խաղացողներ՝ 10։
Մրցանակային Ֆոնդ՝ 10,000 դրամ։

 

Ա) Մրցաշարի ավարտին խաղացողների ունեցած խաղանիշերի քանակը
Խաղացող 1 = 3,300 խաղանիշ
Խաղացող 2 = 2,800 խաղանիշ
Խաղացող 3 = 6,400 խաղանիշ
Խաղացող 4 = 1,600 խաղանիշ
Խաղացող 5 = 900 խաղանիշ

Բ) Ըստ խաղանիշերի քանակի վճարումները
Խաղացող 1 = 1,000 + ((3,300 / 15,000) x (0․5 x 10,000)) = 2,100 դրամ
Խաղացող 2 = 1,000 + ((2,800 / 15,000) x (0․5 x 10,000)) = 1,933,33 դրամ
Խաղացող 3 = 1,000 + ((6,400 / 15,000) x (0․5 x 10,000)) = 3,133,34 դրամ
Խաղացող 4 = 1,000 + ((1,600 / 15,000) x (0․5 x 10,000)) = 1,533,33 դրամ
Խաղացող 5 = 1,000 + ((900 / 15,000) x (0․5 x 10,000)) = 1,300 դրամ

 

ՍՓԻՆ (SPIN) 

 

Սփին-ը մրցաշարերի տեսակ է, որը չունի նախապես սահմանված մեկնարկի ժամ: Սփին-ը սկսվում է, երբ մրցաշարին միանում է 3 խաղացող: Մրցաշարի այս տեսակը հնարավորություն է տալիս շահել պատահականության սկզբունքով որոշվող գումար: Այդ գումարը կազմվում է խաղացողների կողմից վճարվող բայ-ինի և պատահական բազմապատկիչ գործակցի արտադրյալով, որը տրվում է խաղացողների կողմից կատարված բայ-ինների և Կազմակերպչի կողմից տրամադրվող գումարի հաշվին: Պատահական բազմապատկիչը կարող է լինել՝ x2, x3, x4, x5, x6, x10, x50, x100, x500, x1000, x2000 գարծակից: Եթե գործակիցը ավելի մեծ է, քան խաղացողների քանակը, ապա տարբերության գումարը տրամադրվում է Կամզակերպչի կողմից:

Օրինակ՝ խաղի սկզբում էկրանին ցուցադրվում է խաղարկվող շահումը, որը հանդիսանում է պատահական բազմապատակիչ գործակցի և բայ-ինի արտադրյալը: Եթե մրցաշարի բայ-ինը 1,000 դրամ է, իսկ պատահական բազմապատկիչ գործակիցը x50, ապա մրցաշարում հաղթող խաղացողի շահումը կկազմի 50,000 դրամ (1,000 x 50), որից 3,000 դրամը խաղացողների կողմից վճարված բայ-ինն է, իսկ տարբերությունը՝ 47,000 դրամը, տրամադրվում է Կազմակերպչի կողմից:

Բոլոր Սփին մրցաշարերի առաջին փուլից սկսած խաղացողները պետք է կատարեն անտե խաղադրում:

 

 

14. Նամակներ գրելու իրավունք

     

           

Խաղացողը՝ գրանցվելով կազմակերպչի ինտերնետային կայքում, իր համաձայնությունն է հայտնում կազմակերպչից ստանալ պարբերական էլեկտրոնային նամակներ գրանցման ժամանակ նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Այդ նամակները կարող են պարունակել կազմակերպչի առաջարկած նորությունները, նոր վճարային համակարգերի ավելացման մասին տեղեկությունները, նոր խաղերի մասին հայտարարությունները, նոր ծառայությունների մանրամասները, կազմակերպչի կանոնակարգում և (կամ) այլ պայմաններում տեղի ունեցած փոփոխությունները և այլն։

         

 

15. Կայքում հայտարարություններով ծանուցում

 

 

Կազմակերպիչն իրավունք ունի իր կայքի նորությունների բաժնում կատարել հանրային ծանուցումներ՝ դրանով խաղացողներին տեղեկացնելով փոփոխությունների մասին։ Կազմակերպիչը փոփոխությունների մասին ծանուցումը կարող է ուղարկել նաև խաղացողի` կայքում ունեցած անձնական էլեկտրոնային փոստարկղին։

Խաղացողը՝ կազմակերպչի կայքում գրանցվելով կամ ծանուցումից հետո շարունակելով օգտվել կազմակերպչի կայքի ծառայություններից, իր համաձայնությունն է հայտնում հիմք ընդունելու ծանուցման սույն տարբերակը:

         

 

16. Շահումները վճարելու կարգը (վայրը)

 

 

Կազմակերպչի ինտերնետային կայքում խաղի արդյունքի հայտարարումից հետո կատարված խաղադրույքների գծով շահումները խաղի արդյունքի հայտնի դառնալու պահից 1 (մեկ) օրվա ընթացքում ավելացվում են խաղացողի խաղային հաշվին, որը համարվում է շահումի վճարում խաղացողին: Իր խաղային հաշվից գումար ստանալու համար խաղացողը պետք է ներկայացնի կանխիկացման հայտ:

Կազմակերպչին կանխիկացման հայտ (ներկայացման ձևը և կարգը սահմանվում է կազմակերպչի կողմից և զետեղվում է կազմակերպչի ինտերնետային էջում) ներկայացնելուց  հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում խաղացողը կարող է ստանալ պատվիրված գումարն անկանխիկ:

Խաղացողը կանխիկացման հայտ կարող է ներկայացնել միայն իր խաղային հաշվի մնացորդի սահմաններում:

Այն դեպքում, երբ խաղերի արդյունքների վերահաշվարկից հետո խաղացողի հաշվի մնացորդը բացասական է (կարող է տեղի ունենալ վրիպակների կամ տեխնիկական սխալների արդյունքում, oր.` խաղային հաշվի մնացորդը` 5,000 դրամ է, խաղացողի շահումը իրականում 2,500 դրամ է, բայց հաշվին գրանցվել է շահում` 25,000 դրամ և խաղացողին վճարվել է այդ 25,000 դրամը: Այս ամենի հետևանքով հաշվի բացասական մնացորդը կազմել է 17,500 դրամ), ապա մասնակիցը պարտավոր է փոխհատուցել հաշվի բացասական մնացորդը:

Շահումները կլորացվում են մեկ դրամի սահմաններում: Շահումների հաշվարկման հետ կապված բոլոր առարկություններն ընդունվում են խաղի արդյունքների հայտարարումից հետո 15-օրյա ժամկետում` գրավոր դիմումի տեսքով:

 

 

17. Խաղացողների իրավունքներն ու պարտականությունները

 

 

Ինտերնետ շահումով խաղեր խաղացողներն իրավունք ունեն`

 

1. Պահանջել շահումները (խաղային հաշվի մնացորդը) անկանխիկ:

2. Պահանջել կազմակերպչից ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգը:

3. Ծանոթանալ խաղադրույքների ընդունման պայմաններին, ինչը նրան հնարավորություն կտա գիտակցաբար կատարել խաղադրույքները:

4. Ծանոթանալ խաղադրույքների հաշվարկման կարգին, ինչպես նաև պահանջել շահումները վճարման ժամկետում:

5. Շահումների հաշվարկման հետ համաձայն չլինելու դեպքում սահմանված կարգով բողոք ներկայացնել կազմակերպչին:

     

Ինտերնետ շահումով խաղեր խաղացողները պարտավոր են`

 

1. Խաղադրույք կատարելուց առաջ ծանոթանալ ծրագրում և (կամ) սույն կանոնակարգում կատարված բոլոր փոփոխություններին:

2. Կազմակերպչի պահանջով ներկայացնել օրենքով նախատեսված անձը հաստատող փաստաթուղթ:

3. Պահպանել իրենց քաղաքացիության երկրի (oտարերկրյա ֆիզիկական անձանց դեպքում) օրենսդրության պահանջները: Սույն կետի պահանջի չկատարման հետևանքները կրում է խաղացողը:

4. Գաղտնի պահել իրենց խաղային հաշվի տվյալները (լոգին, գաղտնաբառ, գրանցման ժամանակ ներկայացված էլեկտրոնային փոստ): Կազմակերպիչը որևէ պատասխանատվություն չի կրում խաղացողի՝ սույն կետի պահանջի չպահպանման հետևանքով կրած վնասների համար:

5. Ենթարկվել սույն կանոնակարգի պահանջներին:

 

 

18. Կազմակերպչի իրավունքներն ու պարտականությունները

 

 

Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպիչն իրավունք ունի`

 

1. Ինքնուրույն որոշել խաղադրույքներ ընդունելու աշխատանքային գրաֆիկը:

2. Եթե կազմակերպչից անկախ պատճառներով (օրինակ` ցանցային թերություններ, կազմակերպչի ինտերնետային կայք ոչ օրինական ներթափանցումներ և այլն) կատարված խաղադրույքը կազմակերպչի մոտ չի ֆիքսվել, կամ ֆիքսվել է այլ կերպ, քան ցանկացել էր կատարել խաղացողը, կամ ֆիքսվել է ուշացումով, ապա այս դեպքում կազմակերպիչը պատասխանատվություն չի կրում խաղացողի կողմից կրած վնասների համար: Կազմակերպիչը նման պայմաններում պատասխանատվություն է կրում միայն մեղքի առկայության դեպքում:

3. Հրաժարվել շահումը վճարելուց, եթե ապացուցում է այն փաստը, որ խաղացողը ազդել է խաղի և (կամ) դրա արդյունքի վրա:

 

Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպիչը պարտավոր է`

 

1. Գործել սույն կանոնակարգով հաստատված կանոններին համապատասխան:

2. Վճարել խաղացողի շահումը (խաղային հաշվի մնացորդը) սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

3. Կազմակերպչի պարտավորությունները խաղացողի նկատմամբ դադարում են, երբ.

    ա) Վճարում է խաղացողի շահումը շահումների վճարման ժամկետում:

    բ) Վերադարձնում է խաղացողի խաղային հաշվի մնացորդի գումարը:

    գ) Սույն կանոնակարգի պայմանների համաձայն հետ է վերադարձվում խաղացողի վճարած խաղադրույքը: